Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Pagina-einden in een werkblad invoegen, verplaatsen of verwijderen

Pagina-bladen zijn scheidingslijnen die een werkblad opsplitsen in afzonderlijke pagina's om af te drukken. Microsoft Excel voegt automatisch pagina-einden in op basis van het papierformaat, de marge-instellingen, de schaalopties en de positie van pagina-einden die u handmatig hebt ingevoegd. Als u een werkblad wilt afdrukken met exact het gewenste aantal pagina's, kunt u de pagina-einden aanpassen voordat u het werkblad afdrukt.

Tips: 

 • Hoewel u met pagina-einden kunt werken in de weergave Normaal, raden wij u aan de weergave Pagina-eindevoorbeeld te gebruiken om pagina-einden aan te passen, zodat u kunt zien in welke mate de automatische pagina-einden worden beïnvloed door de wijzigingen (zoals een andere afdrukstand en opmaak) die u hebt aangebracht. U kunt bijvoorbeeld zien hoe wijzigingen die u aanbrengt aan de rijhoogte en kolombreedte effect hebben op de plaatsing van automatische pagina-einden.

 • Als u de automatische pagina-einden die Excel invoegt wilt vervangen, kunt u uw eigen pagina-einden invoegen, bestaande handmatige pagina-einden verplaatsen of eventuele handmatige pagina-einden verwijderen. U kunt ook snel alle handmatige pagina-einden verwijderen. Als u klaar bent met de pagina-einden, kunt u weer terugkeren naar de weergave Normaal..

In Pagina-onderbrekingsvoorbeeldworden streepjeslijnen automatisch toegevoegd aan Excel. Effen lijnen zijn pagina-onderbrekingen die handmatig zijn toegevoegd.

Handmatige en automatische pagina-einden

Pagina-einden invoegen

 1. Klik op het werkblad dat u wilt afdrukken.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina- knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een verticaal pagina-break wilt invoegen, selecteert u de rij hieronder waar u het pagina-break wilt invoegen.

  • Als u een horizontaal pagina-break wilt invoegen, selecteert u de kolom rechts van de positie waar u het pagina-break wilt invoegen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde invoegen.

U kunt ook met de rechtermuisknop klikken op de rij of kolom rechts van waar u het pagina-einde wilt invoegen en vervolgens op Pagina-einde invoegen.

Als handmatige pagina-bladen die u invoegt, niet van kracht worden, is de optie Aanpassen aan schaal mogelijk geselecteerd op het tabblad Pagina van het dialoogvenster Pagina-instelling(tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling, Startpictogram voor dialoogvenster Bijschrift 4 ). Als u handmatige pagina-einden wilt gebruiken, wijzigt u de schaaloptie in Verkleinen/vergroten tot.

Een pagina-einde verplaatsen

Belangrijk: Als u het slepen van pagina-einden naar een andere locatie wilt inschakelen, controleert u of de functie voor cellen slepen en neerzetten is ingeschakeld. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk geen pagina-einden verplaatsen.

 1. Ga als volgt te werk om te controleren of slepen en neerzetten is ingeschakeld:

  1. Klik op het tabblad Bestand > Opties. Klik in Excel 2007 op Microsoft Office- afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Opties voor bewerken het selectievakje Vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen in en klik op OK.

 2. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 3. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina- knopafbeelding op de statusbalk.

 4. Als u een pagina-einde wilt verplaatsen, sleept u het pagina-einde naar de gewenste locatie.

  Opmerking: Wanneer u een automatisch pagina-einde verplaatst, wordt dit omgezet in een handmatig pagina-einde.

Een pagina-break verwijderen

 1. Selecteer het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina- knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een verticaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de kolom rechts van het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

  • Als u een horizontaal pagina-einde wilt verwijderen, selecteert u de rij onder het pagina-einde dat u wilt verwijderen.

   Opmerking: U kunt een automatisch pagina-einde niet verwijderen.

 4. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 5. Klik op Pagina-einde verwijderen.

  De cel onder of rechts van een handmatig pagina-einde

U kunt ook een pagina-eind verwijderen door het buiten het voorbeeldgebied voor pagina-einden te slepen (links langs de rijkoppen of omhoog langs de kolomkoppen). Als u pagina-uitjes niet kunt slepen, moet u ervoor zorgen dat de functie slepen en neerzetten is ingeschakeld. Zie Een bestaand pagina-einde verplaatsen voor meer informatie.

Alle handmatig ingevoegde pagina-einden verwijderen

Opmerking: Met deze procedure wordt het werkblad opnieuw ingesteld om alleen de automatische pagina-uitingen weer te geven.

 1. Klik op het werkblad dat u wilt wijzigen.

 2. Klik op het tabblad Beeld in de groep Werkbladweergaven op Pagina-eindevoorbeeld.

  klik op pagina-eindevoorbeeld op het tabblad beeld

  U kunt ook klikken op Pagina- knopafbeelding op de statusbalk.

 3. Klik op het tabblad Pagina-indeling in de groep Pagina-instelling op Eindemarkeringen.

  Klik op Eindemarkeringen op het tabblad Pagina-indeling
 4. Klik op Pagina-einden opnieuw instellen.

Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op een willekeurige cel in het werkblad klikken en vervolgens in het snelmenu klikken op Pagina-einden opnieuw instellen.

Terugkeren naar de normale weergave

 • Nadat u alle gewenste pagina-einden hebt geplaatst en u naar de weergave Normaal wilt terugkeren, gaat u naar het tabblad Beeld. Klik in de groep Werkmapweergaven op Normaal.

  U kunt ook op Normale Knopafbeelding op de statusbalk klikken.

  • Nadat u met pagina-einden hebt gewerkt in de weergave Pagina-eindevoorbeeld, kunt u de pagina-einden mogelijk nog steeds zien in de weergave Normaal, omdat pagina-einden automatisch zijn ingeschakeld. Als u de pagina-einden wilt verbergen, sluit u de werkmap en opent u deze opnieuw zonder deze op te slaan.

  • Pagina-eindes blijven zichtbaar wanneer u de werkmap sluit en opnieuw opent nadat u de werkmap hebt op opslaan. Als u ze wilt uitschakelen, klikt u op het tabblad Bestand, klikt u op Opties, klikt u op de categorie Geavanceerd, schuift u omlaag naar de sectie Weergaveopties voor dit werkblad en schakel u het selectievakje Pagina-onderbrekingen weergeven uit. Zie Pagina-uitingen weergeven of verbergen in de normale weergave voor meer informatie.

Pagina-uitingen weergeven of verbergen in de normale weergave

 1. Klik op het tabblad Bestand > Opties. Klik Excel 2007 op de Microsoft Office- afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

 2. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad het selectievakje Pagina-einden weergeven in of uit om pagina-einden in de weergave Normaal in of uit te schakelen.

U kunt geen pagina-uitjes toevoegen aan een werkmap in Excel voor het web.

U kunt het spreadsheet echter wel openen op het bureaublad van Excel en pagina-bladen toevoegen.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answer-community.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×