Overzichtscode1-10 (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De aangepaste velden Overzichtscode1 tot en met Overzichtscode10 bevatten een alfanumerieke code die u zelf kunt definiëren om een bepaalde taak- of resourcestructuur aan te geven. Overzichtscodes zijn aangepaste labels voor taken of resources met gelijksoortige eigenschappen. Met de codes kunt u taken of resources op de gewenste manier groeperen. U kunt de overzichtscodes bijvoorbeeld baseren op de kostencodes die aan bepaalde taken zijn gekoppeld, een organisatorische structuur of functiecodes. Vervolgens kunt u de juiste overzichtscode toewijzen aan de betreffende taken of resources met behulp van een van de overzichtscodevelden. Bovendien worden de samengevatte (samengevouwen) gegevens over de groep weergegeven.

De velden Overzichtscode1-10 zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Overzichtscodes

Overzichtscode1-10 (taakvelden)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Als u wilt weergeven van de aangepaste overzichtscodes, moet u een van de velden voor overzichtscodes van toevoegen aan een taakweergave toe. U kunt ook de overzichtscodes gebruiken voor het groeperen, filteren en sorteren van taken. Maken en toepassen overzichtscodes die overeenkomen met het type gegevens en structuur die u nodig hebt om te zien bij het weergeven van taakgegevens.

Voorbeeld    De projectaccountant bekijkt de projectplanning om informatie te krijgen over de kosten van bepaalde taken. Ze wil de taken groeperen op kostenplaats en de bijbehorende samenvattingsgegevens gebruiken. Ze maakt daarom een aangepast overzichtscodeveld met de naam Kostencode voor taak en een opzoektabel met de gebruikte codes. Vervolgens past ze de juiste kostencodes op de betreffende taken toe. Als de accountant de taken nu groepeert op het aangepaste overzichtscodeveld Kostencode voor taak, kan ze zowel de gewenste samenvattingsgegevens als de hiërarchische structuur van de taken bekijken.

Opmerkingen    Als u een verzameling overzichtscodes wilt definiëren, opent u de taakbladweergave en gaat u naar het dialoogvenster Velden aanpassen.

In het dialoogvenster Beheer kunt u de door u gemaakte aangepaste velden naar andere projectbestanden kopiëren.

Overzichtscode1-10 (resourcevelden)

Type invoer    Ingevoerd

Aanbevolen gebruik    Als u de aangepaste overzichtscode wilt weergeven, voegt u een van de overzichtscodevelden aan een resourceweergave toe. U kunt resources ook groeperen, filteren en sorteren op de overzichtscode. Zorg dat u overzichtscodes maakt en toepast die overeenkomen met het type en de structuur van de resourcegegevens die u wilt bekijken.

Voorbeeld    De resourcemanager van het project raadpleegt de projectplanning om zo organisatorische informatie over bepaalde resources te krijgen. Hij wil de resources eerst groeperen op organisatorische structuur en vervolgens de samenvattingsgegevens bekijken gebaseerd op deze structuur. Hij maakt een aangepast overzichtscodeveld met de naam Organisatie en een opzoektabel met de gebruikte codes. Vervolgens past hij de juiste organisatiecodes op de resources toe. Als de resourcemanager de resources nu groepeert op het aangepaste overzichtscodeveld Organisatie, kan hij zowel de hiërarchische structuur als de gewenste samenvattingsgegevens van de resources bekijken.

Opmerkingen    Als u een verzameling overzichtscodes wilt definiëren, opent u de resourceweergave en gaat u naar het dialoogvenster Velden aanpassen.

In het dialoogvenster Beheer kunt u de door u gemaakte aangepaste velden naar andere projectbestanden kopiëren.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×