Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen

Databasebestanden kunnen tijdens het gebruik snel groeien, wat gevolgen kan hebben voor de prestaties. Ze kunnen ook af en toe beschadigd raken. U kunt de opdracht Database com compacten en herstellen gebruiken om deze problemen te voorkomen of op te lossen. Bij het comprimeren worden geen gegeven gecomprimeerd,  maar wordt het databasebestand kleiner gemaakt door niet-gebruikte ruimte te verwijderen. Met de opdracht Database comprimeren en herstellen worden mogelijk ook de prestaties van de database verbeterd.

Tip   Bij het splitsen van een database kan mogelijk worden voorkomen dat databasebestanden verloren gaan en kunnen gegevensverlies worden beperkt door de gegevens in een afzonderlijk bestand op te slaan dat niet rechtstreeks toegankelijk is voor gebruikers.

Wat wilt u doen?

Manieren om een database te com compacten en te herstellen
Voordat u begint
Een database com compacten en herstellen wanneer deze wordt gesloten
Een geopende database com compacten en herstellen
Een database com compacten en herstellen die niet is geopend
Com com/en herstel een beschadigde database wanneer u hier om wordt gevraagdWaarom u een database moet com compacten en herstellen
Databasebestanden groeien tijdens het gebruik
Databasebestanden kunnen beschadigd raken

Manieren om een database te com compacten en te herstellen

Er zijn verschillende methoden om een database te com compacten en te herstellen. Een veelvoorkomende gewoonte is om een database automatisch te com compacten en te herstellen wanneer deze wordt gesloten. Bovendien kunt u de opdracht Database comparen en herstellen handmatig uitvoeren wanneer er een database is geopend en op een database die niet is geopend.

Voordat u begint

Neem de volgende acties voordat u begint met com compacten en herstellen:

 • Een back-up van de database maken    Tijdens het herstelproces worden er mogelijk gegevens afgekapt die afkomstig zijn uit beschadigde tabellen. Het is soms mogelijk om deze gegevens te herstellen uit een back-up. Naast uw normale back-upstrategie moet u ook meteen een back-up maken voordat u de opdracht Database compareert en herstelt. Zie Gegevens beveiligen met back-ups en herstelprocessen voor meer informatie.

 • Exclusieve toegang tot de database krijgen     U kunt een comprimeer- en herstelbewerking alleen uitvoeren als u exclusieve toegang hebt tot het databasebestand, omdat andere gebruikers hinder kunnen ondervinden van de bewerking. U moet andere gebruikers waarschuwen wanneer u een comprimeer- en herstelbewerking gaat uitvoeren, zodat zij de database gedurende die tijd niet gebruiken. Zie Een bestaande Access-database openen voor meer informatie.

  Laat gebruikers weten hoelang zij de database niet kunnen gebruiken. Als u regelmatig comprimeer- en herstelbewerkingen uitvoert, kunt u bijhouden hoe lang het duurt. U kunt daardoor preciezere schattingen geven zodat andere gebruikers weten hoe lang zij de database niet mogen gebruiken.

 • Voldoende bestandsmachtigingen voor de database krijgen    Als u niet over voldoende machtigingen hebt en u een database moet com compacten en herstellen, neem dan contact op met de systeembeheerder voor hulp. Zie Wijzigingen in het delen van bestanden via een netwerk in Windows 10 voor meer informatie.

Naar boven

Een database automatisch comprimeren en herstellen wanneer deze wordt gesloten

Selecteer de databaseoptie Comprimeren bij sluiten als u een database automatisch wilt comprimeren en herstellen telkens wanneer deze wordt gesloten. Het instellen van deze optie is alleen van invloed op de database die momenteel is geopend. Stel deze optie afzonderlijk in voor elke database die u automatisch wilt com compacten en herstellen. Het is wellicht beter deze optie niet in te stellen bij databases met meerdere gebruikers, omdat de database bij deze automatische actie mogelijk tijdelijk niet beschikbaar is.

 1. Selecteer Bestand > Opties.

 2. Selecteer Huidige database in het dialoogvenster Opties voor Access.

 3. Schakel onder Toepassingsopties het selectievakje Comprimeren bij sluiten in.

 4. Selecteer OK.

 5. Sluit de database en open deze opnieuw om de optie van kracht te laten worden.

Naar boven

Een geopende database handmatig com compacten en herstellen

 • Selecteer Bestandsgegevens > of > database & herstellen.

  In Access wordt op dezelfde locatie een kopie gemaakt van de compact en herstelde database.

Naar boven

Een database die niet is geopend, handmatig com compacten en herstellen

Gebruik deze procedure als u een Access-database niet rechtstreeks kunt openen.

 1. Zorg ervoor dat er momenteel geen andere gebruikers zijn die het databasebestand gebruiken.

 2. Start Access.

 3. In Access 2013, Access 2016 en Access 2019:

  1. Dubbelklik op de sjablonenpagina op Lege database.

  2. Selecteer Bestand >sluiten.

 4. Selecteer Hulpmiddelen voor databases > database comparatie en herstel.

 5. Navigeer in het dialoogvenster Te comprimeren database naar de database die u wilt comprimeren en herstellen en dubbelklik erop.

In Access wordt op dezelfde locatie een kopie gemaakt van de compact en herstelde database.

Naar boven

Een beschadigde database com compacten en herstellen wanneer u hier om wordt gevraagd in Access

Wanneer u probeert een databasebestand te openen dat beschadigd is en u door Access wordt gevraagd om de database te com com compacten en te herstellen, selecteert u Ja. Er kunnen twee dingen gebeuren:

 • Als een beschadigd bestand volledig wordt hersteld in Access, verschijnt er een bericht met de mededeling dat de herstelactie is gelukt en dat u de inhoud van de database moet controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is.

 • Als access slechts gedeeltelijk succesvol is, worden databaseobjecten bijhoudt die niet konden worden hersteld in een systeemtabel met de naam MSysCompactErrors. De tabel MSysCompactErrors wordt geopend in de gegevensbladweergave. Als u een vorige back-up hebt voordat de database beschadigd is geraakt, kunt u aan de hand van de tabel MSysCompactErrors bepalen welke objecten u in de herstelde database wilt importeren. Als u systeemtabellen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de titelbalk van de navigatie en selecteert u systeemobjecten weergeven in het dialoogvenster Navigatieopties.

Naar boven

Waarom u een database moet com compacten en herstellen

In dit overzicht wordt uitgelegd hoe u met de opdracht Database comprimeren en herstellen kunt voorkomen dat er problemen ontstaan met een database als gevolg van bestanden die tijdens het gebruik groter worden en bestanden die beschadigd raken. De opdracht kan ook van pas komen om dergelijke problemen te corrigeren als het niet is gelukt om ze te voorkomen.

Databasebestanden groeien tijdens het gebruik

Een databasebestand wordt groter wanneer u er gegevens aan toevoegt, de gegevens bijwerkt of het ontwerp ervan wijzigt. Nieuwe gegevens zijn deels de oorzaak van de groei, maar de groei wordt ook veroorzaakt door andere factoren:

 • In Access worden tijdelijke, verborgen objecten gemaakt voor het uitvoeren van verschillende taken. Soms blijven deze tijdelijke objecten in de database aanwezig terwijl ze niet meer nodig zijn in Access.

 • Als u een databaseobject verwijdert, wordt de schijfruimte die het object inneemt, niet automatisch vrijgemaakt: het databasebestand gebruikt die schijfruimte nog steeds, ook al is het object verwijderd.

Als het databasebestand vol raakt met de restanten van tijdelijke en verwijderde objecten, kan dit de prestaties nadelig beïnvloeden. De kans bestaat dan dat objecten langzamer worden geopend, dat de uitvoering van query's langer duurt en dat normale bewerkingen meer tijd in beslag nemen.

Naar boven

Databasebestanden kunnen beschadigd raken

In bepaalde omstandigheden kan een databasebestand beschadigd raken. Als een databasebestand wordt gedeeld via een netwerk en meerdere gebruikers tegelijk met het bestand werken, bestaat de kans dat het bestand beschadigd raakt. Het risico op beschadiging is iets groter als gebruikers vaak gegevens in memovelden bewerken en het risico na een tijd groter wordt. U kunt dit risico beperken met behulp van de opdracht Database com compacten en herstellen.

Vaak is dit type beschadiging het gevolg van een probleem met een VBA-module (Visual Basic for Applications) en is er geen kans op gegevensverlies. Een beschadiging van dit type kan echter wel gevolgen hebben voor het databaseontwerp, zoals kwijtgeraakte VBA-code of onbruikbare formulieren.

Het gebeurt zelden dat beschadiging van databasebestanden gegevensverlies tot gevolg heeft. Meestal blijft dit verlies beperkt tot de laatste bewerking van één gebruiker; dus één enkele wijziging van gegevens. Wanneer een gebruiker gegevens gaat wijzigen en de wijziging wordt onderbroken, bijvoorbeeld door het wegvallen van de netwerkverbinding, wordt het databasebestand in Access als beschadigd gemarkeerd. U kunt het bestand herstellen, maar het is mogelijk dat enkele gegevens ontbreken nadat de herstelbewerking is voltooid.

Zie ook

Gegevens beveiligen met back-up- en herstelprocessen

Algemene gebruikersopties instellen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×