Veel gebruikers vinden dat het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Plaknotities op Windows ze efficiënter werkt. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. In dit artikel worden de sneltoetsen voor Plaknotities op Windows.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Als u voor een bepaalde toetsencombinatie op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, wordt dit in dit onderwerp aangegeven met een plusteken (+) tussen de toetsen. Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

  • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

In dit onderwerp

Plaknotities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Maak een nieuwe plaknotities in de lijst met notities of vanuit één notitie.

Ctrl+N

Sluit de huidige plaknota.

Ctrl+W

Verwijder de huidige plaknota.

Ctrl+D

Verplaats de focus naar de lijst met alle notities.

Ctrl+H

Fiets naar voren tussen alle geopende notities en de lijst met alle notities.

Ctrl+Tab

Fiets terug tussen alle geopende notities en de lijst met alle notities.

Ctrl+Shift+Tab

Selecteer alle tekst in de plaknota.

Ctrl+A

Kopieer de geselecteerde tekst naar het klembord.

Ctrl+C

Knip de geselecteerde tekst naar het klembord.

Ctrl+X

Plak de tekst van het klembord.

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de plaknota gaan.

Ctrl+Home

Naar het einde van de notitie gaan.

Ctrl+End

Het volgende woord verwijderen.

Ctrl+Delete

Het vorige woord verwijderen

Ctrl+Backspace

Zoek in een plaknotities in de lijst met notities.

Ctrl+F

Wanneer u in het zoekvak staat, verwijdert u de zoekterm en gaat u terug naar de lijst met notities.

Esc

Sluit Plaknotities.

Alt+F4

Plaknotities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+Shift+L

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+T

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+Shift-rechts

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+Shift-links

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Plaknotities

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×