Opties voor het instellen van meldingen

Met behulp van verschillende dialoogvensters van Lync - Opties kunt u uw Lync-meldingen aanpassen.

Wat wilt u doen?

Meldingen meer of minder opvallend maken

Als u chatmeldingen mist wanneer ze naar u worden verzonden en u wilt ze prominenter maken, probeert u het volgende:

 • Stel uw weergave zo in dat Lync altijd op de voorgrond is. Klik hiervoor op de vervolgkeuzepijl naast de knop Opties, klik op Extra en klik vervolgens op Altijd op voorgrond.

 • Controleer of Lync is ingesteld om hoorbare meldingen te verzenden. Klik hiervoor op de knop Opties, klik op Beltonen en geluiden, selecteer Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) en controleer of de andere selectievakjes in het venster niet zijn ingeschakeld.

 • Controleer of het volume omhoog is gedraaid op de luidsprekers van uw computer en andere audioapparatuur.

 • Als u meerdere beeldschermen gebruikt, maak er dan een gewoonte van om uw hoofdvenster van Lync te verplaatsen naar de monitor waarop u werkt.

 • Overweeg om een duidelijker of opvallender chatmeldingsgeluid dan het standaardgeluid te kiezen.

 • Klik op de knop Opties, klik op Beltonen en geluiden, klik op de knop Geluidsinstellingen en klik vervolgens op het tabblad Geluiden.

 • Sleep de schuifbalk op het weergavevenster Programmagebeurtenissen omlaag naar de vermeldingen voor Microsoft Lync 2010.

 1. Klik op Binnenkomend chatbericht. In de weergave Geluiden onder aan het venster moet staan COMMUNICATOR_iminvite.wav.

 2. Klik nu op de vervolgkeuzepijl ernaast en probeer een aantal andere geluiden uit de lijst.

 3. Wanneer u een geluid vindt dat u wilt gebruiken voor binnenkomende chatmeldingen, klikt u op Toevoegen. (In het weergavevenster Programmagebeurtenissen moet nu staan Binnenkomend chatbericht en het venster Geluiden moet de naam weergeven van het .wav-bestand dat u hebt geselecteerd). Klik vervolgens op OK. (U kunt voor dit doel ook uw eigen .wav-bestand opnemen en dan naar dat bestand bladeren om het als uw chatmelding te selecteren.)

U kunt hoorbare meldingen voor binnenkomende gesprekken en chatverzoeken als volgt uitschakelen:

 • Klik op de knop Opties, klik op Beltonen en geluiden en schakel vervolgens het selectievakje Geluiden afspelen in Lync (inclusief beltonen voor binnenkomende gesprekken en chatmeldingen) uit.

Naar boven

Uw opties voor Niet storen instellen

Als u het druk hebt, kunt u de status Niet storen gebruiken om zo min mogelijk te worden gestoord. Waarschijnlijk wilt u echter nog wel beschikbaar blijven voor belangrijke contactpersonen. U kunt een uitzondering maken voor contactpersonen aan wie u de relatie Werkgroep hebt toegewezen (meestal uw directe collega's).

Geef het venster met de opties voor meldingen weer en voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u alle meldingen van Lync wilt verbergen zodat u niet wordt gestoord wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, klikt u op Geen meldingen weergeven.

 • Als u alleen gespreksuitnodigingen van de leden van Werkgroep wilt zien en alle andere meldingen wilt verbergen wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, klikt u op Alleen gespreksmeldingen weergeven van personen in de privacyrelatie Werkgroep.

 • Als u alle meldingen wilt zien, maar gespreksuitnodigingen wilt beperken tot de uitnodigingen van de leden van Werkgroep wanneer uw status is ingesteld op Niet storen, klikt u op Alle meldingen weergeven, maar alleen gespreksmeldingen van personen in de privacyrelatie Werkgroep.

Opmerking:  Als u uw status hebt ingesteld op Niet storen en naar 112 belt, wordt uw status automatisch gewijzigd naar Beschikbaar. U kunt dit op elk gewenst moment wijzigen..

Naar boven

Een melding instellen wanneer u wordt toegevoegd als contactpersoon

Wanneer iemand u als contactpersoon toevoegt, krijgt u standaard een melding waarin u om goedkeuring wordt gevraagd. U kunt de contactpersoon vervolgens aan uw lijst met contactpersonen toevoegen en een privacyrelatie toewijzen. Desgewenst kunt u instellen dat dergelijke uitnodigingen automatisch worden goedgekeurd. Bij deze instelling wordt aan de contactpersoon automatisch de relatie Collega's toegewezen.

 • Geef de opties voor meldingen weer en en als u niet langer een melding wilt ontvangen, schakelt u het selectievakje Melden wanneer iemand mij aan zijn of haar contactpersonenlijst toevoegt uit.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×