RSS-feeds beheren

RSS (Really Simple Syndication) is een manier om nieuws, blogs en andere inhoud op een site beschikbaar te maken voor abonnees. Wanneer RSS is ingeschakeld, kan het worden beheerd voor siteverzamelingen, sites, lijsten en bibliotheken. Uw machtigingen op de site bepalen het niveau waarop u RSS kunt beheren.

RSS-feeds op de site toestaan

Als de site deel uitmaakt van eenMicrosoft 365-abonnement, worden RSS-feeds ingeschakeld wanneer de site voor het eerst wordt gemaakt. Let op: een site-eigenaar kan RSS uitschakelen voor een site, lijst of bibliotheek, en de beheerder van een siteverzameling kan RSS uitschakelen voor een hele siteverzameling.

Voordat u RSS kunt beheren voor een siteverzameling, dient u over de machtigingen voor een siteverzamelingbeheerder te beschikken en naar de site op het hoogste niveau in de siteverzameling te gaan. Een snelle manier om naar de site op het hoogste niveau van een subsite te gaan, is door de koppeling naar site-instellingen op het hoogste niveau te selecteren op de pagina Site-instellingen.

Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau

 1. Selecteer op moderne Communicatiesites de optie site-inhoud op de bovenste menubalk en klik vervolgens op site- instellingen. Selecteer in het linkerdeelvenster van een moderne team site de optie site-inhoud en klik vervolgens op site-instellingen in de bovenste navigatiebalk en selecteer instellingen Knop Office 365-instellingen en selecteer vervolgens site-instellingen.

  Als u site- instellingenniet ziet, klikt u op sitegegevens en klikt u vervolgens op Alle site-instellingen weergeven.

  Tip: Als u de koppeling Ga naar site-instellingen op het hoogste niveau ziet op de pagina Site-instellingen, bevindt u zich op een subsite. Selecteer deze koppeling om RSS te beheren voor de siteverzameling.

 2. Selecteer op de pagina Site-instellingen, onder Sitebeheer, de optie RSS.

  Belangrijk:  De koppeling RSS is niet beschikbaar op de pagina Site-instellingen als RSS-ondersteuning niet voor de siteverzameling is ingeschakeld.

RSS

 1. Als u RSS voor een site beheert, in plaats van voor een hele siteverzameling, slaat u stap 3 over. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze siteverzameling toestaan in of uit.

  Belangrijk: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 2. Schakel het selectievakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 3. Typ in het gedeelte Advanced Settings optionele informatie om copyright, editor, webmaster en time to Live Information te identificeren.

 4. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS is ingeschakeld voor een site, kunt u RSS-instellingen voor een lijst of bibliotheek beheren. Wanneer u RSS op een site of subsite in-of uitschakelt, heeft dit invloed op het feit of lijsten op een subsite geschikt zijn voor RSS.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie bibliotheek of lijst, afhankelijk van waar u RSS-feeds wilt beheren.

  Opmerking: De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.


  Knop Lijstinstellingen

 2. Klik op de pagina Instellingen, onder Communicatie, op RSS-instellingen.

  Belangrijk:  De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als RSS niet is ingeschakeld voor de site.

 3. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 4. Geef in de sectie Informatie over RSS-kanaal aan of u velden met meerdere regels tot 256 tekens wilt verminderen. Voor de kanaalelementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.


  Informatie over RSS-kanaal

 5. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.


  RSS-kolommen

 6. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 7. Selecteer OK.

De RSS-feed laten zien voor een weergave van een lijst of bibliotheek.

De knop voor het abonneren op de RSS-feed is verborgen op de pagina Weergave bewerken van een lijst of bibliotheek. Een groot aantal gebruikers heeft geen machtigingen voor toegang tot deze pagina en u kunt zich niet abonneren op de feed voor een bepaalde weergave. Een site-eigenaar kan de link naar de RSS-feed tonen zodat deze gebruikers zich kunnen abonneren. U wordt aangeraden RSS voor de site en de lijst of bibliotheek in te schakelen.

 1. Selecteer in de lijst of bibliotheek de optie Bibliotheek of Lijst, afhankelijk van of u zich in een bibliotheek of lijst bevindt.

  Opmerking: De naam van dit tabblad varieert afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een feed configureert. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.

 2. Als u de weergave die u wilt weergeven in een RSS-feed niet al ziet, selecteert u de gewenste weergave in de vervolgkeuzelijst huidige weergave en selecteert u vervolgens bibliotheek of lijst opnieuw.

  Tip: Als uw webbrowser de mogelijkheid biedt een abonnement op een weergave te nemen, wordt in dit stadium mogelijk een RSS-knop actief op de werkbalk ( RSS ). In dat geval kunt u deze knop selecteren om de URL of de RSS-feed voor de weergave te verkrijgen. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 3. Selecteer weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als wijzigen deze weergave niet in het menu weergave wordt weergegeven, beschikt u niet over machtigingen om de weergave te bewerken en kunt u deze methode niet gebruiken om een RSS-feed voor de weergave te tonen.

  Een weergave wijzigen

 4. Selecteer in de sectie naam de RSS-knop afbeelding van rss-logo om de pagina voor het abonneren op de RSS-feed te openen voor deze weergave.

 5. Kopieer de URL van de pagina voor het abonneren op de RSS-feed voor de weergave. U kunt deze URL vervolgens op een pagina op uw site plaatsen zodat mensen die bijdragen leveren aan uw site, de RSS-feed kunnen bekijken en zich hierop kunnen abonneren.

Overzicht

Een site-eigenaar kan RSS-ondersteuning voor de volgende gebruikers beheren:

 • Site verzamelingen

 • Sites op het hoogste niveau en subsites

 • Webtoepassingen

 • Lijsten

Ondersteuning voor RSS is ingeschakeld in Centraal beheer op het niveau van webtoepassingen. Wanneer RSS is ingeschakeld op dit niveau, is RSS-ondersteuning ook standaard ingeschakeld op siteverzamelingsniveau, maar een eigenaar van de site op het hoogste niveau kan RSS-ondersteuning op siteverzamelingsniveau uitschakelen. Voor alle nieuwe sites die zijn gemaakt in een RSS-siteverzameling is ook RSS ingeschakeld.

Of een van de lijsten voor een subsite die u maakt, standaard is ingeschakeld voor RSS, is afhankelijk van de keuzes die u maakt wanneer u RSS op een site, subsite of werkruimte inschakelt of uitschakelt.

RSS-feeds voor een siteverzameling beheren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer, wordt de ondersteuning automatisch ingesteld op siteverzamelingsniveau. De eigenaar van een site op het hoogste niveau kan echter ervoor kiezen RSS-ondersteuning uit te schakelen op het niveau van de siteverzameling.

Voordat u met deze procedure begint, moet u ervoor zorgen dat u zich op de site op het hoogste niveau van de siteverzameling bevindt.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties en klik vervolgens op site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder site beheerop RSS.

  Opmerking: De RSS link wordt niet weergegeven op de pagina Site-instellingen als RSS-ondersteuning niet is ingeschakeld in Centraal beheer.

 3. Schakel op de pagina RSS in de sectie RSS voor site verzameling het SELECTIEvakje RSS-feeds in deze siteverzameling toestaan in of uit.

  Opmerking: De sectie RSS voor siteverzameling is alleen beschikbaar als u beheerder van de siteverzameling bent en u zich in de site op het hoogste niveau bevindt.

 4. Schakel in de sectie RSS inschakelen het SELECTIEvakje RSS-feeds in deze site toestaan in of uit.

 5. Typ in het vak copyright de tekst van de copyrightmelding die u wilt weergeven in de RSS-feed. Afhankelijk van het type RSS-lezer dat u gebruikt om een RSS-feed weer te geven, wordt het auteursrecht mogelijk niet onder aan de RSS-feed weergegeven.

 6. Typ in het vak Manage Redacteur de naam van de editor voor het beheren van de RSS-inhoud. De naam van de beheer bewerker wordt onder aan de RSS-feed weergegeven.

 7. Typ in het vak webmaster de naam van de webmaster voor de RSS-inhoud. De naam van de webmaster wordt onder aan de RSS-feed weergegeven.

 8. Typ in het vak time to Live (minuten) het aantal minuten dat gebruikers moeten wachten op het controleren op updates voor een RSS-feed. Het aantal minuten wordt weergegeven onder aan de RSS-feed.

 9. Klik op OK.

RSS-feeds voor een lijst of bibliotheek beheren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en op siteverzamelingsniveau, kunt u RSS-ondersteuning voor een lijst of bibliotheek op uw site beheren.

Opmerking: De naam van het tabblad of de knop waarop u in deze procedure klikt, is afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een RSS-feed wilt maken. Voor een lijst met agenda's zijn bijvoorbeeld de tabbladen agenda en agenda-instellingen. We gebruiken een bibliotheek als voorbeeld voor eenvoud.

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waarvoor u de RSS-feed wilt beheren op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint.

 2. Klik in de groep instellingen op de knop Bibliotheekinstellingen .

 3. Klik op de paginabibliotheek instellingen, onder communicatie, op RSS-instellingen.

  Opmerking: De koppeling RSS-instellingen is niet beschikbaar als ondersteuning voor RSS niet is ingeschakeld in Centraal beheer en op siteverzamelingsniveau.

 4. Geef in de sectie RSS vermelden aan of u RSS wilt in- of uitschakelen voor de lijst.

 5. Selecteer in de sectie RSS-kanaal gegevens of u velden met meerdere regels wilt afkappen tot 256-tekens. Voor de kanaalelementen van de RSS-feed kunt u een titel, beschrijving en afbeeldings-URL opgeven.

 6. In de sectie Kolommen kunt u kolommen in de RSS-beschrijving weergeven of verbergen door de gewenste selectievakjes in te schakelen. Geef naast de naam van de kolom een getal op om de volgorde van de kolommen in de weergave te bepalen.

  Opmerking: Als de feed slechts één kolom bevat, wordt alleen de kolomwaarde in de hoofdtekst van de items in de feed weergegeven. Als de feed meerdere kolommen bevat, bestaat de hoofdtekst van de items uit de kolomnaam en de bijbehorende waarde.

 7. In de sectie Itemlimiet kunt u het aantal items en dagen beperken dat in een RSS-feed moet worden opgenomen.

 8. Klik op OK.

De RSS-feed voor een weergave van een lijst of bibliotheek configureren

Wanneer RSS-ondersteuning is ingeschakeld in Centraal beheer en op siteverzamelingsniveau, kunt u RSS-ondersteuning voor een weergave van een lijst of bibliotheek beheren.

Als u in de sectie item limiethet totale aantal geretourneerde items voor het opgegeven bedrag beperktselecteert, wordt er een extra eigenschappen label<treatAs>lijst met<-treatAs/treatAs> toegevoegd aan de RSS-feed. Met deze tag wordt aangegeven dat RSS-lezers de feed behandelen als een lijst waarvan de volledige inhoud aanwezig is in de feed, in plaats van in een feed die alleen onlangs toegevoegde of gewijzigde items bevat. Zie het XML Developer Center op MSDNvoor meer informatie over EXTENSIES voor RSS-lijsten.

Belangrijk: In openbare weergaven zijn gebruikers niet de pagina weergave bewerken te zien, zodat de site-eigenaar de koppeling voor de RSS-feed kan weergeven. Dit is belangrijk in gevallen waarin de site-eigenaar de weergave expliciet voor RSS maakt.

 1. Klik in de lijst of bibliotheek waarop u zich wilt abonneren op het tabblad bibliotheek of lijst op het lint.

  Opmerking: De naam van het tabblad is afhankelijk van het type lijst of bibliotheek waarvoor u een waarschuwing wilt maken. Voor een kalenderlijst heet dit tabblad bijvoorbeeld Kalender.

 2. Open de weergave waarop u zich wilt abonneren door in de vervolgkeuzelijst Weergave in de groep Weergaven beheren op het lint te klikken.

  Tip: Als u in uw webbrowser een abonnement kunt nemen op een weergave, kunt u op dit moment een RSS-werkbalkknop inschakelen. Als dit het geval is, kunt u hierop klikken om rechtstreeks naar de weergave te kunnen abonneren. Als deze functie niet beschikbaar is, voert u de stappen in de rest van deze procedure uit.

 3. Klik op weergave wijzigen om de weergave te openen voor bewerking.

  Opmerking: Als wijzigen deze weergave niet in het menu weergave wordt weergegeven, beschikt u niet over machtigingen om de weergave te bewerken en daarom kunt u deze methode niet gebruiken om u te abonneren op de RSS-feed van de weergave.

 4. Klik in de sectie naam op de RSS-knop afbeelding van rss-logo om de pagina voor het abonneren op de RSS-feed te openen voor deze weergave.

 5. Kopieer de URL van de pagina voor het abonneren op de RSS-feed voor de weergave. U kunt deze URL vervolgens op uw site plaatsen, zodat medewerkers van de site de RSS-feed kunnen weergeven en abonneren op de RSS-feed.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×