Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, hebben betrekking op de VS-toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een VS-toetsenbord.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Druk op Ctrl+P om dit onderwerp af te drukken.

Als u in dit onderwerp wilt zoeken, drukt u op Ctrl+F, typt u de zoektekst in het vak en drukt u op Enter.

Sneltoetsen voor Microsoft Word Web App

Sneltoetsen in Word Web App zijn vergelijkbaar met sneltoetsen in Microsoft Word. De sneltoetsen die in dit artikel worden vermeld, zijn voor de meest voorkomende taken in Word Web App. Zie Sneltoetsen voor Microsoft Word voor een volledige lijst met sneltoetsen in Word.

Leesweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Ga naar een weergave die toegankelijk is voor schermlezersoftware en voor het selecteren van inhoud op het toetsenbord (hiervoor is een PDF-lezer vereist)

Tab naar de opdracht Meer toegankelijke weergave genereren (nieuw venster), ENTER

Tekst zoeken

Ctrl+F of F3

Het deelvenster Zoeken verbergen

Esc

Overschakelen naar zoomknoppen

Ctrl+Z

Overschakelen naar besturingselement paginanummer

Ctrl+G

Naar een specifieke pagina gaan

Paginanummer typen (in besturingselement paginanummer)

Afdrukken

Ctrl+P

Bewerkingsweergave

Dit wilt u doen

Druk op

Tussen het lint en de documentinhoud schakelen

Ctrl+F6 of Ctrl+Shift+F6

Van het bewerken van het document naar het tabblad Start gaan

CTRL+[

Van het bewerken van het document naar de meest recent gebruikte lintopdracht gaan

CTRL+]

Een ander tabblad op het lint activeren

TAB, ENTER

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Het lint samenvouwen of uitbreiden

CTRL+F3

Invoegpositie verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

Ctrl+PIJL-RECHTS

Eén woord naar links

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén regel omhoog.

PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

PIJL-OMLAAG

Eén alinea naar boven

CTRL+PIJL-OMHOOG

Eén alinea naar beneden

CTRL+PIJL-OMLAAG

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

SHIFT+PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links

Shift+Ctrl+pijl-links

Eén regel omhoog.

Shift+PIJL-OMHOOG

Eén regel omlaag

Shift+PIJL-OMLAAG

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de alinea

Shift+Home

Naar het einde van de alinea

Shift+End

Naar het begin van het document

Shift+Ctrl+Home

Naar het einde van het document

Shift+Ctrl+End

Hele document selecteren

Ctrl+A

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Hyperlink invoegen

Ctrl+K

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Naar het volgende onjuist gespelde woord gaan

ALT+F7

Tekstopmaak

Dit wilt u doen

Druk op

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Lijst met opsommingstekens

Ctrl+punt

Links uitlijnen

Ctrl+L

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Gecentreerd uitlijnen

Ctrl+E

Equivalenten voor Windows- en Mac-toetsenbord

Toets

Wijzigingstoets

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace per woord

End

Alt

IP verplaatsen naar de onderkant van document/overzicht

Enter

Alt

Pagina-eigenschappen in IE

Tab

Ctrl-Alt

Taakwisselaar

Startpagina

Alt

Naar de startpagina navigeren

IP verplaatsen naar boven aan document/overzicht

Links

Alt

Terug navigeren in IE

Naar links navigeren per woord

PageDn

Alt

HET IP-adres naar de onderkant van het document verplaatsen

PageUp

Alt

IP-adres naar het begin van het document verplaatsen

Rechts

Alt

Vooruit navigeren in IE

Naar rechts navigeren per woord

Tab

Alt

Schakelen tussen apps

Toegankelijkheid Loop (verplaatst de focus tussen de gebruikersinterface van de browser en pagina-elementen)

Omlaag

ALT-SHIFT

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatievenster

Selecteert van het IP-adres tot het einde van de alinea

Enter

ALT-SHIFT

Volledig scherm in IE

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Taakwisselaar

Links

ALT-SHIFT

Inspringing verkleinen

Links per woord selecteren

Rechts

ALT-SHIFT

Inspringen

Links per woord selecteren

Tab

ALT-SHIFT

Schakelen tussen apps

Toegankelijkheid Loop (verplaatst de focus tussen de gebruikersinterface van de browser en pagina-elementen)

Omhoog

ALT-SHIFT

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatievenster

Selecteert van het IP-adres tot het einde van de alinea

Backspace

CMD

Backspace per woord

Delete

CMD

Verwijderen per woord

Omlaag

CMD

IP-adres omlaag verplaatsen per alinea

End

CMD

IP verplaatsen naar de onderkant van document/overzicht

Startpagina

CMD

Ga naar de bovenkant van het document/overzicht (in Safari op Mac gaat u naar de startpagina van de browser)

Links

CMD

Verplaats HET IP-adres naar het begin van de regel (in Firefox op Mac gaat de browser terug naar de vorige pagina)

Rechts

CMD

Ip verplaatsen naar het einde van de regel (in Firefox op Mac navigeert u door de browser naar voren)

Tab

CMD

Taakwisselaar (zoals Windows Alt-Tab)

Omhoog

CMD

IP-adres omhoog verplaatsen per alinea

Esc

CMD-ALT

Taakbeheer (apps afdwingen)

Startpagina

CMD-ALT

In Safari op Mac wordt deze navigatie naar de startpagina van de browser geleid

Links

CMD-ALT

In Chrome op Mac navigeert u tussen browsertabbladen

Delete

CMD-SHIFT

Iin Firefox op Mac hiermee wordt de browsercache gewist

Omlaag

CMD-SHIFT

Omlaag per alinea selecteren

End

CMD-SHIFT

Selecteren onder aan document/pagina

Startpagina

CMD-SHIFT

Selecteer boven aan document/pagina (in Safari op Mac navigeert u naar de startpagina van de browser)

Links

CMD-SHIFT

Selecteren tot het begin van de regel

Rechts

CMD-SHIFT

Selecteren tot het einde van de regel

Tab

CMD-SHIFT

Taakwisselaar (zoals Windows Alt-Tab)

Omhoog

CMD-SHIFT

Omhoog selecteren per alinea

Esc

Ctrl-Shift

Taakbeheer

Rechts

Ctrl-Shift

Rechts per woord selecteren

Omlaag

Ctrl

IP-adres omlaag verplaatsen per alinea

IP verplaatsen naar het einde van de regel

Links

Ctrl-Shift

Links per woord selecteren

Esc

Ctrl

Startmenu/Startscherm openen

Delete

Ctrl-Alt

Menu Vergrendelingsscherm openen

Links

Ctrl

IP-adres naar links verplaatsen per woord

Geeft een widgetdashboard weer

PageDn

Ctrl

in Firefox en Chrome op Mac schakelt u tussen geopende tabbladen

PageUp

Ctrl

in Firefox en Chrome op Mac schakelt u tussen geopende tabbladen

End

Ctrl

IP verplaatsen naar einde van document/overzicht

Tab

Ctrl

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl

IP-adres omhoog verplaatsen per alinea

IP verplaatsen naar het begin van de regel

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace per woord

Backspace per letter

Startpagina

Ctrl

IP verplaatsen naar begin van document/overzicht

Omlaag

Ctrl-Alt

in IE schuift u de pagina omlaag

End

Ctrl-Alt

in IE schuift deze naar de onderkant van de pagina

Startpagina

Ctrl-Alt

in IE schuift deze naar de bovenkant van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt

in IE schuift deze omlaag

PageUp

Ctrl-Alt

in IE schuift deze omhoog

Rechts

Ctrl

IP-adres naar links verplaatsen per woord

Omhoog

Ctrl-Alt

in IE schuift u de pagina omlaag

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace per woord

Backspace per letter

End

Ctrl-Alt-Shift

in IE schuift deze naar de onderkant van de pagina

Startpagina

Ctrl-Alt-Shift

in IE schuift deze naar de bovenkant van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

in IE schuift deze omlaag

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

in IE schuift deze omhoog

Esc

Alt

Venster minimaliseren

Omlaag

Ctrl-Shift

Omlaag per alinea selecteren

Selecteren tot het einde van de regel

Esc

ALT-SHIFT

Venster minimaliseren

Startpagina

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren per alinea

Selecteren tot het begin van de regel

Invoegen

Geen

Overschrijfmodus invoeren

Tab

Ctrl-Shift

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren per alinea

Selecteren tot het begin van de regel

Backspace

Geen

Backspace per letter

Backspace per letter

Delete

Geen

Per letter verwijderen

Per letter verwijderen

Omlaag

Geen

IP-adres per regel omlaag verplaatsen

IP-adres per regel omlaag verplaatsen

End

Geen

IP verplaatsen naar het einde van de regel

IP verplaatsen naar het einde van de regel

Enter

Geen

Nieuwe regel invoegen

Nieuwe regel invoegen

Backspace

Ctrl

Backspace per woord

Home

Geen

IP verplaatsen naar het begin van de regel

In Safari en Chrome wordt het IP-adres verplaatst naar het begin van de alinea

Links

Geen

IP-adres per letter naar links verplaatsen

IP-adres per letter naar links verplaatsen

PageDn

Geen

IP-adres één scherm omlaag verplaatsen

IP-adres één scherm omlaag verplaatsen

PageUp

Geen

IP-adres één scherm omhoog verplaatsen

IP-adres één scherm omhoog verplaatsen

Rechts

Geen

IP naar rechts verplaatsen per letter

IP naar rechts verplaatsen per letter

Tab

Geen

Inspringen of navigeren naar de volgende tabelcel

Inspringen, navigeren naar de volgende tabelcel of een tabel invoegen

Omhoog

Geen

IP-adres één regel omhoog verplaatsen

IP-adres één regel omhoog verplaatsen

Backspace

SHIFT

Backspace per letter

Backspace per letter

Omlaag

SHIFT

Omlaag per regel selecteren

Omlaag per regel selecteren

End

SHIFT

Selecteren tot het einde van de regel

Selecteren tot het einde van de regel

Enter

SHIFT

Vloeiend regeleinde invoegen

Vloeiend regeleinde invoegen

Startpagina

SHIFT

Selecteren tot het begin van de regel

Selecteren tot het begin van de regel

Links

SHIFT

Links per letter selecteren

Links per letter selecteren

Rechts

SHIFT

Rechts per letter selecteren

Rechts per letter selecteren

Tab

SHIFT

Inspringing verkleinen, navigeren naar vorige tabelcel

Inspringing verkleinen, navigeren naar vorige tabelcel

Omhoog

SHIFT

Omhoog selecteren per regel

Omhoog selecteren per regel

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×