U kunt de macroactie QueryOpenen in Access-databases gebruiken om een selectiequery of een kruistabelquery te openen in de gegevensbladweergave, ontwerpweergave of als afdrukvoorbeeld. Met deze actie wordt een actiequery uitgevoerd. U kunt ook een gegevensinvoermodus voor de query selecteren.

Opmerking: Deze actie is alleen beschikbaar in de Access-databaseomgeving (.mdb of .accdb). Zie de acties WeergaveOpenen, OpgeslagenProcedureOpenen of FunctieOpenen als u de Access-projectomgeving (.adp) gebruikt. De macroactie QueryOpenen is niet beschikbaar in Access-web-apps.

Instelling

De macroactie QueryOpenen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Querynaam

De naam van de query die u wilt openen. Selecteer de naam van de query die u wilt openen in de vervolgkeuzelijst met querynamen. Dit is een verplicht argument.

Als u een macro met daarin de actie QueryOpenen uitvoert in een bibliotheekdatabase, zoekt Access eerst naar een query met deze naam in de bibliotheekdatabase en daarna in de huidige database.

Weergave

De weergave waarin de query wordt geopend. Selecteer Gegevensblad, Ontwerp, Afdrukvoorbeeld, Draaitabel of Draaigrafiek in het vak Weergave. De standaardwaarde is Gegevensblad.

Opmerking: Draaitabel- en draaigrafiekweergaven zijn niet beschikbaar in versies van Access vanaf Access 2013.

Gegevensmodus

De gegevensinvoermodus voor de query. Deze modus is alleen van toepassing op query's die worden geopend in de gegevensbladweergave. Selecteer Toevoegen (de gebruiker kan nieuwe records toevoegen, maar geen bestaande records bewerken), Bewerken (de gebruiker kan bestaande records bewerken en nieuwe records toevoegen) of Alleen lezen (de gebruiker kan alleen records weergeven). De standaardwaarde is Bewerken.

Opmerkingen

Als u Gegevensblad voor het argument Weergave gebruikt, wordt de resultaatset in Access weergegeven als de query een selectie-, kruistabel-, samenvoeg- of Pass Through-query is waarvoor de eigenschap GeeftRecords is ingesteld op Ja. Als de query een actie-, gegevensdefinitie- of Pass Through-query is waarvoor de eigenschap GeeftRecords is ingesteld op Nee, wordt de query uitgevoerd.

De actie QueryOpenen staat gelijk met dubbelklikken op de query in het navigatiedeelvenster of met de rechtermuisknop klikken op de query in het navigatiedeelvenster en een weergave kiezen. Met deze actie kunt u een aantal extra opties selecteren.

Tips    

  • U kunt een query vanuit het navigatiedeelvenster naar het macrovenster slepen. Hiermee wordt automatisch de actie QueryOpenen gemaakt, waarmee de query in de gegevensbladweergave wordt geopend.

    Als u terwijl de query is geopend naar de ontwerpweergave overschakelt, wordt de instelling van het argument Gegevensmodus voor de query verwijderd. Deze instelling is niet meer van kracht, zelfs niet als de gebruiker teruggaat naar de gegevensbladweergave.

  • Als u niet de systeemberichten wilt zien die gewoonlijk verschijnen als een actiequery wordt uitgevoerd (waarin wordt aangegeven dat het om een actiequery gaat, met vermelding van het aantal records dat bij de query is betrokken), kunt u met de actie BerichtenInstellen de weergave van die berichten onderdrukken.

Als u de actie QueryOpenen wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode QueryOpenen van het object DoCmd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×