Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Wanneer u nieuwe berichten ophaalt van een POP3-e-mailaccount, worden deze berichten standaard van de POP3-e-mailserver verwijderd en opgeslagen op de computer die u gebruikt. Aangezien de berichten niet meer op de POP3-e-mailserver staan, kunt u de berichten niet zien wanneer u vanaf een andere computer verbinding maakt met de server.

Als u de instellingen van uw POP3-e-mailaccount wijzigt, kunt u kiezen of de berichten worden verwijderd nadat ze zijn gedownload.

Tabblad Controleren, groep Beveiliging

1. Wanneer u vanaf uw eerste computer verbinding maakt met de POP3-e-mailserver, worden uw e-mailberichten gedownload naar Outlook.

2. Wanneer u vanaf uw tweede computer verbinding maakt, worden uw e-mailberichten gedownload naar Outlook.

3. Wanneer u vanaf uw derde computer verbinding maakt, worden uw e-mailberichten gedownload naar Outlook en van de server verwijderd, omdat het selectievakje Een kopie van berichten achterlaten op de server niet is geselecteerd bij het instellen van het account op de derde computer. Hierdoor wordt er vanuit Outlook een opdracht verzonden naar de POP3-e-mailserver met de instructie gedownloade berichten te verwijderen. Het is nu niet meer mogelijk om deze berichten vanaf de POP3-e-mailserver te downloaden.

Berichten downloaden van de POP3-e-mailserver, maar niet verwijderen

Ga als volgt te werk op elke computer waarop u uw e-mailberichten wilt lezen maar niet definitief wilt opslaan:

 1. Selecteer Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

 2. <<<<verouderde schermafbeelding hieronder - Vervang deze door de huidige gebruikersinterface>>>

 3. Accountinstellingen in de weergave Backstage

 4. Selecteer op het tabblad E-mail het POP3-e-mailaccount en selecteer Wijzigen.

 5. Selecteer Meer instellingen.

 6. Selecteer op het tabblad Geavanceerd, onder Bezorging, het selectievakje Een kopie van berichten op de server achterlaten.

 7. <<<<verouderde schermafbeelding hieronder - Vervang deze door de huidige gebruikersinterface>>>

  Het gedeelte Bezorging van het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail

  U kunt ook instellen dat berichten automatisch na een bepaald aantal dagen van de e-mailserver worden verwijderd, wanneer u het item van uw computer verwijdert of zodra u de map Verwijderde items leegmaakt. Met deze instellingen kunt u voorkomen dat de maximumgrootte van uw postvak wordt overschreden die is ingesteld door uw internetprovider.

Opmerking: De meeste internetproviders hanteren een limiet voor de grootte van POP3-postvakken. Als u geen items van de server verwijdert, overschrijdt uw account uiteindelijk het bedrag dat door uw isp is toegewezen. Hierdoor kan worden voorkomen dat extra berichten worden ontvangen en kunt u mogelijk extra kosten in rekening brengen. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.

Berichten downloaden van de POP3-e-mailserver, maar niet verwijderen

Ga als volgt te werk op elke computer waarop u uw e-mailberichten wilt lezen maar niet definitief wilt opslaan:

 1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

 2. Selecteer onder Naam het POP3-e-mailaccount dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Wijzigen.

  Opmerking: Als uw profiel geen e-mailaccount voor Microsoft Exchange Server bevat, worden uw berichten op uw computer opgeslagen in een bestand met persoonlijke mappen (.pst). Als uw profiel echter zowel een Exchange-account als een POP3-e-mailaccount bevat, en de standaardinstelling is dat alle nieuwe berichten worden bezorgd in het postvak van de server met Exchange, worden de gedownloade POP3-berichten opgeslagen in uw Exchange-account. U kunt via elk profiel en elke computer met toegang tot uw Exchange-postvak de eerder gedownloade POP3-e-mailberichten bekijken.

 3. Klik op Meer instellingen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd en schakel onder Bezorging het selectievakje Een kopie van berichten op de server achterlaten in.

  U kunt ook instellen dat berichten automatisch na een bepaald aantal dagen van de e-mailserver worden verwijderd, wanneer u het item van uw computer verwijdert of zodra u de map Verwijderde items leegmaakt. Met deze instellingen kunt u voorkomen dat de maximumgrootte van uw postvak wordt overschreden die is ingesteld door uw internetprovider.

Opmerking: De meeste internetproviders hanteren een limiet voor de grootte van POP3-postvakken. Als u geen items van de server verwijdert, overschrijdt de grootte van uw postvak uiteindelijk de maximumgrootte, waardoor u geen nieuwe berichten meer kunt ontvangen en wellicht met extra kosten wordt geconfronteerd. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.

Geen POP3-e-mailberichten in mijn Postvak IN van Exchange opslaan

Als uw profiel zowel een Microsoft Exchange- als een POP3-e-mailaccount bevat, en alle nieuwe e-mailberichten volgens de standaardinstelling in uw Exchange-postvak worden bezorgd, worden alle nieuwe berichten voor beide accounts opgeslagen in het Postvak IN van Exchange. Uw gedownloade POP3-berichten worden niet bewaard in een apart Outlook-gegevensbestand, maar opgeslagen in uw Exchange-account.

Als u uw POP3-e-mailberichten gescheiden van de e-mailberichten in uw Exchange-account wilt bewaren, kunt u de bezorgingslocatie voor het POP3-e-mailaccount wijzigen in een bestand met persoonlijke mappen (.pst). Hierdoor voorkomt u dat berichten van POP3-accounts, zoals een persoonlijk e-mailaccount, terechtkomen bij berichten van uw Exchange-account en op de bedrijfsserver worden opgeslagen.

 1. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

 2. Selecteer onder Naam de POP3-e-mailaccount die u wilt wijzigen en klik vervolgens op Map wijzigen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Een bestaand PST-bestand gebruiken    

   Als u al een bestand met persoonlijke mappen (.PST) hebt, kunt u dit gebruiken. Een PST-bestand wordt standaard met de naam Persoonlijke mappen weergegeven, tenzij u er een andere naam aan hebt gegeven.

   1. Selecteer de map in het PST-bestand waar nieuwe e-mailberichten van uw POP3-e-mailaccount moeten worden opgeslagen.

   2. Klik op OK en klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.

  • Een nieuw PST-bestand maken    

   1. Klik op Nieuw Outlook-gegevensbestand.

   2. Selecteer het gewenste PST-bestand en klik op OK.

    Tenzij u het PST-bestand gaat gebruiken met Outlook 2002 of een oudere versie, moet u Bestand met persoonlijke mappen van Office Outlook (.pst) gebruiken.

   3. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het PST-bestand en klik vervolgens op OK.

   4. Typ in het vak Naam van het dialoogvenster Persoonlijke mappen maken de naam die in het navigatiedeelvenster van Outlook moet worden weergegeven en klik op OK.

    Dialoogvenster Persoonlijke mappen maken

    U wordt aangeraden een betekenisvolle naam te typen voor weergave in het navigatievenster van Outlook. Als u in plaats van Persoonlijke mappen een duidelijke weergavenaam voor uw PST-bestand gebruikt, kunt u beter onderscheid maken tussen verschillende Outlook-gegevensbestanden als u meer dan één PST-bestand hebt.

    U kunt desgewenst een wachtwoord aan het gegevensbestand toewijzen.

    Uw wachtwoord mag maximaal 15 tekens lang zijn.

    Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet gecombineerd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

    Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u uw wachtwoord vergeet, kan Microsoft dit niet voor u achterhalen. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft, op een veilige plaats en niet in de buurt van de gegevens die u met behulp van deze wachtwoorden beveiligt.

    Belangrijk: Microsoft, uw internetprovider of uw e-mailbeheerder hebben geen toegang tot uw wachtwoord.

    Als u het selectievakje Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst inschakelt, wordt u geadviseerd het wachtwoord ergens te noteren voor het geval u het PST-bestand op een andere computer moet openen. Schakel dit selectievakje uitsluitend in als uw Microsoft Windows-gebruikersaccount met een wachtwoord is beveiligd en niemand anders toegang tot uw account heeft.

   5. Klik in het dialoogvenster Nieuwe bezorgingslocatie voor e-mail op OK en klik vervolgens in het dialoogvenster Accountinstellingen op Sluiten.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×