PDUUR, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie PDUUR in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Deze functie resulteert in het aantal termijnen dat nodig is voor een investering om een bepaalde waarde te bereiken.

Syntaxis

PDUUR(rente;hw;tw)

De syntaxis van de functie PDUUR heeft de volgende argumenten:

  • rente Vereist. Het rentepercentage per termijn.

  • hw    Vereist. De huidige waarde van de investering.

  • tw    Vereist. De gewenste, toekomstige waarde van de investering.

PDUUR gebruikt de volgende vergelijking, waarbij opgegevenWaarde gelijk is aan tw, en huidigeWaarde gelijk is aan hw:

Vergelijking voor PDUUR

Opmerkingen

  • Alle argumenten voor PDUUR moeten positieve waarden zijn.

  • Als argumentwaarden niet geldig zijn, geeft PDURATION de waarde #NUM! foutwaarde #WAARDE!.

  • Als argumenten geen geldige gegevenstypen gebruiken, retourneert PDURATION de #VALUE! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=PDUUR(2,5%,2000,2200)

Het aantal jaren dat nodig is om met een investering van € 2.000 en jaarlijks 2,5% een bedrag van € 2.200 (3,86 jaar) te bereiken.

3,86

=PDUUR(0,025/12,1000,1200)

Het aantal maanden dat nodig is om met een investering van € 1.000 en jaarlijks 2,5% een bedrag van € 1.200 (87,6 maanden) te bereiken.

87,6

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×