In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie RENDEMENT in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd. Met RENDEMENT kunt u het rendement op obligaties berekenen.

Syntaxis

RENDEMENT(stortingsdatum;vervaldatum;rente;prijs;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie RENDEMENT heeft de volgende argumenten:

 • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

 • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

 • rente Vereist. De jaarlijkse couponrente van het waardepapier.

 • prijs    Vereist. De prijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

 • aflossingsprijs Vereist. De aflossingsprijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

 • frequentie Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • De stortingsdatum is de datum waarop de koper de coupon heeft gekocht. Bijvoorbeeld een obligatie. De vervaldatum is de datum waarop de coupon verloopt. Een voorbeeld: Op 1 januari 2008 wordt een obligatie voor 30 jaar uitgegeven. Zes maanden later wordt deze door een koper gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008, de stortingsdatum 1 juli 2008 en de vervaldatum 1 januari 2038; 30 jaar na de uitgiftedatum 1 januari 2008.

 • Stortingsdatum, vervaldatum, frequentie en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

 • Als stortingsdatum of vervaldatum een ongeldige datum is, geeft RENDEMENT de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als rente < 0, geeft RENDEMENT de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als prijs = 0 of aflossingsprijs = 0, geeft RENDEMENT de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als frequentie niet het getal 1, 2 of 4 is, geeft RENDEMENT de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft RENDEMENT de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als stortingsdatum = vervaldatum, geeft RENDEMENT de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als er één coupontermijn of minder is tot de aflossingsdatum, wordt RENDEMENT als volgt berekend:

  Vergelijking

  waarbij:

  • L = aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum (looptijd).

  • DSA = aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de aflossingsdatum.

  • E = aantal dagen van de coupontermijn.

 • Als er meer dan één couponperiode tot aflossing is, wordt RENDEMENT berekend via honderd iteraties. Bij de resolutie wordt de methode Newton gebruikt, op basis van de formule die wordt gebruikt voor de functie PRIJS. Het rendement wordt gewijzigd totdat de geschatte prijs, gezien het rendement, dicht bij de prijs ligt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

15-feb-08

Stortingsdatum

15-nov-16

Vervaldatum

5,75%

Rentepercentage van coupon

95,04287

Prijs

€ 100

Aflossingswaarde

2

De frequentie is halfjaarlijks (zie boven)

0

Type dagentelling: 30/360 (zie boven)

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=RENDEMENT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Het rendement voor een obligatie met de bovenstaande voorwaarden (0,065 of 6,5%)

6,5%

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×