Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten gebruiken om uw tekst te ordenen of een sequentieel proces weer te geven in uw PowerPoint presentatie.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.
 1. Klik op het tabblad Beeld, in de groep Presentatieweergaven, op Normaal.

  Lint weergeven met Normaal gemarkeerd
 2. Klik aan de linkerkant van het PowerPoint-venster op een diaminiatuur die u met opsommingstekens of genummerde tekst wilt toevoegen.

  Galerie met linkerminiaturen met dia geselecteerd
 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 4. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekensof Nummering Knopafbeelding.

  Geselecteerde tekst met opsommingstekens toegepast

  Notities: 

  • Als u alle tekstregels wilt wijzigen, selecteert u het overzicht van het tekstobject en past u vervolgens de opsommingstekens of nummering toe.

  • Als u de inspringing wilt vergroten of verkleinen en de afstand tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst wilt wijzigen, bekijkt u Hoe vergroot of verklein ik de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een regel? in dit artikel.

De kleur en stijl van opsommingstekens wijzigen en de beperkingen begrijpen

U kunt de kleur, stijl of grootte van de opsommingstekens of getallen in uw PowerPoint wijzigen en u kunt het nummer wijzigen waar u vanaf wilt beginnen.

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op Start,klik op de pijl naast de knop Opsommingstekens of Nummering en klik vervolgens op Opsommingstekens en nummering.

  De knoppen Opsommingstekens en Nummering

  Tip: Als u snel de stijl van een lijst met opsommingstekens of genummerde opsommingstekens wilt wijzigen, klikt u op de beste stijl in de lijst die wordt weergegeven wanneer u op de pijl naast Opsommingstekens of Nummering klikt.

 3. Kies in het vak Opsommingstekens en nummering op het tabblad Opsommingstekens of het tabblad Genummerd (afhankelijk van het type lijst waar u mee werkt) de stijlwijzigingen die u wilt aanbrengen, zoals:

  • Stijl voor opsommingstekens of nummering

  • Kleur

  • Grootte (als u het formaat van een opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, zodat deze een specifieke grootte heeft ten opzichte van de tekst, klikt u op Grootte envoert u een percentage in)

  • Beginnummer (voer op het tabblad Genummerd het beste nummer in het vak Start bij in)

  • Afbeeldingen (als u een afbeelding als opsommingsteken wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Afbeelding enschuift u om een afbeelding te zoeken)

  • Symbolen (als u tijdelijk een teken uit de lijst met symbolen wilt toevoegen aan het tabblad Opsommingstekens, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Aanpassen,klikt u op een symbool en klikt u vervolgens op OK. U kunt het symbool toepassen op uw dia's in de stijllijsten)

  • SmartArt-afbeeldingen (als u een bestaande lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst wilt converteren naar een SmartArt-afbeelding, klikt u op Start >Converteren naar SmartArt)

  Tips: 

  • Als u de opmaak van slechts een of enkele opsommingstekens of getalstijlen in een lijst wilt wijzigen, zoals de kleur of grootte, plaatst u de cursor aan het begin van de regel die u wilt wijzigen voordat u het vak Opsommingstekens en nummering opent. Uw wijzigingen worden alleen op de geselecteerde regels toegepast.

  • Zie Hoe vergroot of verklein ik de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een regel? in dit artikel om de uitlijning van items in een lijst aan te passen.

Aangepaste stijlen toepassen op meerdere dia's

De beste manier om aangepaste lijststijlen op alle dia's in uw presentatie toe te passen, is om het diamodel aan te passen. Alle lijstaanpassingen die u aan het diamodel maakt, worden opgeslagen en toegepast op al uw dia's. U kunt ook een of meer dia-indelingen met uw aangepaste lijststijlen bewerken of maken en deze indelingen aan uw presentatie toevoegen, ongeacht waar u de lijststijlen wilt gebruiken.

Lijstbeperkingen in PowerPoint

Er zijn een paar dingen die u niet kunt doen met lijsten in PowerPoint in andere Office programma's, zoals Word. De PowerPoint biedt bijvoorbeeld geen ondersteuning:

 • Genummerde lijsten met decimalen (1,1, 1,2, en zo verder).

 • Nieuwe getalnotatie definiëren (u moet kiezen uit de standaardset stijlen die wordt aangeboden op het tabblad Genummerd in het vak Opsommingstekens en nummering).

 • Vet, cursief of onderstreept toepassen op de opmaak van opsommingstekens of nummers (de opmaak wordt toegepast op de gehele geselecteerde regel of lijst).

 • Geneste lijsten (u kunt op Tab drukken of op Lijstniveau verhogen Knop Inspringing vergroten klikken om hetzelfde effect te maken, maar een nieuw ingesprongen opsommingsteken of nummerstijl wordt niet automatisch ingesteld op PowerPoint ).

Veelgestelde vragen

Selecteer een kop hieronder om deze te openen en gedetailleerde instructies te bekijken.

Controleer of u opsommingstekens of getallen in een tekstvak zet en niet in een vak Titel. In een tekstvak krijgt u telkens een nummer of opsommingsteken wanneer u op Enter. Als u op Ctrl + Enter, krijgt u extra lijnen zonder opsommingstekens (goed voor details of notities op een opsommingsteken of genummerde regel).

Afbeelding van leeg titelvak en leeg tekstvak om aan te geven waar opsommingstekens werken.

In een vak Titel wordt verwacht dat de tekst één regel kop of titel is. U kunt getallen of opsommingstekens gebruiken, maar alle regels tekst worden als één regel behandeld, wat resulteert in één opsommingsteken of een enkel getal.

Als u wilt stoppen met het maken van opsommingstekens of getallen en terug wilt gaan naar tekst, klikt u nogmaals op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekensof Nummering Knopafbeelding om deze uit te schakelen.

U kunt ook op Enter en druk vervolgens op Backspace om het opsommingsteken of nummer te wissen. U kunt vervolgens tekst toevoegen of op Enter om extra lege lijnen toe te voegen.

Als u een ingesprongen (onderliggende) lijst wilt maken in een lijst, plaatst u de cursor aan het begin van de lijn die u wilt laten inspringen en klikt u op het tabblad Start in de groep Alinea op Lijstniveau verhogen.

De knoppen Lijstniveau verhogen en Lijstniveau verlagen

1. Lijstniveau verlagen (inspringen)

2. Lijstniveau verhogen (inspringen)

Als u tekst terug wilt verplaatsen naar een minder ingesprongen niveau in de lijst, plaatst u de cursor aan het begin van de regel en klikt u vervolgens op het tabblad Start in de groep Alinea op Lijstniveau verlagen.

Als u de afstand tussen een opsommingsteken of getal en de tekst in een regel wilt vergroten of verminderen, plaatst u de cursor aan het begin van de tekstregel. Als u de liniaal wilt weergeven, klikt u op het tabblad Beeld in de groep Weergeven op het selectievakje Liniaal. Klik op de liniaal op de hangende inspringing (zoals weergegeven in onderstaand diagram) en sleep om de spatie tussen het opsommingsteken of nummer en de bijbehorende tekst te wijzigen.

Er worden drie verschillende markeringen weergegeven op de liniaal om de inspringing aan te geven die voor een tekstvak is gedefinieerd.

Markeringen voor inspringen

1. eerste regel inspringen: geeft de positie aan van het werkelijke opsommingsteken of het werkelijke getalteken. Als de alinea niet is opsommingstekens, geeft dit de positie van de eerste regel tekst aan.

2. linker inspringing: hiermee past u zowel de markeringen Eerste regel als Hangende inspringing aan en behoudt u de relatieve afstand.

3. hangende inspringing: geeft de positie van de werkelijke tekstregels aan. Als de alinea niet opsommingstekens bevat, geeft dit de positie van de tweede regel (en de volgende regels) van de tekst aan.

Als u de standaardkogels in PowerPoint op uw Windows-pc wilt wijzigen, volgt u deze stappen.

 1. Klik op het tabblad Beeld op Diamodel.

  hiermee wordt in PowerPoint de knop Diamodel op het lint weergegeven

 2. Selecteer de basisdia (de eerste, grotere dia in het deelvenster Miniaturen).

  Diamodel geselecteerd in deelvenster Miniaturen
 3. Klik op het tabblad Start.

 4. Selecteer een of meer van de lijnen met opsommingstekens in de voorbeelden.

 5. Klik op de pijl-omlaag op de knop Opsommingsteken en kies de stijl die u wilt gebruiken voor een standaardinstelling.

  Het standaard opsommingsteken voor alle niveaus instellen
 6. Herhaal dit als u verschillende opsommingstekens voor verschillende lijnen hebt.

 7. Wanneer u klaar bent met het bijwerken van de stijlen voor opsommingstekens, klikt u op het tabblad Diamodel en klikt u vervolgens op Basisweergave sluiten.

Wanneer u een dia of een tekstvak voor opsommingstekens invoegt, worden de nieuwe standaardwaarden voor opsommingstekens weergegeven.

Zie Een diamodel wijzigen voor meer informatie over het werken met modellen.

Gebruik opsommingstekens of getallen om veel tekst of een opeenvolgende procedure in een presentatie Microsoft PowerPoint 2010 presenteren.

 1. Ga naar het tabblad Beeld in de groep Presentatieweergaven. klik op Normaal.

  Lint weergeven met de knop Normaal geselecteerd
 2. Klik aan de linkerkant van het PowerPoint-venster, in het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's, op het tabblad Dia's en klik vervolgens op een miniatuur van een dia aan wie u tekst met opsommingstekens of genummerde tekst wilt toevoegen. Het deelvenster met de tabbladen Overzicht en Dia's

 3. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

  Geselecteerde tekst en knop Opsommingsteken gemarkeerd
 4. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekensof Nummering Knopafbeelding.

  Notities: 

  • Als u alle tekstregels wilt wijzigen, selecteert u het overzicht van het tekstobject en past u vervolgens de opsommingstekens of nummering toe.

  • Als u de inspringing wilt vergroten of verkleinen en de afstand tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst wilt wijzigen, bekijkt u Hoe vergroot of verklein ik de ruimte tussen een opsommingsteken of nummer en de tekst in een regel? in dit artikel.

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst invoegen

 1. Klik op het tabblad Beeld op Normaal.

 2. Klik in het tekstvak of de tijdelijke aanduiding waar u de tekst met opsommingstekens of nummers wilt toevoegen.

 3. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering Knopafbeelding en begin uw lijst te typen. Druk op Terug om een nieuw lijstitem te maken.

  Of selecteer regels tekst die al op uw dia staan en klik vervolgens op Opsommingstekens of Nummering om die tekst als een lijst op te maken.

Het uiterlijk van een opsommingsteken of nummer wijzigen

 1. Als u één opsommingsteken of nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor op het begin van de regel die u wilt wijzigen. Als u meerdere opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, selecteert u de tekst van alle opsommingstekens of nummers die u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Start op de pijl naast de knop Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekens of Nummering Knopafbeelding en klik vervolgens op Opsommingstekens en nummering.

 3. Voer in het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  Als u een afbeelding als opsommingsteken wilt gebruiken, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op Afbeelding en bladert u naar een afbeeldingspictogram dat u wilt gebruiken.

  Als u een teken uit de lijst met symbolen wilt toevoegen aan het tabblad Opsommingstekens of Nummering, klikt u op het tabblad Opsommingstekens op het tandwielpictogram Tandwielpictogram onder Aanpassen, klikt u vervolgens op een symbool en tot slot op OK. U kunt het symbool vanuit de lijsten met stijlen toepassen op uw dia's.

  Als u een genummerde lijst wilt laten beginnen met een bepaald nummer, typt u op het tabblad Nummering het nummer in het vak Beginnen bij.

  Voorwaarde in het taakvenster Voorwaardelijke opmaak

  Als u de kleur of de grootte van opsommingstekens of nummers wilt wijzigen, kiest u een optie onder Kleur of Grootte.

De inspringing of afstand tussen tekst en punten wijzigen

 • Als u een ingesprongen (onderliggende) lijst in een lijst wilt maken, plaatst u de cursor aan het begin van de lijn die u wilt laten inspringen en klikt u vervolgens op het tabblad Start op Meer inspringen Office voor Mac: inspringing vergroten. U kunt ook op Tab drukken om de inspringing te vergroten.

 • Als u tekst terug wilt verplaatsen naar een minder ingesprongen niveau in de lijst, plaatst u de cursor aan het begin van de regel en klikt u op Minder inspringen Office voor Mac: inspringing verkleinen.

 • Als u afstand tussen lijstpunten wilt maken, klikt u op het tabblad Start op Regelafstand Opdracht Regelafstand in Office voor Mac.

Opsommingstekens en nummering verwijderen

 • Selecteer de lijst en klik op het tabblad Start op de knoppen Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekensof Nummering Knopafbeelding om de opmaak te verwijderen.

Tekst opmaken als een lijst

 1. Ga naar de dia aan wie u lijstopmaak wilt toevoegen.

 2. Selecteer in de dia de regels tekst die u van opsommingstekens of nummers wilt voorzien in een tijdelijke tekst of tabel.

 3. Klik op het tabblad Start in de groep Alinea op Opsommingstekens Afbeelding van knop Opsommingstekensof Nummering Knopafbeelding.

  Geselecteerde tekst met opsommingstekens toegepast

  Opmerking: Als u alle regels tekst wilt wijzigen, kunt u de omtrek van het tijdelijke aanduidingsvak of de tekst met de tekst selecteren en vervolgens de opsommingstekens of nummering toepassen.

  De standaardstijl voor opsommingstekens of nummering wordt onmiddellijk toegepast op de geselecteerde tekst. Als u een galerie met opmaakopties voor uw lijst wilt zien, klikt u op de kleine pijl naar beneden op de knop Opsommingstekens of Nummering:

  Galerie met lijststijlen met opsommingstekens

  Afbeelding 1: Lijst met opsommingstekens: de stijlgalerie

  Galerie met genummerde lijststijlen in PowerPoint Online

  Afbeelding 2: Genummerde lijst: de stijlgalerie

 4. Als u het inspringingsniveau van de lijst wilt wijzigen, selecteert u de lijst en klikt u op het tabblad Start van het werkbalklint op Inspringing vergroten Knop Inspringing vergroten of Inspringing verkleinen alternatieve tekst.

Tekst selecteren

Een woord selecteren:Wijs het woord aan en dubbelklik op de muis.

Een alinea selecteren:Wijs een woord in de alinea aan en klik driemaal.

Zie ook

Woorden regel voor regel weergeven in PowerPoint

Een dia-indeling toepassen of wijzigen

Wat is een diamodel?

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×