Projectstructuurcodes maken in de bureaubladversie van Project

Projectstructuurcodes maken in de bureaubladversie van Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Projectstructuurcodes zijn in feite overzichtsnummers die u op taken kunt toepassen en die u kunt bewerken om aan de specifieke behoeften van uw bedrijf te voldoen. In Project krijgt elke taak automatisch een overzichtsnummer, maar u kunt op elk gewenst moment uw eigen, aangepaste overzichtsschema op het project toepassen.

Wat wilt u doen?

Aangepaste projectstructuurcodes maken

 1. Klik op Beeld en kies vervolgens een bladweergave, zoals Taakblad of Resourceblad.

 2. Klik op Project. Klik in de groep Eigenschappen op Projectstructuur en klik vervolgens op Code definiëren.

  Afbeelding van de optie Code definiëren van de knop Projectstructuur.

 3. U kunt een projectspecifieke code maken in het vak Voorvoegsel van projectcode. U kunt cijfers, hoofdletters en kleine letters, en speciale tekens gebruiken.

Afbeelding van het dialoogvenster Projectstructuur definiëren

 1. Kies in de eerste rij in de kolom Reeks een type teken in de vervolgkeuzelijst om de code voor taken van het eerste niveau in te stellen. U kunt kiezen uit cijfers, hoofdletters en kleine letters of een combinatie van cijfers, letters en andere tekens.

 2. Stel in de kolom Lengte het aantal tekens in voor elk niveau van de codetekenreeks. Klik op Willekeurig om een willekeurig aantal tekens toe te staan voor dat niveau.

 3. Kies in de kolom Scheidingsteken een teken om de code voor het ene niveau te scheiden van de code voor het volgende niveau.

  Het standaardscheidingsteken is een punt. U kunt een ander teken kiezen of instellen dat er geen scheidingsteken moet worden gebruikt.

  Opmerking: Het scheidingsteken kan niet als onderdeel van een code worden gebruikt.

 4. Stel een codetekenreeks in voor elk niveau van ingesprongen taken in uw overzicht.

  Klik op de volgende rij om afzonderlijke codes voor elk niveau op te geven en vul de kolommen Reeks, Lengte en Scheidingsteken in.

 5. Als u niet wilt dat er elke keer automatisch een projectstructuurcode wordt toegewezen wanneer u een nieuwe taak invoert, schakelt u het selectievakje Structuurcode genereren voor nieuwe taak uit.

 6. Als u wilt toestaan dat dezelfde projectstructuurcode voor meerdere taken wordt gebruikt, schakelt u het selectievakje Uniek karakter van nieuwe structuurcodes verifiëren uit.

De nummering van projectstructuurcodes aanpassen

Wanneer u taken verplaatst of verwijdert, wordt de nummering van de projectstructuurcodes niet automatisch aangepast wanneer u deze gebruikt in documenten of andere systemen die niet aan het Project-bestand zijn gekoppeld. Dit betekent dat de codes voor de overige taken waarschijnlijk niet meer kloppen. U kunt de nummering van de projectstructuurcodes als volgt aanpassen voor alle taken of geselecteerde taken:

 1. Klik op Beeld en kies vervolgens een bladweergave (zoals Taakblad) die de taken bevat waarvan u de nummering wilt aanpassen.

 2. Selecteer de taken waarvan u de nummering wilt aanpassen. De eerste taak die u selecteert, wordt niet opnieuw genummerd.

  Als u de projectstructuurcodes voor alle taken wilt aanpassen, selecteert u geen taken.

 3. Klik op Project. Klik in de groep Eigenschappen op WBS en klik vervolgens op Opnieuw nummeren.

  Afbeelding van tabblad Project, knop Projectstructuur, opdracht Opnieuw nummeren in vervolgkeuzelijst.

 4. Klik op Geselecteerde taken om de codes aan te passen voor de taken die u hebt geselecteerd.

  Klik op Het hele project om de codes voor alle taken in het project aan te passen.

  Afbeelding van het dialoogvenster Structuurcodes opnieuw nummeren

Basisoverzichtsnummers gebruiken

Als u de gedetailleerde structuur van projectstructuurcodes niet nodig hebt, kunt u een basisoverzicht gebruiken.

In Project wordt automatisch een overzichtsnummer gemaakt voor elke taak, op basis van waar de taak wordt weergegeven in de structuur van de takenlijst. De eerste taak in de lijst krijgt bijvoorbeeld nummer 1. Als die taak drie subtaken heeft, krijgen de subtaken de nummers 1.1, 1.2 en 1.3.

Overzichtsnummers bestaan alleen uit cijfers en deze kunt u niet wijzigen. Ze worden automatisch aangepast wanneer u een taak verplaatst in de lijst en wanneer u taken laat inspringen of de inspringing van een taak verkleint.

Als u overzichtsnummers wilt weergeven, voegt u het veld Overzichtsnummer toe aan een tabel- of bladweergave. U kunt overzichtsnummers ook rechtstreeks toevoegen aan de taaknamen:

 1. Ga naar het Gantt-diagram of het taakblad.

 2. Klik op Opmaak en schakel in de groep Weergeven/verbergen het selectievakje Overzichtsnummer in.

Naar boven

De volgende sectie is alleen van toepassing op Microsoft Project 2007.

Wat wilt u doen?

Informatie over projectstructuurcodes

Microsoft Office Project heeft twee soorten projectstructuurcodes: overzichtsnummers en aangepaste projectstructuurcodes. Lees de volgende secties voor meer informatie.

Overzichtsnummers gebruiken

Overzichtsnummers zijn de eenvoudigste projectstructuurcodes. In Microsoft Office Project wordt automatisch een overzichtsnummer berekend voor elke taak, waarbij de nummering wordt gebaseerd op de overzichtsstructuur van de takenlijst. De eerste taak in de lijst krijgt bijvoorbeeld nummer 1. Als die taak drie subtaken heeft, krijgen de subtaken de nummers 1.1, 1.2 en 1.3.

Overzichtsnummers bestaan uit alleen cijfers (geen letters) en u kunt ze niet bewerken. Ze worden automatisch aangepast wanneer u een taak verplaatst in de lijst en wanneer u taken laat inspringen of de inspringing van een taak verkleint. Als een subtaak bijvoorbeeld het overzichtsnummer 3.5.4 heeft en u de taak een rij omhoog verplaatst in de lijst, wordt het overzichtsnummer automatisch bijgewerkt naar 3.5.3. Als u vervolgens de inspringing verkleint van deze subtaak, wordt het overzichtsnummer automatisch bijgewerkt naar 3.6.

Tip: Als u overzichtsnummers wilt weergeven, kunt u het veld Overzichtsnummer toevoegen aan een weergave tabel of blad, of u kunt kiezen om de overzichtsnummers weer te geven naast de taaknamen. Als u de overzichtsnummers wilt weergeven naast de taaknamen, klikt u in het menu Extra op Opties en klikt u vervolgens op het tabblad Weergave. Schakel onder Overzichtsopties het selectievakje Overzichtsnummer tonen in.

Aangepaste projectstructuurcodes

Als het voor uw project handig is om te werken met gedetailleerde projectstructuurcodes met een aangepaste lengte, reeks of set met nummers en letters, kunt u een enkele aangepaste projectstructuurcodemasker voor het project maken. (Een project kan niet meer dan één aangepaste codestructuur hebben.) De aangepaste projectstructuurcode wordt vastgelegd in het veld Projectstructuur.

Net als bij overzichtsnummers vertegenwoordigt elk niveau van een projectstructuurcode een overzichtsniveau in de takenlijst. U kunt een unieke structuur gebruiken voor elk niveau van de code, en elk niveau wordt in de code vermeld volgens de hiërarchie van taken, overzichtstaken en subtaken.

Als u bijvoorbeeld gefaseerde projecten moet maken die zijn afgestemd op de organisatorische richtlijnen voor het komende fiscale jaar, kunt u een aangepaste projectcodestructuur maken, die elke taak weergeeft op basis van de bijbehorende richtlijn, het kwartaal en het project. Met die code kunt u bijvoorbeeld een taak hebben met een aangepaste projectstructuurcode KlantTev.KW3.KSSoftware.11, die aangeeft dat het gaat om taak 11 binnen het upgradeproject voor de klantenservicesoftware, dat begint in het derde kwartaal en dat past binnen de bedrijfsrichtlijn voor klanttevredenheid voor het geplande fiscale jaar.

Aangepaste projectstructuurcodes maken

 1. Klik in het menu Weergave op een bladweergave, zoals de weergave Taakblad.

  Als u een weergave wilt gebruiken die niet in het menu Weergave wordt vermeld, klikt u op Meer weergaven, klikt u op de weergave die u wilt gebruiken in de lijst Weergave, en klikt u op Toepassen.

 2. Wijs in het menu Project de optie Projectstructuur aan en klik op Code definiëren.

 3. Om de taken in dit project te kunnen onderscheiden van de taken in andere projecten, typt u een projectspecifiek codevoorvoegsel in het vak Voorvoegsel van projectcode.

  Met dit voorvoegsel kunt u het project identificeren op het hoogste niveau van de projectstructuurcode. Het voorvoegsel kan handig zijn voor het identificeren van de subprojecten binnen een hoofdproject, of bij het maken van taakafhankelijkheden tussen projecten.

  U kunt elke combinatie van cijfers, hoofd- en kleine letters en symbolen gebruiken voor het voorvoegsel van de projectcode.

 4. Als u de codereeks voor taken van het eerste niveau wilt opgeven, klikt u in de eerste rij van de kolom Reeks op het soort teken dat u voor dit niveau wilt gebruiken:

  • Klik op Cijfers (geordend) voor een numerieke projectstructuurcode voor dit niveau (bijvoorbeeld 1, 2 en 3 voor de eerste drie overzichtstaken in het project).

  • Klik op Hoofdletters (geordend) voor alfabetische projectstructuurcodes in hoofdletters voor dit niveau (bijvoorbeeld A, B en C voor de eerste drie overzichtstaken in het project).

  • Klik op Kleine letters (geordend) voor alfabetische projectstructuurcodes in kleine letters voor dit niveau (bijvoorbeeld a, b en c voor de eerste drie overzichtstaken in het project).

  • Klik op Tekens (niet-geordend) voor een willekeurige combinatie van cijfers, hoofdletters en kleine letters (bijvoorbeeld Arch1, Const1 en Insp1 voor de eerste drie overzichtstaken in het project.

   Deze optie geeft u de meeste flexibiliteit bij het toevoegen van aangepaste projectstructuurcodes. In Project wordt een sterretje (*) weergegeven in het veld Projectstructuur totdat u een tekenreeks opgeeft voor dit niveau van de projectstructuurcode.

 5. Typ of selecteer in de kolom Lengte het aantal tekens voor elk niveau van de codereeks. U kunt het exacte aantal tekens invoeren of Willekeurig selecteren om een willekeurig aantal tekens voor dat codeniveau toe te staan.

  U kunt bijvoorbeeld 3 typen om drie het verplichte aantal tekens te maken dat voor een bepaald niveau van de projectstructuurcode moet worden ingevoerd. Een projectstructuurcode bestaat uit 1 tot 255 tekens.

 6. Typ of selecteer in de kolom Scheidingsteken een teken om de codereeks voor het ene niveau te scheiden van de codereeks voor het volgende niveau.

  Het standaardscheidingsteken is een punt. U kunt voor elk codeniveau een ander scheidingsteken gebruiken.

  U kunt er ook voor kiezen om geen scheidingsteken te gebruiken tussen codeniveaus. Verwijder het scheidingsteken in het veld Scheidingsteken.

 7. Stel een codetekenreeks in voor elk niveau van ingesprongen taken in uw overzicht.

  Klik op de volgende rij om afzonderlijke codetekenreeksen voor elk niveau op te geven en vul de kolommen Reeks, Lengte en Scheidingsteken in.

 8. Als u niet wilt dat er elke keer automatisch een projectstructuurcode wordt toegewezen wanneer u een nieuwe taak invoert, schakelt u het selectievakje Structuurcode genereren voor nieuwe taak uit.

 9. Als u wilt toestaan dat dezelfde projectstructuurcode voor meerdere taken wordt gebruikt, schakelt u het selectievakje Uniek karakter van nieuwe structuurcodes verifiëren uit.

  Notities: 

  • Het teken dat u gebruikt als scheidingsteken, kan geen onderdeel zijn van de code. Als u bijvoorbeeld een afbreekstreepje gebruikt als scheidingsteken, kunt u geen afbreekstreepje gebruiken in de code die u gebruikt ter identificatie van een taak.

  • U kunt niet meer dan één set projectstructuurcodes per project definiëren. Als u een extra organisatorische structuur voor uw taken wilt weergeven, kunt u aangepaste velden gebruiken om een afzonderlijke set codes te maken of toe te passen.

  • Als u projectstructuurcodes wilt bekijken, moet u het veld Projectstructuur toevoegen aan uw weergave.

  • Als u een projectstructuurcode voor een overzichtstaak en alle subtaken wilt wijzigen, moet u de bestaande code of de reeks sterretjes in de projectstructuurcode van de overzichtstaak wijzigen in een andere reeks tekens.

   De code voor een bepaalde subtaak is bijvoorbeeld Ph3.Prj5.Arch.Task3. ‘Taak3’ staat voor de subtaak ‘Plannen uitwerken’ en ‘Bouw’ staat voor de overzichtstaak ‘Oplossing bouwen’. De naam van de overzichtstaak wordt gewijzigd in ‘Oplossing ontwerpen’ en u moet de code voor de overzichtstaak en alle subtaken bijwerken. U wijzigt de projectstructuurcode zodat de overzichtstaak wordt weergegeven door ‘Ontw’ en de projectstructuurcode voor de subtaak ‘Plannen uitwerken’ wordt automatisch bijgewerkt naar Ph3.Prj5.Ontw.Taak3.

De nummering van projectstructuurcodes aanpassen

Als u taken verplaatst of verwijdert, zijn de aangepaste projectstructuurcodes mogelijk niet langer correct. In Project worden de projectstructuurcodes niet automatisch opnieuw genummerd, omdat u ze mogelijk ook gebruikt in documenten of andere systemen die niet zijn gekoppeld aan uw Project-bestand. U kunt de projectstructuurcodes van alle taken of geselecteerde taken als volgt opnieuw nummeren:

 1. Klik op Beeld en kies vervolgens een bladweergave die de taken bevat waarvan u de nummering wilt aanpassen, zoals het Taakblad.

  Als u een weergave wilt gebruiken die niet in het menu Weergave wordt vermeld, klikt u op Meer weergaven, klikt u op de weergave die u wilt gebruiken in de lijst Weergave, en klikt u op Toepassen.

 2. Selecteer de taak of taken waarvan u de nummering wilt wijzigen. (De nummering van eerste taak in een selectie wordt niet gewijzigd. Deze wordt gebruikt als het referentiepunt voor het aanpassen van de nummering van de andere taken.)

  Als u de projectstructuurcodes voor alle taken wilt aanpassen, selecteert u geen taken.

 3. Wijs in het menu Project de optie Projectstructuur aan en klik op Opnieuw nummeren.

 4. Als u de volgorde van de projectstructuurcodes alleen wilt corrigeren voor geselecteerde opeenvolgende taken, klikt u op Geselecteerde taken.

  Als u de volgorde van de projectstructuurcode wilt corrigeren voor alle taken in het project, klikt u op Volledig project.

  Notities: 

  • Als uw project subprojecten bevat, kunt u sommige of alle taken in elk subproject opnieuw nummeren door alle subtaken weer te geven. Klik op Afbeelding van knop en klik vervolgens op Alle subtaken. (Taken in subprojecten die niet worden weergegeven, kunnen in Project niet opnieuw worden genummerd.)

  • Als u de nummering aanpast van subprojecten die zijn ingevoegd in een hoofdproject, wordt ook de code gewijzigd die elk subproject op projectniveau weergeeft.

  • Als u projectstructuurcodes wilt weergeven, kunt u een kolom Projectstructuur toevoegen aan een bladweergave.

  • Als u projectstructuurcodes wilt wijzigen nadat Project ze heeft berekend, wijst u in het menu Project de optie Projectstructuur aan en klikt u op Code definiëren. Wijzig in de kolom Reeksen het soort teken voor een niveau van het codemasker. Wanneer u een code bijwerkt op het niveau van de overzichtstaak, worden alle subtaken voor die overzichtstaak automatisch bijgewerkt.

 • Als u problemen ondervindt met het wijzigen van uw projectstructuurcodes, kan de oorzaak mogelijk zijn:

  • U probeert een projectstructuurcode te wijzigen die een codemasker heeft, nadat de code is berekend     Als u een codemasker voor de projectstructuur hebt gemaakt en de projectstructuurcodes voor taken al zijn berekend, kunt u de projectstructuurcode alleen wijzigen door de niveaus van het codemasker opnieuw te definiëren. Nadat u de codemaskerniveaus opnieuw hebt gedefinieerd, kunt u elk niveau van het codemasker wijzigen; van geordende cijfers, geordende hoofdletters, geordende kleine letters of ongeordende tekens naar elk ander type.

  • U probeert projectstructuurcodes te wijzigen op een lager niveau in de takenlijst     U kunt de tekens in de projectstructuurcode voor een subtaak niet wijzigen, alleen voor de overzichtstaak waar dat niveau van de projectstructuurcode is gedefinieerd.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×