R.KWADRAAT, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van deRSQ beschreven.  in Microsoft Excel.

Beschrijving

Berekent de correlatiecoëfficiënt r van Pearson door gegevenspunten in y-bekend en x-bekend. Zie PEARSON, functie voor meer informatie. De waarde van r-kwadraat kan worden gezien als dat deel van de variantie in y dat toe te schrijven is aan de variantie in x.

Syntaxis

R.KWADRAAT(y-bekend;x-bekend)

De syntaxis van de functie R.KWADRAAT heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

 • x-bekend    Vereist. Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

Opmerkingen

 • Argumenten zijn getallen of namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een fout als resultaat.

 • Als y-bekend en x-bekend leeg zijn of een verschillend aantal gegevenspunten bevatten, geeft R.KWADRAAT de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • Als y-bekend en x-bekend maar één gegevenspunt bevatten, geeft R.KWADRAAT de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

 • De vergelijking voor de Pearson-correlatiecoëfficiënt, r, luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij x en y de steekproefgemiddelden GEMIDDELDE(x-bekend) en GEMIDDELDE(y-bekend) zijn.

  R.KWADRAAT geeft als resultaat r 2 , wat het kwadraat is van deze correlatiecoëfficiënt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Y-bekend

X-bekend

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formule

Beschrijving

R esultaat

=R.KWADRAAT(A3:A9; B3:B9)

R-kwadraat van een lineaire regressielijn door de gegevenspunten in A3:A9 en B3:B9.

0,05795

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×