Op de statusbalk onder aan Office programma's wordt de status weergegeven op opties die zijn geselecteerd om op de statusbalk te worden weergegeven. Veel opties zijn standaard geselecteerd. Als u de statusbalk wilt aanpassen, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op de gepersonaliseerde opties.

De volgende opties zijn beschikbaar op de statusbalk in Excel.

Opmerking: Een aantal opties is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de Excel versie die u gebruikt.

Kies deze optie

Geeft het volgende weer op de statusbalk

Celmodus

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft de huidige bewerkingsmodus voor cellen weer aan de linkerkant van de statusbalk. Een van de volgende modi wordt weergegeven.

  • Klaar om een algemene status aan te geven.

  • Enter om de inhoudsinvoermodus aan te geven. Deze wordt weergegeven wanneer u een cel selecteert en begint te typen of wanneer u tweemaal op F2 drukt.

  • Bewerken om de bewerkingsmodus in de cel aan te geven. Deze wordt weergegeven wanneer u dubbelklikt op een cel of wanneer u op F2 drukt, zodat u gegevens in een cel kunt invoeren of bewerken.

  • Wijs de selectiemodus voor formulecellen aan. De formule wordt weergegeven wanneer u een formule start en vervolgens op de cellen klikt die u in de formule wilt opnemen.

Lege cellen snel opvullen

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft het aantal cellen aan dat leeg is gebleven na een opvulbewerking.

Flash Fill Changed Cells

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft het aantal cellen aan dat is ingevuld door de snelvulfunctie.

Handtekeningen

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft aan dat de actieve werkmap digitaal is ondertekend.

Informatiebeheerbeleid

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft aan dat IRM (Information Rights Management) is gebruikt om de machtiging voor inhoud in de actieve werkmap te beperken.

Machtigingen

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie een pictogram weergegeven naast de indicator Celmodus waar u op kunt klikken om de huidige machtigingen voor het lezen en bewerken van documenten weer te geven.

Dit pictogram wordt alleen weergegeven wanneer de toegang tot het document is beperkt. Als u beperkingen wilt toepassen in Excel 2007, klikt u Microsoft Office knop afbeelding office-knop,Voorbereiden , Machtiging beperken, Beperkte toegang. Klik in andere versies op Bestand >Info > Werkmap beveiligen > Access beperken > Beperkte toegang.

CAPS-LOCK

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Caps Lock weergegeven om aan te geven dat CAPS LOCK is ingeschakeld om typen in hoofdletters toe te staan. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Getalvergrendeling

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Num Lock weergegeven om aan te geven dat NUM LOCK is ingeschakeld om het gebruik van de toetsen op het numerieke toetsenblok toe te staan om getallen in het werkblad in te voeren. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Schuifvergrendeling

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie Scroll Lock weergegeven om aan te geven dat SCROLL LOCK is ingeschakeld om schuiven in het werkblad toe te staan met behulp van de pijltoetsen.

Vaste decimaal

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie Vaste decimaal weergegeven om aan te geven dat alle numerieke waarden die u op het werkblad op geeft, worden weergegeven met vaste decimalen. Deze optie is ingeschakeld wanneer u het selectievakje Automatisch een decimaalteken invoegen in schakelt onder Bewerkingsopties op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Opties voor Excel (klik in Excel 2007 op afbeelding office-knopMicrosoft Office Knop , Excel Opties, Geavanceerd. Klik in Excel andere versies op Bestandsopties > geavanceerde > .).

Overtypemodus

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt overtype weergegeven om aan te geven dat insert is ingedrukt om de overtypemodus te activeren tijdens het bewerken van celinhoud in de celbewerkingsmodus (dubbelklik op een cel of druk op F2). Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Eindmodus

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie de eindmodus weergegeven om aan te geven dat END is ingedrukt om de eindmodus te activeren. Als u op EINDE, gevolgd door een pijltoets, drukt, wordt de selectie verplaatst in de richting van de pijltoets, stopt u aan het begin en einde van de gegevens en vervolgens aan het begin of einde van het werkblad.

Macro-opname

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie een knop weergegeven naast de indicator Celmodus waar u op kunt klikken om een macro op te nemen.

Selectiemodus

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie een van de volgende celselectiemodi weergegeven.

  • Selectie uitbreiden wanneer u op F8 drukt om de celselectie uit te breiden met behulp van pijltoetsen.

  • Toevoegen aan Selectie wanneer u op Shift+F8 drukt om een niet-aaneenvoegende cel of bereik toe te voegen aan een selectie van cellen met behulp van de pijltoetsen.

Paginanummer

Standaard geselecteerd, worden met deze optie het paginanummer van de geselecteerde werkbladpagina en het aantal pagina's in het werkblad weergegeven wanneer u werkt in de weergave Pagina-indeling of Afdrukvoorbeeld.

Gemiddelde

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft het gemiddelde weer dat wordt berekend op basis van geselecteerde cellen die numerieke waarden bevatten.

Aantal

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft het aantal geselecteerde cellen weer.

Numeriek aantal

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt met deze optie het aantal geselecteerde cellen weergegeven dat numerieke waarden bevat. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Minimum

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de minimale numerieke waarde in geselecteerde cellen weergegeven. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Maximum

Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt de maximale numerieke waarde in geselecteerde cellen weergegeven. Deze optie is standaard niet geselecteerd.

Som

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft de som van numerieke waarden weer in geselecteerde cellen.

Upload Status

Deze optie is standaard geselecteerd en geeft de uploadstatus van de spreadsheet aan op het web.

Sneltoetsen weergeven

Standaard geselecteerd, worden met deze optie de knoppen Normaleweergave, Pagina-indeling en Pagina-eindvoorbeeld weergegeven. U kunt op deze knoppen klikken om de huidige weergave te wijzigen.

In-/uitzoomen

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie het zoomniveau weergegeven. U kunt op Zoom klikken om het dialoogvenster In-/uitzoomen te openen, waar u het vergrotingspercentage kunt opgeven dat u wilt gebruiken.

Schuifregelaar

Standaard geselecteerd, wordt met deze optie de schuifregelaar In-/uitzoomen weergegeven met de knoppen Uitzoomen en Inzoomen. U kunt vervolgens de schuifregelaar slepen of op de knoppen Uitzoomen en Inzoomen klikken om de inhoud van het werkblad nader te bekijken of om de inhoud op het werkblad te verkleinen, zodat u meer inhoud kunt bekijken.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×