Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord Project sneltoetsen. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

  • De sneltoetsen in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

  • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen inProject 2010, Project 2013, Project 2016 en Project voor Microsoft 365 die worden uitgevoerd op Windows Desktop, zoals van toepassing.

Notities: 

  • Belangrijk: Sommige toetsenbordsneltoetsen zijn alleen beschikbaar voor abonnees van Project Online. Nieuwe functies worden geleidelijk voor abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw toepassing deze functies nog niet heeft.

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit artikel

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Toetsen

Een projectbestand openen (het dialoogvenster Openen weergeven)

Ctrl+F12

Een projectbestand openen (het tabblad Openen in de Backstage-weergave openen)

Ctrl+O

Een projectbestand opslaan

Ctrl+S

Een nieuw project maken

Ctrl+N

De invoerbalk activeren om tekst in een veld te bewerken.

F2

De menubalk activeren

F10 of Alt

Het menu Besturing van het project activeren

Alt+afbreekstreeep (-) of Alt+spatiebalk

In weergaven en vensters navigeren

Dit wilt u doen

Toetsen

De invoerbalk activeren om tekst in een veld te bewerken.

F2

De menubalk activeren

F10 of Alt

Het menu Besturing van het project activeren

Alt+afbreekstreeep (-) of Alt+spatiebalk

De splitsbalk activeren

Shift+F6

Het programmavenster sluiten

Alt+F4

Alle gefilterde taken of alle gefilterde resources weergeven

F3

Het dialoogvenster Veldinstellingen weergeven

Alt+F3

Een nieuw venster openen

Shift+F11

Een selectie tot één veld beperken

Shift+Backspace

De sorteervolgorde terugzetten op Id en groeperen uitschakelen

Shift+F3

Een tekenobject selecteren

F6

Taakgegevens weergeven

Shift+F2

Resourcegegevens weergeven

Shift+F2

Toewijzingsgegevens weergeven

Shift+F2

De modus Toevoegen aan selectie in- of uitschakelen

Shift+F8

Automatisch berekenen in- of uitschakelen

Ctrl+F9

De modus Selectie uitbreiden in- of uitschakelen

F8

Naar links, rechts, omhoog of omlaag gaan om verschillende pagina's in het venster Afdrukvoorbeeld weer te geven

Alt+pijltoetsen

Het hoofdvenster gebruiken

Gebruik de volgende sneltoetsen om te werken in het hoofdvenster van Project 2013, Project 2016 en Project voor Microsoft 365. Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in Project 2010.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Schakelen tussen actieve dialoogvensters en de hoofd-app.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+F6

Het snelmenu (contextmenu) voor het geselecteerde item openen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+F10

Het lint activeren.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

F10

De splitsfunctie activeren.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F6

Automatisch een filter toevoegen voor de geselecteerde kolom.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F3

Het huidige filter opnieuw toepassen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+F3

Het menu voor het object in de geselecteerde cel openen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+F10

De weergave Teamplanner gebruiken

Gebruik de volgende sneltoetsen om te werken in de weergave Teamplanner in 2013, 2016, 2019 en Microsoft 365. Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in Project 2010.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een resourcerij of groeperingsrij uitvouwen of samenvouwen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Shift+plusteken (+) of Alt+Shift+minteken (-)

De tijdschaal naar links schuiven.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-rechts

Een geplande taak opnieuw plannen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijltoetsen

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Selecteer de taak en druk op Enter

Een taak opnieuw toewijzen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag

De tijdlijnweergave gebruiken

Gebruik de volgende sneltoetsen om te werken in de tijdlijnweergave in Project 2013, Project 2016 en Project voor Microsoft 365. Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in Project 2010.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De elementtypen (taakbalk, mijlpaal, bijschrift en tijdlijnbalk) doorlopen wanneer een van deze elementen al is geselecteerd.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Tab of pijl-omlaag

De elementtypen (tijdlijnbalk, bijschrift, mijlpaal en taakbalk) in tegengestelde richting doorlopen wanneer een van deze elementen al is geselecteerd.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+Tab of pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige item van dat type gaan, bijvoorbeeld naar de volgende mijlpaal.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Pijl-links of pijl-rechts

De tijdschaal naar links schuiven.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Alt+Pijl-rechts

Het item omhoog of omlaag verplaatsen naar het volgende kanaal of de volgende tijdlijnbalk.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het dialoogvenster Taakgegevens openen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Shift+F2

Een projectoverzicht maken

Dit wilt u doen

Toetsen

Subtaken verbergen

Alt+Shift+afbreekstreester (-) of Alt+Shift+minteken op het numerieke toetsenblok (-)

De geselecteerde taak laten inspringen

Alt+Shift+Pijl-rechts

Subtaken weergeven

Alt+Shift+gelijkteken (=) of Alt+Shift+plusteken op het numerieke toetsenblok (+)

Alle taken weergeven

Alt+Shift+sterretje op het numerieke toetsenblok (*)

De inspringing van de geselecteerde taak verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

Selecteren en bewerken in een dialoogvenster

Dit wilt u doen

Toetsen

Velden onder aan een formulier doorlopen

Pijltoetsen

Naar tabellen onder aan een formulier gaan

Alt-links+1 of Alt-rechts+2

Naar de volgende taak of resource gaan

Enter

Naar de vorige taak of resource gaan

Shift+Enter

Selecteren en bewerken in een bladweergave

Bewerken in een weergave

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een nieuwe taak toevoegen.

Alleen beschikbaar voor abonnees met Project Online.

Insert

In Project 2010, niet beschikbaar.

Invoer annuleren

Esc

Het geselecteerde veld wissen of terugzetten

Ctrl+Delete

De geselecteerde gegevens kopiëren

Ctrl+C

De geselecteerde gegevens knippen

Ctrl+X

De geselecteerde gegevens verwijderen

Delete

De rij met een geselecteerde cel verwijderen

Ctrl+minteken op het numerieke toetsenblok (-)

Omlaag doorvoeren

Ctrl+D

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

Ctrl+F of Shift+F5

Doorgaan naar het volgende item van de zoekresultaten in het dialoogvenster Zoeken

Shift+F4

De opdracht Ga naar gebruiken (menu Bewerken)

F5

Taken koppelen

Ctrl+F2

De kopieerde of geknipte gegevens plakken

Ctrl+V

De selectie tot één veld beperken

Shift+Backspace

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Taken ontkoppelen

Ctrl+Shift+F2

De taak instellen op handmatig plannen

Ctrl+Shift+M

De taak instellen op automatisch plannen

Ctrl+Shift+A

Verplaatsen in een weergave

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar het begin van een project (tijdschaal) gaan

Alt+Home

Naar het einde van een project (tijdschaal) gaan

Alt+End

De tijdschaal naar links verplaatsen

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts verplaatsen

Alt+Pijl-rechts

Naar het eerste veld in een rij gaan

Home of Ctrl+pijl-links

Naar de eerste rij gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het eerste veld van de eerste rij gaan

Ctrl+Home

Naar het laatste veld van een rij gaan.

End of Ctrl+pijl-rechts

Naar het laatste veld van de laatste rij gaan.

Ctrl+End

Naar de laatste rij gaan

Ctrl+pijl-omlaag

Verplaatsen in het zijvenster

Dit wilt u doen

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het zijvenster en de weergave rechts

In Project 2013, Project 2016 en Project voor Microsoft 365, F6

In Project 2010, Ctrl+Tab of Ctrl+Shift+Tab

Verschillende besturingselementen selecteren in het zijvenster als dit actief is

Tabtoets

Selectievakjes en optieknoppen in- of uitschakelen als het zijvenster actief is

Spatiebalk

Selecteren in een weergave

Dit wilt u doen

Toetsen

De selectie één pagina naar beneden uitbreiden

Shift+Pagina-omlaag

De selectie één pagina naar boven uitbreiden

Shift+Pagina-omhoog

De selectie één regel naar beneden uitbreiden

Shift+Pijl-omlaag

De selectie één regel naar boven uitbreiden

Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden naar het eerste veld in een rij

Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het laatste veld in een rij

Shift+End

De selectie uitbreiden naar het begin van de gegevens

Ctrl+Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het einde van de gegevens.

Ctrl+Shift+End

De selectie uitbreiden naar de eerste rij

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De selectie uitbreiden naar de laatste rij

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De selectie uitbreiden naar het eerste veld van de eerste rij

Ctrl+Shift+Home

De selectie uitbreiden naar het laatste veld van de laatste rij

Ctrl+Shift+End

Alle rijen en kolommen selecteren

Ctrl+Shift+spatiebalk

Een kolom selecteren

Ctrl+spatiebalk

Een rij selecteren

Shift+spatiebalk

De invoegpositie één veld omlaag verplaatsen binnen een selectie

Enter

De invoegpositie één veld omhoog verplaatsen binnen een selectie

Shift+Enter

De invoegpositie één veld naar rechts verplaatsen binnen een selectie

Tabtoets

De invoegpositie één veld naar links verplaatsen binnen een selectie

Shift+Tab

Selecteren en bewerken in de invoerbalk

Dit wilt u doen

Toetsen

Invoer accepteren.

Enter

Invoer annuleren

Esc

Eén teken links van de invoegpositie verwijderen

Backspace

Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen

Delete

Eén woord naar rechts verwijderen.

Ctrl+Delete

De selectie uitbreiden naar het einde van de tekst

Shift+End

De selectie uitbreiden naar het begin van de tekst

Shift+Home

De overschrijfmodus in- of uitschakelen

Invoegen

Een tijdschaal gebruiken

Dit wilt u doen

Toetsen

De tijdschaal één pagina naar links verplaatsen

Alt+Pagina-omhoog

De tijdschaal één pagina naar rechts verplaatsen

Alt+Pagina-omlaag

De tijdschaal naar het begin van het project verplaatsen

Alt+Home

De tijdschaal naar het einde van het project verplaatsen

Alt+End

De tijdschaal naar links schuiven

Alt+Pijl-links

De tijdschaal naar rechts schuiven

Alt+Pijl-rechts

Kleinere eenheden weergeven

Ctrl+slash op het numerieke toetsenblok (/)

Grotere eenheden weergeven

Ctrl+Sterretje op het numerieke toetsenblok (*)

Een netwerkdiagram gebruiken

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een ander netwerkdiagramvak gaan

Pijltoetsen

Netwerkdiagramvakken aan de selectie toevoegen

Shift+pijltoetsen

Een netwerkdiagramvak verplaatsen

Opmerking: U moet eerst het handmatig plaatsen van vakken toestaan. Selecteer het vak dat u wilt verplaatsen. Selecteer Opmaaken vervolgens Indeling. Selecteer Handmatig plaatsen van vak toestaan.

Ctrl+pijltoetsen

Naar het bovenste netwerkdiagramvak in de weergave of het project gaan

Ctrl+Home of Shift+Ctrl+Home

Naar het onderste netwerkdiagramvak in het project gaan

Ctrl+End of Shift+Ctrl+End

Naar het meest linkse netwerkdiagramvak in het project gaan

Home of Shift+Home

Naar het meest rechtse netwerkdiagramvak in het project gaan

End of Shift+End

Eén vensterhoogte omhoog gaan

Page Up of Shift+Page Up

Eén vensterhoogte omlaag gaan

Page Down of Shift+Page Down

Eén vensterbreedte naar links gaan

Ctrl+Page Up of Shift+Ctrl+Page Up

Eén vensterbreedte naar rechts gaan.

Ctrl+Page Down of Shift+Ctrl+Page Down

Het volgende veld in het netwerkdiagramvak selecteren

Enter of Tab

Het vorige veld in het netwerkdiagramvak selecteren

Shift+Enter

OfficeArt-objecten gebruiken

Gebruik de volgende sneltoetsen om te werken met de OfficeArt-objecten in Project 2013, Project 2016 en Project voor Microsoft 365. Deze sneltoetsen zijn niet beschikbaar in Project 2010.

OfficeArt-vormen verplaatsen

Als u dit wilt doen

Toetsen

De vorm in kleine stappen omhoog, omlaag, naar rechts of naar links verschuiven

Pijltoetsen

De vorm 10% breder maken

Shift+Pijl-rechts

De vorm 10% smaller maken

Shift+Pijl-links

De vorm 10% hoger maken

Shift+pijl-omhoog

De vorm 10% lager maken

Shift+Pijl-omlaag

De vorm 1% breder maken

Ctrl+Shift+pijl-rechts

De vorm 1% smaller maken

Ctrl+Shift+pijl-links

De vorm 1% hoger maken

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

De vorm 1% lager maken

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De vorm vijftien graden naar rechts draaien

Alt+Pijl-rechts

De vorm vijftien graden naar links draaien

Alt+Pijl-links

OfficeArt-objecten en -tekst selecteren en kopiëren

Dit wilt u doen

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het 3D-object is geselecteerd

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Enter

Meerdere vormen selecteren

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de shapes selecteert

Meerdere vormen met tekst selecteren

Shift ingedrukt houden terwijl u de shapes selecteert

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Plakken speciaal

Ctrl+Alt+V

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

Vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen

Ctrl+G nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt groeperen

De groepering van vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten opheffen

Ctrl+Shift+G nadat u de groep hebt geselecteerd waarvan u de groepering wilt opheffen

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Het volgende object toevoegen aan een selectie van meerdere objecten

Ctrl+klikken

Het volgende object wordt toegevoegd aan een selectie van meerdere objecten; Hiermee kunt u tekst in tekstvak selecteren om het tekstvak toe te voegen aan de selectie van meerdere tekst.

Shift+klikken

OfficeArt-tekst en -tekstvakken bewerken

Dit wilt u doen

Toetsen

Selectie ongedaan maken

Esc

Alle tekst selecteren

Ctrl+A

Eén woord links van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Backspace

Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen

Ctrl+Delete

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de tekst van het object gaan

Ctrl+Home

Naar het einde van de tekst van het object gaan

Ctrl+End

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

In dit artikel worden de toetscombinaties in Project voor het web.

Project voor het web is de moderne en aanbevolen versie van Project, een webhulpmiddel voor het maken van projecten en roadmaps, het bijhouden van de voortgang en het beheren van taken en toewijzingen.

Notities: 

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Werken in de bordweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Met de focus op een bucket in de bordweergave, sleept u de bucket naar links of rechts.

Ctrl+Shift+< of Ctrl+Shift+>

Werken in de rasterweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Vouw de bovenliggende taak uit om de onderliggende taken weer te geven.

Shift+Alt+plusteken (+) of Shift+Alt+gelijkteken (=)

De bovenliggende taak samenvgevouwen als u de onderliggende taken wilt verbergen.

Shift+Alt+minteken (-) of Shift+Alt+Onderstrepingsteken (_)

De inspringing van een taak vergroten.

Shift+Alt+pijl-rechts

Inspringing van een taak verkleinen.

Shift+Alt+pijl-links

Selecteer de kolom van de huidige cel.

Ctrl+spatiebalk

Selecteer de rij van de huidige cel.

Shift+spatiebalk

Continu meerdere rijen selecteren.

Shift+spatiebalk+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het snelmenu openen (snelmenu).

Shift+F10

De focus van een cel naar rechts, naar links, omhoog of omlaag verplaatsen.

Pijl-rechts, pijl-links, pijl-omhoog of pijl-omlaag

Schuif om de onderste of bovenste rij weer te geven.

Page Down of Page Up

De focus verplaatsen naar de eerste of laatste cel in de rij die de focus bevat.

Home of End

De focus verplaatsen naar de eerste of laatste cel in de eerste of laatste rij.

Ctrl+Home of Ctrl+End

Alles selecteren.

Ctrl+A

De selectie één cel naar rechts, links, omlaag of omhoog uitbreiden

Shift+pijl-rechts, pijl-links, pijl-omlaag of pijl-omhoog

Verplaats de focus naar de splitser.

Ctrl+F6

De splitser verplaatsen wanneer de splitser de focus heeft.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Taakgegevens openen.

Tab-toets om de balk te bereiken en vervolgens Enter

De sneltoetsen voor Snelle acties gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een taak opnieuw activeren.

Alt+N

Een taak markeren als voltooid.

Alt+D

Taakgegevens weergeven.

Alt+I

Het contextmenu van een taak openen.

Alt+M

Werken in de tijdlijnweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Verplaats de focus naar de splitser.

Ctrl+F6

De splitser verplaatsen wanneer de splitser de focus heeft.

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Taakgegevens openen.

Tab-toets om de balk te bereiken en vervolgens Enter

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

In dit artikel worden de toetscombinaties in Project Online.

Project Online is de klassieke onlineversie van Project, een webhulpmiddel voor het beheren van meerdere projecten, het bijhouden van de voortgang en het afstemmen van resourcebehoeften. Als u de moderne en aanbevolen onlineversie wilt openen en gebruiken, gaat u naar Project voor het web.

Notities: 

  • Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Alleen met het toetsenbord navigeren

De volgende tabel bevat toetscombinaties voor het verplaatsen naar Project Online:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De selectie verplaatsen tussen de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk.

Alt+J

De selectie van het ene webonderdeel naar het volgende webonderdeel verplaatsen op pagina's die meerdere webonderdelen gebruiken.

Alt+W

Vouw vervolgkeuzelijsten uit.

Alt+toets Pijl-omlaag

Rasterbesturingselementen gebruiken

Project Online, de webclient van Microsoft Project Server 2019, maakt gebruik van AJAX- en HTML-rasterbesturingselementen om verschillende informatie weer te geven. Sommige pagina's in Project Web App een op HTML-tabel gebaseerd raster voor het weergeven en bewerken van informatie. Op de pagina Taken wordt bijvoorbeeld een raster in de HTML-tabel gebruikt. In HTML-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende cel of rij gaan.

Pijl-rechts of Tab-toets

Naar de vorige cel of rij gaan.

Pijl-links of Shift+Tab

Omhoog gaan.

Toets pijl-omhoog

Omlaag gaan.

Pijl-omlaag of Enter

Ga naar de URL in de geselecteerde cel.

Enter

Naar de celkoptekst gaan.

Ctrl+Y

De focus uit de geselecteerde cel verwijderen.

Esc

Naar de laatste cel of rij gaan.

Ctrl+End

Naar de eerste cel of rij gaan.

Ctrl+Home

Schakel het markeren van rijen in of uit.

Ctrl+spatiebalk

Een vervolgkeuzemenu in een celkop uitbreiden

Ctrl+spatiebalk

Een groepering uit- of samenv vouwen.

Ctrl+spatiebalk

Een groep uitvbreed.

Ctrl+spatiebalk

Een groep samenvgevouwen.

Ctrl+spatiebalk

Een rasterelement met kinderen uit- of samenv vouwen.

Ctrl+spatiebalk

Schakel een selectievakje in of uit.

Spatiebalk

Open een vervolgkeuzecel.

Alt+toets Pijl-omlaag

Project Online ook AJAX-rasterbesturingselementen voor het weergeven en bewerken van informatie. Op de pagina Projectdetails wordt bijvoorbeeld een AJAX-raster gebruikt. In AJAX-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De bewerkingsmodus voor een cel activeren.

F2

Eén pagina omhoog.

Page Up

Eén pagina omlaag.

Page Down

Geselecteerde taak laten inspringen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De indenttie van de geselecteerde taak laten uit.

Alt+Shift+Pijl-links

Item annuleren of bewerken.

Esc

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde gegevens verwijderen

Delete of Ctrl+V of Ctrl+Z

Een rij verwijderen.

Ctrl+Delete

Naar het eerste veld in een rij gaan

Home

Naar de eerste rij gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het laatste veld van een rij gaan.

End

Naar het laatste veld van de laatste rij gaan.

Ctrl+End

Als een pagina twee rasters heeft, kunt u met F6 de focus verplaatsen van de ene rastercel naar de bijbehorende rij in het andere raster. Als u een bronraster en doelraster hebt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

De geselecteerde items van de bronlijst naar de doellijst verplaatsen.

Access-toets + Vierkante haak rechts (>)

Alle items van de bronlijst naar de doellijst verplaatsen.

Access-toets+W

Alle items van het doel naar de bronlijst verplaatsen.

Access-toets + X

Het geselecteerde item van het doel naar de bronlijst verplaatsen.

Access-toets + Vierkante haak links (<)

De selectievakjes onder het selectievakje Resourcenaam openen.

Spatiebalk

De agenda in een tabelcel openen.

Alt+pijl-omlaag (bijvoorbeeld begin- of einddatum)

Gebruik de volgende sneltoetsen om door de agenda te navigeren:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende maand gaan.

Alt+vierkante haak sluiten (>)

Naar de vorige maand gaan.

Alt+vierkante haak links (<)

Gebruik de volgende sneltoetsen voor de Toegangstoetsen voor itemwisselingen:

Knopvlak

Access-toets

Vierkante haak sluiten (>)

Alt+A

Dubbele haak sluiten (>>)

Alt+W

Dubbele linkerhoek (<<)

Alt+X

Vierkante haak links (<)

Alt+O

De onderstaande sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een tijdsrapportageperiode verwijderen.

Alt+X

Een regelclassificatie verwijderen.

Alt+I

Een verbonden SharePoint-site verwijderen.

Alt+S

Een aangepast ondernemingsveld of opzoektabel verwijderen.

Alt+L

Een Enterprise-agenda verwijderen.

Alt+D

De onderstaande sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen > Taken voor weergavenbeheren, onder Uiterlijk:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een geselecteerde weergave verwijderen.

Alt+L

Een geselecteerde weergave kopiëren.

Alt+P

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×