Sneltoetsen voor Sticky Notes

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met toetscombinaties voor Plaknotities in Windows zodat ze efficiënter kunnen werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. In dit artikel worden de sneltoetsen voor Plaknotities in Windows vindt.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Als u voor een bepaalde toetsencombinatie op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, wordt dit in dit onderwerp aangegeven met een plusteken (+) tussen de toetsen. Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

  • Als u Verteller gebruikt, wordt het toetsenbord standaard ingesteld op de indeling Standaard. Druk op de Windows-logotoets+Ctrl+N als u dit wilt veranderen in de instellingen van Verteller. Druk op de TAB-toets totdat u het volgende hoort: "Selecteer toetsenbordindeling, Standaard." Als u de indeling wilt wijzigen in Verouderd, drukt u eenmaal op de toets Pijl-omlaag. U hoort: "Verouderd, geselecteerd." De nieuwe opdrachten in Verteller zijn niet beschikbaar in de toetsenbordindeling Verouderd als de toetsenaanslagen voor verouderde opdrachten conflicteren met de toetsenaanslagen die worden gebruikt voor de nieuwe functies van Verteller.

In dit onderwerp

Plaknotities typen en bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Maak een nieuwe plaknotitie uit de lijst met notities of een losse notitie.

Ctrl+N

De huidige plaknotitie sluiten.

Ctrl+W

De huidige plaknotitie verwijderen.

Ctrl+D

De focus verplaatsen naar de lijst met alle notities.

Ctrl+H

Vooruit bladeren tussen alle geopende notities en de lijst met alle notities.

Ctrl+Tab

De focus verplaatsen tussen alle geopende notities en de lijst met alle notities.

Ctrl+Shift+Tab

Selecteer alle tekst in de plaknotitie.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst naar het Klembord kopiëren.

Ctrl+C

De geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord verplaatsen.

Ctrl+X

De tekst van het Klembord plakken.

Ctrl+V

De laatste bewerking ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Hiermee gaat u naar het begin van de plaknotitie.

Ctrl+Home

Naar het einde van de notitie gaan.

Ctrl+End

Het volgende woord verwijderen.

Ctrl+Delete

Het vorige woord verwijderen

Ctrl+Backspace

Zoeken in een willekeurige notitie in de lijst met notities.

Ctrl+F

In het zoekvak verwijdert u de zoekterm en gaat u terug naar de lijst met notities.

Esc

Plaknotities sluiten.

Alt+F4

Plaknotities opmaken

Dit wilt u doen

Druk op

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea.

Ctrl+Shift+L

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+T

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen.

Ctrl+Shift-rechts

De geselecteerde alinea links uitlijnen.

Ctrl+Shift-links

Zie ook

Een schermlezer gebruiken met Sticky Notes

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×