Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Sneltoetsen voor Visio

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voorMicrosoft Visio. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

 • De sneltoetsen in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit artikel worden de sneltoetsen inMicrosoft Visio op Windows beschreven.

Opmerking: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Deze tabel bevat de meest gebruikte sneltoetsen in Visio.

Handeling

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit)

Ga naar de volledige schermweergave.

F5

De schermvullende weergave sluiten.

Esc

Open het tabblad Start op het lint.

Alt+H

Het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Het taakvenster Vorm opmaken openen

F3

De geselecteerde shapes groeperen

Ctrl+G of Ctrl+Shift+G

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

Selecteer het hulpprogramma Aanwijzer.

Ctrl+1

Selecteer het teksthulpmiddel.

Ctrl+2

Selecteer het hulpmiddel tekstblok.

Ctrl+Shift+4

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar boven 

Navigeren inVisio

In de weergavemodus volledig scherm navigeren

Gebruik deze sneltoetsen om te schakelen tussenVisio en een andere app of pagina wanneer u de weergave volledig scherm gebruikt.

Handeling

Druk op

Ga naar de volledige schermweergave.

F5

De schermvullende weergave sluiten.

Esc

De volgende pagina in de tekening openen

Page Down

Teruggaan naar de vorige pagina in de tekening

Page Up

Naar boven 

Verplaatsen in een webpaginatekening

Handeling

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit)

Activeer de hyperlink voor de shape of hyperlink op de tekening met de focus.

Enter

Naar boven 

Tekst of cellen verplaatsen

Handeling

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Toets pijl-rechts

Eén regel omhoog gaan

Toets pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Toets pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

Naar boven 

Navigeren op het lint

 1. Druk op Alt.

  De toetstips worden als letters weergegeven over elke optie die beschikbaar is in de huidige weergave.

  Belangrijke tips die worden weergegeven op het lint voor Visio in Windows.

 2. Druk op het toetsenbord op de toets die overeenkomt met de letter die wordt weergegeven in de toets Tip over de optie die u wilt gebruiken. Afhankelijk van de letter die u drukt, worden er mogelijk extra toetstips weergegeven.

 3. Druk op de toetsen die overeenkomen met de letters totdat u de gewenste optie of het gewenste besturingselement hebt bereikt en geactiveerd.

  In sommige gevallen moet u eerst de letter selecteren van de groep die de optie bevat. Druk bijvoorbeeld op Alt+H, F, S om de keuzelijst Grootte in de groep Lettertype te openen.

  Opmerking: Als u een actie wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen, drukt u op Alt.

Naar boven 

Tekst bewerken en opmaken

Handeling

Druk op

Open het tabblad Start op het lint.

Alt+H

Het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Het taakvenster Vorm opmaken openen

F3

Vetgedrukte opmaak in- of uitschakelen.

Ctrl+B

Cursieve opmaak in- of uitschakelen.

Ctrl+I

Onderstreping in- of uitschakelen.

Ctrl+U

Dubbele onderstreping in- of uitschakelen.

Ctrl+Shift+D

Alle caps-modus in- of uitschakelen.

Ctrl+Shift+A

De small caps-modus in- of uitschakelen.

Ctrl+Shift+K

Subscriptopmaak in- of uitschakelen.

Ctrl+gelijkteken ( = )

Superscript-opmaak in- of uitschakelen.

Ctrl+Shift+Gelijkteken ( = )

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

Naar het volgende teken gaan.

Toets pijl-rechts

Naar het vorige teken gaan.

Toets pijl-links

Naar de volgende regel tekst gaan.

Toets pijl-omlaag

Naar de vorige tekstregel gaan.

Toets pijl-omhoog

Naar het volgende woord gaan.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het vorige woord gaan.

Ctrl+pijl-links

Naar de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag of pijl-omhoog

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Alle tekst in een tekstblok selecteren.

Ctrl+A

Selecteer het volgende teken.

Shift+Pijl-rechts

Selecteer het vorige teken.

Shift+Pijl-links

Selecteer het volgende woord.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteer het vorige woord.

Ctrl+Shift+pijl-links

Selecteer de volgende regel.

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer de vorige regel.

Shift+pijl-omhoog

Selecteer de volgende alinea.

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

Selecteer de vorige alinea.

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Het vorige woord verwijderen

Ctrl+Backspace

De geselecteerde tekst vervangen door de veldhoogte. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt alle tekst door de veldhoogte voor de geselecteerde shape vervangen.

Ctrl+Shift+H

Naar boven 

Tekst uitlijnen

Dit wilt u doen

Toetsen

Tekst links uitlijnen

Ctrl+Shift+L

Tekst horizontaal centreren

Ctrl+Shift+C

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+Shift+R

Tekst horizontaal uitvullen

Ctrl+Shift+J

Tekst boven verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+T

Tekst verticaal centreren

Ctrl+Shift+M

Tekst onder verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+V

Naar boven 

De functies uitlijnen & lijmen gebruiken

Handeling

Druk op

Het dialoogvenster Magneet en lijm openen.

Alt+F9

Naar boven 

Shapes groeperen, draaien en spiegelen

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde shapes groeperen

Ctrl+G of Ctrl+Shift+G

De groepering van shapes in de geselecteerde groep ongedaan maken

Ctrl+Shift+U

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

De geselecteerde shape naar de achtergrond verplaatsen

Ctrl+Shift+B

De geselecteerde vorm naar links draaien.

Ctrl+L

De geselecteerde vorm naar rechts draaien.

Ctrl+R

De geselecteerde shape horizontaal spiegelen

Ctrl+H

De geselecteerde shape verticaal spiegelen

Ctrl+J

Het dialoogvenster Shapes uitlijnen openen voor de geselecteerde shape

F8

Naar boven 

Tekenvensters weergeven

Handeling

Toetsen

De geopende tekenvensters naast elkaar weergeven

Shift+F7

De geopende tekenvensters onder elkaar weergeven

Ctrl+Shift+F7

De geopende tekenvensters weergeven zodat de titel van elk venster zichtbaar is.

Alt+F7 of Ctrl+Alt+F7

Naar boven 

Hulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

Schakel het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken in of uit.

Ctrl+Shift+P

Selecteer het hulpprogramma Aanwijzer.

Ctrl+1

Selecteer het hulpprogramma Connector .

Ctrl+3

Selecteer het hulpprogramma verbindingspunt.

Ctrl+Shift+1

Selecteer het teksthulpmiddel.

Ctrl+2

Selecteer het hulpmiddel tekstblok.

Ctrl+Shift+4

Naar boven 

Hulpmiddelen voor tekenen selecteren

Handeling

Druk op

Selecteer het hulpmiddel rechthoek.

Ctrl+8

Selecteer het beletselteken.

Ctrl+9

Selecteer het lijnhulpmiddel.

Ctrl+6

Selecteer het hulpmiddel Boog.

Ctrl+7

Selecteer het hulpmiddel vrije vorm.

Ctrl+5

Selecteer het potloodhulpmiddel.

Ctrl+4

Naar boven 

Een afbeelding bijsnijden

Dit wilt u doen

Druk op

Selecteer het bijsnijdhulpmiddel.

Ctrl+Shift+2

Naar boven 

Werken met Visio shapes en stencils

Naar een andere shape gaan op een tekenpagina

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere shape gaan op de tekenpagina. Een rechthoek met een gestippelde omtrek geeft aan dat de shape de focus heeft.

Opmerking: U kunt niet naar shapes gaan die zijn beveiligd tegen selectie of op een vergrendelde laag.

Tab-toets (vooruit) of Shift+Tab (achteruit)

Een shape selecteren die de focus heeft

Enter

Selecteer meerdere shapes.

Tab-toets om de focus naar de eerste vorm te brengen en vervolgens Enter. Als u de focus naar een andere vorm wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt, drukt u op de Tab-toets totdat de focus op de shape is gericht en drukt u vervolgens op Enter om die shape aan de selectie toe te voegen. Herhaal dit voor elke shape die u wilt selecteren.

De selectie of de focus van een shape opheffen

Esc

Schakelen tussen de tekstbewerkingsmodus en de modus voor het selecteren van shapes op de geselecteerde shape.

F2

De geselecteerde vorm vernampelen.

Pijltoetsen

De geselecteerde vorm één pixel tegelijk verschuiven.

Opmerking: Schuifvergrendeling moet zijn uitgeschakeld.

Shift+pijltoetsen

Naar boven 

Werken met modelshapes in een stencil

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar de eerste modelshape in een rij van een stencil gaan

Startpagina

Naar de laatste modelshape in een rij van een stencil gaan

End

Naar de eerste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Up

Naar de laatste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Down

Kopieer de geselecteerde modelshapes naar het Klembord.

Ctrl+C

Plak de inhoud van het klembord in een nieuw stencil.

Opmerking: Het nieuwe stencil moet voor bewerking eerst worden geopend.

Ctrl+V

Alle modelshapes in een stencil selecteren

Ctrl+A

Selecteer meerdere modelvormen (in plaats van alle).

Pijltoetsen om de focus naar de eerste modelshape te brengen. Als u vervolgens de focus naar een andere modelshape wilt verplaatsen, houdt u Shift ingedrukt, drukt u op de pijltoetsen totdat de focus op de shape is gericht en drukt u op Enter om die vorm toe te voegen aan de selectie. Herhaal deze handeling voor elke shape die u wilt selecteren.

Selecteer of annuleer de selectie van een modelshape die de focus heeft.

Shift + Enter

De selectie van modelshapes in een stencil opheffen

Esc

De geselecteerde modelshapes in de tekening invoegen

Ctrl+Enter

Naar boven 

Werken met stencils in de bewerkingsmodus

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde modelshape verwijderen

Verwijderen

Knip de geselecteerde modelshape uit het aangepaste stencil en plaats deze op het klembord.

Ctrl+X

De naam van de geselecteerde modelshape wijzigen

F2

Naar boven 

Werken met vensters, taakvensters en dialoogvensters

Werken met vensters

Handeling

Druk op

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Het actieve venster sluiten

Alt+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het app-venster.

Opmerking: Als het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven als u op F6 drukt, drukt u op Alt om de focus op het lint te plaatsen.

F6 (Mogelijk moet u meer dan één keer op F6 drukken.)

Een geselecteerd venster maximaliseren

Ctrl+F10

Herstel de grootte van het Visio app-venster nadat u het hebt gemaximaliseerd.

Ctrl+F5

Kopieer een afbeelding van het scherm naar het Klembord.

Afdrukscherm

Kopieer een afbeelding van het geselecteerde venster naar het klembord.

Alt+Print screen

Voor een venster met een pictogram in de titelbalk (bijvoorbeeld een shapevenster) het snelmenu van dat venster weergeven

Alt+spatiebalk

Het dialoogvenster Pagina openen

Shift+F4

Het dialoogvenster Pagina's opnieuw schikken openen

Ctrl+Alt+P

De focus tussen tekeningen verplaatsen

Ctrl+Tab of Ctrl+F6

De focus tussen geopende tekeningen in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Shift+Tab of Ctrl+Shift+F6

De focus tussen de pagina's in een tekening verplaatsen, inclusief eventuele aantekeningenoverlays

Ctrl+Page down

De focus tussen de pagina's in een tekening in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Page up

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab-toets of Shift+Tab

Naar boven 

Het deelvenster Help gebruiken

In het deelvenster Help worden onderwerpen en andere ondersteuningsinhoud weergegeven.

Handeling

Druk op

Open het deelvenster Help .

F1

Selecteer het volgende item in het deelvenster Help .

Tabtoets

Selecteer het vorige item in het deelvenster Help .

Shift+Tab

Ga terug naar de startpagina van de Help .

Alt+Pijl-links

Schuif kleine hoeveelheden omhoog of omlaag in het momenteel weergegeven Help-onderwerp.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Schuif grotere hoeveelheden omhoog of omlaag in het momenteel weergegeven Help-onderwerp.

Pagina omhoog of Pagina omlaag

Naar boven 

Werken met taakvensters

Handeling

Druk op

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het app-venster.

Opmerking: Als het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven als u op F6 drukt, drukt u op Alt om de focus op het lint te plaatsen en drukt u vervolgens op F6 om naar het taakvenster te gaan.

F6 (Mogelijk moet u meer dan één keer op F6 drukken.)

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab-toets of Shift+Tab

Schakelen tussen opties in een geselecteerd submenu of schakelen tussen opties binnen een groep opties in een dialoogvenster.

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Open een snelmenu.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Wanneer een menu of submenu zichtbaar is, selecteert u het eerste in het menu of submenu.

Startpagina

Wanneer een menu of submenu zichtbaar is, selecteert u de laatste opdracht in het menu of submenu.

End

Naar boven 

Taakvensters laten zweven of verankeren

 1. Druk meerdere keren op F6 om het gewenste taakvenster te selecteren

 2. Druk op Alt+spatiebalk om het menu voor dat taakvenster te openen.

 3. Druk op de pijl-omlaag om de optie Zwevend venster te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Naar boven 

Werken met dialoogvensters

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tabtoets

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Shift+Tab

Schakelen tussen opties in een geopende vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groep opties.

Pijltoetsen

Voer de actie uit die is toegewezen aan de geselecteerde knop; schakel het geselecteerde selectievakje in of uit.

Spatiebalk

Open een lijst als deze is gesloten en ga naar een specifieke optie in de lijst.

De eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Selecteer een optie of schakel een selectievakje in of uit.

Alt+De onderstreepte letter in een optie of selectievakje

Open de geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Alt+toets Pijl-omlaag

Sluit de geselecteerde vervolgkeuzelijst of annuleer een opdracht en sluit een dialoogvenster.

Esc

Voer de actie uit die is toegewezen aan de standaardknop in een dialoogvenster.

Enter

Naar boven 

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een bewerkingsvak is een leeg vak waarin u een item typt of plakt, zoals uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Handeling

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Het teken links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-links

Het teken rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Het woord links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-links

Het woord rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

Naar boven 

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tabtoets

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Schakelen tussen opties in een geopende vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groep opties.

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Enter of spatiebalk

Ga naar de lijst Opslaan als in het dialoogvenster Opslaan als .

Alt+T

Ga naar het vak Bestandsnaam .

Alt+N

Ga naar de lijst met bestandstypen in het dialoogvenster Openen .

Alt+T

Open een geselecteerd bestand in het dialoogvenster Openen .

Alt+O

Sla het huidige bestand op in het dialoogvenster Opslaan .

Alt+S

Open de geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Alt+toets Pijl-omlaag

Sluit de geselecteerde vervolgkeuzelijst of annuleer een opdracht en sluit een dialoogvenster.

Esc

Werk de bestandslijst bij.

F5

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Naar boven 

In-/uitzoomen

Dit wilt u doen

Toetsen

Inzoomen

Alt+F6

Uitzoomen.

Alt+Shift+F6

Pas de weergave aan het venster aan.

Ctrl+Shift+W

Naar boven 

Zie ook

Visio Help & learning

Ondersteuning voor schermlezers voor Visio

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Visio

In dit artikel worden de sneltoetsen inVisio voor het web beschreven.

Opmerking: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op Ctrl+F en typ vervolgens uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Gewenste actie

Druk op

Alles selecteren.

Ctrl+A

Afdrukken.

Ctrl+P

Een selectie knippen.

Ctrl+X

Een selectie kopiëren.

Ctrl+C

Plak een selectie.

Ctrl+V

Een recente actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Een recente actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Naar boven 

Paginanavigatie

Handeling

Druk op

Ga naar het volgende object.

Tabtoets

Ga naar het vorige object.

Shift+Tab

Pan het diagram.

Pijltoetsen

Inzoomen.

Ctrl+plusteken (+)

Uitzoomen.

Ctrl+minteken (-)

Ga naar de volgende sectie op de pagina.

Ctrl+F6

Navigeer naar de vorige sectie op de pagina.

Ctrl+Shift+F6

Open het contextmenu van het paginatabblad met de focus op het paginatabblad.

Shift+F10 of de Windows-menutoets

Navigeer op de statusbalk.

Tab of Shift+Tab

Activeer een knop of opdracht op de statusbalk.

Enter

Naar boven 

Navigeren op het lint

Handeling

Druk op

Naar het volgende of vorige linttabblad gaan.

Tab-toets of Shift+Tab

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Enter

Een geselecteerde opdracht activeren.

Spatiebalk of Enter

Open het submenu voor een geselecteerde opdracht.

Spatiebalk, Enter of Alt+pijl-omlaag

Naar boven 

Werken met shapes

Handeling

Druk op

Een shape verplaatsen.

Pijltoetsen

Een vorm één pixel verplaatsen.

Shift+pijltoetsen

Selecteer alle shapes op de pagina.

Ctrl+A

Tekst in een vorm bewerken.

Enter of spatiebalk

Stoppen met het bewerken van tekst in een vorm.

Esc

De shape 90 graden draaien in de richting van de klok.

Ctrl+R

De shape 90 graden draaien in de richting tegen de klok in.

Ctrl+L

Geselecteerde objecten groepeer.

Ctrl+G

De groepering van een groep opheffen.

Ctrl+Shift+U

Een geselecteerde vorm verwijderen.

Verwijderen

Een vorm dupliceren.

Ctrl+D

Voeg de shape in op het canvas met de focus op een shape in de galerie Shapes .

Enter

Suggesties voor automatische verbinding weergeven met Snelle shapes.

Ctrl+pijltoetsen

Naar boven 

Tekst opmaken

Gewenste actie

Druk op

De geselecteerde tekst vet opmaken.

Ctrl+B

De geselecteerde tekst cursief opmaken.

Ctrl+I

De geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

Naar boven 

De invoegpositie in tekst verplaatsen

Handeling

Druk op

Ga op teken naar rechts.

Toets pijl-rechts

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén regel omhoog gaan

Toets pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Toets pijl-omlaag

Eén alinea naar boven verplaatsen.

Ctrl+pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de pagina gaan.

Ctrl+Home

Naar het einde van de pagina gaan.

Ctrl+End

Naar boven 

Inhoud selecteren of selectie uitbreiden

Handeling

Druk op

Selecteer of vouw selectie één teken aan de rechterkant uit.

Shift+Pijl-rechts

Selecteer of vouw selectie één teken aan de linkerkant uit.

Shift+Pijl-links

Selecteer of vouw selectie één woord rechts uit.

Shift+Ctrl+pijl-rechts

Selecteer of vouw selectie één woord links uit.

Shift+Ctrl+pijl-links

Selecteer of vouw selectie één regel omhoog uit.

Shift+pijl-omhoog

Selecteer of vouw selectie één regel omlaag uit.

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer of vouw selectie één alinea omhoog uit.

Shift+Ctrl+pijl-omhoog

Selecteer of vouw selectie één alinea omlaag uit.

Shift+Ctrl+pijl-omlaag

Selecteer of vouw selectie uit tot het begin van de regel.

Shift+Home

Selecteer of vouw selectie uit tot het einde van de regel.

Shift+End

Selecteer of vouw selectie uit tot het begin van de pagina.

Shift+Ctrl+Home

Selecteer of vouw selectie uit tot het einde van de pagina.

Shift+Ctrl+End

Naar boven 

Zie ook

Visio Help & learning

Ondersteuning voor schermlezers voor Visio

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten.

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en de actieve app.

ALT+TAB

Terug naar Visio 2010 Home.

Alt+Home

Het volgende item in het Help-venster selecteren

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp gaan (knop Vorige)

Alt+pijl-links

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (knop Volgende)

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up of Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

Shift+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Schakelen tussen gebieden in het Help-venster; bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, de adresbalk en de lijst Zoeken

Ctrl + Alt + F6

Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Naar het volgende venster gaan

ALT+TAB

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Alt+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het app-venster (met de klok mee). Mogelijk moet u meer dan één keer op F6 drukken.

Opmerking: Als het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven als u op F6 drukt, drukt u op Alt om de focus op het lint te plaatsen.

F6

Een geselecteerd venster maximaliseren

Ctrl+F10

Herstel de grootte van het Visio-app-venster nadat u het hebt gemaximaliseerd.

CTRL+F5

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

Alt+PrtScn

Voor een venster met een pictogram in de titelbalk (bijvoorbeeld een shapevenster) het snelmenu van dat venster weergeven

Alt+spatiebalk

Het dialoogvenster Pagina openen

Shift+F4

Het dialoogvenster Pagina's opnieuw schikken openen

Ctrl+Alt+P

De focus tussen tekeningen verplaatsen

Ctrl+Tab of Ctrl+F6

De focus tussen geopende tekeningen in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Shift+Tab of Ctrl+Shift+F6

De focus tussen de pagina's in een tekening verplaatsen, inclusief eventuele aantekeningenoverlays

Ctrl+Page Down

De focus tussen de pagina's in een tekening in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Page Up

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Lettertype of lettergrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Toetsen

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

In tekst of cellen bewegen

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

De invoegpositie naar het einde van een regel verplaatsen.

End

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

De invoegpositie naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het app-venster. (Mogelijk moet u meer dan één keer op F6 drukken.)

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen en vervolgens op F6 om naar het taakvenster te gaan.

F6

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Naar een andere optie in een geselecteerd submenu gaan; naar een andere optie in een groepsvak van een dialoogvenster gaan

PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Een snelmenu openen

Shift+F10

De eerste of de laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als een menu of submenu zichtbaar is

Home of End

Taakvensters laten zweven of verankeren

 1. Druk meerdere keren op F6 om het gewenste taakvenster te selecteren

 2. Druk op Alt+spatiebalk om het menu voor dit taakvenster te openen.

 3. Klik op pijl-omlaag om de opdracht Venster zwevend maken te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Werken met dialoogvensters

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Schakelen tussen opties in een geopende vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groep opties.

Pijltoetsen

Voer de actie uit die is toegewezen aan de geselecteerde knop; schakel het geselecteerde selectievakje in of uit.

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Selecteer een optie; schakel een selectievakje in of uit.

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Open een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Alt+Pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.

Esc

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een bewerkingsvak is een lege tekst waarin u een item typt of plakt, zoals uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Handeling

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Eén woord naar links gaan

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

CTRL+PIJL-RECHTS

Een teken naar links selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS

Een teken naar rechts selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een woord naar links selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Een woord naar rechts selecteren of deselecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

Shift+Tab

Schakelen tussen opties in een geopende vervolgkeuzelijst of tussen opties in een groep opties.

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Enter, spatiebalk

Naar de lijst Opslaan als gaan in het dialoogvenster Opslaan als

Alt+T

Naar het vak Bestandsnaam gaan

Alt+N

Naar de lijst Bestandstype gaan in het dialoogvenster Openen

Alt+T

Een geselecteerd bestand openen in het dialoogvenster Openen

Alt+O

Het huidige bestand opslaan in het dialoogvenster Opslaan

Alt+S

Open een geselecteerde vervolgkeuzelijst.

Alt+Pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.

Esc

De bestandenlijst bijwerken

F5

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of bestand

Shift+F10

Tekst

Tekst bewerken

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar het volgende of vorige teken in een tekstregel gaan

Pijl-rechts of pijl-links

Naar de volgende of vorige tekstregel gaan

PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG

Naar het volgende of vorige woord in een tekstregel gaan

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+pijl-links

Naar de volgende of vorige alinea gaan

Ctrl+pijl-omlaag of pijl-omhoog

Alle tekst in een tekstblok selecteren

Ctrl+A

Het volgende of vorige teken selecteren

Shift+pijl-rechts of Shift+pijl-links

Het volgende of vorige woord selecteren

Ctrl+Shift+pijl-rechts of Ctrl+Shift+pijl-links

De volgende of vorige regel selecteren

Shift+pijl-omlaag of pijl-omhoog

De volgende of vorige alinea selecteren

Ctrl+Shift+pijl-omlaag of pijl-omhoog

Het vorige woord verwijderen

CTRL+BACKSPACE

De geselecteerde tekst vervangen door de veldhoogte. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt alle tekst door de veldhoogte voor de geselecteerde shape vervangen.

Ctrl+Shift+H

Tekst opmaken

Gewenste actie

Druk op

Vet (Bijschrift 4) in- of uitschakelen

Ctrl+B

Cursief (Bijschrift 4) in- of uitschakelen

Ctrl+I

Onderstrepen (Bijschrift 4) in- of uitschakelen

Ctrl+U

Dubbel onderstrepen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+D

Hoofdletters in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+A

Klein kapitaal in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+K

Subscript (Bijschrift 4) in- of uitschakelen

Ctrl+=

Superscript (Bijschrift 4) in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+=

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

Tekst uitlijnen

Dit wilt u doen

Toetsen

Tekst links uitlijnen

Ctrl+Shift+L

Tekst horizontaal centreren

Ctrl+Shift+C

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+Shift+R

Tekst horizontaal uitvullen

Ctrl+Shift+J

Tekst boven verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+T

Tekst verticaal centreren

Ctrl+Shift+M

Tekst onder verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+V

In- en uitzoomen, navigeren

Navigeren op het lint

 1. Druk op ALT.

  De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

  Het lint in Visio 2010 met toetstips

 2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de gewenste functie.

 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, worden mogelijk extra KeyTips weergegeven. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u drukt op I, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dit tabblad.

 4. Blijf op letters drukken totdat u op de letter drukt van de opdracht of optie die u wilt gebruiken. In sommige gevallen moet u eerst op de letter drukken van de groep waartoe de opdracht behoort. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u op ALT+H, F, S drukt, krijgt de keuzelijst Tekengrootte in de groep Lettertype de focus.

  Opmerking: Druk op Alt als u de gewenste bewerking wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

In-/uitzoomen

Dit wilt u doen

Toetsen

Inzoomen

Alt+F6

Uitzoomen

Alt+Shift+F6

Aanpassen aan venster

Ctrl+Shift+W

Navigeren in volledige schermweergave

Gebruik deze sneltoetsen om te schakelen tussen Visio en een andere app of pagina wanneer u zich in de volledige schermweergave bevindt.

Handeling

Toetsen

Naar volledige schermweergave gaan

F5

Volledige schermweergave afsluiten

Esc

De volgende pagina in de tekening openen

Page Down

Teruggaan naar de vorige pagina in de tekening

Page Up

Navigeren in een webpaginatekening

Dit wilt u doen

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tab

De hyperlink voor de shape of de hyperlink op de actieve tekening activeren

Enter

Taken die specifiek zijn voor Visio

Tekst opmaken

Gewenste actie

Toetsen

Het tabblad Start openen op het lint

Alt+H

Het tabblad Lettertype in het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Open het tabblad Alinea in het dialoogvenster Tekst.

Shift+F11

Open het tabblad Tabs in het dialoogvenster Tekst.

CTRL+F11

Het dialoogvenster Opvulling voor de geselecteerde shape openen.

F3

Het dialoogvenster Regel openen.

SHIFT+F3

De Magneet en lijm-functies gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op:

Het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm openen.

Alt+F9

Schakel het selectievakje Uitlijnen op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Uitlijnen & lijm in of uit. Hiermee worden shapes uitgelijnd op items die zijn geselecteerd in de sectie Uitlijnen op van het dialoogvenster.

Z

Schakel het selectievakje Lijm op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Uitlijnen & lijm in of uit. lijmt shapes aan items die zijn geselecteerd in de sectie Lijmen aan van het dialoogvenster (menu Extra , Uitlijnen & Lijm).

G

Shapes groeperen, draaien en spiegelen

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde shapes groeperen

Ctrl+G of Ctrl+Shift+G

De groepering van shapes in de geselecteerde groep ongedaan maken

Ctrl+Shift+U

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

De geselecteerde shape naar de achtergrond verplaatsen

Ctrl+Shift+B

De geselecteerde shape naar links draaien

Ctrl+L

De geselecteerde shape naar rechts draaien

Ctrl+R

De geselecteerde shape horizontaal spiegelen

CTRL+H

De geselecteerde shape verticaal spiegelen

Ctrl+J

Het dialoogvenster Shapes uitlijnen openen voor de geselecteerde shape

F8

Tekenvensters weergeven

Dit wilt u doen

Toetsen

De geopende tekenvensters naast elkaar weergeven

Shift+F7

De geopende tekenvensters onder elkaar weergeven

Ctrl+Shift+F7

De vensters zodanig weergeven dat de titelbalken van alle vensters zichtbaar zijn

Alt+F7 of Ctrl+Alt+F7

Werkbalken die specifiek zijn voor Visio

Hulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

Schakel het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken in of uit (Bijschrift 4).

Ctrl+Shift+P

Selecteer het hulpprogramma Aanwijzer (Knop Aanwijzer).

Ctrl+1

Selecteer het hulpprogramma Connector (Bijschrift 4).

Ctrl+3

Het hulpmiddel Verbindingspunt selecteren

Ctrl+Shift+1

Het hulpmiddel Tekst (Knop Tekst) selecteren

Ctrl+2

Het hulpmiddel Tekstvak (Bijschrift 4) selecteren.

Ctrl+Shift+4

Tekenhulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

Selecteer het hulpmiddel Rechthoek (Bijschrift 4).

Ctrl+8

Selecteer het beletselteken ( Bijschrift 4).

Ctrl+9

Selecteer het hulpmiddel Lijn (Bijschrift 4).

Ctrl+6

Selecteer het hulpprogramma Arc (Bijschrift 4).

Ctrl+7

Selecteer het hulpprogramma Vrije vorm (Bijschrift 4).

Ctrl+5

Selecteer het hulpmiddel Potlood (Bijschrift 4).

Ctrl+4

Een afbeelding bijsnijden

Dit wilt u doen

Druk op

Selecteer het hulpprogramma Bijsnijden (Bijschrift 4).

Ctrl+Shift+2

Visio-shapes en -stencils

Naar een andere shape gaan op een tekenpagina

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere shape gaan op de tekenpagina. Een rechthoek met een gestippelde omtrek geeft aan dat de shape de focus heeft.

Opmerking: U kunt niet naar beschermde shapes die niet kunnen worden geselecteerd of naar shapes in een vergrendelde laag gaan.

Tab

In omgekeerde volgorde naar een andere shape gaan op de tekenpagina

Shift+Tab

Een shape selecteren die de focus heeft

Opmerking: Als u meerdere shapes wilt selecteren, drukt u op tab om de focus te vestigen op de eerste shape die u wilt selecteren en drukt u vervolgens op Enter. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de Tab-toets drukt om de focus naar een andere shape te verplaatsen. Wanneer de focusrechthoek zich boven de gewenste vorm bevindt, drukt u op Enter om die shape toe te voegen aan de selectie. Herhaal dit voor elke shape die u wilt selecteren.

Enter

De selectie of de focus van een shape opheffen

Esc

Tussen de modus voor tekstbewerking en de modus voor het selecteren van shapes schakelen bij een geselecteerde shape

F2

Een geselecteerde shape verschuiven

Pijltoetsen

Een geselecteerde shape met één pixel tegelijk verschuiven

Opmerking: ScrLk moet zijn uitgeschakeld.

Shift+pijltoetsen

Werken met modelshapes in een stencil

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar de eerste modelshape in een rij van een stencil gaan

Home

Naar de laatste modelshape in een rij van een stencil gaan

End

Naar de eerste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Up

Naar de laatste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Down

De geselecteerde modelshapes naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord naar een nieuw stencil kopiëren

Opmerking: Het nieuwe stencil moet voor bewerking eerst worden geopend.

Ctrl+V

Alle modelshapes in een stencil selecteren

Opmerking: Als u meerdere modelshapes wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen om de focus in te stellen voor de eerste gewenste modelshape. Druk op de pijltoetsen terwijl u Shift ingedrukt houdt om de focus naar een andere modelshape te verplaatsen. Als de gestippelde rechthoek voor de focus rond de gewenste modelshape wordt weergegeven, drukt u op Enter om deze modelshape aan de selectie toe te voegen. Herhaal deze handeling voor elke modelshape die u wilt selecteren.

Ctrl+A

De selectie van een modelshape met focus inschakelen of opheffen

Shift+Enter

De selectie van modelshapes in een stencil opheffen

Esc

De geselecteerde modelshapes in de tekening invoegen

Ctrl+Enter

Werken met stencils in de bewerkingsmodus

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde modelshape verwijderen

Del

De geselecteerde modelshape van het aangepaste stencil knippen en op het Klembord plaatsen

CTRL+X

De naam van de geselecteerde modelshape wijzigen

F2

Zie ook

Visio-helpcentrum

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Visio

Help voor de webversie van Visio

Een Visio voor het webdiagram toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×