Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Planner gebruiken in Microsoft Teams

Als u Microsoft Teams gebruikt, kunt u taken organiseren door een of meer Planner-tabbladen toe te voegen aan een teamkanaal. U kunt vervolgens binnen Teams of in Planner voor het web aan uw plan werken, uw plan weghalen of verwijderen en een melding ontvangen in Teams wanneer een taak aan u is toegewezen in Planner.

Ontdek hoe:

Zie Planner Help voor meer informatie over het gebruik van alle functies van Planner.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een Planner-tabblad toevoegen aan een teamkanaal

Opmerking: U kunt geen plannertabblad toevoegen aan een privékanaal in Teams.

  1. Selecteer in uw teamkanaal Tabblad toevoegen +.

    Schermafbeelding van het menu Teams waarin een + voor het toevoegen van een tabblad wordt aangewezen

  2. Kies in het dialoogvenster Een tabblad toevoegen de optie Taken op Planner en To Do.

  3. Kies in het dialoogvenster Taken op planner en To Do de volgende opties:

    • Maak een nieuwe takenlijst om een nieuw Planner maken en voeg deze toe als tabblad aan dit kanaal.

    • Gebruik een bestaande takenlijst om een bestaande Planner te kiezen die u wilt toevoegen aan een tabblad in dit kanaal.

  4. Kies of u een bericht over het tabblad in het kanaal wilt plaatsen en selecteer vervolgens Opslaan.

    Het tabblad wordt toegevoegd naast de andere tabbladen in het teamkanaal en u kunt beginnen met het toevoegen van taken aan het bord.

    Schermafbeelding van een nieuw toegevoegd tabblad met plannen in Teams

  5. Met deze procedure kunt u zoveel plannen als u wilt toevoegen aan uw kanaal.

    Opmerking: U kunt hetzelfde abonnement ook toevoegen aan meerdere tabbladen. Hiermee wordt geen kopie van uw abonnement gemaakt.

Werken aan uw plan in Teams

Nadat u het plan hebt toegevoegd in Teams, kunt u het op twee manieren gaan gebruiken:

  • In het teamkanaal:    Wanneer u een plan toevoegt op een kanaaltabblad, kunt u uw plan zien in de context van de rest van uw teamgesprekken, bestanden en meer. U kunt hier bijna alles doen wat u kunt doen in Planner voor het web. U kunt ook naar de website gaan door uw abonnement te openen in Planner voor web. Hieronder staat een lijst met planacties die u kunt uitvoeren in Teams en in de webversie van Planner.

  • In de app:   In de app Taken, in eerste instantie de Planner-app genoemd, kunt u zowel Toegewezen aan mij als Gedeelde abonnementen zien.Toegewezen aan mij wordt mogelijk gemaakt door To Do en toont taken die u hebt toegevoegd via die app, via Outlook taken Outlook gemarkeerde e-mailberichten of Planner-taken die aan u zijn toegewezen. Gedeelde abonnementen zijn alle abonnementen die u hebt toegevoegd aan teamskanalen. Zie De app Taken gebruiken in Teams voor meer Teams.

Planacties die u kunt uitvoeren in Teams en in de webversie van Planner

Hieronder volgt een uitsplitsing van de functionaliteit die beschikbaar is bij het weergeven op een Teams tabblad, de app Taken in Teams en weergeven via Planner web. Zie Planner help voor meer informatie over Planner functies en wat u er mee kunt doen.

Functies

Tabblad Teams

Taken-app

Webversie van Planner

Een plan maken

Ja

Ja

Ja

Taken toevoegen aan een plan

Ja

Ja

Ja

Buckets maken

Ja

Ja

Ja

Een controlelijst toevoegen aan een taak

Ja

Ja

Ja

Opmerkingen bij een taak plaatsen

Ja

Ja

Ja

Voortgang van taak instellen en bijwerken

Ja

Ja

Ja

Een taak verwijderen

Ja

Ja

Ja

Labels gebruiken voor taken

Ja

Ja

Ja

Voorbeeldafbeelding van een taak instellen

Ja

Ja

Ja

Bestanden, foto's en koppelingen toevoegen aan taken

Ja

Ja

Ja

Begin- en vervaldatums aan taken toevoegen

Ja

Ja

Ja

Personen toewijzen aan taken

Ja

Ja

Ja

Voorkeursplannen vastmaken

Nee

Nee

Ja

Een plan verwijderen

Ja, begin met het verwijderen van tabblad

Nee

Ja

De naam van een abonnement wijzigen

Nee

Nee

Ja

De voortgang van uw plan bekijken (grafiekweergave)

Ja

Ja

Ja

E-mail ontvangen over taken

Nee

Nee

Ja

Personen toevoegen aan uw plan

Nee op planniveau

Ja op kanaalniveau vanuit Teams

Nee op planniveau

Ja op kanaalniveau vanuit Teams

Ja

Uw taken bekijken in een agenda (planningweergave)

Ja

Ja

Ja

Uw in Teams gemaakte plan openen in Planner of Teams

Nadat u een plan hebt gemaakt in een Teams-kanaal, kunt u dit plan openen in zowel de webversie van Planner als Teams.

Uw plan openen in de webversie van Planner

  • Vanuit Office365.com:    Meld u aan bij office365.com, kies het startprogramma voor apps en selecteer Planner. Blader in de Planner-hub naar uw plan onder Recente plannen of Alle plannen.

    Schermafbeelding van een plantegel in Recente plannen, met een in Teams gemaakt plan en het Team en het Kanaal waar het deel van uitmaakt.

    Wanneer u een plan maakt in Teams, worden het team en teamkanaal onder de plannaam weergegeven in de volgende indeling: 'team > teamkanaal'. (Als uw plan voor februari 2018 is gemaakt, ziet u deze namen mogelijk niet totdat een lid van het plan het opent in Teams na die datum.) Selecteer de plantegel om het plan te openen in de webversie van Planner.

    Opmerking: In het verleden was het lastig om naar een in Teams gemaakt plan te navigeren via de Office365.com-website. Soms was het plan niet te vinden of leek het leeg te zijn. Alle in Teams gemaakte plannen worden niet weergegeven in de Planner-hub. Als u een leeg plan vindt dat is gekoppeld aan uw team, is dat mogelijk een tijdelijk plan dat is gemaakt toen het team werd gemaakt. Als het een tijdelijk plan is, worden de naam van het team of teamkanaal mogelijk niet weergegeven op de tegel van het plan onder Alle plannen.

  • Vanuit het plantabblad in Teams:    Selecteer in Teams uw team en kanaal en selecteer vervolgens het gewenste plantabblad. Klik helemaal rechts van uw tabbladen op het pictogram Naar website gaan.

    Schermafbeelding van het pictogram Naar website in het Teams-kanaalmenu

    Er wordt een browservenster geopend waarin uw plan wordt weergegeven in de webversie van Planner.

Uw plan openen in Teams

  • Op het kanaaltabblad waar u het hebt gemaakt:    Selecteer in Teams uw team en kanaal en selecteer vervolgens het plantabblad.

  • Vanuit de app:    Kies Teams in de linkerkolom Meer opties ...en selecteer vervolgens Taken op Planner en To Do. Kies Alle en blader naar het gewenste plan.

  • Vanuit de webversie van Planner:    Voer in de webversie van Planner een van de volgende handelingen uit:

    • Ga naar de Planner-hub en blader naar uw plan onder Recente plannen of Alle plannen. Selecteer ... op de plantegel en selecteer vervolgens Openen in Microsoft Teams.

    • Zoeken en open uw plan in de webversie van Planner. Selecteer ... bovenaan het plan en selecteer vervolgens Openen in Microsoft Teams.

Een Planner-tabblad of een plan verwijderen

Wanneer u klaar bent met een Planner-tabblad in Teams, kunt u het verwijderen uit het teamkanaal en het onderliggende plan behouden. Of u kunt het tabblad verwijderen uit uw kanaal en ook het onderliggende plan definitief verwijderen.

  1. Selecteer in uw teamkanaal het Planner-tabblad dat u wilt verwijderen, selecteer de pijl naast de naam van het tabblad en selecteer Verwijderen.

    Schermafbeelding van vervolgkeuzemenu van tabblad waarin Verwijderen wordt gekozen

  2. In het dialoogvenster Verwijderen:

    Schermafbeelding van dialoogvenster Tabblad verwijderen in Teams

    • Het plan verwijderen uit het teamkanaal: Schakel het selectievakje Dit plan en alle bijbehorende taken definitief verwijderen. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld. uit. Dit selectievakje mag niet zijn geselecteerd bij het openen van het dialoogvenster. Het plan wordt niet langer weergegeven in Teams, maar nog wel in de webversie van Planner.

    • Het plan verwijderen: Schakel het selectievakje Dit plan en alle bijbehorende taken definitief verwijderen. Deze gegevens kunnen niet worden hersteld. in. Het plan is niet langer aanwezig in Teams of de webversie van Planner.

  3. Selecteer Verwijderen.

Meldingen van plannertoewijzingen in Teams

U kunt een melding Teams wanneer een Planner-taak aan u is toegewezen door een andere persoon als Planner in uw team is geïnstalleerd en uw plan een tabblad in Teams.

U kunt de meldingen van plannertoewijzingen in Teams:

  1. Selecteer in Planner voor web de Instellingenen selecteer vervolgens onder Plannerde optie Meldingen.

  2. Controleer of het selectievakje Iemand een taak aan mij toewijst is ingeschakeld.

Voor meer informatie over Planner-e-mail en meldingen.

Uw Planner-toewijzingsmelding in Teams zal:

  • Wordt weergegeven in de Teams Activiteitsfeed.

  • Verschijnen in een chat met de Planner-app (u kunt hier zoeken om een record van eerdere toewijzingskaarten te zien).

  • De taaktitel bevatten, wie u de taak heeft toegewezen, het plan van de taak en een koppeling om de taakdetails te openen in Teams.

  • Vervang uw meldingen over e-mail en mobiele push-planner niet; u ontvangt alle drie.

Zelfs als de taaktoewijzingsactie buiten Teams plaatsvindt (bijvoorbeeld in planner voor het web of de mobiele Planner-apps), als het plan een tabblad in Teams heeft, wordt er een Teams-melding naar de toegewezene verzonden.

Plannertoewijzingen uitschakelen in Teams

Als u eenMicrosoft 365 beheerder bent en u de melding Planner Teams wilt uitschakelen, kunt u de Planner-appuitschakelen voor Teams. Als u alleen de plannertoewijzingen wilt uitschakelen in Teams, maar de Planner-app ingeschakeld laat, neem dan contact op met Office ondersteuning.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×