Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Privacyniveaus zijn essentieel om correct te configureren, zodat gevoelige gegevens alleen worden bekeken door geautoriseerde gebruikers. Bovendien moeten gegevensbronnen ook worden geïsoleerd van andere gegevensbronnen, zodat het combineren van gegevens geen ongewenste gevolgen heeft voor de gegevensoverdracht. Als u de privacyniveaus onjuist instelt, kunnen gevoelige gegevens buiten een vertrouwde omgeving worden gelekt. Zorg ervoor dat u de privacy begrijpt en in stelt op het juiste niveau voor uw behoeften.

Beveiliging    Als een gegevensbron zeer gevoelige of vertrouwelijke gegevens bevat, stelt u het privacyniveau in op Privé.

In mei 2018 is een Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),van kracht. De AVG heeft nieuwe regels opgelegd aan bedrijven, overheidsinstanties, non-profitorganisaties en andere organisaties die goederen en services aanbieden aan personen in de Europese Unie (EU) of die gegevens verzamelen en analyseren die zijn gekoppeld aan EU-inwoners. De AVG is van toepassing, ongeacht waar u zich bevindt.

Belangrijk    Hoewel een beperkend isolatieniveau het uitwisselen van gegevens tussen gegevensbronnen blokkeert, kan dit de functionaliteit en de prestaties verminderen.

 1. Ga op een van de volgende Instellingen als u het dialoogvenster Gegevensbron wilt weergeven:

  Power Query Editor    Selecteer Bestandsopties> en Instellingen > gegevensbron Instellingen.

  Excel    Selecteer Gegevens> Gegevens >gegevensbron Instellingen.

 2. Selecteer Machtigingen bewerken. Het dialoogvenster Machtigingen bewerken wordt weergegeven.

 3. Selecteer onder Privacyniveaueen optie in de vervolgkeuzelijst:

  Geen    Er zijn geen privacy-instellingen. Wees voorzichtig met het instellen van deze optie. Zorg ervoor dat privacyregels anders worden gehandhaafd. U kunt deze privacy-instelling gebruiken in een gecontroleerde ontwikkelomgeving om test- en prestatieredenen.

  Privé      Bevat gevoelige of vertrouwelijke informatie en de zichtbaarheid van de gegevensbron kan worden beperkt tot geautoriseerde gebruikers. Het is volledig geïsoleerd van andere gegevensbronnen. Voorbeelden hiervan zijn Facebook-gegevens, een tekstbestand met aandelenprijzen of een werkmap met een werknemersbeoordeling.

  Organisatie      Beperkt de zichtbaarheid van een gegevensbron tot een vertrouwde groep personen. Het is geïsoleerd van alle openbare gegevensbronnen, maar is zichtbaar voor andere gegevensbronnen van de organisatie. Een veelvoorkomende voorbeeld is een Microsoft Word op een intranetsite SharePoint met machtigingen ingeschakeld voor een vertrouwde groep.

  Openbaar      Geeft iedereen inzicht in de gegevens. Alleen bestanden, internetgegevensbronnen of werkmapgegevens kunnen openbaar worden gemarkeerd. Voorbeelden hiervan zijn gegevens van een Wikipedia-pagina of een lokaal bestand met gegevens die zijn gekopieerd van een openbare webpagina.

 4. Selecteer OK

Privacyniveaus kunnen voorkomen dat u per ongeluk gegevens uit meerdere gegevensbronnen combineert, die zijn ingesteld op verschillende privacyniveaus, zoals privé en organisatie. Afhankelijk van de query kunt u per ongeluk gegevens uit de privégegevensbron verzenden naar een andere gegevensbron die mogelijk buiten een vertrouwd bereik valt. Power Query analyseert elke gegevensbron en classificeert deze op het gedefinieerde privacyniveau: Openbaar,Organisatie enPrivé. Deze analyse zorgt ervoor dat gegevens niet worden gecombineerd als er ongewenste gegevensoverdracht is. Dit proces van gegevensbescherming kan ook optreden wanneer een query een techniek gebruikt die query's vouwt. Zie Gegevensbronfouten verwerken voor meer informatie over het vouwen van query's.

De opties voor Snel combineren zijn werkmapinstellingen die bepalen of power query uw privacyniveauinstellingen gebruikt bij het combineren van gegevens. Deze opties zijn standaard niet ingeschakeld. 

Let op: Als u Snel combineren inschakelen door De privacyniveaus negeren te selecteren en mogelijk de prestaties in het dialoogvenster Werkmap Instellingen te verbeteren, kunnen gevoelige of vertrouwelijke gegevens worden weergegeven aan een onbevoegde persoon. Schakel Snel combineren niet in, tenzij u ervan overtuigd bent dat de gegevensbron geen gevoelige of vertrouwelijke gegevens bevat.

 1. Het dialoogvenster Queryopties weergeven:

  Power Query Editor    Selecteer Bestand > Opties en instellingen > Queryopties.

  Excel    Selecteer Gegevens> Gegevens>queryopties.

 2. Ga in het linkerdeelvenster op een van de volgende dingen te werk:

  GLOBAL    Selecteer Privacyen stel een van de volgende opties in in het rechterdeelvenster:

  • Gegevens altijd combineren op basis van uw privacyniveauinstellingen voor elke bron    

  • Gegevens combineren op basis van de privacyniveau-instellingen van elk bestand Instellingen voor privacyniveau worden gebruikt om het isolatieniveau tussen gegevensbronnen te bepalen bij het combineren van gegevens. Deze instelling kan de prestaties en functionaliteit verminderen. Het samenvoegen van gegevens in privacyisolatiezones resulteert in een bepaalde gegevensbuffer.

  • De privacyniveaus altijd negeren en de prestaties mogelijk verbeteren     Combineer dit door de instelling Privacyniveaus te negeren. Deze instelling kan de prestaties en functionaliteit verbeteren, maar Power Query kan de privacy van gegevens die in de werkmap zijn samengevoegd niet garanderen.

  HUIDIGE WERKMAPSelecteer Privacyen stel een van de volgende opties in in het rechterdeelvenster:

  • Gegevens combineren op basis van uw privacyniveauinstellingen voor elke bron Instellingen voor privacyniveau worden gebruikt om het isolatieniveau tussen gegevensbronnen te bepalen bij het combineren van gegevens. Deze instelling kan de prestaties en functionaliteit verminderen. Het samenvoegen van gegevens in privacyisolatiezones resulteert in een bepaalde gegevensbuffer.

  • De privacyniveaus negeren en de prestaties mogelijk verbeteren     Combineer dit door de instelling Privacyniveaus te negeren. Deze instelling kan de prestaties en functionaliteit verbeteren, maar Power Query kan de privacy van gegevens die in de werkmap zijn samengevoegd niet garanderen.

 3. Selecteer OK.

Zie ook

Help voor Power Query voor Excel

Aanvulling op privacy voor Excel

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×