Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit Help-onderwerp worden de sneltoetsen voor algemene taken in Microsoft Office InfoPath 2007, zoals taken bij het ontwerpen van formuliersjablonen beschreven. Deze sneltoetsen verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen in andere toetsenbordindelingen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op Tab om Alles weergeven te selecteren, en vervolgens drukt u op Enter en op Ctrl+P.

In dit artikel

Ontwerpen van formuliersjablonen

Het ontwikkelen van formuliersjablonen

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuwe formuliersjabloon ontwerpen

Ctrl+Shift+D

Opmerking: Als het dialoogvenster Aan de slag geopend is, drukt u op de TAB-toets totdat een formuliersjabloon ontwerpen is geselecteerd en druk op ENTER.

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Het taakvenster Ontwerptaken weergeven

Alt+N

Een voorbeeld weergeven van de huidige formuliersjabloon

Ctrl+Shift+B

Een woord of woordgroep zoeken

Ctrl+F

Een woord of woordgroep vervangen

Ctrl+H

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+C

Tekst of een item plakken

Ctrl+V

De huidige formuliersjabloon afdrukken

Ctrl+P

De eigenschappen van het geselecteerde besturingselement weergeven

Alt+Enter

Een besturingselement invoegen.

ALT + I, C

Het vorige besturingselement selecteren

Ctrl+< (kleiner dan-teken) of Shift+Tab

Het volgende besturingselement selecteren

Ctrl+> (groter dan-teken) of Tab

Open Microsoft Script Editor (MSE).

ALT + SHIFT + F11

Open de website van Microsoft Office Developer Center in een webbrowser.

ALT + H, IK

Een hyperlink invoegen.

Ctrl+K

Items selecteren tot het begin van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Items selecteren tot het einde van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De tekst, de afbeelding of het veld tot één regel hoger of lager selecteren

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Een regeleinde invoegen

Shift+Enter

Het euroteken invoegen

Ctrl+Alt+E

Tekst opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

Alle opmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Alt+Shift+K

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+gelijkteken

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+gelijkteken

Toepassen op of verwijderen van de stijl Standaard van de geselecteerde tekst.

CTRL+SHIFT+N

Toepassen op of verwijderen van de stijl Kop1 van de geselecteerde tekst.

Alt+Ctrl+1

Toepassen op of de stijl Kop2 van de geselecteerde tekst verwijderen

Alt+Ctrl+2

Toepassen op of verwijderen van de stijl Kop3 van de geselecteerde tekst.

Alt+Ctrl+3

De opmaak voor een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea

Ctrl+Shift+L

Een alinea links laten inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Ctrl+Shift+M

De geselecteerde alinea uitvullen

Ctrl+J

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

Ctrl+Shift+komma

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

Ctrl+Shift+punt

Het taakvenster Lettertype openen

Ctrl+D

Met tabellen werken

Dit wilt u doen

Druk op

Een herhalende tabel invoegen.

ALT + I, G

De breedte van de kolom links van de rand wijzigen zonder de breedte van de andere kolommen te wijzigen

Shift ingedrukt houden terwijl u de rand van de kolom sleept

De hoogte van de rij boven of onder de rand wijzigen zonder dat de hoogte van de andere rijen wordt gewijzigd

Opmerking: Voor de rijen die worden aangepast aan de minimale hoogte, verandert deze sneltoets de hoogte van de rij boven de rand. Een minimale rijhoogte wordt bepaald door de volgende factoren, inclusief of deze tekst of besturingselementen bevat.

Shift ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij sleept

Het formaat van alle geselecteerde rijen of kolommen wijzigen, zodat ze dezelfde hoogte of breedte hebben

Alt ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij of kolom sleept

Naar de volgende of de vorige cel in een tabel gaan

TAB of SHIFT + TAB
TAB wordt een nieuwe rij toegevoegd aan een tabel als u hierop drukt terwijl de cursor zich in de laatste cel van de laatste rij.

Een tabelcel selecteren of de selectie ongedaan maken

F2

Correcties aanbrengen en wijzigingen opslaan

Dit wilt u doen

Druk op

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Opmerking: Het selectievakje spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (druk op ALT + T en druk vervolgens op O).

Alt+F7

De huidige formuliersjabloon opslaan of publiceren

Opmerking: Met deze sneltoets opent u een dialoogvenster waarin u kunt kiezen of u de formuliersjabloon wilt opslaan of publiceren. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt weergeven, drukt u op Alt+Shift+F2. Het dialoogvenster Opslaan als wordt dan weergegeven.

Alt+Shift+F2

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

De huidige formuliersjabloon opslaan

Shift+F12

Voorbeeld van een formuliersjabloon voordat u afdrukt

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld weergeven

Alt+F, V

Naar de volgende pagina gaan

Alt+pijl-rechts

Naar de vorige pagina gaan

Alt+pijl-links

Inzoomen voor een vergrote weergave van de formuliersjabloon

Alt+gelijkteken

Uitzoomen om meer van de formuliersjabloon te zien, in verkleinde vorm

Alt+afbreekstreepje

Naar boven

Help-informatie opvragen

Gebruik de Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de Help-inhoud van Microsoft Office. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten.

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Ga terug naar InfoPath 2007 Help en procedures voor thuis.

Alt+Home

Het volgende item selecteren

Tab

Het vorige item selecteren

Shift+Tab

De standaardactie voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

Klik in de sectie Help voor programmanaam Blader respectievelijk de volgende of vorige item selecteren.

TAB or SHIFT+TAB

Klik in de sectie Help voor programmanaam Blader uitvouwen of samenvouwen van het geselecteerde item respectievelijk.

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

SHIFT+TAB

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp teruggaan (de knop Vorige).

Alt+Pijl-links of Backspace

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (de knop Volgende).

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up, Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Hiervoor moet het Help-venster actief zijn (druk op F1).

Shift+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken.

Opmerking: Als het huidige Help-onderwerp niet het actieve venster is, drukt u op F6 en vervolgens op CTRL + p drukken.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6, Pijl-omlaag

Typ de tekst in het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken.

F6, pijl-omlaag (herhaaldelijk drukken)

Schakelen tussen gebieden in de Help-venster. bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, vak Typ de woorden om te zoeken naar en de lijst Zoeken .

F6

In de inhoudsopgave in de structuurweergave, respectievelijk de volgende of vorige item selecteren

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

In de inhoudsopgave in de structuurweergave, uitvouwen of samenvouwen van het geselecteerde item respectievelijk.

Pijl-links of pijl-rechts

De volgende hyperlink selecteren of Alles weergeven of Alles verbergen boven aan een onderwerp selecteren

Tab

De vorige hyperlink selecteren

Shift+Tab

De actie uitvoeren voor de geselecteerde hyperlink, Alles weergeven of Alles verbergen

Enter

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Een vraag typen

Voordat u een vraag kunt typen, moet u het vak Typ een vraag voor hulp .

hoe

 1. Druk op ALT om de menubalk te selecteren.

 2. Druk meermaals op de TAB-toets totdat de cursor wordt weergegeven in het vak Typ een vraag voor hulp .

 3. Typ uw vraag.

 • Druk op ENTER om een zoekterm die u hebt getypt in het vak Typ een vraag voor hulp .

Naar boven

Menu's, werkbalken en taakvensters gebruiken

Openen en gebruiken van menu- en werkbalken

Voordat u kunt verplaatsen of het formaat van een werkbalk, moet u dit eerst selecteren.

hoe

 1. Druk op ALT om de menubalk te selecteren.

 2. Druk op CTRL + TAB herhaaldelijk om een werkbalk.

 3. Druk op CTRL + SPATIEBALK om het menu Opties van de werkbalk weer te geven.

 4. Druk op S of M de opdracht verplaatsen of de grootte te selecteren.

Dit wilt u doen

Druk op

Een werkbalk verplaatsen.

CTRL + pijltoetsen

Een werkbalk ontkoppelen.

PIJL-OMLAAG (herhaaldelijk drukken)

Een werkbalk dok aan de linker- of rechterkant van het scherm.

PIJL-links of pijl-rechts (herhaaldelijk drukken)

Selecteer de menubalk of een menu openen en het submenu tegelijkertijd sluiten.

Alt of F10

Selecteer een taakvenster of werkbalk na het drukken op F10 of ALT om de menubalk te selecteren. De toetsen herhaaldelijk de focus te verplaatsen tussen de geopende werkbalken, menubalken en taakvensters.

CTRL + TAB of CTRL + SHIFT + TAB

Wanneer een werkbalk of menubalk is geselecteerd, selecteert u de volgende knop of het volgende menu op de werkbalk.

Tab of pijl-rechts

Wanneer een werkbalk of menubalk is geselecteerd, selecteert u de vorige knop of het menu op de werkbalk.

SHIFT + TAB of pijl-links

Het geselecteerde menu openen of de actie uitvoeren voor de geselecteerde knop of opdracht.

Enter

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift+F10

Het snelmenu op de titelbalk weergegeven.

Alt+spatiebalk

Wanneer een menu of submenu geopend is, selecteert u de volgende opdracht.

PIJL-OMLAAG

Wanneer een menu of submenu geopend is, selecteert u de vorige opdracht.

PIJL-OMHOOG

Selecteer het menu aan de linkerkant. Als een submenu is geopend, schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu.

PIJL-LINKS

Selecteer het menu aan de rechterkant. Als een submenu is geopend, schakelen tussen het hoofdmenu en het submenu.

PIJL-RECHTS

De eerste opdracht in het menu of submenu selecteren.

HOME

De laatste opdracht in het menu of submenu selecteren.

End

Een geopend menu sluiten. Wanneer een submenu geopend is, sluit u alleen het submenu.

ESC

Het geselecteerde menu openen.

Shift+PIJL-OMLAAG

Wanneer een verkort menu is geopend, de volledige lijst met opdrachten weergeven.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Schakelen tussen het taakvenster en de actieve formuliersjabloon.

F6

Het volgende item in het taakvenster selecteren.

TAB

Het vorige item selecteren in het taakvenster.

SHIFT+TAB

Opmerking: U kunt het toetsenbord gebruiken om te selecteren van elke opdracht op de menubalk. Druk op ALT om de menubalk te selecteren. Druk op de onderstreepte letter in de naam van het menu-item met de opdracht die u wilt.

Openen en gebruiken van taakvensters

Voordat u met een taakvenster werken kunt, moet u deze eerst te openen en selecteer deze.

hoe

 1. Druk op CTRL + F1 om een taakvenster te openen.

 2. Druk op F6 om de menubalk te selecteren.

 3. Druk op CTRL + SPATIEBALK om het menu Opties voor taakvensters weer te geven.

 4. Druk op M of S de opdracht verplaatsen of de grootte te selecteren.

Dit wilt u doen

Druk op

Het taakvenster Ontwerptaken weergeven

Alt+N

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom; mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken)

Opmerking: Als het drukken op F6, niet het taakvenster dat u wilt weergeven, kunt u op ALT om de focus op de menubalk en vervolgens op CTRL + TAB om naar het taakvenster te gaan.

F6

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (linksom)

Shift+F6

Het formaat van een taakvenster (na het selecteren van de opdracht formaat ).

Pijltoetsen

Een taakvenster verplaatsen (na het selecteren van de opdracht verplaatsen ).

Pijltoetsen

Open het taakvenster of het huidige taakvenster verbergen.

Ctrl + F1

Naar een taakvenster gaan vanuit het venster actieve programma. (Mogelijk moet u Druk meerdere keren op F6.)

F6

Naar een taakvenster gaan wanneer een menu of werkbalk actief is (mogelijk moet u meerdere malen op CTRL+TAB drukken)

Ctrl+Tab

Het menu Opties voor taakvensters openen.

Ctrl+spatiebalk

Sluit een menu als er nog geopend is, of gaat u terug naar de formuliersjabloon.

ESC

Wanneer een taakvenster actief is, selecteert u de volgende optie in het taakvenster.

TAB

Wanneer een taakvenster actief is, selecteert u de vorige optie in het taakvenster.

SHIFT+TAB

Schuif omhoog tussen keuzen in een geselecteerd submenu, of schakelen tussen opties in een groep met opties.

PIJL-OMHOOG

Navigeren in een geselecteerd submenu, of schakelen tussen opties in een groep met opties.

PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Enter

Een snelmenu openen in een formuliersjabloon of een vervolgkeuzelijst voor het item van het deelvenster geselecteerde taak openen.

SHIFT+F10

Wanneer een menu of submenu zichtbaar is, kunt u de eerste opdracht in het menu of submenu selecteren.

HOME

Wanneer een menu of submenu zichtbaar is, selecteert u de laatste opdracht in het menu of submenu.

End

Verplaatsen naar het begin van de geselecteerde lijst van taakvenster.

Ctrl+Home

Verplaatsen naar het einde van de geselecteerde lijst van taakvenster.

Ctrl+End

Naar boven

Dialoogvensters gebruiken

Toegang tot, en opties in dialoogvensters selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Vanuit een geopend dialoogvenster teruggaan naar de formuliersjabloon (bij dialoogvensters die deze optie ondersteunen)

Alt+F6

Naar de volgende optie gaan

Tab

Naar de vorige optie gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende categorie gaan

Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorienaam te gaan.

Naar de vorige categorie gaan

Shift+Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorienaam te gaan.

Naar andere opties gaan in een lijst of groep met opties

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop of een selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar een specifieke optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren of een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten of een opdracht annuleren en vervolgens het dialoogvenster sluiten

Esc

De geselecteerde opdracht uitvoeren

Enter

Naar de vorige map gaan

Alt+1

De map openen die één niveau hoger ligt dan de geselecteerde map

Alt+2

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen

Alt+3

Maak een nieuwe submap in de geopende map.

Alt+4

Schakelen tussen de weergave Miniaturen, Tegels, Pictogrammen, Lijst, Details, Eigenschappen en Voorbeeld

Alt+5

Een snelmenu voor de geselecteerde map of het geselecteerde bestand weergeven

Shift+F10

Open de Zoeken in of opslaan in de lijst (de adresbalk in Windows Vista genoemd).

F4

De map en het bestand bijwerken in het dialoogvenster Openen, Openen in ontwerpmodus of Opslaan als

F5

Invoervakken binnen dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een veld waarin u kunt typen of plakken, zoals uw gebruikersnaam of het pad naar een map.

Dit wilt u doen

Druk op

Naar het begin van de invoer gaan

HOME

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-links

Eén teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Eén woord naar links selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-links

Eén woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

Naar boven

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Ctrl+W of Ctrl+F4

Het formaat van het actieve venster herstellen nadat u minimaliseren of maximaliseren.

Ctrl+F5

Naar het volgende venster gaan als meer dan één venster is geopend

Ctrl+F6

Als meer dan één venster is geopend, naar het vorige venster schakelen.

Ctrl+Shift+F6

Wanneer een document niet is gemaximaliseerd, moet u de opdracht verplaatsen (in het systeemmenu voor het venster) uitvoeren. Gebruik de pijltoetsen om het venster te verplaatsen en druk op ESC wanneer u klaar bent.

Ctrl+F7

Wanneer een document niet is gemaximaliseerd, voert u de opdracht formaat (op het systeemmenu voor het venster) . Druk op de pijltoetsen om het formaat van het venster te en druk op ESC wanneer u klaar bent.

Ctrl+F8

Een venster minimaliseren tot een pictogram (dit werkt niet in alle Microsoft Office-programma's)

Ctrl+F9

Maximaliseren of herstellen van een geselecteerd venster die het formaat is gewijzigd.

Ctrl+F10

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

ALT+PRINT SCREEN

Navigeren in tekst

Dit wilt u doen

Drukt u op

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen.

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel gaan.

End

Naar het begin van de regel gaan.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×