Rekenkundige operatoren en prioriteit

Met operatoren geeft u het type berekening op dat u met de elementen in een formule wilt uitvoeren. Er is een standaardvolgorde waarin berekeningen plaatsvinden, maar u kunt de volgorde wijzigen door haakjes te gebruiken.

In dit artikel

Typen operatoren

Er zijn vier verschillende typen berekeningsoperatoren: rekenkundige, vergelijkingen, tekst samenvoeging (tekst combineren) en verwijzing.

Rekenkundige operatoren

Eenvoudige wiskundige bewerkingen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen, getallen combineren; en numerieke resultaten produceren, met behulp van de volgende rekenkundige operatoren in een formule:

Rekenkundige operator

Betekenis

Voorbeeld

Resultaat

+ (plusteken)

Optellen

=3+3

6

- (minteken)

Aftrekken
Negatief

= 3-1
= – 1

2

-1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

=3*3

9

/ (slash)

Delen

= 15/3

5

% (procentteken)

Percentage

= 20% * 20

4

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen

= 3 ^ 2

9

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Wanneer twee waarden worden vergeleken met behulp van deze operatoren, is het resultaat een logische waarde die waar of onwaar is.

Vergelijkingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter dan)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner dan)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Samenvoegingsoperatoren

Gebruik het en-teken (&) om een of meer tekstreeksen samen te voegen tot één tekstfragment.

Tekstoperator

Betekenis

Voorbeeld

Resultaat

& (en-teken)

Koppelt of verbindt twee waarden tot één tekstwaarde

= "Noorden" & "Wind"

Voorbeeld

= "Hallo" & "" & "wereld"

In het volgende voorbeeld wordt een spatie tussen de twee woorden ingevoegd. De spatie wordt opgegeven door een spatie tussen aanhalingstekens openen en sluiten ("") te plaatsen.

Hallo mensen

Verwijzingsoperatoren

Met de volgende verwijzingsoperatoren combineert u celbereiken voor berekeningen.

Verwijzingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen

B5:B15

; (puntkomma)

De verenigingsoperator, waarmee meerdere verwijzingen tot één verwijzing worden gecombineerd

SOM(B5:B15;D5:D15)

(spatie)

De snijpunt operator, die een verwijzing retourneert naar de cellen die in de formule worden gebruikt. In dit voorbeeld bevindt cel C7 zich in beide bereiken, dus het is het snijpunt.

B7:D7 C6:C8

Naar boven

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

In sommige gevallen kan de volgorde waarin berekeningen worden uitgevoerd, van invloed zijn op de retourwaarde van de formule, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe de order wordt bepaald en hoe u de volgorde kunt wijzigen om de gewenste resultaten te krijgen.

Volgorde van berekeningen

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule in Excel begint altijd met het gelijkteken (=). Het gelijkteken laat Excel weten dat de volgende tekens een formule vormen. Na het gelijkteken volgen de elementen die moeten worden berekend (de operanden, zoals getallen of celverwijzingen), gescheiden door rekenkundige operatoren, zoals +,-, * en/. In Excel wordt een formule van links naar rechts berekend, op basis van een bepaalde volgorde voor elke operator in de formule.

Prioriteit van operatoren

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Description

: (dubbele punt)

(één spatie)

, (komma)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Exponent (verhogen naar een macht)

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
< >
<=
>=
<>

Vergelijken

Gebruik van haakjes

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen, tussen haakjes. Met de volgende formule wordt bijvoorbeeld 11 opgeteld omdat de vermenigvuldiging in Excel wordt berekend voor optellen. In de formule wordt 2 vermenigvuldigd met 3 en wordt 5 bij het resultaat opgeteld.

=5+2*3

Als u daarentegen de syntaxis verandert door haakjes te gebruiken, wordt eerst 2 opgeteld bij 5 en wordt de som met 3 vermenigvuldigd, met 21 als resultaat.

=(5+2)*3

In het volgende voorbeeld wordt in Excel eerst de haakjes rond het eerste deel van de formule geforceerd met B4 + 25 berekend en deelt u vervolgens het resultaat door de som van de waarden in cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×