Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de RSQ beschreven  functie in Microsoft Excel.

Beschrijving

Berekent de correlatiecoëfficiënt r van Pearson door gegevenspunten in y-bekend en x-bekend. Zie PEARSON, functie voor meer informatie. De waarde van r-kwadraat kan worden gezien als dat deel van de variantie in y dat toe te schrijven is aan de variantie in x.

Syntaxis

R.KWADRAAT(y-bekend;x-bekend)

De syntaxis van de functie R.KWADRAAT heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

 • x-bekend    Vereist. Een matrix of een bereik met gegevenspunten.

Opmerkingen

 • Argumenten zijn getallen of namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een fout als resultaat.

 • Als y-bekend en x-bekend leeg zijn of een verschillend aantal gegevenspunten bevatten, geeft R.KWADRAAT de foutwaarde #N/B als resultaat.

 • Als y-bekend en x-bekend maar één gegevenspunt bevatten, geeft R.KWADRAAT de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

 • De vergelijking voor de Pearson-correlatiecoëfficiënt, r, luidt als volgt:

  Vergelijking

  waarbij x en y de steekproefgemiddelden GEMIDDELDE(x-bekend) en GEMIDDELDE(y-bekend) zijn.

  R.KWADRAAT geeft als resultaat r 2 , wat het kwadraat is van deze correlatiecoëfficiënt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Y-bekend

X-bekend

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Formule

Beschrijving

R esultaat

=R.KWADRAAT(A3:A9; B3:B9)

R-kwadraat van een lineaire regressielijn door de gegevenspunten in A3:A9 en B3:B9.

0,05795

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×