Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Of u nu begint met een ingebouwde sjabloon of een eigen sjabloon bijwerkt, met de ingebouwde hulpmiddelen van Word kunt u sjablonen aanpassen aan uw behoeften. Als u de sjabloon wilt bijwerken, opent u het bestand, brengt u de gewenste wijzigingen aan en slaat u de sjabloon op.

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Dubbelklik op Deze pc. (Dubbelklik in Word 2013 op Computer).

 3. Blader naar de mapAangepaste Office-sjablonen. Deze map vindt u onder Mijn documenten.

 4. Klik op uw sjabloon en klik op Openen.

 5. Breng de gewenste wijzigingen aan, en sla de sjabloon op en sluit de sjabloon.

Sjablonen bouwen

Bouwstenen toevoegen aan een sjabloon

Bouwstenen zijn herbruikbare stukken inhoud of andere delen van documenten, die worden opgeslagen in galerieën en die u op elk gewenst moment kunt openen en opnieuw gebruiken. U kunt bouwstenen ook bij sjablonen opslaan en verspreiden.

U kunt bijvoorbeeld een rapportsjabloon maken met daarbij twee verschillende begeleidende brieven. Gebruikers van uw sjabloon kunnen dan een van de brieven kiezen wanneer ze hun eigen rapport maken op basis van de sjabloon.

Inhoudsbesturingselementen toevoegen aan een sjabloon

U kunt sjablonen flexibel maken door inhoudsbesturingselementen toe te voegen en te configureren, zoals besturingselementen voor tekst met opmaak, afbeeldingen, vervolgkeuzelijsten of datumkiezers.

Zo kunt u een sjabloon maken met een vervolgkeuzelijst. Als u aangeeft dat de lijst mag worden gewijzigd, kunnen andere mensen de opties in de lijst aanpassen aan hun behoeften.

Opmerking:  Als inhoudsbesturingselementen niet beschikbaar zijn, hebt u mogelijk een document of sjabloon geopend die is gemaakt in een eerdere versie van Word. Als u inhoudsbesturingselementen wilt gebruiken, moet u het document converteren naar de bestandsindeling van Word 2013 door te klikken op Bestand > Info > Converterenen vervolgens op OK te klikken. Nadat u het document of de sjabloon hebt ge converteren, kunt u het opslaan.

U kunt pas inhoudsbesturingselementen toevoegen als het tabblad Ontwikkelaars wordt weergegeven.

 1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

 2. Klik onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

 3. Schakel in de lijst het selectievakjeOntwikkelaars in en klik op OK.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven op het lint van Word

Inhoudsbesturingselementen toevoegen

Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voeg de gewenste besturingselementen in.

De knop Ontwerpmodus

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet of cursief en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik in het document op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak Inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak of het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak Inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak.

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Afbeeldingsbesturingselement Afbeeldingsbesturingselement.

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het inhoudsbesturingselement keuzelijst met invoervak Inhoudsbesturingselement voor een keuzelijst met invoervak of vervolgkeuzelijst inhoudsbesturingselement Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten.

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 3. Klik onder Eigenschappen voor keuzelijst met invoervak of Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien. Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

Opmerking:  Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

Een datumkiezer invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement voor de datumkiezer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het inhoudsbesturingselement Datum kiezen Inhoudsbesturingselement voor een datumkiezer.

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het selectievakje Inhoudsbesturingselement Inhoudsbesturingselement voor een selectievakje.

Een besturingselement voor een galerie met bouwstenen invoegen

U kunt besturingselementen voor bouwstenen gebruiken wanneer u wilt dat mensen een bepaald tekstblok kiezen.

Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig als u een contractsjabloon instelt en u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract. U kunt inhoudsbesturingselementen voor tekst met uitgebreide tekst maken voor elke versie van de standaardtekst en vervolgens kunt u een galeriebesturingselement voor bouwstenen gebruiken als container voor de inhoudsbesturingselementen voor tekst met uitgebreide tekst.

U kunt een bouwsteenbesturingselement ook gebruiken in een formulier.

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Inhoudsbesturingselement bouwsteengalerie Inhoudsbesturingselement voor bouwstenen.

 3. Selecteer het inhoudsbesturingselement door erop te klikken.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 5. Klik op de galerie en de categorie voor de bouwstenen die u beschikbaar wilt maken in het besturingselement voor bouwstenen.

Eigenschappen voor inhoudsbesturingselementen instellen of wijzigen

 1. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 2. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement aan of het inhoudsbesturingselement kan worden verwijderd of bewerkt door de persoon die uw sjabloon gebruikt.

 3. Als u een aantal inhoudsbesturingselementen of zelfs enkele alinea's of tekstgedeelten bij elkaar wilt houden, selecteert u de besturingselementen of de tekst en klikt u in de groep Besturingselementen op Groeperen.

  De knop Groeperen

U hebt bijvoorbeeld een juridisch fragment gemaakt dat uit drie alinea's bestaat. Als u de drie alinea's groepeert met de opdracht Groeperen, kunnen de drie alinea's van het fragment niet worden bewerkt en alleen worden verwijderd als groep.

Instructies toevoegen aan een sjabloon

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van de sjabloon die u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselementen wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies voor de gebruikers van uw sjabloon te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus in.

  De knop Ontwerpmodus

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Beveiliging toevoegen aan een sjabloon

U kunt beveiliging instellen voor afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon, om te voorkomen dat een bepaald besturingselement of een groep besturingselementen wordt verwijderd of bewerkt. U kunt ook een wachtwoord gebruiken als u de hele inhoud van de sjabloon wilt beveiligen.

Beveiliging instellen voor onderdelen van een sjabloon

 1. Open de sjabloon waarvoor u beveiliging wilt instellen.

 2. Selecteer de inhoudsbesturingselementen waarvoor u het aanbrengen van wijzigingen wilt beperken.

  Tip:  Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de besturingselementen klikt.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Groeperen en klik nogmaals op Groeperen.

  De knop Groeperen

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

Gebruik deze instelling als u tekst wilt beveiligen als deze is opgenomen. Als u bijvoorbeeld vaak een vrijwaring opeent, kunt u ervoor zorgen dat de tekst hetzelfde blijft en kunt u de vrijwaring verwijderen voor documenten waarvoor deze niet nodig is.

Een wachtwoord toewijzen aan een sjabloon

Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen reviewers die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de sjabloon waaraan u een wachtwoord wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Bewerking beperken.

 3. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 4. Typ een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestig vervolgens het wachtwoord.

Belangrijk:  Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: House27. Wachtwoorden moeten uit minstens acht tekens bestaan. Over het algemeen is het zo dat hoe langer wachtwoord een wachtwoord is, des te veiliger het is.

Het is zeer belangrijk dat u uw wachtwoord onthoud. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×