Samenwerken op een whiteboard

Een whiteboard is een lege pagina voor notities, tekeningen of geïmporteerde afbeeldingen waaraan deelnemers aan de vergadering kunnen samenwerken. Wanneer de sessie is beëindigd, kunt u het resultaat van de samenwerking opslaan.

Wat wilt u doen?

Een nieuw whiteboard openen

U moet de presentator van een vergadering zijn om een whiteboard te kunnen openen. Als u nog geen presentator bent, kan de organisator van de vergadering of een andere presentator u instellen als presentator. Alle deelnemers aan de vergadering, presentatoren en aanwezigen, kunnen op het whiteboard werken.

 • Klik in het vergadervenster op het menu Delen en klik op Nieuw whiteboard.
  Er wordt een leeg whiteboard geopend in de fase (rechterdeelvenster van het vergadervenster) op de schermen van de deelnemers.

Opmerking:  Als een presentator een ander whiteboard opent of een andere deelactiviteit start, wordt dit whiteboard automatisch gesloten. Dit blijft echter wel beschikbaar in de Inhoudslijst voor gebruik later in de vergadering.

Naar boven

Inhoud toevoegen

Met de functies onder in het whiteboard kunt u inhoud toevoegen.

Opmerking:  Er kunnen verschillende deelnemers aan de vergadering tegelijk op het whiteboard werken, maar elke functie kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

Tekst

Typen

 • Op een nieuw whiteboard kunt u op elke gewenste positie klikken en beginnen met typen. Anders klikt u eerst op de knop Selecteren en typen De knop Selecteren en typen .

 • Selecteer een lettertype en tekengrootte door op de pijl-omlaag naast de knop Selecteren en typen te klikken voordat u begint te typen.

 • Gebruik de knop Kleur Het hulpmiddel Kleur om een tekstkleur te selecteren voordat u gaat typen.

Plakken

 1. Kopieer de gewenste tekst naar het Klembord.

 2. Klik op het whiteboard op de positie waarop u de tekst wilt plakken en druk op CTRL+V.

Met de knop Kleur Het hulpmiddel Kleur kunt u een tekstkleur selecteren voordat u de tekst plakt.

Lijnen, pijlen en vormen

 • Klik op de knop Lijn Het hulpmiddel Lijn en teken lijnen of klik op de pijl-omlaag naast de knop en selecteer een andere vorm.

 • Gebruik de knop Kleur Het hulpmiddel Kleur om een kleur te selecteren voordat u gaat tekenen.

Tekenen of markeren in vrije stijl

 • Klik op de knop Pen Het hulpmiddel Pen en begin te schrijven of te tekenen in het zwart. U kunt ook op de pijl-omlaag naast de knop klikken en een andere penkleur of een transparante 'tekstmarker' kiezen voor het tekenen.

Pijl-, vinkje- of X-stempel

 • Klik op de knop Pijlstempel Het hulpmiddel Pijlstempel en klik op het whiteboard om een pijl toe te voegen of klik op de pijl-omlaag naast de knop en selecteer het vinkje of de X.

Een afbeelding invoegen

 1. Klik op de knop Afbeelding invoegen Het hulpmiddel afbeelding invoegen , ga naar de gewenste afbeelding en dubbelklik hierop.

 2. U kunt de grootte van de geïmporteerde afbeelding wijzigen door de driehoek rechtsonder te verslepen.

Naar boven

Inhoud verplaatsen

U kunt alle items op het whiteboard selecteren en verplaatsen.

Eén object verplaatsen

 1. Klik op de knop Selecteren en typen De knop Selecteren en typen .

 2. Klik op het object dat u wilt verplaatsen.
  Er wordt een selectierechthoek rond het geselecteerde object weergegeven.

 3. Sleep het object naar de nieuwe positie.

  Opmerking:  Voor getypte tekst wijst u de balk boven in het tekstvak aan voordat u dit versleept.

Verschillende objecten tegelijk verplaatsen

 1. Klik op de knop Selecteren en typen De knop Selecteren en typen .

 2. Gebruik de muisaanwijzer om een vak te tekenen rond alle objecten die u wilt verplaatsen.
  Er worden selectierechthoeken weergegeven rond de geselecteerde objecten.

 3. Plaats de muisaanwijzer op een van de geselecteerde objecten en sleep de groep naar de nieuwe positie.

Naar boven

De kleur van inhoud wijzigen

U kunt de kleur van de meeste objecten wijzigen nadat u deze hebt toegevoegd aan het whiteboard.

 1. Klik op de knop Selecteren en typen De knop Selecteren en typen .

 2. Klik op het object dat u wilt wijzigen. Als u verschillende objecten dezelfde kleur wilt geven, tekent u met de muisaanwijzer een vak rond al deze objecten.
  Er wordt een selectierechthoek weergegeven rond het geselecteerde object of de geselecteerde objecten.

 3. Klik op de knop Kleur Het hulpmiddel Kleur en klik op de gewenste kleur.

Naar boven

Uw werk ongedaan maken en opnieuw uitvoeren

Ga als volgt te werk om uw werk ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren:

 • Klik op de pijl Aanvullende hulpprogramma's en klik op Ongedaan maken of Opnieuw.
  De pijl Extra hulpmiddelen
  U kunt deze functie meerdere keren gebruiken om terug en vooruit te gaan in uw wijzigingen op het whiteboard.

  Opmerking:  U kunt dit proces niet gebruiken voor het werk van andere personen.

Naar boven

Bepalen wie inhoud heeft toegevoegd of gewijzigd

Voer een van de volgende handelingen uit als u wilt bekijken wie inhoud heeft toegevoegd aan het whiteboard of wie inhoud heeft gewijzigd:

 • Voor niet-tekstitems op het whiteboard plaatst u de muisaanwijzer op de inhoud, zodat de informatie 'Gemaakt door' en 'Laatst gewijzigd' wordt weergegeven.

 • Voor getypte tekst wijst u de tekst aan en plaatst u de muisaanwijzer op de rechthoek die boven de tekst wordt weergegeven wanneer u deze aanwijst.

Naar boven

Inhoud aanwijzen om te laten zien waarnaar u verwijst

Gebruik de functie Laserpointer om aan de andere deelnemers aan de vergadering te laten zien waarnaar u verwijst.

 1. Klik op de knop Laserpointer Laserpointer .

 2. Klik op het object dat u wilt aanwijzen en houd de muisknop ingedrukt.
  Iedereen ziet de indicator met de blauwe cirkel, samen met uw naam.

Naar boven

Inhoud verwijderen

Ga als volgt te werk als u inhoud wilt verwijderen:

 1. Klik op de knop Selecteren en typen De knop Selecteren en typen .

 2. Selecteer het object of de objecten die u wilt verwijderen.

 3. Druk op de Del-toets.

Naar boven

De naam van het whiteboard wijzigen

Het is met name handig om een naam te geven aan whiteboards tijdens een vergadering wanneer de groep tussen verschillende whiteboards schakelt.

 • Klik op de pijl-omlaag boven aan de fase, klik op de pijl naast het whiteboard waarvan u de naam wilt wijzigen en klik op Naam wijzigen.

Naar boven

Het whiteboard opslaan

Sla het whiteboard op uw computer op om het werk te openen wanneer de vergadering is beëindigd.

 • Klik op de knop Opslaan Opslaan met aantekeningen , typ een bestandsnaam en klik op Opslaan.

Naar boven

Het whiteboard tijdelijk sluiten

Ga als volgt te werk als u een whiteboard wilt sluiten dat u later weer wilt gebruiken:

 • Klik rechtsboven in de fase op Delen stoppen.
  Het whiteboard wordt gesloten, maar blijft beschikbaar voor gebruik later in de vergadering.

U kunt het whiteboard later op een van de volgende manieren opnieuw openen:

 • Als de fase is geopend, klikt u op de Inhoudslijst en klikt u op het whiteboard dat u wilt delen.

 • Als de fase is verborgen, klikt u op het menu Delen, klikt u op Recente inhoud en klikt u op het whiteboard.

Naar boven

Een gesloten whiteboard privé bekijken

U kunt een gesloten whiteboard raadplegen zonder dit te delen met de andere aanwezigen.

 1. Als de fase is verborgen, klikt u op het menu Delen en klikt u op Fase weergeven.

 2. Klik boven aan de fase op Inhoudslijst, klik op de pijl naast het whiteboard dat u wilt bekijken en klik op Privé bekijken.

Naar boven

Een whiteboard definitief verwijderen

Ga als volgt te werk als u een whiteboard wilt verwijderen:

 • Klik op de pijl-omlaag boven aan de fase, klik op de pijl naast het whiteboard dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen uit vergadering.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×