Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Operators geven het type berekening op dat u wilt uitvoeren op elementen in een formule, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. In dit artikel leert u de standaardvolgorde waarin operators op de elementen in een berekening reageren. U leert ook hoe u deze volgorde wijzigt met behulp van haakjes.

Typen operatoren

Er zijn vier typen operatoren voor berekeningen: rekenkundige operatoren, vergelijkingsoperatoren, samenvoegingsoperatoren en verwijzingsoperatoren.

Gebruik de rekenkundige operatoren in deze tabel om eenvoudige wiskundige bewerkingen uit te voeren, zoals optellen, aftrekken of vermenigvuldigen, of om getallen te combineren en numerieke resultaten te produceren.

Rekenkundige operator

Betekenis

Voorbeeld

+ (plusteken)

Optellen

=3+3

- (minteken)

Aftrekken
Ontkenning

=3–1
=–1

* (sterretje)

Vermenigvuldigen

=3*3

/ (slash)

Delen

=3/3

% (procentteken)

Percentage

=20%

^ (accent circonflexe)

Machtsverheffen

=2^3

Met de operatoren in de onderstaande tabel kunt u twee waarden vergelijken. Wanneer twee waarden worden vergeleken met behulp van deze operatoren, is het resultaat een logische waarde WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

=A1=B1

> (groter dan)

Groter dan

=A1>B1

< (kleiner dan)

Kleiner dan

=A1<B1

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

=A1>=B1

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

=A1<=B1

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan

=A1<>B1

Gebruik het ampersand (&) om een of meer tekenreeksen samen te voegen of samen te voegen om één stuk tekst te produceren.

Tekstoperator

Betekenis

Voorbeeld

& (en-teken)

Hiermee worden twee waarden met elkaar verbonden of samengevoegd om één doorlopende tekstwaarde te produceren.

="Noord"&"wind"

Combineer celbereiken voor berekeningen met deze operatoren.

Verwijzingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

: (dubbele punt)

De bereikoperator, waarmee één celverwijzing naar alle cellen tussen twee verwijzingen wordt gemaakt, inclusief de twee verwijzingen.

=SOM(B5:B15)

, (komma)

Union-operator, die meerdere verwijzingen combineert tot één verwijzing.

=SOM(B5:B15,D5:D15)

(spatie)

Snijpuntoperator, die een verwijzing produceert naar cellen die gemeenschappelijk zijn voor de twee verwijzingen.

=SOM(B7:D7 C6:C8)

# (pond)

Het #-symbool wordt in verschillende contexten gebruikt:

  • Wordt gebruikt als onderdeel van een foutnaam.

  • Wordt gebruikt om aan te geven dat er onvoldoende ruimte is om weer te geven. In de meeste gevallen kunt u de kolom breder maken totdat de inhoud correct wordt weergegeven.

  • Overloopbereikoperator, die wordt gebruikt om te verwijzen naar een volledig bereik in een dynamische matrixformule.

  • De fout #WAARDE!

  • #####

  • =SOM(A2#)

@ (op)

Verwijzingsoperator, die wordt gebruikt om impliciet snijpunt in een formule aan te geven. 

=@A1:A10

=SOM(Tabel1[@[januari]:[december]])

De volgorde waarin bewerkingen in formules door Excel worden uitgevoerd

In sommige gevallen kan de volgorde waarin de berekening wordt uitgevoerd van invloed zijn op de retourwaarde van de formule, dus het is belangrijk om de volgorde te begrijpen en hoe u de volgorde kunt wijzigen om de resultaten te verkrijgen die u verwacht te zien.

Met formules worden waarden altijd in een bepaalde volgorde berekend. Een formule in Excel begint altijd met het gelijkteken (=). Het gelijkteken geeft aan dat de volgende tekens een formule vormen. Na dit gelijkteken kan er een reeks elementen worden berekend (de operanden), die worden gescheiden door berekeningsoperatoren. In Excel wordt een formule van links naar rechts berekend, op basis van een bepaalde volgorde voor elke operator in de formule.

Als u diverse operatoren in een formule combineert, worden de bewerkingen in Excel uitgevoerd in de volgorde van de volgende tabel. Als een formule operatoren met dezelfde prioriteit bevat (bijvoorbeeld een formule met zowel een vermenigvuldigingsoperator als een deeloperator), worden de operatoren van links naar rechts geëvalueerd.

Operator

Description

: (dubbele punt)

(één spatie)

, (komma)

Verwijzingsoperatoren

Negatief maken (bijvoorbeeld -1)

%

Percentage berekenen

^

Machtsverheffen

* en /

Vermenigvuldigen en delen

+ en -

Optellen en aftrekken

&

Twee tekenreeksen aan elkaar koppelen

=
< >
<=
>=
<>

Vergelijken

Als u de evaluatievolgorde wilt wijzigen, plaatst u het deel van de formule dat u als eerste wilt berekenen, tussen haakjes. De volgende formule resulteert bijvoorbeeld in de waarde 11, omdat in Excel vermenigvuldiging vóór optellen wordt berekend. De formule vermenigvuldigt eerst 2 met 3 en voegt vervolgens 5 toe aan het resultaat.

=5+2*3

Als u daarentegen haakjes gebruikt om de syntaxis te wijzigen, voegt Excel 5 en 2 samen op en vermenigvuldigt het resultaat met 3 om 21 te produceren.

=(5+2)*3

In het onderstaande voorbeeld dwingen de haakjes die het eerste deel van de formule omsluiten eerst B4+25 te berekenen en vervolgens het resultaat te delen door de som van de waarden in de cellen D5, E5 en F5.

=(B4+25)/SOM(D5:F5)

Bekijk deze video over Operatorvolgorde in Excel voor meer informatie.

Hoe Excel waarden converteert in formules

Wanneer u een formule invoert, worden voor elke operator specifieke typen waarden verwacht. Als u een ander soort waarde invoert dan verwacht, kan excel de waarde converteren.

De formule

Produceert

Uitleg

= "1"+"2"

3

Wanneer u een plusteken (+) gebruikt, worden in Excel getallen in de formule verwacht. Hoewel de aanhalingstekens betekenen dat '1' en '2' tekstwaarden zijn, worden de tekstwaarden automatisch geconverteerd naar getallen.

= 1+"$4,00"

5

Wanneer een formule een getal verwacht, converteert Excel tekst als deze een notatie heeft die normaal gesproken wordt geaccepteerd voor een getal.

= "1-6-2001"-"1-5-2001"

31

Excel interpreteert de tekst als een datum in de notatie mm/dd/jjjj, converteert de datums naar seriële getallen en berekent vervolgens het verschil tussen de datums.

=SQRT ("8+1")

De fout #WAARDE!

De tekst kan niet worden geconverteerd naar een getal omdat de tekst '8+1' niet kan worden geconverteerd naar een getal. U kunt '9' of '8'+'1' gebruiken in plaats van '8+1' om de tekst te converteren naar een getal en het resultaat van 3 te retourneren.

= "A"&WAAR

ATRUE

Wanneer tekst wordt verwacht, worden getallen en logische waarden, zoals WAAR en ONWAAR, geconverteerd naar tekst.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Zie ook

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×