Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Een regel is een actie die Outlook Web App automatisch wordt uitgevoerd op binnenkomende of uitgaande berichten. U kunt bijvoorbeeld een regel maken om alle e-mailberichten die worden verzonden naar een groep waarvan u lid bent, automatisch te verplaatsen naar een specifieke map, of om alle berichten met 'Nu kopen' in het onderwerp te verwijderen.

Als u regels voor Postvak IN wilt maken en beheren in het bureaubladprogramma Outlook, raadpleegt u E-mailberichten beheren met behulp van regels.

Dit artikel is bedoeld voor Outlook Web App, dat wordt gebruikt door organisaties die e-mailservers met Exchange Server 2013 of 2010 beheren. Als u Microsoft 365 of Exchange Server 2016 of 2019 gebruikt, is uw e-mailprogramma de webversie van Outlook. Zie voor hulp bij de webversie van Outlook Hulp krijgen bij de webversie van Outlook.

 1. In een webbrowser moet u zich aanmelden bij Outlook Web App via de URL die u hebt gekregen van de e-mailbeheerder van uw organisatie. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer Aanmelden.

 2. Selecteer Instellingen > Opties boven aan de pagina.

 3. Selecteer in Opties de optie E-mail organiseren > Regels voor Postvak IN.

De pagina Regels voor Postvak IN biedt een overzicht van al uw regels voor Postvak IN. Van daaruit kunt u nagaan wat een regel doet, regels in- of uitschakelen, nieuwe regels maken, bestaande regels bewerken of regels verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Item

Beschrijving

Toevoegen nieuw

Hiermee kunt u een nieuwe regel voor Postvak IN maken.

bewerken bewerken

Markeer een regel en selecteer vervolgens om de details van een regel weer te geven of te bewerken.

verwijderen verwijderen

Markeer een regel en selecteer vervolgens Verwijderen om deze te verwijderen.

Omhoog omhoog

Hiermee verplaatst u de geselecteerde regel omhoog in de lijst. Regels worden verwerkt van boven naar beneden.

Omlaag omlaag

Hiermee verplaatst u de geselecteerde regel omlaag in de lijst.

vernieuwen vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de lijst met regels.

Aan

Gebruik het selectievakje naast een regel om deze in (selectievakje geselecteerd) of uit (selectievakje niet geselecteerd) te schakelen.

Regel

De naam van de regel

Als u een nieuwe lege regel wilt maken met behulp van de pagina Regels voor Postvak IN , kiest u Toevoegennieuwe.

Het nieuwe regelvenster bevat drie gedeelten:

Gedeelte

Beschrijving

Naam

Wanneer het bericht binnenkomt en:

Geef een naam op voor de regel

Gebruik dit selectievakje om criteria voor uw regel te selecteren. Gebruik de pijl omlaag om de gewenste criteria weer te geven en te selecteren.

Als de criteria extra opties bieden, geeft u deze op in het venster dat wordt geopend.

Dit kan als volgt:

Met dit selectievakje selecteert u de actie die u wilt uitvoeren wanneer er een bericht binnenkomt dat voldoet aan de door u geselecteerde criteria.

Meer opties

Met Meer opties kunt u:

 • Extra voorwaarden of acties toevoegen aan een regel.

 • Uitzonderingen toevoegen aan een regel door Uitzondering toevoegen te selecteren.

 • Schakel de optie in of uit om de verwerking van meer regels te stoppen. Standaard is de optie om de verwerking van meer regels te stoppen ingeschakeld. Wanneer er een bericht binnenkomt dat aan de criteria van meer dan één regel voldoet, wordt alleen de eerste regel toegepast. Is deze optie niet ingeschakeld, dan worden alle regels waaraan het bericht voldoet, toegepast.

  Als u bijvoorbeeld geen regel Meer regels stoppen hebt geselecteerd en u een regel hebt om alle berichten die naar een openbare groep worden verzonden, te verplaatsen naar een bepaalde map en een andere regel om iets van uw manager naar een andere map te verplaatsen en uw manager vervolgens een bericht naar die groep verzendt, vindt u een kopie van het bericht in beide mappen. Als u alleen de regel wilt toepassen waarmee berichten van uw manager worden verplaatst, plaatst u die regel hoger in de lijst dan de regel waarmee berichten die naar de groep worden verzonden, en bewerkt u vervolgens de eerste regel om de optie toe te voegen om de verwerking van meer regels te stoppen.

 • Geef een regel een specifieke naam.

U kunt elke regel bewerken door deze te selecteren en bewerken bewerken te kiezen om de regel te openen zodat u de voorwaarden of acties voor de regel kunt wijzigen.

Als u een regel hebt die u niet meer wilt, kunt u deze selecteren en vervolgens verwijderen verwijderen selecteren om deze te verwijderen. Als u de regel tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast de regel uit.

 • Wanneer u een nieuwe regel maakt in Outlook Web App, ontvangt u mogelijk een waarschuwing dat sommige regels die in Outlook zijn gemaakt en momenteel zijn uitgeschakeld, worden verwijderd. Voordat u deze regels verwijdert, kunt u zich aanmelden bij uw account met behulp van Outlook en de regels controleren om te zien of u deze wilt behouden. Schakel de regels in die u wilt behouden.

 • Regels worden uitgevoerd van boven naar beneden in de volgorde waarin ze in het venster Regels worden weergegeven. Als u de volgorde van regels wilt wijzigen, selecteert u de regel die u wilt verplaatsen en selecteert u vervolgens de pijl Omhoogomhoog of Omlaagomlaag om de regel naar de gewenste positie in de lijst te verplaatsen.

 • Met sommige typen berichten worden de Regels voor Postvak IN niet geactiveerd, zoals:

  • Bezorgingsstatusmeldingen, met inbegrip van rapporten van niet-uitgevoerde bezorging en systeemberichten.

  • Lees- en ontvangstbevestigingen die door een e-mailclient zijn gegenereerd.

  • Sommige automatische (afwezigheids)berichten.

 • U hoeft het tabblad Regels voor Postvak IN niet te gebruiken om een regel te maken. U kunt regels ook rechtstreeks vanuit een bericht genereren. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

  • Klik met de rechtermuisknop op het bericht in het deelvenster met de berichtenlijst en selecteer Regel maken.

  • Of terwijl u het bericht in het leesvenster bekijkt, selecteert u het uitgebreide menu uitgebreid menuen selecteert u vervolgens Regel maken in het menu.

 • Elke regel die u maakt, beslaat ruimte in een verborgen gedeelte van uw postvak. Dit gedeelte heeft een maximale capaciteit van 64 kB. De daadwerkelijk ruimte die een regel in beslag neemt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de lengte van de naam en hoeveel voorwaarden u hebt toegevoegd. Wanneer de limiet van 64 kB wordt bereikt, ziet u een waarschuwing dat u geen regels meer kunt maken. In dat geval moet u enkele regels verwijderen of vereenvoudigen voordat u nieuwe regels kunt maken. U kunt de door regels gebruikte ruimte op een aantal manieren beperken, zoals:

  • Verwijder regels die u niet meer nodig hebt.

  • Kort de naam van de regels in.

  • Combineer een of meer regels die hetzelfde doen.

  • Verwijder criteria uit regels.

 • Wanneer u een doorstuurregel maakt, kunt u meerdere doorstuuradressen toevoegen. Het aantal adressen waarnaar u kunt doorsturen, is mogelijk beperkt, afhankelijk van de instellingen voor uw account. Als u meer adressen toevoegt dan is toegestaan, zal de doorstuurregel niet werken. Als u een doorstuurregel met meer dan één adres maakt, is het daarom raadzaam de regel eerst te testen om te controleren of deze werkt.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×