Opmerking: De sneltoetsen die in dit artikel worden beschreven, verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd

Selecteer meerdere shapes.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Selecteer meerdere shapes met tekst.

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Open het selectiedeelvenster.

Alt+F10

Selecteer een item met focus (binnen het selectiedeelvenster).

Spatiebalk of Enter

De selectie van een item met focus annuleren (binnen het selectiedeelvenster).

Shift + Enter

Tekst bewerken in een tekstvak.

F2 of Enter nadat het tekstvak is geselecteerd

Tekst in een shape bewerken.

F2 of Enter nadat de shape is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Handeling

Druk op

Open het selectiedeelvenster.

Alt+F10

De focus verplaatsen tussen de verschillende deelvensters.

F6

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

Pijl-links

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

Pijl-rechts

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep uitvouwen die de focus heeft.

+ (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep samenvouwen die de focus heeft.

- (alleen op het numerieke toetsenblok)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

Shift+pijl-omhoog of Shift+pijl-omlaag

Het item met focus selecteren.

Spatiebalk of Enter

Voeg een ander object toe aan de selectie.

Shift + spatiebalk

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift + Enter

Het item met focus weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+S

Handeling

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd

Meerdere vormen selecteren

Houd Control ingedrukt terwijl u op de shapes klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de shapes klikt

Open het selectiedeelvenster.

Alt+F10

Selecteer een item met focus (binnen het selectiedeelvenster).

Spatiebalk of Enter

De selectie van een item met focus annuleren (binnen het selectiedeelvenster).

Shift+Enter

Tekst bewerken in een tekstvak.

F2 of Enter nadat het tekstvak is geselecteerd

Tekst in een shape bewerken.

F2 of Enter nadat de shape is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de shapekenmerken te kopiëren.

 3. Druk op tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waar u de kenmerken naar wilt kopiëren.

 4. Druk op Ctrl+Shift+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op Tab of Shift+Tab om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag om<variabele > Objectte selecteren, de toets Enter of Pijl-rechts om het secundaire menu weer te geven en selecteer vervolgens Bewerken.

Een object invoegen

 1. Druk op Alt, N en vervolgens op J.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Druk op pijl-omlaag om een objecttype te selecteren en druk vervolgens op Enter om een object te maken.

  • Druk tweemaal op pijl-omlaag om het tabblad Maken uit bestand te selecteren en typ vervolgens de bestandsnaam van het object dat u wilt invoegen of naar het bestand wilt bladeren.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk op Alt, N en vervolgens op M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het beste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de indeling van de SmartArt-afbeelding te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op Enter.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt+N en op X.

 2. Druk op de pijltoetsen om het juiste tekstvak te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Wanneer u klaar bent met typen en de tekst in het document verder wilt bewerken, drukt u op Esc.

WordArt invoegen

 1. Druk op Alt, N en vervolgens W om WordArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om de beste WordArt-stijl te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Druk op Esc.

Een vorm selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op Esc.

 • Tab om vooruit te fietsen (of Shift+TAB om terug te fietsen) door de vormen of objecten totdat formaatgrepen worden weergegeven op het object dat u wilt selecteren.

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Handeling

Druk op

Open het selectiedeelvenster.

Alt+F10

De focus verplaatsen tussen de verschillende deelvensters.

F6

Het contextmenu weergeven.

SHIFT+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

PIJL-LINKS

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep uitvouwen die de focus heeft.

+ (alleen op het numerieke toetsenblok)

Een groep samenvouwen die de focus heeft.

- (alleen op het numerieke toetsenblok)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Het item met focus selecteren.

SPATIEBALK of ENTER

Voeg een ander object toe aan de selectie.

Shift+spatiebalk

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+Enter

Het item met focus weergeven of verbergen.

CTRL+SHIFT+S

Punten in vorm bewerken

Opmerking: Klik op de shape en druk vervolgens op Alt+J+D+E+E.

 • Houd Ctrl ingedrukt en klik op de omtrek van de vorm om een punt toe te voegen.

 • Houd Ctrl ingedrukt en klik op een punt om dit te verwijderen.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een vloeiend punt, houdt u Shift ingedrukt terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een vloeiend punt. Een vloeiend punt verbindt twee lijnsegmenten van gelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een rechte punt, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een rechte punt. Een rechte punt verbindt twee lijnsegmenten van ongelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een hoekpunt, houdt u Alt ingedrukt terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een hoekpunt. Een hoekpunt verbindt twee lijnsegmenten waarvan één segment een andere richting heeft.

 • Als u de wijzigingen in de punt en de lijnsegmenten wilt annuleren, drukt u op Esc voordat u de muisknop loslaat.

Zie Sneltoetsen voor SmartArt-afbeeldingen voor sneltoetsen voor het werken met SmartArt-afbeeldingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×