Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voorMicrosoft Project. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

  • De sneltoetsen in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

  • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

Belangrijk: Sommige toetsenbordsneltoetsen zijn alleen beschikbaar voor abonnees van Project Online. Nieuwe functies worden geleidelijk voor abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw toepassing deze functies nog niet heeft.

Opmerking: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Toetsen

Een projectbestand openen (het dialoogvenster Openen weergeven)

Ctrl+F12

Open een projectbestand (het tabblad Openen weergeven in het menu Bestand ).

Ctrl+O

Een projectbestand opslaan

Ctrl+S

Een nieuw project maken

Ctrl+N

De invoerbalk activeren om tekst in een veld te bewerken.

F2

De menubalk activeren

F10 of Alt

Het menu Besturing van het project activeren

Alt+afbreekstreepje (-) of Alt+spatiebalk

Naar boven 

In weergaven en vensters navigeren

Dit wilt u doen

Toetsen

De invoerbalk activeren om tekst in een veld te bewerken.

F2

De menubalk activeren

F10 of Alt

Het menu Besturing van het project activeren

Alt+afbreekstreepje (-) of Alt+spatiebalk

De splitsbalk activeren

Shift+F6

Het programmavenster sluiten

Alt+F4

Alle gefilterde taken of alle gefilterde resources weergeven

F3

Het dialoogvenster Veldinstellingen weergeven

Alt+F3

Een nieuw venster openen

Shift+F11

Een selectie tot één veld beperken

Shift+Backspace

De sorteervolgorde terugzetten op Id en groeperen uitschakelen

Shift+F3

Een tekenobject selecteren

F6

Taakgegevens weergeven

Shift+F2

Resourcegegevens weergeven

Shift+F2

Toewijzingsgegevens weergeven

Shift+F2

De modus Toevoegen aan selectie in- of uitschakelen

Shift+F8

Automatisch berekenen in- of uitschakelen

Ctrl+F9

De modus Selectie uitbreiden in- of uitschakelen

F8

Ga in het venster Afdrukken naar links, rechts, omhoog of omlaag om verschillende pagina's in het afdrukvoorbeeldvenster weer te geven.

Alt+pijltoetsen

Naar boven 

Het hoofdvenster gebruiken

Gewenste actie

Druk op

Schakelen tussen actieve dialoogvensters en de hoofd-app.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+F6

Open het contextmenu voor het geselecteerde item (het snelmenu).

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Het lint activeren.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

F10

De splitsfunctie activeren.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F6

Geef het vervolgkeuzemenu autofilter weer voor de geselecteerde kolom.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F3

Het huidige filter opnieuw toepassen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+F3

Het menu voor het object in de geselecteerde cel openen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F10

Naar boven

De weergave Team Planner gebruiken

Handeling

Drukt u op

Een resourcerij of groeperingsrij uitvouwen of samenvouwen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+plusteken (+) of Alt+Shift+minteken (-)

De tijdschaal naar links schuiven.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-rechts

Een geplande taak opnieuw plannen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijltoetsen

Open het dialoogvenster Taakgegevens.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Selecteer de taak en druk op Enter

Een taak opnieuw toewijzen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Naar boven

De tijdlijnweergave gebruiken

Handeling

Druk op

Doorloop de elementtypen (taakbalk, mijlpaal, bijschrift en tijdlijnbalk) wanneer een van deze typen al is geselecteerd.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Tab of pijl-omlaag

Doorloop de elementtypen in de tegenovergestelde volgorde (tijdlijnbalk, bijschrift, mijlpaal, taakbalk) wanneer een van deze typen al is geselecteerd.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+Tab of pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige item van dat type gaan, bijvoorbeeld naar de volgende mijlpaal.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Pijl-links of pijl-rechts

De tijdschaal naar links schuiven.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-rechts

Het item omhoog of omlaag verplaatsen naar het volgende kanaal of de volgende tijdlijnbalk.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Open het dialoogvenster Taakgegevens.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+F2

Naar boven

Een projectoverzicht maken

Dit wilt u doen

Toetsen

Subtaken verbergen

Alt+Shift+Afbreekstreepje (-) of Alt+Shift+minteken op het numerieke toetsenblok (-)

De geselecteerde taak laten inspringen

Alt+Shift+Pijl-rechts

Subtaken weergeven

Alt+Shift+Gelijkteken ( = ) of Alt+Shift+plusteken op het numerieke toetsenblok (+)

Alle taken weergeven

Alt+Shift+Asterisk op het numerieke toetsenblok (*)

Een taak inspringing verwijderen.

Alt+Shift+Pijl-links

De geselecteerde taak omhoog verplaatsen. (De hele rij moet worden geselecteerd.)

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De geselecteerde taak omlaag verplaatsen. (De hele rij moet worden geselecteerd.)

Alt+Shift+pijl-omlaag

Naar boven

Selecteren en bewerken in een dialoogvenster

Dit wilt u doen

Toetsen

Velden onder aan een formulier doorlopen

Pijltoetsen

Naar tabellen onder aan een formulier gaan

Alt+1 links of Alt+2 rechts

Naar de volgende taak of resource gaan

Enter

Naar de vorige taak of resource gaan

Shift+Enter

Naar boven

Selecteren en bewerken in een bladweergave

Meer informatie over de sneltoetsen voor het bewerken, verplaatsen en selecteren van items en het gebruik van de tijdschaal in een bladweergave. 

Bewerken in een weergave

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuwe taak toevoegen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Insert

Invoer annuleren

Esc

Het geselecteerde veld wissen of terugzetten

Ctrl+Delete

De geselecteerde gegevens kopiëren

Ctrl+C

De geselecteerde gegevens knippen

Ctrl+X

De geselecteerde gegevens verwijderen

Delete

De rij met een geselecteerde cel verwijderen

Ctrl+minteken op het numerieke toetsenblok (-)

Vul een kolom in.

Ctrl+D

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

Ctrl+F of Shift+F5

Doorgaan naar het volgende item van de zoekresultaten in het dialoogvenster Zoeken

Shift+F4

Gebruik de opdracht Ga naar in het menu Bewerken .

F5

Taken koppelen

Ctrl+F2

De kopieerde of geknipte gegevens plakken

Ctrl+V

De selectie tot één veld beperken

Shift+Backspace

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Taken ontkoppelen

Ctrl+Shift+F2

Stel de taak in op handmatig plannen.

Ctrl+Shift+M

Stel de taak in op automatisch plannen.

Ctrl+Shift+A

Naar boven

Verplaatsen in een weergave

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar het begin van een project (tijdschaal) gaan

Alt+Home

Naar het einde van een project (tijdschaal) gaan

Alt+End

De tijdschaal naar links verplaatsen

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts verplaatsen

Alt+Pijl-rechts

Naar het eerste veld in een rij gaan

Start of Ctrl+pijl-links

Naar de eerste rij gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het eerste veld van de eerste rij gaan

Ctrl+Home

Naar het laatste veld van een rij gaan.

Einde of Ctrl+pijl-rechts

Naar het laatste veld van de laatste rij gaan.

Ctrl+End

Naar de laatste rij gaan

Ctrl+pijl-omlaag

Naar boven

Verplaatsen in het zijvenster

Dit wilt u doen

Druk op

De focus verplaatsen tussen het zijvenster en de weergave aan de rechterkant.

F6

Selecteer verschillende besturingselementen in het zijdeelvenster als de focus zich in het zijdeelvenster bevindt.

Tabtoets

Schakel selectievakjes en optieknoppen in of uit als de focus zich in het zijdeelvenster bevindt.

Spatiebalk

Naar boven

Selecteren in een weergave

Dit wilt u doen

Toetsen

De selectie één pagina naar beneden uitbreiden

Shift+Page Down

De selectie één pagina naar boven uitbreiden

Shift+Page Up

De selectie één regel naar beneden uitbreiden

Shift+Pijl-omlaag

De selectie één regel naar boven uitbreiden

Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden naar het eerste veld in een rij

Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het laatste veld in een rij

Shift+End

De selectie uitbreiden naar het begin van de gegevens

Ctrl+Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het einde van de gegevens.

Ctrl+Shift+End

De selectie uitbreiden naar de eerste rij

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden naar de laatste rij

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De selectie uitbreiden naar het eerste veld van de eerste rij

Ctrl+Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het laatste veld van de laatste rij

Ctrl+Shift+End

Alle rijen en kolommen selecteren

Ctrl+Shift+spatiebalk

Een kolom selecteren

Ctrl+spatiebalk

Een rij selecteren

Shift+spatiebalk

De invoegpositie één veld omlaag verplaatsen binnen een selectie

Enter

De invoegpositie één veld omhoog verplaatsen binnen een selectie

Shift+Enter

De invoegpositie één veld naar rechts verplaatsen binnen een selectie

Tabtoets

De invoegpositie één veld naar links verplaatsen binnen een selectie

Shift+Tab

Naar boven

Selecteren en bewerken in de invoerbalk

Dit wilt u doen

Toetsen

Invoer accepteren.

Enter

Invoer annuleren

Esc

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord naar rechts verwijderen.

Ctrl+Delete

De selectie uitbreiden naar het einde van de tekst

Shift+End

De selectie uitbreiden naar het begin van de tekst

Shift+Home

De overschrijfmodus in- of uitschakelen

Invoegen

Naar boven

Een tijdschaal gebruiken

Dit wilt u doen

Toetsen

De tijdschaal één pagina naar links verplaatsen

Alt+Page Up

De tijdschaal één pagina naar rechts verplaatsen

Alt+Page Down

De tijdschaal naar het begin van het project verplaatsen

Alt+Home

De tijdschaal naar het einde van het project verplaatsen

Alt+End

De tijdschaal naar links schuiven

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alt+Pijl-rechts

Kleinere eenheden weergeven

Ctrl+Schuine streep doorsturen op het numerieke toetsenblok (/)

Grotere eenheden weergeven

Ctrl+sterretje op het numerieke toetsenblok (*)

Naar boven

Een netwerkdiagram gebruiken

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een ander netwerkdiagramvak gaan

Pijltoetsen

Netwerkdiagramvakken aan de selectie toevoegen

Shift+pijltoetsen

Een netwerkdiagramvak verplaatsen

Opmerking: U moet eerst het handmatig plaatsen van vakken toestaan. Selecteer het vak dat u wilt verplaatsen. Selecteer Opmaak en selecteer vervolgens Indeling. Selecteer Handmatig plaatsen van vak toestaan.

Ctrl+pijltoetsen

Naar het bovenste netwerkdiagramvak in de weergave of het project gaan

Ctrl+Home of Shift+Ctrl+Home

Naar het onderste netwerkdiagramvak in het project gaan

Ctrl+End of Shift+Ctrl+End

Naar het meest linkse netwerkdiagramvak in het project gaan

Home of Shift+Home

Naar het meest rechtse netwerkdiagramvak in het project gaan

End of Shift+End

Eén vensterhoogte omhoog gaan

Page up of Shift+Page up

Eén vensterhoogte omlaag gaan

Page down of Shift+Page down

Eén vensterbreedte naar links gaan

Ctrl+Page up of Shift+Ctrl+Page up

Eén vensterbreedte naar rechts gaan.

Ctrl+Page down of Shift+Ctrl+Page down

Het volgende veld in het netwerkdiagramvak selecteren

Enter- of Tab-toets

Het vorige veld in het netwerkdiagramvak selecteren

Shift+Enter

Naar boven

OfficeArt-objecten gebruiken

OfficeArt-vormen verplaatsen

Als u dit wilt doen

Toetsen

De vorm in kleine stappen omhoog, omlaag, naar rechts of naar links verschuiven

Pijltoetsen

De vorm 10% breder maken

Shift+Pijl-rechts

De vorm 10% smaller maken

Shift+Pijl-links

De vorm 10% hoger maken

Shift+pijl-omhoog

De vorm 10% lager maken

Shift+Pijl-omlaag

De vorm 1% breder maken

Ctrl+Shift+pijl-rechts

De vorm 1% smaller maken

Ctrl+Shift+pijl-links

De vorm 1% hoger maken

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De vorm 1% lager maken

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De vorm vijftien graden naar rechts draaien

Alt+Pijl-rechts

De vorm vijftien graden naar links draaien

Alt+Pijl-links

Naar boven

OfficeArt-objecten en -tekst selecteren en kopiëren

Dit wilt u doen

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd.

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Enter

Selecteer meerdere shapes.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de shapes selecteert

Selecteer meerdere vormen met tekst.

Houd Shift ingedrukt terwijl u de shapes selecteert

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Plakken speciaal

Ctrl+Alt+V

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen

Ctrl+G nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt groeperen

De groepering van vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten opheffen

Ctrl+Shift+G nadat u de groep hebt geselecteerd waarvan u de groepering wilt opheffen

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Voeg het volgende object toe aan een selectie met meerdere objecten.

Ctrl+klikken met de muis

Het volgende tekstvak toevoegen aan een selectie met meerdere objecten (hiermee kunt u het tekstelement in een tekstvak selecteren).

Shift+klikken met muis

Naar boven

Tekst en tekstvakken van OfficeArt bewerken

Handeling

Toetsen

Selectie ongedaan maken

Esc

Alle tekst selecteren

Ctrl+A

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Een bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de tekst van het object gaan

Ctrl+Home

Naar het einde van de tekst van het object gaan.

Ctrl+End

Naar boven

Zie ook

Project help & leren

Ondersteuning voor schermlezers voor Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

In dit artikel worden de sneltoetsen in Project voor het web beschreven.

Project voor het web is de moderne en aanbevolen versie vanMicrosoft Project, een webhulpprogramma voor het maken van projecten en roadmaps, het bijhouden van de voortgang en het beheren van taken en toewijzingen.

Opmerking: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Werken in de weergave Bord

Handeling

Druk op

Wanneer een bucket in de weergave Bord de focus heeft, sleept u de bucket naar links of rechts.

Ctrl+Shift+hoekhaak links (<) of Ctrl+Shift+hoekhaak (>)

Naar boven 

Werken in de rasterweergave

Handeling

Druk op

Vouw de bovenliggende taak uit om de onderliggende taken weer te geven.

Shift+Alt+plusteken (+) of Shift+Alt+Gelijkteken ( = )

Vouw de bovenliggende taak samen om de onderliggende taken te verbergen.

Shift+Alt+Minteken (-) of Shift+Alt+Onderstrepingsteken (_)

Inspringing van een taak vergroten.

Shift+Alt+pijl-rechts

Inspringing van een taak verkleinen.

Shift+Alt+pijl-links

Selecteer de kolom van de huidige cel.

Ctrl+spatiebalk

Selecteer de rij van de huidige cel.

Shift+spatiebalk

Selecteer continu meerdere rijen.

Shift+spatiebalk+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Open het contextmenu (snelmenu).

Alt+M

Verplaats de focus van een cel naar rechts, links, omhoog of omlaag.

Pijl-rechts, links, omhoog of pijl-omlaag

Schuif om de onderste of bovenste rij weer te geven.

Pagina omlaag of Pagina omhoog

Verplaats de focus naar de eerste of laatste cel in de rij met de focus.

Home of End

Verplaats de focus naar de eerste of laatste cel in de eerste of laatste rij.

Ctrl+Home of Ctrl+End

Alles selecteren.

Ctrl+A

De selectie één cel uitbreiden naar rechts, links, omlaag of omhoog.

Shift+pijl-rechts, links, pijl-omlaag of pijl-omhoog

Taakdetails openen.

Tab-toets naar de taak en vervolgens Alt+I

Naar boven  

De snelkoppelingen voor snelle acties gebruiken

Handeling

Druk op

Een taak opnieuw activeren.

Shift+Alt+N

Een taak markeren als voltooid.

Shift+Alt+D

Taakdetails weergeven.

Alt+I

Open het contextmenu van een taak.

Alt+M

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Naar boven  

Werken in de tijdlijnweergave

Handeling

Druk op

Verplaats de focus naar de splitser.

Ctrl+F6

Verplaats de splitser wanneer de focus op de splitser is gericht.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Taakdetails openen.

Tab-toets naar de taak en vervolgens Enter

Naar boven  

Werken in de weergave Toewijzingen 

Handeling

Druk op

Activeer een cel in het resourcesraster voor bewerking.

Spatiebalk of Enter

Bewerkingen toepassen op een cel in het resourceraster.

Enter

Verplaats de focus van een cel naar rechts, links, omhoog of omlaag.

Pijl-rechts, links, omhoog of pijl-omlaag

De selectie uitbreiden met één cel naar rechts, links, omlaag of omhoog.

Shift+pijl-rechts, links, pijl-omlaag of pijl-omhoog

Selecteer de kolom van de huidige cel.

Ctrl+spatiebalk

Selecteer de rij van de huidige cel.

Shift+spatiebalk

Verplaats de focus naar de eerste cel in de rij met de focus.

Startpagina

Verplaats de focus naar de laatste cel in de rij met de focus.

End

Naar boven   

Werken in de weergave Mensen 

Handeling

Druk op

Open een taakkolom om te bewerken.

Enter of Ctrl+Enter

Een taakkolom afsluiten.

Esc

Open het venster met taakdetails om te bewerken.

Spatiebalk of Enter

Sluit het venster met taakdetails af.

Esc

Schuif snel omlaag in de takenlijst.

Page Down

Schuif snel omhoog in de takenlijst.

Page Up

Verplaats de focus naar de eerste taak in de takenlijst van het teamlid.

Startpagina

Verplaats de focus naar de laatste taak in de takenlijst van het teamlid.

End

Naar boven

Werken in de weergave Goals

Sneltoetsen in een doelkaart

Handeling

Druk op

Open het contextmenu (snelmenu).

Alt+M

Verplaats de focus naar de eerste cel in de rij met de focus.

Startpagina

Verplaats de focus naar de laatste cel in de rij met de focus.

End

Sneltoetsen in het taakraster onder elk doel

Handeling

Druk op

Selecteer de kolom van de huidige cel.

Ctrl+spatiebalk

Selecteer de rij van de huidige cel.

Shift+spatiebalk

Selecteer continu meerdere rijen.

Shift+spatiebalk+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Open het contextmenu (snelmenu).

Alt+M

Verplaats de focus van een cel naar rechts, links, omhoog of omlaag.

Pijl-rechts, links, omhoog of pijl-omlaag

Schuif om de onderste rij weer te geven.

Page Down

Schuif om de bovenste rij weer te geven.

Page Up

Verplaats de focus naar de eerste cel in de rij met de focus.

Startpagina

Verplaats de focus naar de laatste cel in de rij met de focus.

End

Verplaats de focus naar de eerste cel in de eerste of laatste rij.

Ctrl+Home

Verplaats de focus naar de laatste cel in de eerste of laatste rij.

Ctrl+End

De selectie uitbreiden met één cel naar rechts, links, omlaag of omhoog.

Shift+pijl-rechts, links, pijl-omlaag of pijl-omhoog

Open de taakdetails.

Tab-toets naar de taak en vervolgens Alt+I

Zie ook

Project help & leren

Ondersteuning voor schermlezers voor Project

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

In dit artikel worden de sneltoetsen in Project Online beschreven.

Project Online is de klassieke onlineversie van Project, een webhulpprogramma voor het beheren van meerdere projecten, het bijhouden van de voortgang en het balanceren van resourcebehoeften. Als u de moderne en aanbevolen onlineversie wilt openen en gebruiken, gaat u naar Project voor het web.

Notities: 

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Alleen met het toetsenbord navigeren

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor het verplaatsen in Project Online:

Handeling

Druk op

Verplaats de selectie tussen de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk.

Alt+J

Verplaats de selectie van het ene webonderdeel naar het volgende webonderdeel op pagina's die meerdere webonderdelen gebruiken.

Alt+W

Vouw vervolgkeuzelijsten uit.

Alt+toets pijl-omlaag

Rasterbesturingselementen gebruiken

Project Online gebruikt de webclient van Microsoft Project Server 2019 ajax- en HTML-rasterbesturingselementen om verschillende stukjes informatie weer te geven. Sommige pagina's in Project Web App een op HTML-tabellen gebaseerd raster gebruiken om informatie weer te geven en te bewerken. De pagina Taken maakt bijvoorbeeld gebruik van een op HTML-tabellen gebaseerd raster. In HTML-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Handeling

Druk op

Naar de volgende cel of rij gaan.

De Tab-toets of de toets Pijl-rechts

Naar de vorige cel of rij gaan.

Pijl-links of Shift+Tab

Omhoog verplaatsen.

Toets pijl-omhoog

Omlaag verplaatsen.

Toets Pijl-omlaag of Enter

Ga naar de URL in de geselecteerde cel.

Enter

Naar celkop gaan.

Ctrl+Y

De focus uit de geselecteerde cel verwijderen.

Esc

Naar de laatste cel of rij gaan.

Ctrl+End

Naar de eerste cel of rij gaan.

Ctrl+Home

Rijmarkering in- of uitschakelen.

Ctrl+spatiebalk

Een vervolgkeuzelijst in een celkop uitvouwen

Ctrl+spatiebalk

Een groepering uit- of samenvouwen.

Ctrl+spatiebalk

Vouw een groep uit.

Ctrl+spatiebalk

Een groep samenvouwen.

Ctrl+spatiebalk

Een rasterelement met onderliggende elementen uit- of samenvouwen.

Ctrl+spatiebalk

Schakel een selectievakje in.

Spatiebalk

Open een vervolgkeuzelijst.

Alt+toets pijl-omlaag

Sneltoetsen voor AJAX-rasters 

Project Online maakt ook gebruik van AJAX-rasterbesturingselementen voor het weergeven en bewerken van informatie. Op de pagina Projectdetails wordt bijvoorbeeld een AJAX-raster gebruikt. In AJAX-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Handeling

Druk op

De bewerkingsmodus activeren voor een cel.

F2

Eén pagina omhoog.

Page Up

Eén pagina omlaag.

Page Down

Geselecteerde taak laten inspringen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

Inspringing van geselecteerde taak.

Alt+Shift+Pijl-links

Invoer annuleren of bewerken.

Esc

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde gegevens verwijderen

Verwijderen of Ctrl+V of Ctrl+Z

Een rij verwijderen.

Ctrl+Delete

Naar het eerste veld in een rij gaan

Startpagina

Naar de eerste rij gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het laatste veld van een rij gaan.

End

Naar het laatste veld van de laatste rij gaan.

Ctrl+End

Sneltoetsen in bron- en doelraster 

Wanneer er twee rasters op een pagina staan, kunt u F6 gebruiken om de focus van de ene rastercel naar de bijbehorende rij in het andere raster te verplaatsen. Wanneer u een bronraster en doelraster hebt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Handeling

Druk op

Verplaats de geselecteerde items van de bronlijst naar de doellijst.

Access-toets+enkele haak rechts (>)

Verplaats alle items van de bronlijst naar de doellijst.

Toegangssleutel+W

Alle items van het doel naar de bronlijst verplaatsen.

Toegangssleutel+X

Verplaats het geselecteerde item van het doel naar de bronlijst.

Access-toets+enkele hoekhaak links (<)

Open de selectievakjes onder het selectievakje Resourcenaam.

Spatiebalk

Open de agenda in een tabelcel.

Alt+pijl-omlaag (bijvoorbeeld begindatum of einddatum)

Sneltoetsen voor het navigeren in de agenda 

Gebruik de volgende sneltoetsen om door de agenda te navigeren:

Handeling

Druk op

Naar de volgende maand gaan.

Alt+Enkele rechterhoekhaak (>)

Naar de vorige maand gaan.

Alt+Enkele hoekhaak links (<)

Sneltoetsen voor de toegangstoetsen voor itemwissel 

Gebruik de volgende sneltoetsen voor de toegangssleutels voor itemwisselservers:

Knopvlak

Toegangssleutel

Eén haakje rechts (>)

Alt+A

Dubbele rechterhoekhaak (>>)

Alt+W

Dubbele hoekhaak links (<<)

Alt+X

Haak met één linkerhoek (<)

Alt+O

Sneltoetsen voor serverinstellingen

De onderstaande sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen:

Handeling

Druk op

Een tijdrapportageperiode verwijderen.

Alt+X

Een lijnclassificatie verwijderen.

Alt+I

Een verbonden SharePoint-site verwijderen.

Alt+S

Een aangepast ondernemingsveld of een opzoektabel verwijderen.

Alt+L

Een Enterprise-agenda verwijderen.

Alt+D

Sneltoetsen voor het beheren van weergavetaken 

De onderstaande sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen > Taken van weergaven beheren, onder Uiterlijk:

Handeling

Druk op

Een geselecteerde weergave verwijderen.

Alt+L

Een geselecteerde weergave kopiëren.

Alt+P

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×