Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Begeleide ondersteuning in uw browser kan digitale oplossingen bieden voor Office problemen

Begeleide ondersteuning uitproberen

Niemand is blij met spam en andere ongewenste e-mail. Het filter voor ongewenste e-mail van Outlook voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt bezorgd, maar zorgt ervoor dat verdachte berichten naar de map Ongewenste e-mail worden verplaatst.

Opmerking: Deze stappen zijn niet van toepassing op de nieuwe Outlook voor Windows. Controleer of de nieuwe Outlook-wisselknop is in- of uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, gaat u naar Ongewenste e-mail en spam filteren in Outlook.

Tips: Het is raadzaam om berichten in de map Ongewenste e-mail regelmatig te controleren zodat u kunt nagaan of er geen gewenste berichten ten onrechte als ongewenst zijn aangeduid. Berichten die niet in de map met ongewenste e-mail horen, sleept u terug naar het Postvak IN of naar een andere map. U kunt het item ook als volgt markeren als Geen ongewenste e-mail: 

 • Klik op Start > Ongewenste e-mail > Geen ongewenste e-mail.

Het filter voor ongewenste e-mail is standaard ingeschakeld, waarbij het beveiligingsniveau op Geen automatisch filter is ingesteld. U kunt het filter nauwkeuriger instellen door het beveiligingsniveau te wijzigen. U kunt het filter nauwkeuriger instellen door het beveiligingsniveau te wijzigen. Met het filter voor ongewenste e-mail wordt elk inkomend bericht beoordeeld op basis van verschillende factoren, zoals het tijdstip waarop het bericht is verzonden en de inhoud van het bericht.

Ga als volgt te werk om de opties voor het filter voor ongewenste e-mail te wijzigen:

 • Klik op Start > Ongewenste e-mail > Opties voor ongewenste e-mail.

Lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Terwijl het filter voor ongewenste e-mail Email uw binnenkomende berichten automatisch controleert, kunt u met filterlijsten voor ongewenste Email bepalen wat als spam wordt beschouwd. U kunt namen, e-mailadressen en domeinen toevoegen aan deze lijsten, zodat het filter geen berichten van vertrouwde bronnen controleert of berichten blokkeert die afkomstig zijn van specifieke e-mailadressen en domeinen die u niet kent of vertrouwt.

Lijst met veilige afzenders     Berichten van e-mailadressen en domeinnamen in de lijst met veilige afzenders worden nooit als ongewenste e-mail behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht. U kunt uw contactpersonen of andere correspondenten aan deze lijst toevoegen. Veilige domeinen worden echter standaard niet herkend in Exchange Online of in Exchange Online Protection. Alleen geblokkeerde domeinen, geblokkeerde afzenderadressen en veilige afzenderadressen worden herkend. Als u gebruikmaakt van een Microsoft Exchange Server-account, worden alle namen en adressen in de algemene adreslijst (GAL) automatisch als veilig beschouwd. De lijst met veilige afzenders kan maximaal 1024 vermeldingen bevatten.

Lijst met veilige geadresseerden     Als u deel uitmaakt van een verzendlijst of een distributielijst, kunt u de afzender van de lijst toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden. Berichten die naar deze e-mailadressen en domeinnamen worden verzonden, worden nooit als ongewenste e-mail behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst met geblokkeerde afzenders     Berichten van bepaalde afzenders kunt u eenvoudig blokkeren door hun e-mailadres of hun domeinnaam aan de lijst met geblokkeerde afzenders toe te voegen. Als u een naam of e-mailadres aan deze lijst toevoegt, verplaatst Outlook alle inkomende berichten die van deze bron afkomstig zijn, naar de map Ongewenste e-mail. Berichten van personen of domeinnamen die voorkomen in deze lijst, worden altijd als ongewenst aangeduid, ongeacht de inhoud van het bericht. 

Lijst met geblokkeerde Top-Level domeinen     Als u ongewenste e-mailberichten uit een ander land of een andere regio wilt blokkeren, kunt u de land-/regiocodes toevoegen aan de lijst met geblokkeerde topdomeinnamen. Als u in deze lijst bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [Verenigde Staten] en MX [Mexico] inschakelt, worden alle berichten geblokkeerd van e-mailadressen die eindigen op ca, us of mx.

Lijst met geblokkeerde coderingen     Als u ongewenste e-mailberichten wilt blokkeren die in een andere tekenset of een ander alfabet worden weergegeven, kunt u coderingen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde coderingen.

Verschillen in het filter voor ongewenste e-mail wanneer Exchange-modus met cache is in- of uitgeschakeld

Als u gebruikmaakt van een Exchange-account, beschikt u over nog meer hulpmiddelen in de strijd tegen ongewenste e-mail.

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt naar een Outlook gegevensbestand (.pst)     De lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail worden op de server opgeslagen en zijn vanaf elke willekeurige computer beschikbaar. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat berichten van een afzender die voorkomt in de lijst met geblokkeerde afzenders, worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en niet door Outlook worden beoordeeld.

 • Als u online werkt     De Email filterlijsten voor ongewenste e-mail worden opgeslagen op de server. Ze zijn beschikbaar vanaf elke computer, maar alleen als u de functie Ongewenste Email hebt ingeschakeld in Outlook Web Access of Outlook Web-app. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat berichten van een afzender die voorkomt in de lijst met geblokkeerde afzenders, worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en niet door Outlook worden beoordeeld.

Hoe werkt het filter voor ongewenste e-mail?

Elk inkomend bericht wordt door het filter voor ongewenste e-mail onderzocht om op basis van verschillende factoren te bepalen of het spam kan zijn. Factoren zijn onder meer het tijdstip waarop het bericht is verzonden en de inhoud van het bericht. Het filter voor ongewenste e-mail is standaard ingeschakeld en het beschermingsniveau staat op Laag. Op dit niveau wordt alleen de duidelijkste spam onderschept. U kunt het filter nauwkeuriger instellen door het beveiligingsniveau te wijzigen.

Opmerking: Met het Outlook-filter voor ongewenste e-mail wordt niet voorkomen dat ongewenste e-mail wordt bezorgd, maar worden van spam verdachte berichten verplaatst naar de map Ongewenste e-mail.

U kunt de instellingen voor het filter voor ongewenste e-mail aanpassen in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail.

 • Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen achtereenvolgens op Ongewenste e-mail en op Opties voor ongewenste e-mail.

Map Ongewenste e-mail

Elk bericht dat vermoedelijk ongewenste e-mail is, wordt verplaatst naar de map Ongewenste e-mail . We raden u aan de berichten in de map Ongewenste e-mail regelmatig te controleren op legitieme berichten die onjuist zijn geclassificeerd als ongewenste e-mail. Als u een bericht vindt dat geen ongewenste e-mail is, sleept u het terug naar het Postvak IN of naar een willekeurige map. U kunt het item ook als volgt markeren als Geen ongewenste e-mail:

 • Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Verwijderen op Ongewenste e-mail en klik op Geen ongewenste e-mail.

Lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Terwijl het filter voor ongewenste e-mail Email uw binnenkomende berichten automatisch controleert, hebt u met de filterlijsten voor ongewenste e-mail Email meer controle over wat als spam wordt beschouwd. U kunt namen, e-mailadressen en domeinen toevoegen aan deze lijsten , zodat het filter berichten toestaat van bronnen die u vertrouwt, of berichten blokkeert die afkomstig zijn van specifieke e-mailadressen en domeinen die u niet kent of vertrouwt.

Lijst met veilige afzenders     Berichten van e-mailadressen en domeinnamen in de lijst met veilige afzenders worden nooit als ongewenste e-mail behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht. U kunt uw contactpersonen of andere correspondenten aan deze lijst toevoegen. Veilige domeinen worden echter standaard niet herkend in Exchange Online of in Exchange Online Protection. Alleen geblokkeerde domeinen, geblokkeerde afzenderadressen en veilige afzenderadressen worden herkend. Als u gebruikmaakt van een Microsoft Exchange Server-account, worden alle namen en adressen in de algemene adreslijst (GAL) automatisch als veilig beschouwd.

Lijst met veilige geadresseerden     Als u deel uitmaakt van een verzendlijst of een distributielijst, kunt u de afzender van de lijst toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden. Berichten die naar deze e-mailadressen en domeinnamen worden verzonden, worden nooit als ongewenste e-mail behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst met geblokkeerde afzenders     U kunt gemakkelijk berichten van bepaalde afzenders blokkeren door hun e-mailadressen of domeinnamen toe te voegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders. Wanneer u een naam of e-mailadres aan deze lijst toevoegt, wordt in Outlook elk inkomend bericht van die bron verplaatst naar de map Ongewenste e-mail. Berichten afkomstig van personen of domeinnamen die voorkomen op deze lijst, worden altijd geclassificeerd als ongewenst, ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst met geblokkeerde topleveldomeinen     Als u ongewenste e-mailberichten wilt blokkeren die uit een ander land of een andere regio afkomstig zijn, kunt u land-/regiocodes toevoegen aan de lijst met geblokkeerde topleveldomeinen. Als u bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [United States] en MX [Mexico] in de lijst inschakelt, worden berichten afkomstig van e-mailadressen die eindigen op .ca, .us, en .mx geblokkeerd.

Lijst met geblokkeerde coderingen     Als u e-mailberichten wilt blokkeren die in een andere tekenset of een ander alfabet zijn opgesteld, kunt u coderingen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde coderingen.

E-mailaccounttypen die worden ondersteund met het filter voor ongewenste e-mail

Het filter voor ongewenste e-mail kan met de volgende soorten e-mailaccounts worden gebruikt:

 • Exchange-accounts in de Exchange-modus met cache

 • Exchange-account dat berichten bezorgt in een Outlook-gegevensbestand (.pst)

 • POP3-account

 • IMAP-account

 • Outlook Connector voor Outlook.com (voorheen Hotmail)

 • Microsoft Outlook Connector voor IBM Lotus Domino

Als u uw profiel wilt wijzigen, exporteert u een kopie van uw lijsten voor ongewenste e-mail voordat u de wijzigingen aanbrengt, en importeert u de gegevens vervolgens in Outlook. U hoeft de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail dan niet opnieuw te maken.

Verschillen in het filter voor ongewenste e-mail wanneer Exchange-modus met cache is in- of uitgeschakeld

Als u gebruikmaakt van een Exchange-account, beschikt u over nog meer mogelijkheden en hulpmiddelen in de strijd tegen ongewenste e-mail.

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt naar een Outlook-gegevensbestand (.pst)     De lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail worden op de server opgeslagen en zijn vanaf elke willekeurige computer beschikbaar. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat als een afzender wordt weergegeven in de lijst met geblokkeerde afzenders, berichten van die afzender worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en ze niet worden geëvalueerd door Outlook.

 • Als u online werkt     De Email filterlijsten voor ongewenste e-mail worden opgeslagen op de server. Ze zijn beschikbaar vanaf elke computer, maar alleen als u de functie Ongewenste Email hebt ingeschakeld in Outlook Web Access of Outlook Web App. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat als een afzender wordt weergegeven in de lijst met geblokkeerde afzenders, berichten van die afzender worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en ze niet worden geëvalueerd door Outlook.

Hoe werkt het filter voor ongewenste e-mail?

Met het filter voor ongewenste e-mail wordt elk inkomend bericht beoordeeld om te bepalen of het spam zou kunnen zijn op basis van verschillende factoren. Dit kunnen onder meer het tijdstip waarop het bericht is verzonden en de inhoud van het bericht zijn. Het filter voor ongewenste e-mail is standaard ingeschakeld en het beveiligingsniveau staat op Laag. Op dit niveau wordt alleen de duidelijkste spam onderschept. U kunt het filter nauwkeuriger instellen door het beveiligingsniveau te wijzigen. Het filter voor ongewenste e-mail kan ook periodiek worden bijgewerkt om u te beveiligen tegen de nieuwste technieken voor het verzenden van spam naar uw Postvak IN.

Opmerking: Het filter voor ongewenste e-mail in Outlook voorkomt niet dat ongewenste e-mail wordt afgeleverd, maar zorgt ervoor dat van spam verdachte berichten naar de map met ongewenste e-mail gaan in plaats van naar uw Postvak IN. Er zijn ook oplossingen van derden beschikbaar die mogelijk nauwkeuriger zijn.

Tip: U kunt veel van de instellingen voor het filter voor ongewenste e-mail beheren in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail. Wijs vanuit het Postvak IN in het menu Acties naar Ongewenste e-mail en klik vervolgens op Opties voor ongewenste e-mail.

Map Ongewenste e-mail

Elk bericht dat met het filter voor ongewenste e-mail wordt onderschept, wordt naar een speciale map voor Ongewenste e-mail verplaatst. Het is raadzaam om periodiek de berichten in de map Ongewenste e-mail te bekijken om zeker te zijn dat het toch niet gaat om betrouwbare berichten die u wilt lezen. Als het om betrouwbare berichten gaat, kunt u ze snel weer naar het Postvak IN verplaatsen door deze berichten te markeren als niet-ongewenste e-mail. U kunt ze ook naar een willekeurige map slepen.

Map Ongewenste e-mail

Lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

Hoewel met het filter voor ongewenste e-mail uw inkomende berichten automatisch worden gecontroleerd, kunt u met behulp van de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail beter bepalen wat als ongewenst wordt beschouwd en wat niet. Met deze lijsten kunt u berichten toestaan die afkomstig zijn van afzenders die u vertrouwt, of berichten blokkeren die afkomstig zijn van e-mailadressen of domeinen die u niet kent of niet vertrouwt.

Er zijn vijf lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail

 • Lijst met veilige afzenders

 • Lijst met veilige geadresseerden

 • Lijst met geblokkeerde afzenders

 • Internationaal: lijst met geblokkeerde topniveaudomeinen

 • Internationaal: lijst met geblokkeerde coderingen

Lijst met veilige afzenders

Veilige afzenders

Als het filter een e-mailbericht per ongeluk markeert als een ongewenst e-mailbericht, kunt u een afzender van een e-mail blokkeren. U kunt de lijst met veilige afzenders ook handmatig samenstellen in het dialoogvenster Opties voor ongewenste e-mail. Berichten afkomstig van e-mailadressen en domeinnamen in de lijst met veilige afzenders worden nooit behandeld als ongewenste e-mail, ongeacht de inhoud van het bericht. Veilige domeinen worden echter standaard niet herkend in Exchange Online of in Exchange Online Protection. Alleen geblokkeerde domeinen, geblokkeerde afzenderadressen en veilige afzenderadressen worden herkend.

 • Als het selectievakje E-mail van mijn contactpersonen ook vertrouwen in Opties voor ongewenste e-mail is ingeschakeld (dit is de standaardinstelling), worden alle e-mailadressen van uw contactpersonen in deze lijst opgenomen. Dankzij deze instelling worden berichten van personen in de map Contactpersonen nooit behandeld als ongewenste e-mailberichten.

 • E-mailadressen van mensen die niet tot uw Contactpersonen behoren, maar waarmee u correspondeert, worden in deze lijst opgenomen als u het selectievakje Automatisch personen aan wie ik een e-mail stuur toevoegen aan de lijst met veilige afzenders inschakelt. (Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld.)

  • Een e-mailadres van een geadresseerde wordt alleen standaard in de lijst opgeslagen wanneer u een bericht opstelt en handmatig verzendt in Outlook. Dit gebeurt niet wanneer een bericht automatisch door een programma wordt gegenereerd.

  • U kunt geen persoonlijke distributielijsten toevoegen door dit selectievakje in te schakelen.

  • Als u per ongeluk een ongewenst e-mailbericht beantwoordt (als u bijvoorbeeld een verzoek verstuurt om de registratie van uw adres op de adressenlijst ongedaan te maken) terwijl dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het e-mailadres van deze ongewenste afzender toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. Als u later nog meer e-mail van de desbetreffende afzender in uw Postvak IN ontvangt, moet u het e-mailadres van de afzender toevoegen aan de lijst met geblokkeerde afzenders en de corresponderende vermelding verwijderen uit de lijst met veilige afzenders. Als hetzelfde adres voorkomt in zowel de lijst met geblokkeerde afzenders als de lijst met veilige afzenders, heeft de lijst met veilige afzenders voorrang en wordt het adres niet beschouwd als ongewenst.

 • Als u een Exchange-account gebruikt (meestal in bedrijven en minder door particulieren of voor persoonlijke e-mail), worden alle namen en e-mailadressen in Algemene adreslijst automatisch beschouwd als veilig.

 • U kunt Outlook ook zo configureren dat alleen berichten van personen in de lijst met veilige afzenders worden geaccepteerd. Deze configuratie vindt u in een click-box op het tabblad Opties in Opties voor ongewenste e-mail.

Lijst met veilige geadresseerden

Veilige geadresseerde

Als u in een adressenlijst of distributielijst bent opgenomen, kunt u de afzender van de lijst toevoegen aan de lijst met veilige geadresseerden. Berichten naar deze e-mailadressen of domeinnamen worden nooit als ongewenst behandeld, ongeacht de inhoud van het bericht.

Lijst met geblokkeerde afzenders

Lijst Geblokkeerde afzenders

U kunt gemakkelijk berichten van bepaalde afzenders blokkeren door hun e-mailadressen of domeinnamen aan de lijst met geblokkeerde afzenders toe te voegen. Wanneer u een naam of e-mailadres aan deze lijst toevoegt, verplaatst Outlook elk inkomend bericht van die bron naar de map Ongewenste e-mail. Berichten afkomstig van mensen of domeinnamen die op deze lijst voorkomen, worden altijd behandeld als ongewenst, ongeacht de inhoud van het bericht.

 • Als u bestaande lijsten met veilige of geblokkeerde namen en adressen hebt, kunt u deze in Outlook importeren.

 • U kunt een afzender of geadresseerde van een bericht toevoegen aan een lijst voor het filter voor ongewenste e-mail door met de rechtermuisknop op het bericht in het Postvak IN of in een andere e-mailmap te klikken, naar Ongewenste e-mail te wijzen en op de gewenste optie te klikken.

Internationaal: lijst met geblokkeerde topleveldomeinen

Internationaal

Als u ongewenste e-mailberichten wilt blokkeren die afkomstig zijn uit een ander land of een andere regio, kunt u een afzender van e-mail blokkeren.

Met deze lijst kunt u e-mailadressen blokkeren die eindigen op een opgegeven topniveaudomein. Als u bijvoorbeeld de selectievakjes CA [Canada], US [United States] en MX [Mexico] in de lijst inschakelt, worden berichten afkomstig van e-mailadressen die eindigen op .ca, .us, en .mx geblokkeerd. In de lijst worden meer land-/regiocodes weergegeven.

Internationaal: lijst met geblokkeerde coderingen

Internationaal

Als u e-mailberichten wilt blokkeren die in een andere taal zijn opgesteld, kunt u coderingen toevoegen aan de lijst met geblokkeerde coderingen.

Met deze lijst kunt u e-mailadressen in een opgegeven taal codering (ook wel tekenset genoemd) blokkeren. Op dit moment wordt de meeste ongewenste e-mail verzonden met US-ASCII-codering. De rest wordt verzonden in diverse andere internationale coderingen. Dankzij de lijst met geblokkeerde coderingen kunt u ongewenste internationale e-mail uitfilteren die wordt weergegeven in talen die u niet begrijpt.

Notities: 

 • Unicode-coderingen zijn niet beschikbaar in de lijst met geblokkeerde coderingen.

 • Berichten die in onbekende of niet-opgegeven coderingen zijn opgesteld, worden gefilterd door het standaardfilter voor ongewenste e-mail.

E-mailaccounttypen die door het filter voor ongewenste e-mail worden ondersteund

Het filter voor ongewenste e-mail kan met de volgende soorten e-mailaccounts worden gebruikt:

 • Exchange-accounts in de Exchange-modus met cache

 • Exchange-account die berichten bezorgt in een bestand met persoonlijke mappen (.pst)

 • HTTP (Windows Live Mail)-account

 • POP3-account

 • IMAP-account

 • Microsoft Office Outlook Connector voor IBM Lotus Domino

 • Outlook Connector voor MSN

Alle e-mailaccounts in hetzelfde e-mailprofiel in Outlook delen dezelfde instellingen en lijsten voor ongewenste e-mail. Als u bijvoorbeeld zowel een Exchange-account als een Windows Live Mail-account hebt, heeft elk account zijn eigen map Ongewenste e-mail. Als u echter een Exchange-account en een POP3-account hebt, wordt ongewenste e-mail voor beide accounts verplaatst naar de map Ongewenste e-mail van het Exchange-account.

Als u uw profiel wijzigt, moet u een kopie van de lijsten voor ongewenste e-mail exporteren voordat u de wijzigingen aanbrengt, en de informatie vervolgens in Outlook importeren. Zo voorkomt u dat u de lijsten voor het filter voor ongewenste e-mail opnieuw moet maken.

Het filter voor ongewenste e-mail met verschillende versies van Microsoft Exchange

Als u Outlook gebruikt in een Microsoft Exchange-omgeving (meestal in bedrijven en minder door particulieren of voor persoonlijke e-mail), kunt u gebruikmaken van extra mogelijkheden en hulpprogramma’s om de strijd aan te gaan met ongewenste e-mail.

Microsoft Exchange Server 2003

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt naar een bestand met persoonlijke mappen (.pst)     De filterlijsten voor ongewenste e-mail worden opgeslagen op de server en zijn beschikbaar vanaf elke computer. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat als een afzender wordt weergegeven in de lijst met geblokkeerde afzenders, berichten van die afzender worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en ze niet worden geëvalueerd door Outlook.

 • Als u online werkt     De filterlijsten voor ongewenste e-mail worden opgeslagen op de server. Ze zijn beschikbaar vanaf elke computer, maar alleen als u de functie Ongewenste e-mail hebt ingeschakeld in Outlook Web Access. Ook de server maakt gebruik van de filterlijsten om berichten te beoordelen. Dit betekent dat als een afzender wordt weergegeven in de lijst met geblokkeerde afzenders, berichten van die afzender worden verplaatst naar de map Ongewenste e-mail op de server en ze niet worden geëvalueerd door Outlook.

Microsoft Exchange Server 2000 en eerder

 • Als u de Exchange-modus met cache gebruikt of downloadt naar een bestand met persoonlijke mappen (.pst)     U kunt de filterlijsten voor ongewenste e-mail maken en gebruiken, die zijn opgeslagen op de server en beschikbaar zijn vanaf elke computer die u gebruikt. Houd er rekening mee dat als u zowel exchange-modus met cache als de optie om te downloaden naar een bestand met persoonlijke mappen (.pst) als standaardlocatie voor bezorging, de filterlijsten voor ongewenste e-mail alleen beschikbaar zijn op de computer die wordt gebruikt om de namen en adressen toe te voegen.

 • Als u online werkt     Het filter voor ongewenste e-mail is niet beschikbaar.

Phishingberichten filteren

Sommige ongewenste e-mailberichten zijn gevaarlijk of zelfs frauduleus. Met het filter voor ongewenste e-mail wordt ook automatisch onderzocht of een inkomend bericht verdacht of vervalst zou kunnen zijn of tot een phishingaanval zou kunnen behoren. 

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×