Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Wanneer u een Microsoft Office-product start, verloopt dit proces op de gebruikelijke manier. In Microsoft Word wordt bijvoorbeeld het welkomstscherm van Word weergegeven en de sjabloon Normaal geladen. Maar stel dat u Word wilt starten zonder het welkomstscherm en een andere sjabloon wilt laden dan de sjabloon Normaal. Of u wilt het proces nog verder aanpassen door een invoegtoepassing te laden of een macro uit te voeren bij het starten. U kunt opties als deze toevoegen door subopdrachten, ook wel schakelopties genoemd, toe te voegen aan een startopdracht van een Office-app.

Als u een dergelijke aanpassing maar één keer wilt gebruiken, kunt u de opdracht en schakeloptie typen in het dialoogvenster Uitvoeren (Startmenu) van Microsoft Windows. Als u bepaalde schakeloptie vaker wilt gebruiken of telkens wanneer u de app start, kunt u een snelkoppeling op het bureaublad plaatsen waarmee het programma met dezelfde schakeloptie en parameters wordt gestart. In dit artikel wordt toegelicht hoe u beide kunt doen. U vindt hier ook een tabel met alle schakelopties en parameters die beschikbaar zijn in de desktop-apps van Office.

Wanneer u een schakeloptie gebruikt, betekent dit niet dat u de hele startopdracht bij de opdrachtprompt hoeft te typen. U kunt de Office-app zoals gewoonlijk starten door te klikken op het pictogram van het programma op het bureaublad of door te klikken op de naam van het programma in het Startmenu. Bij alle startmethoden gebeurt feitelijk hetzelfde: het EXE-bestand van de app wordt uitgevoerd zonder dat u de opdracht zelf typt of zelfs ziet.

Een schakeloptie is een wijzigingstoets die is toegevoegd aan het EXE-bestand. Een opstartbestand met een schakeloptie ziet er zo uit.

 outlook.exe /nopreview

In dit voorbeeld is een schakeloptie toegevoegd aan het EXE-bestand voor Microsoft Outlook. De schakeloptie bestaat uit een slash en een woord of afkorting die de actie van de schakeloptie aangeeft. Deze schakeloptie vertelt Outlook om te starten zonder het leesvenster weer te geven.

Een schakeloptie wordt soms gevolgd door een of meer specifieke instructies die parameters worden genoemd en die het programma meer informatie geven over het uitvoeren van de opdracht .exe. In de volgende opdracht wordt bijvoorbeeld aangegeven dat Outlook bij het starten een specifiek profiel moet laden.

outlook exe /profile profilename

Namen van schakelopties kunnen niet worden afgekort en zijn niet hoofdlettergevoelig. De parameters zijn soms echter hoofdlettergevoelig.

Dit zijn de namen van de startopdrachten voor de Office-producten Word, Excel, PowerPoint, PowerPoint Viewer, Outlook en Access.

Word

winword.exe

Excel

excel.exe

PowerPoint

powerpnt.exe

PowerPoint Viewer

pptview.exe

Outlook

outlook.exe

Access

msaccess.exe

Wanneer u een van de startopdrachten van Office gebruikt, moet u het volledige pad naar het EXE-bestand van het product opgeven. Controleer eerst de locatie van dit bestand op de computer. Deze tabel bevat de locatie van de EXE-bestanden, als u de standaardmaplocaties hebt geaccepteerd tijdens de installatie.

In Office 2007

Windows 32-bits: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\

Windows 64-bits: C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\

In Office 2010

Windows 32-bits: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\

Windows 64-bits: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\

In Office 2013

Windows 32-bits: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\

Windows 64-bits: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\

In Office 2016
& Office 2019

Windows 32-bits: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\

Windows 64-bits: C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\

In Office 365

Windows 32-bits: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\

Windows 64-bits: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\

 1. Klik in Windows 10 op het pictogram Zoeken of Cortana op de taakbalk, typ Uitvoeren en klik vervolgens op Opdrachtprompt in de zoekresultaten.

  Als u Windows 8 gebruikt, druk u op de Windows-toets, typt u Uitvoeren en drukt u op Enter.

  In Windows 7 klikt u op de knop Start, wijst u Alle programma's aan, klikt u op Bureau-accessoires en klikt u vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ in het dialoogvenster Uitvoeren dubbele aanhalingstekens, vervolgens het volledige pad naar het EXE-bestand van de app en sluit af met dubbele aanhalingstekens. U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken en vervolgens te selecteren. In dat geval worden de aanhalingstekens automatisch ingevoegd.

 3. Typ na het aanhalingsteken sluiten een spatie en typ vervolgens de schakeloptie. U kunt bijvoorbeeld deze opdracht typen:

  "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /nopreview
  

De volgende keer dat u de app start, wordt deze weer op de normale manier geopend. Zie de volgende sectie als u de aangepaste startopdracht beschikbaar wilt maken voor herhaald gebruik.

Houd rekening met het volgende bij het gebruik van schakelopties op de opdrachtregel:

 • U kunt altijd maar één schakeloptie tegelijk gebruiken. Het starten van een Office-app met meerdere schakelopties wordt niet ondersteund.

 • Als de parameter bestaat uit een pad naar een locatie op uw computer, of een bestandsnaam met spaties erin, zet u het pad tussen dubbele aanhalingstekens (bijvoorbeeld /t "Maandelijks rapport.dotx").

 • Schakelopties en parameters zijn niet hoofdlettergevoelig. /RO werkt bijvoorbeeld hetzelfde als /ro.

 • Voer een spatie in vóór elke schakeloptie en vóór elke parameter.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad van Windows, wijs Nieuw aan en klik op Snelkoppeling in het snelmenu.

 2. Typ in de wizard Snelkoppeling maken in het vak Geef de locatie van het item op, dubbele aanhalingstekens ("), typ het volledige pad naar het EXE-bestand van de app, en typ nogmaals dubbele aanhalingstekens. (U kunt ook op Bladeren klikken om het bestand te zoeken en te selecteren. In dat geval worden de aanhalingstekens automatisch toegevoegd.)

 3. Na de aanhalingstekens sluiten typt u een spatie en vervolgens typt u de schakeloptie en eventuele parameters. Als de parameter een pad is naar een locatie op uw computer en het pad een spatie bevat, geeft u ook aanhalingstekens op voor het pad. Bijvoorbeeld:

  "c:\program files\microsoft office\office15\excel.exe" /r "c:\My Folder\book1.xlsx"
  
 4. Klik op Volgende.

 5. Typ een naam voor de snelkoppeling in het vak Geef deze snelkoppeling een naam en klik op Voltooien.

  De snelkoppeling wordt gemaakt en op het bureaublad geplaatst.

Wanneer u de snelkoppeling voor de app wilt gebruiken, dubbelklikt u erop.

Als u de snelkoppeling op het bureaublad wilt toevoegen aan het menu Start van Windows, klikt u met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en klikt u vervolgens op Aan het menu Start vastmaken in het snelmenu.

Lijst met opdrachtregelopties voor Office-producten

Elke Office-product heeft een andere set schakelopties.

Opmerking: Deze lijsten bevatten niet alle schakelopties die sinds Office 2007 zijn toegevoegd. Als u schakelopties gebruikt en informatie wilt over nieuwere schakelopties die beschikbaar zijn, kunt u reageren met Ja of Nee op de vraag 'Was deze informatie nuttig' aan het einde van dit onderwerp. Laat ons dan in het vak dat verschijnt weten in welk Office-product en welke versie u geïnteresseerd bent.

Schakeloptie en parameter

Beschrijving

/safe

Hiermee start u Word in de veilige modus.

/q

Hiermee start u Word zonder het welkomstscherm van Word weer te geven.

/ttemplatename

Word wordt gestart met een nieuw document op basis van een ander sjabloon dan de sjabloon Normaal.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten met een document gebaseerd op de sjabloon Mijnfax.dotx, opgeslagen op station C, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/tc:\Myfax.dotx

Opmerking: Zet geen spatie tussen de schakeloptie en de naam van het sjabloonbestand.

Opmerking over de beveiliging: Aangezien sjablonen macrovirussen kunnen bevatten, moet u voorzichtig te werk gaan bij het openen van sjablonen of het maken van bestanden op basis van nieuwe sjablonen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: gebruik up-to-date antivirussoftware op uw computer; stel het beveiligingsniveau voor macro's in op Hoog; schakel het selectievakje Alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen vertrouwen uit; gebruik digitale handtekeningen; houd een lijst bij van vertrouwde bronnen.

/t filename

Word wordt gestart en een bestaand bestand wordt geopend.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en dan het sjabloonbestand Mijnfax.dotx wilt openen, dat is opgeslagen op station C, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/t c:\Myfax.dotx

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en dan meerdere bestanden wilt openen, zoals MijnBestand.docx en MijnBestand2.docx, die beide zijn opgeslagen op station C, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Word wordt gestart met een nieuw document op basis van een bestaand bestand.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en een nieuw document wilt maken op basis van het bestand MijnBestand.docx dat is opgeslagen op het bureaublad, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Word wordt gestart en er wordt een alleen-lezen exemplaar geopend van een document dat is opgeslagen op een Microsoft Windows SharePoint Services-site. De site moet op een computer staan met Word 2007 of hoger of Windows SharePoint Services 2.0 of hoger.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en een kopie wilt openen van het bestand MijnBestand.docx dat is opgeslagen in een documentbibliotheek op de URL http://MijnSite/Documenten, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

Opmerking: Als het document naar u is uitgecheckt, heeft de schakeloptie /h geen effect. Het bestand wordt geopend in Word zodat u het kunt bewerken.

/pxslt

Word wordt gestart en een bestaand XML-document gebaseerd op de opgegeven Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) wordt geopend.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en de XSLT MijnTransformatie (die is opgeslagen op station C) wilt toepassen op het XML-bestand Data.xml (ook opgeslagen op station C), typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a

Hiermee start u Word en voorkomt u dat invoegtoepassingen en algemene sjablonen (met inbegrip van de sjabloon Normaal) automatisch worden geladen. Met de schakeloptie /a vergrendelt u ook de instellingenbestanden.

/ladd-in

Word wordt gestart en een specifieke Word-invoegtoepassing wordt geladen.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en dan de invoegtoepassing Sales.dll wilt laden, die is opgeslagen op station C, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/lc:\Sales.dll

Opmerking: Zet geen spatie tussen de schakeloptie en de naam van de invoegtoepassing.

Opmerking over de beveiliging: Wees voorzichtig met het uitvoeren van uitvoerbare bestanden of code in macro's of toepassingen. Deze items kunnen namelijk ook worden gebruikt om acties uit te voeren die een bedreiging kunnen vormen voor de beveiliging van uw computer en gegevens.

/m

Hiermee start u Word zonder AutoExec-macro's uit te voeren.

/mmacroname

Hiermee worden Word en een specifieke macro uitgevoerd. Met de schakeloptie /m voorkomt u ook dat in Word AutoExec-macro's worden uitgevoerd.

Voorbeeld    Wanneer u Word wilt starten en dan de macro Verkooplead wilt uitvoeren, typt u het volgende bij de opdrachtprompt:

/mSalelead

Opmerking: Zet geen spatie tussen de schakeloptie en de naam van de macro.

Macro's kunnen virussen bevatten, dus wees voorzichtig bij het uitvoeren van een macro. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: gebruik up-to-date antivirussoftware op uw computer; stel het beveiligingsniveau voor macro's in op Hoog; schakel het selectievakje Alle geïnstalleerde invoegtoepassingen en sjablonen vertrouwen uit; gebruik digitale handtekeningen; houd een lijst bij van vertrouwde bronnen.

/n

Hiermee start u een nieuw exemplaar van Word zonder een document te openen. Documenten die worden geopend in elk exemplaar van Word, worden niet weergegeven als keuzen in de lijst Schakelen tussen vensters van andere exemplaren.

/w

Hiermee start u een nieuw exemplaar van Word waarin een leeg document is geopend. Documenten die worden geopend in elk exemplaar van Word, worden niet weergegeven als keuzen in de lijst Schakelen tussen vensters van andere exemplaren.

/r

Registreert Word opnieuw in het Windows-register. Deze schakeloptie start Word, voert Office Setup uit, werkt het Windows-register bij en sluit vervolgens.

/x

Hiermee start u Word vanuit de shell van het besturingssysteem zodat Word op slechts één DDE-verzoek (Dynamic Data Exchange) reageert (bijvoorbeeld om een document via een programma af te drukken).

/ztemplatename

Visibly gedraagt zich precies zoals de /t switch. U kunt echter de schakeloptie /z met Word gebruiken om zowel een opstart- als een nieuwe gebeurtenis te genereren, terwijl de schakeloptie /t alleen een opstart-gebeurtenis genereert.

Schakeloptie en parameter

Beschrijving

pad naar de werkmap | bestandsnaam

Voor deze parameter is geen schakeloptie vereist.

Hiermee wordt Excel gestart en wordt het opgegeven bestand geopend.

Voorbeeld

excel.exe "c:\My Folder\book1.xlsx"

of

excel.exe http://MySite/Book1.xlsx

/r pad naar de werkmap | bestandsnaam

Hiermee wordt een bepaalde werkmap geopend als alleen-lezenbestand.

Voorbeeld

excel.exe /r "c:\My Folder\book1.xlsx"

of

excel.exe /r http://MySite/Book1.xlsx

/t pad naar de werkmap | bestandsnaam

Hiermee wordt Excel gestart en wordt het opgegeven bestand geopend als sjabloon.

Voorbeeld

excel.exe /t "c:\My Folder\book_name.xlsx".

of

excel.exe /t http://MySite/book_name.xlsx

/n pad naar de werkmap | bestandsnaam

Net als met /t wordt Excel gestart en wordt het opgegeven bestand geopend als sjabloon.

Voorbeeld

excel.exe /n "c:\My Folder\book_name.xlsx".

of

excel.exe /n http://MySite/book_name.xlsx

/e of /embed

Hiermee voorkomt u dat het startscherm van Excel wordt weergegeven en dat een nieuwe, lege werkmap wordt geopend. opening.

Voorbeeld

excel.exe /e

/p pad naar de werkmap

Hiermee wordt een map opgegeven als de actieve werkmap (bijvoorbeeld de map waarnaar wordt verwezen in het dialoogvenster Opslaan als).

Voorbeeld

excel.exe /p "c:\My Folder"

/s of /safemode

Hiermee dwingt u af dat alle bestanden die in opstartmappen zijn opgeslagen, worden omzeild, zoals de standaardmap XLStart in de map waarin Excel of Microsoft Office is geïnstalleerd.

Voorbeeld

excel.exe /s

/m

Hiermee wordt een nieuwe werkmap gemaakt met één XLM-macroblad.

Voorbeeld

excel.exe /m

/a progID

Hiermee wordt Excel gestart en wordt de invoegtoepassing voor automatisering geladen die is opgegeven met de progID van de invoegtoepassing.

Voorbeeld

excel.exe /a MyProgId.MyProgID2.1

/x

Hiermee wordt een nieuw exemplaar van Excel gestart (als afzonderlijk proces).

Voorbeeld

excel.exe /x "c:\My Folder\book1.xlsx"

of

excel.exe /x http://MySite/Book1.xlsx

Dit zijn de schakelopties die beschikbaar zijn voor PowerPoint.

Schakeloptie of parameter

Actie

/B

Hiermee start u PowerPoint met een nieuwe, lege presentatie.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /B

/C

Hiermee wordt PowerPoint gestart en het opgegeven bestand geopend en wordt ook een vergadering met Microsoft Windows NetMeeting gestart.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /C NetMeetingPresentation.pptx

Opmerking: Als u deze schakeloptie gebruikt zonder een bestand op te geven, wordt PowerPoint gestart zonder een presentatie te openen en wordt vergaderen met NetMeeting niet gestart.

/EMBEDDING

Hiermee start u PowerPoint zonder het programmavenster van Office PowerPoint 2007 weer te geven. Ontwikkelaars gebruiken deze schakeloptie bij het testen van invoegtoepassingen.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /EMBEDDING

/M MACRO

Hiermee voert u een macro uit in de opgegeven presentatie.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /M mijnbestand.pptm "MijnMacro"

"MijnMacro" is een macro in het bestand Mijnbestand.pptm.

/N

Hiermee wordt PowerPoint gestart en een nieuwe presentatie gemaakt.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /N "Pad\sjabloonnaam.potx"

In dit voorbeeld wordt de naam opgegeven van de sjabloon waarop u de nieuwe presentatie wilt baseren: sjabloonnaam.potx.

Als u geen sjabloon opgeeft, wordt er in PowerPoint een nieuwe presentatie gestart die is gebaseerd op de lege sjabloon (er gebeurt dan in feite hetzelfde als met de schakeloptie /N zonder de naam van een sjabloon).

/O

Hiermee start u PowerPoint en geeft u een lijst op met bestanden die u wilt openen.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /O Bestandsnaam1.pptx, Bestandsnaam2.pptx

/P

De presentatie wordt naar de standaardprinter afgedrukt met de standaardinstellingen.

Wanneer u de schakeloptie /P gebruikt, wordt in PowerPoint het dialoogvenster Afdrukken weergegeven voordat u gaat afdrukken. Nadat u afdrukopties hebt gekozen en op OK hebt geklikt, wordt het dialoogvenster gesloten en wordt het bestand afgedrukt en vervolgens gesloten. Als u helemaal geen venster van PowerPoint wilt zien, gebruikt u in plaats hiervan de schakeloptie /PT (Print To).

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /P "Mijnbestand.pptx"

/PT

De presentatie wordt naar de opgegeven printer afgedrukt met de standaardinstellingen.

Als u helemaal geen venster van PowerPoint wilt zien, gebruikt u de schakeloptie /PT (Print To).

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PT "Printernaam" "" "" "Mijnbestand.pptx"

PrinterName is de naam van de printer die wordt weergegeven in het vak Naam onder Printer in het dialoogvenster Afdrukken . De lege aanhalingstekens zijn noodzakelijk; de aanhalingstekens rond PrinterName en het pad naar het PPTX-bestand zijn alleen nodig als er spaties in een van de namen staan, maar het is altijd een goed idee om ze te gebruiken.

/PWO

Hiermee wordt het opgegeven bestand afgedrukt, maar wordt het dialoogvenster Afdrukken weergegeven.

Wanneer u de schakeloptie /P gebruikt, wordt in PowerPoint het dialoogvenster Afdrukken weergegeven voordat u gaat afdrukken. Nadat u afdrukopties hebt gekozen en op OK hebt geklikt, wordt het dialoogvenster gesloten en wordt het bestand afgedrukt en vervolgens gesloten. Als u helemaal geen venster van PowerPoint wilt zien, gebruikt u in plaats hiervan de schakeloptie /PT (Print To).

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /PWO "MyFile.pptx"

/RESTORE

Hiermee herstelt u de status van PowerPoint die actief was voordat het programma abnormaal werd afgesloten. Wanneer PowerPoint opnieuw wordt gestart, wordt er geprobeerd om bepaalde aspecten van de status van het programma en presentaties te herstellen die actief waren op het moment dat het programma werd afgesloten.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /RESTORE

/S

Hiermee opent u het opgegeven presentatiebestand als een diavoorstelling.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\POWERPNT.exe" /S "Presentatie1.pptx"

Dit zijn de schakelopties die beschikbaar zijn voor PowerPoint Viewer.

Schakeloptie of parameter

Actie

/D

Hiermee wordt het dialoogvenster Openen weergegeven wanneer de presentatie is afgelopen.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /D

/L

Er wordt een afspeellijst met PowerPoint-presentaties opgelezen die zijn opgenomen in een tekstbestand.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /L "Uw_afspeellijst_List.txt "

Opmerking: Het bestand met de afspeellijst is een lijst met namen van presentaties (indien nodig voorafgegaan door een pad). Het is niet mogelijk om extra schakelopties toe te voegen aan de afzonderlijke presentaties in de afspeellijst.

/N#

De presentatie wordt weergegeven vanaf het opgegeven dianummer, in plaats van dia 1.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /N5 "Presentatie.pptx"

In dit voorbeeld wordt Presentatie.pptx geopend bij dia 5.

/S

Hiermee start u de viewer zonder dat het welkomstscherm wordt weergegeven.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /S

/P

De presentatie wordt naar een printer verstuurd en het bestand wordt afgedrukt.

Voorbeeld: "c:\program files\microsoft office\office12\PPTVIEW.exe" /P "Presentatie.pptx"

In dit voorbeeld wordt het bestand Presentatie.pptx afgedrukt.

Schakeloptie

Beschrijving

/a

Hiermee maakt u een item waarbij het opgegeven bestand in de vorm van een bijlage wordt toegevoegd.

Voorbeeld:

 • "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /a "c:\mijn documenten\labels.doc"

Als u geen itemtype opgeeft, wordt standaard IPM.Note gebruikt. Deze schakeloptie kan niet worden gebruikt in combinatie met berichtklassen die niet op Outlook zijn gebaseerd.

/altvba OTM-bestandsnaam

Hiermee opent u het VBA-programma dat u met OTM-bestandsnaam opgeeft, en niet %appdata%\Microsoft\Outlook\VbaProject.otm.

/c berichtklasse

Hiermee maakt u een nieuw item van de opgegeven berichtklasse (Outlook-formulieren of een ander geldig MAPI-formulier).

Voorbeelden:

 • met /c ipm.activity maakt u een logboekitem

 • met /c ipm.appointment maakt u een afspraak

 • met /c ipm.contact maakt u een contactpersoon

 • met /c ipm.note maakt u een e-mailbericht

 • met /c ipm.stickynote maakt u een notitie

 • met /c ipm.task maakt u een taak

/checkclient

Hiermee wordt de gebruiker gevraagd om het standaardbeheer van e-mailberichten, nieuwsberichten en contactpersonen.

/cleanautocompletecache

Hiermee verwijdert u alle namen en e-mailadressen uit de lijst voor automatisch aanvullen. (Alleen Outlook 2013, 2016)

/cleancategories

Hiermee verwijdert u alle aangepaste categorienamen die u hebt gemaakt. De standaardnamen van de categorieën worden hersteld.

/cleanclientrules

Hiermee start u Outlook en worden op clients gebaseerde regels verwijderd.

/cleanconvongoingactions

Hiermee verwijdert u de Conversations Action Table (CAT). CAT-vermeldingen voor een discussielijn verlopen gewoonlijk na dertig dagen zonder activiteit. De schakeloptie verwijdert alle regels voor conversatielabels, negeren en verplaatsen, waarmee alle aanvullende acties direct worden gestopt. (Alleen Outlook 2013, 2016)

/cleandmrecords

Hiermee verwijdert u logboekrecords die zijn opgeslagen toen een manager of een gedelegeerde een vergadering heeft geweigerd.

/cleanfinders

Hiermee worden alle zoekmappen naar de beginwaarden teruggesteld in het postvak in Microsoft Exchange, voor alleen het eerste geopende profiel.

/cleanfromaddresses

Hiermee verwijdert u alle vermeldingen in het vak Van uit het profiel.

/cleanmailtipcache

Hiermee verwijdert u alle MailTips uit de cache. (Alleen Outlook 2013, 2016)

/cleanreminders

Hiermee wist u herinneringen en genereert u deze opnieuw.

/cleanroamedprefs

Hiermee worden alle voorgaande zwervende voorkeuren verwijderd en opnieuw gekopieerd vanuit de lokale instellingen van de computer waarop de schakeloptie wordt gebruikt. Dit geldt ook voor de zwervende instellingen voor herinneringen, het beschikbaarheidsoverzicht, werktijden, het publiceren van agenda's en RSS-regels.

/cleanrules

Hiermee start u Outlook en verwijdert u alle regels die op clients en servers zijn gebaseerd.

Belangrijk Als u meerdere of extra postvakken hebt in uw Outlook-profiel, worden met de opdrachtregel /cleanrules de regels verwijderd uit alle verbonden postvakken. Het is daarom raadzaam deze opdracht alleen uit te voeren wanneer uw Outlook-profiel maar één doelpostvak bevat.

/cleanserverrules

Hiermee start u Outlook en worden op servers gebaseerde regels verwijderd.

/cleansharing

Verwijdert alle RSS-, internetagenda- en SharePoint-abonnementen uit accountinstellingen, maar laat alle eerder gedownloade inhoud op uw computer staan. Dit is handig als u een van deze abonnementen niet kunt verwijderen in Outlook 2013.

/cleansniff

Overschrijft de programmatische vergrendeling die bepaalt welke van uw computers (wanneer u tegelijkertijd Outlook uitvoert) vergaderitems verwerkt. Het vergrendelingsproces helpt dubbele herinneringsberichten te voorkomen. Met deze schakeloptie wordt de vergrendeling gewist op de computer die wordt gebruikt. Hierdoor kan Outlook vergaderitems verwerken.

/cleansubscriptions

Hiermee verwijdert u abonnementsberichten en eigenschappen van abonnementsfuncties.

/cleanweather

Hiermee verwijdert u plaatsen die u hebt toegevoegd aan de weerbalk.

/cleanviews

Hiermee herstelt u standaardweergaven. Alle aangepaste weergaven die u hebt gemaakt, gaan hierbij verloren.

/embedding

Kan als schakeloptie zonder parameters worden gebruikt voor standaard-OLE-bewerkingen.

/f MSG-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven berichtenbestand (.MSG) of een opgeslagen zoekactie in Microsoft Office (.OSS).

/finder

Hiermee wordt het dialoogvenster Zoekcriteria geopend.

/hol HOL-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven HOL-bestand.

/ical ICS-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven ICS-bestand.

/importNK2

Hiermee wordt de inhoud van een NK2-bestand geïmporteerd met de lijst met bijnamen die worden gebruikt door de functie Automatisch namen controleren en Automatisch aanvullen.

/importprf PRF-bestandsnaam

Hiermee start u Outlook en opent/importeert u het gedefinieerde MAPI-profiel (.PRF). Als Outlook al geopend is, wordt het profiel in de wachtrij geplaatst en bij de eerstvolgende geschikte startbewerking geïmporteerd.

/launchtraininghelp item-id

Hiermee opent u een Help-venster met het Help-onderwerp dat u met item-id hebt opgegeven.

/m e-mailnaam

Hiermee kan een gebruiker een e-mailnaam aan een item toevoegen. Werkt alleen in combinatie met de schakeloptie /c.

Voorbeelden:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m e-mailnaam

 • Outlook.exe /c ipm.note /m user@contoso.com?subject=Test&body=Hello

/noextensions

Zowel eigen als beheerde COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) zijn uitgeschakeld.

/nopreview

Hiermee start u Outlook met het leesvenster uitgeschakeld.

/p MSG-bestandsnaam

Hiermee drukt u het opgegeven bericht (.MSG) af.

/profile profielnaam

Hiermee laadt u het opgegeven profiel. Als uw profielnaam een spatie bevat, plaatst u de profielnaam tussen dubbele aanhalingstekens (" ").

/profiles

Hiermee opent u het dialoogvenster Profiel kiezen, ongeacht de instelling bij Opties in het menu Extra.

/promptimportprf

Hiermee doet u hetzelfde als met /importprf behalve dat de gebruiker nu wordt gevraagd of het importeren moet worden geannuleerd.

/recycle

Start Outlook met behulp van een bestaand Outlook venster, indien aanwezig. Gebruikt in combinatie met /explorer of /folder.

/remigratecategories

Hiermee start u Outlook en de volgende opdrachten voor het standaardpostvak:

 • Opvolgvlaggen in verschillende kleuren worden omgezet in de kleurcategorieën van Outlook 2013.

 • Agendalabels worden omgezet in de kleurcategorieën van Outlook 2013.

 • Alle categorieën die worden gebruikt voor andere items dan e-mail worden toegevoegd aan de hoofdlijst van categorieën.

Opmerking: Dit is dezelfde opdracht als Bijwerken naar kleurcategorieën in de eigenschappenvensters van Outlook-postvakken.

/resetfolders

Hiermee herstelt u ontbrekende mappen in de standaardlocatie voor berichtbezorging.

/resetfoldernames

Hiermee stelt u de standaardmapnamen opnieuw in (zoals Postvak IN en Verzonden items) op de standaardnamen in de taal van de huidige Office-gebruikersinterface.

Als u bijvoorbeeld eerst verbinding maakt met uw postvak in Outlook met behulp van een Russische gebruikersinterface, kunnen de russische standaardmapnamen niet worden gewijzigd. Als u de standaardmapnamen wilt wijzigen in een andere taal, zoals Japans of Engels, kunt u deze schakeloptie gebruiken om de standaardmapnamen opnieuw in te stellen nadat u de taal van de gebruikersinterface hebt gewijzigd of een andere taalversie van Outlook hebt geïnstalleerd.

/resetformregions

Hiermee wordt de cache van de formuliergebieden geleegd en worden de definities voor formuliergebieden opnieuw geladen vanuit het Windows-register.

/resetnavpane

Hiermee wist u het mappenvenster voor het huidige profiel en genereert u het venster opnieuw.

/resetquicksteps

Hiermee herstelt u de standaard snelle stappen. Alle door de gebruiker gemaakte snelle stappen worden verwijderd.

/resetsearchcriteria

Hiermee stelt u alle criteria voor Direct zoeken opnieuw in, zodat in elke module de standaardcriteria worden weergegeven.

/resetsharedfolders

Hiermee worden alle gedeelde mappen verwijderd uit het mappenvenster.

/resetodobar

Hiermee wordt de takenlijst To-Do balk voor het huidige profiel gewist en opnieuw gegenereerd.

/restore

Hiermee kunt u het profiel en de mappen proberen te openen, die waren geopend voordat Outlook op een abnormale manier werd beëindigd. (Alleen Outlook 2013, 2016)

/rpcdiag

Hiermee opent u Outlook en geeft u het dialoogvenster met de verbindingsstatus van de RPC (Remote Procedure Call) weer.

/safe

Hiermee start u Outlook zonder het leesvenster of aanpassingen van de werkbalk. Zowel eigen als beheerde COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) zijn uitgeschakeld.

/safe:1

Hiermee start u Outlook met het leesvenster uitgeschakeld.

/safe:3

Zowel eigen als beheerde COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) zijn uitgeschakeld.

/select mapnaam

Hiermee start u Outlook en opent u de opgegeven map in een nieuw venster. Als u bijvoorbeeld Outlook wilt openen en de standaardkalender wilt weergeven, gebruikt u: "c:\program files\microsoft office\office15\outlook.exe" /select outlook:calendar

/share feed://URL/bestandsnaam

/share stssync://URL

/share web://URL/bestandsnaam

Hiermee geeft u een gedeelde URL op om verbinding met Outlook te maken. Gebruik bijvoorbeeld stssync://URL om een SharePoint-lijst aan Outlook te koppelen.

/sniff

Hiermee start u Outlook en forceert u een zoekactie voor nieuwe vergaderverzoeken in het Postvak IN, die u vervolgens aan de agenda toevoegt.

/t OFT-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven .oft-bestand.

/v VCF-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven .vcf-bestand.

/vcal VCS-bestandsnaam

Hiermee opent u het opgegeven .vcs-bestand.

Schakeloptie

Parameter

Beschrijving

Geen

database

Hiermee opent u de opgegeven database of het Microsoft Access-project. U kunt zo nodig een pad opnemen. Als het pad spaties bevat, moet u het tussen aanhalingstekens plaatsen.

/excl

Geen

Hiermee opent u de opgegeven Access-database voor exclusief toegang. Wanneer u de database wilt openen voor gedeeld gebruik in een omgeving met meerdere gebruikers, laat u deze schakeloptie weg. Geldt alleen voor Access-databases.

/ ro

Geen

Hiermee opent u de opgegeven Access-database of een Access-project als alleen-lezen.

/runtime

Geen

Hiermee geeft u op dat Access wordt gestart met de opties van de runtime-versie.

/profile

gebruikersprofiel

Hiermee start u Access met de opties in het opgegeven gebruikersprofiel in plaats van met de standaardinstellingen van het Windows-register, die zijn gemaakt bij het installeren van Access. Met deze optie vervangt u de schakeloptie /ini die wordt gebruikt in versies van Access vóór Access 95 om een initialisatiebestand op te geven.

/compact

doeldatabase of Access-doelproject

Hiermee comprimeert en herstelt u de Access-database of comprimeert u het Access-project dat is gespecificeerd vóór de schakeloptie /compact, en sluit u Access vervolgens. Als u een geen doelbestand opgeeft na de schakeloptie /compact, wordt het bestand gecomprimeerd naar de oorspronkelijke naam en map. Als u het bestand wilt comprimeren naar een andere naam, geeft u een doelbestand op. Als u een pad opgeeft dat spaties bevat, zet u het pad tussen aanhalingstekens.

Als u een bestandsnaam in de parameter voor de doeldatabase of het Access-doelproject opgeeft, maar geen pad opneemt, wordt het doelbestand gemaakt in de standaardmap van de database die is opgegeven in Access. U kunt deze instelling wijzigen in het dialoogvenster Opties voor Access.

In een Access-project comprimeert deze optie het bestand van het Access-project (.adp), maar niet de Microsoft SQL Server-database.

/x

macro

Hiermee opent u de Access-database die is opgegeven voor de schakeloptie /x en voert u vervolgens de opgegeven macro uit. Een andere manier om een macro uit te voeren wanneer u een database opent, is door een macro met de naam AutoExec te maken.

Macro's kunnen virussen bevatten, dus wees voorzichtig zijn bij het uitvoeren van een macro. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen: gebruik up-to-date antivirussoftware op uw computer; gebruik het Vertrouwenscentrum alle macro’s uit te schakelen, behalve de macro's die digitaal zijn ondertekend; houd een lijst bij van vertrouwde uitgevers van macro's.

/ cmd

Geen

Geeft aan dat wat er volgt op de opdrachtregel, de waarde is die wordt geretourneerd door de functie Opdracht. Deze optie moet de laatste schakeloptie op de opdrachtregel zijn. U kunt een puntkomma (;) gebruiken als alternatief voor /cmd.

Gebruik deze schakeloptie om een opdrachtregelargument op te geven die kan worden gebruikt in VBA-code (Visual Basic for Applications).

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×