Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Regel- of alinea-afstand wijzigen in Publisher

Met regelafstand bepaalt u de verticale afstand tussen regels tekst in een alinea. Regels hebben standaard regelafstand 1, wat betekent dat de afstand het grootste lettertype in die regel past, plus een kleine hoeveelheid extra ruimte.

Met alinea-afstand bepaalt u de hoeveelheid ruimte boven of onder een alinea. Wanneer u op Enter drukt om een nieuwe alinea te beginnen, wordt de afstand naar de volgende alinea overgedragen, maar u kunt de instellingen voor elke alinea wijzigen.

U stelt de regel- en alinea-afstand in op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea(tabblad Start).

U kunt tekst ook zo uitlijnen basishulplijnen u tekst nauwkeurig wilt uitlijnen over meerdere kolommen. U stelt basishulplijnen in op het tabblad Basishulplijnen van het dialoogvenster Lay-outhulplijnen(tabblad Paginaontwerp). U kunt tekst uitlijnen met basishulplijnen op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea(tabblad Start).

De standaardinstellingen voor de instellingen voor de regel en alinea worden bepaald door de stijl die wordt gebruikt.

De afstand tussen alinea's wijzigen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Klik op het tabblad Start op het startpictogram voor alinea's om het dialoogvenster Alinea weer te geven.

 3. Klik op het tabblad Inspringingen en afstand.

 4. Ga als volgt te werkonder Regelafstand:

  • Typ of selecteer in het vak Vóór alinea's de afstand die u boven de alinea wilt hebben.

  • Typ of selecteer in het vak Na alinea's de 3D-afstand onder de alinea.

   Tip: De standaardwaarde voor de spatie voor of na alinea's wordt weergegeven in punten. U kunt andere maateenheden opgeven door de afkorting ervan na de numerieke waarden te typen: inches (in), centimeters (cm), pica’s (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere eenheid dan punten opgeeft, converteert Microsoft Office Publisher de maateenheid naar punten.

Automatische afstand tussen regels tekst instellen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Klik op het tabblad Start op het startpictogram voor alinea's om het dialoogvenster Alinea weer te geven.

 3. Klik op het tabblad Inspringingen en afstand.

 4. Typ of selecteer onder Regelafstandin het vak Tussen regels de 3D-afstand tussen tekstregels. U kunt bijvoorbeeld een dubbele spatie typen of 2sp selecteren. U kunt de dubbele spatie wijzigen in het type enkele spatie of 1sp selecteren.

  Tip: De standaardwaarde voor de spatie tussen regels wordt weergegeven in spaties (sp). Als u een geheel getal typt, wordt dit door Publisher geïnterpreteerd als een aantal spaties. U kunt andere maateenheden opgeven door de afkorting ervan na de numerieke waarden te typen: inches (in), centimeters (cm), pica’s (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere eenheid dan spaties opgeeft, converteert Publisher de maateenheid naar punten.

U stelt de regel- en alinea-afstand in op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea(menu Opmaak).

U kunt tekst ook zo uitlijnen basishulplijnen u tekst nauwkeurig wilt uitlijnen over meerdere kolommen. U stelt basishulplijnen in op het tabblad Basishulplijnen van het dialoogvenster Lay-outhulplijnen (menuSchikken). U kiest ervoor om tekst uit te lijnen met basishulplijnen op het tabblad Inspringingen en afstand van het dialoogvenster Alinea(menu Opmaak).

De standaardinstellingen voor de instellingen voor de regel en alinea worden bepaald door de stijl die wordt gebruikt.

De afstand tussen alinea's wijzigen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Ga als volgt te werkonder Regelafstand:

  • Typ of selecteer in het vak Vóór alinea's de afstand die u boven de alinea wilt hebben.

  • Typ of selecteer in het vak Na alinea's de 3D-afstand onder de alinea.

   Tip: De standaardwaarde voor de spatie voor of na alinea's wordt weergegeven in punten. U kunt andere maateenheden opgeven door de afkorting ervan na de numerieke waarden te typen: inches (in), centimeters (cm), pica’s (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere eenheid dan punten opgeeft, converteert Microsoft Office Publisher de maateenheid naar punten.

Automatische afstand tussen regels tekst instellen

 1. Aangepast taakproces starten

 2. Klik in het menu Opmaak op Alinea en klik op het tabblad Inspringingen en afstand.

 3. Typ of selecteer onder Regelafstandin het vak Tussen regels de 3D-afstand tussen tekstregels. U kunt bijvoorbeeld een dubbele spatie typen of 2sp selecteren. U kunt de dubbele spatie wijzigen in het type enkele spatie of 1sp selecteren.

  Tip: De standaardwaarde voor de spatie tussen regels wordt weergegeven in spaties (sp). Als u een geheel getal typt, wordt dit door Publisher geïnterpreteerd als een aantal spaties. U kunt andere maateenheden opgeven door de afkorting ervan na de numerieke waarden te typen: inches (in), centimeters (cm), pica’s (pi), punten (pt) of pixels (px). Wanneer u een andere eenheid dan spaties opgeeft, converteert Publisher de maateenheid naar punten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×