Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Een scenario is een set waarden die wordt opgeslagen en die automatisch op een werkblad kan worden vervangen. U kunt verschillende groepen waarden als scenario's maken en opslaan en vervolgens tussen deze scenario's schakelen om verschillende resultaten te bekijken.

Als meerdere personen specifieke gegevens hebben die u wilt gebruiken in scenario's, kunt u de gegevens in afzonderlijke werkmappen verzamelen en vervolgens de scenario's uit de verschillende werkmappen tot één scenario samenvoegen.

Wanneer u over alle benodigde scenario's beschikt, kunt u een overzichtsrapport van scenario's maken met de gegevens uit deze scenario's.

Scenario's worden beheerd met de wizard Scenariobeheer in de groep Wat-als-analyse op het tabblad Gegevens .

Excel kent drie soorten wat-als-analyse-hulpmiddelen: Scenario's, gegevenstabellen en doelzoeken. Bij scenario's en gegevenstabellen wordt op basis van sets met invoerwaarden vooruit gekeken naar wat de mogelijke resultaten zijn. Het verschil tussen doelzoeken enerzijds en scenario's en gegevenstabellen anderzijds is dat in het eerste geval wordt uitgegaan van een resultaat en terug wordt gekeken om de mogelijke invoerwaarden te bepalen die tot dit resultaat kunnen hebben geleid.

Elk scenario kan maximaal 32 variabele waarden bevatten. Als u meer dan 32 waarden wilt analyseren en de waarden slechts een of twee variabelen representeren, dan kunt u gegevenstabellen gebruiken. Hoewel een gegevenstabel beperkt is tot een of twee variabelen (een voor de invoercel in een rij en een voor de invoercel in een kolom), kan de tabel zoveel variabele waarden bevatten als u wilt. Een scenario kan maximaal 32 verschillende waarden bevatten, maar u kunt zo veel scenario's maken als u wilt.

Naast deze drie hulpmiddelen kunt u invoegtoepassingen installeren waarmee u wat-als-analyses kunt uitvoeren, zoals de invoegtoepassing Oplosser. De invoegtoepassing Oplosser is vergelijkbaar met Doelzoeken, maar hierin kunnen meer variabelen worden gebruikt. U kunt ook prognoses maken met behulp van de vulgreep en verschillende opdrachten in Excel. Voor geavanceerdere modellen kunt u de invoegtoepassing Analysis ToolPak gebruiken.

Stel dat u een budget wilt maken, maar niet zeker bent van uw opbrengst. Door scenario's te gebruiken, kunt u verschillende mogelijke waarden voor de opbrengst definiëren en vervolgens tussen scenario's schakelen om wat-als-analyses uit te voeren.

Ga er bijvoorbeeld van uit dat u in het scenario voor uw budget in het slechtste geval een bruto-opbrengst hebt van 50.000 euro en de kosten van de verkochte goederen 13.200 euro bedragen, zodat u een brutowinst hebt van 36.800 euro. Als u deze set waarden als een scenario wilt definiëren, voert u eerst de waarden in een werkblad in, zoals weergegeven in de volgende afbeelding:

Scenario: een scenario instellen met Veranderende cellen en Resultaatcellen

In Veranderende cellen typt u zelf waarden, terwijl Resultaatcel een formule bevat die is gebaseerd op Veranderende cellen (in deze afbeelding bevat cel B4 de formule =B2-B3).

Vervolgens gebruikt u het dialoogvenster Scenariobeheer om deze waarden als een scenario op te slaan. Ga naar het tabblad Gegevens > Wat-als-analyse > Scenariobeheer > Toevoegen.

Naar Scenariobeheer vanuit Gegevens > Prognose? Wat-als-analyse

Wizard Scenariobeheer

Geef in het dialoogvenster Scenarionaam de naam van het scenario Worst Case op en geef op dat de cellen B2 en B3 de waarden zijn die tussen scenario's veranderen. Als u de cellen wijzigen op het werkblad selecteert voordat u een scenario toevoegt, worden de cellen automatisch voor u in scenariobeheer toegevoegd, anders kunt u ze met de hand typen of het dialoogvenster Celselectie rechts van het dialoogvenster Cellen wijzigen gebruiken.

Scenario voor het ongunstigste geval instellen

Opmerking: Hoewel dit voorbeeld slechts twee veranderende cellen (B2 en B3) bevat, kan een scenario er maximaal 32 bevatten.

Beveiliging: u kunt uw scenario's ook beveiligen door in de sectie Beveiliging de gewenste opties in te schakelen. Schakel ze uit als u geen beveiliging wilt.

  • Selecteer Wijzigingen voorkomen als u bewerken van het scenario tegen wilt gaan als het werkblad is beveiligd.

  • Selecteer Verborgen als u de weergave van het scenario tegen wilt gaan als het werkblad is beveiligd.

Opmerking: Deze opties gelden alleen voor beveiligde werkbladen. Zie Een werkblad beveiligen voor meer informatie over beveiligde werkbladen

Neem nu eens aan dat u in het scenario voor uw budget in het gunstigste geval een bruto-opbrengst hebt van 150.000 euro en de kosten van de verkochte goederen 26.000 euro bedragen, zodat u een brutowinst hebt van 124.000 euro. Als u deze waarden als een scenario wilt definiëren, maakt u een ander scenario met de naam Gunstigste geval en geeft u andere waarden op voor cel B2 (150.000) en cel B3 (26.000). Brutowinst (cel B4) is een formule (het verschil tussen de opbrengst (B2) en de kosten (B3)), dus u hoeft cel B4 niet te wijzigen voor het scenario Gunstigste geval.

Schakelen tussen scenario's

Nadat u een scenario hebt opgeslagen, is het beschikbaar in de lijst met scenario's die u in de wat-als-analyses kunt gebruiken. Uitgaande van de waarden in de vorige afbeelding geldt dat, als u het scenario Gunstigste geval wilt weergeven, de waarden in het werkblad worden gewijzigd, zoals u in de volgende afbeelding kunt zien:

Scenario voor het gunstigste geval

Soms hebt u alle informatie in een werkblad of werkmap nodig om alle scenario's te maken die u wilt overwegen. Mogelijk wilt u echter scenariogegevens uit andere bronnen verzamelen. Stel dat u een bedrijfsbudget wilt maken. U kunt scenario's verzamelen van verschillende afdelingen, zoals Verkoop, Salarisadministratie, Productie, Marketing en Juridische, omdat elk van deze bronnen verschillende informatie heeft om te gebruiken bij het maken van het budget.

U kunt deze scenario's in één werkblad verzamelen met de opdracht Samenvoegen. Elke bron kan net zo veel celwaarden leveren als u wilt. U wilt bijvoorbeeld van elke afdeling uitgavenprognoses hebben, maar de prognoses voor de opbrengsten van slechts enkele.

Wanneer u ervoor kiest om samen te voegen, wordt in Scenariobeheer een wizard Scenario samenvoegen geladen,waarin alle werkbladen in de actieve werkmap worden vermeld, evenals andere werkmappen die u op dat moment mogelijk hebt geopend. In de wizard ziet u hoeveel scenario's u hebt op elk bronwerkblad dat u selecteert.

Dialoogvenster Scenario's samenvoegen

Als u verschillende scenario's uit verschillende bronnen verzamelt, moet u in alle werkmappen dezelfde cellenstructuur gebruiken. De opbrengst kan bijvoorbeeld altijd in cel B2 worden geplaatst en de onkosten in cel B3. Als u verschillende cellenstructuren gebruikt voor de scenario's uit de verschillende bronnen, kan het lastig zijn de resultaten samen te voegen.

Tip: Maak daarom eerst zelf een scenario en stuur uw collega's een kopie van de werkmap met dit scenario. Daardoor bent er zekerder van dat alle scenario's op dezelfde manier zijn gestructureerd.

Als u verschillende scenario's wilt vergelijken, kunt u een rapport maken met een overzicht ervan op dezelfde pagina. In het rapport kunnen de scenario's naast elkaar worden geplaatst of in een draaitabelrapport gepresenteerd.

Dialoogvenster Scenario-samenvatting

Een overzichtsrapport van scenario's op basis van de vorige twee voorbeeldscenario's kan er als volgt uitzien:

Scenario-samenvatting met celverwijzingen

Merk op dat er automatisch groepeerniveaus zijn toegevoegd. Hierdoor wordt de weergave uitgevouwen of samengevouwen als u op de verschillende selectors klikt.

Aan het eind van het samenvattingsrapport wordt de opmerking weergegeven dat de kolom Huidige waarden de waarden representeert van veranderende cellen op het moment dat het overzichtsrapport van scenario's is gemaakt en dat de cellen die voor elk scenario zijn veranderd, grijs worden weergegeven.

Notities: 

  • Het overzichtsrapport maakt standaard gebruik van celverwijzingen om de veranderende en resultaatcellen mee aan te geven. Als u benoemde bereiken voor de cellen maakt voordat het samenvattingsrapport wordt gemaakt, worden de namen van de cellen in plaats van de celverwijzingen in het rapport opgenomen.

  • Scenariorapporten voeren niet automatisch opnieuw berekeningen uit. Als u de waarden van een scenario wijzigt, worden deze wijzigingen niet weergegeven in een bestaand overzichtsrapport, maar pas als u een nieuw overzichtsrapport maakt.

  • U hebt geen resultaatcellen nodig om een overzichtsrapport van scenario's te maken, maar u hebt ze wel nodig voor een draaitabelrapport voor scenario’s.

Scenario-samenvatting met benoemde bereiken

Draaitabelrapport voor scenario

Naar boven

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

Gegevenstabellen

Doelzoeken

Inleiding tot wat-als-analyses

Problemen definiëren en oplossen met Oplosser

Complexe gegevensanalyses uitvoeren met Analysis ToolPak

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en verbeteren

Sneltoetsen in Excel

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×