De standaardopties voor onlinevergaderingen zijn het meest geschikt voor kleinschalige telefonische vergaderingen of interne deel- en samenwerkingssessies. Als u een onlinevergadering plant met personen buiten uw organisatie, of er een ongebruikelijk hoog aantal personen aan uw vergadering deelneemt, kunt u in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadernig het volgende bepalen:

  • We moet er wachten in de lobby alvorens te worden toegelaten tot de vergadering?

  • Wie moet er tijdens de vergadering presentatorbevoegdheden hebben?

Wat wilt u doen?

Toegangs- en presentatoropties instellen

Om toegang te krijgen tot de toegangs- en presentatoropties volgt u de onderstaande stappen.

  1. Maak een uitnodiging voor een onlinevergadering in Microsoft Outlook. Zie voor meer informatie Een uitnodiging voor een onlinevergadering maken.

  2. Klik in de uitnodiging voor de vergadering in de groep Onlinevergadering op Opties voor vergadering.

  3. Selecteer in het dialoogvenster Opties voor onlinevergadering de optie Toegang en presentatoren aanpassen voor deze vergadering .

  4. Selecteer al naar gelang de omvang en het type vergadering dat u plant opties voor de Toegang en Presentators.

Toegangsopties bepalen welke deelnemers moeten wachten in de lobby alvorens ze door een presentator tot de vergadering worden toegelaten. Elke optie wordt in detail beschreven in de onderstaande tabel:

Belangrijk:  Zelfs als de lobby voor de vergadering is ingeschakeld, zullen deelnemers die inbellen naar de vergadering automatisch de lobby overslaan.

Toegangsoptie

Wie wacht in de lobby

Wanneer u deze optie moet selecteren

Alleen de organisator (vergrendeld)

Iedereen

U wilt niet dat personen voor de vergadering uw hand-outs of Microsoft PowerPoint-dia's raadplegen

Personen in mijn bedrijf die ik heb uitgenodigd

Personen die niet beschikken over een account binnen uw netwerk, en personen die niet zijn uitgenodigd

U bespreekt gevoelige of vertrouwelijke zaken

Personen in mijn bedrijf

Mensen die niet beschikken over een account binnen uw netwerk

Alle deelnemers beschikken over een account binnen het netwerk van uw organisatie.

Iedereen, ook personen van buiten mijn bedrijf (zonder beperkingen)

Niemand

U nodigt deelnemers van buiten uw organisatie uit

De presentatoropties bepalen wekle deelnemers automatisch presentatorbevoegdheden krijgen wanneer u de vergadering plant. De volgende tabel beschrijft elke optie in detail.

Presentatoroptie

Wie is een presentator

Wanneer u deze optie moet selecteren

Alleen organisator

Alleen de persoon die de vergaderingen plant.

Presentaties waarbij geen interactie is vereist tussen deelnemers en de inhoud van de vergadering. U kunt tijdens de vergadering extra presentators toewijzen.

Personen in mijn bedrijf

Iedereen die u door u wordt uitgenodigd en over een account binnen uw netwerk beschikt.

Interne groepswerksessies, waarbij alle deelnemers de inhoud van de vergadering kunnen delen en wijzigen

Iedereen, ook personen van buiten mijn bedrijf (zonder beperkingen)

Iedereen die u door u wordt uitgenodigd

Groepswerksessies met mensen die niet beschikken over een account binnen uw netwerk

Personen die ik kies

U en de deelnemers die u kiest

Presentaties met meerdere presentatoren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×