Sneltoetsen voor Visio

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voorMicrosoft Visio helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

 • De sneltoetsen in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Een plusteken (+) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken.

 • Een komma (,) in een sneltoets betekent dat u op meerdere toetsen na elkaar moet drukken.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel ziet u de meestgebruikte toetscombinaties in Microsoft Visio.

Dit wilt u doen

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tabtoets

Voer de volledige schermweergave in.

F5

De schermvullende weergave sluiten.

Esc

Het tabblad Start openen op het lint.

Alt+H

Het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Het taakvenster Vorm opmaken openen

F3

De geselecteerde shapes groeperen

CTRL + G of CTRL + SHIFT + G

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

Het hulpmiddel Aanwijzer ( Knop Aanwijzer ) selecteren

Ctrl+1

Het hulpmiddel Tekst ( Knop Tekst ) selecteren

Ctrl+2

Het hulpmiddel Tekstvak ( Knopafbeelding ) selecteren.

Ctrl+Shift+4

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Navigeren in Microsoft Visio

Navigeren in de modus voor volledig scherm

Gebruik deze sneltoetsen om tussenMicrosoft Visio en een ander programma of pagina te schakelen wanneer u de volledige schermweergave gebruikt.

Dit wilt u doen

Sneltoets

Voer de volledige schermweergave in.

F5

De schermvullende weergave sluiten.

Esc

De volgende pagina in de tekening openen

Page Down

Teruggaan naar de vorige pagina in de tekening

Page Up

Navigeren in een webpaginatekening

Dit wilt u doen

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tabtoets

De hyperlink voor de shape of de hyperlink op de actieve tekening activeren

Enter

De invoegpositie in tekst of cellen verplaatsen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Eén teken naar links verplaatsen.

Toets pijl-links

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Toets pijl-rechts

Eén regel omhoog gaan

Toets pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Toets pijl-omlaag

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Naar het einde van de regel gaan

End

Naar het begin van de regel gaan.

Home

Eén alinea omhoog gaan

Ctrl+pijl-omhoog

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+pijl-omlaag

Naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

Naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

Navigeren op het lint

 1. Druk op Alt.

  De toetstips worden weergegeven als letters boven elke optie die beschikbaar is in de huidige weergave.

  Het lint in Visio 2010 met toetstips

 2. Druk op het toetsenbord op de toets die overeenkomt met de letter die in de KeyTip wordt weergegeven op de optie die u wilt gebruiken. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kan het zijn dat er extra toetstips verschijnen.

 3. Druk op de toetsen die overeenkomen met de letters totdat u de gewenste optie of het gewenste besturingselement hebt geactiveerd.

  In sommige gevallen moet u eerst de letter van de groep selecteren die de optie bevat. Druk op ALT + H, F, S om de vervolgkeuzelijst grootte in de groep lettertype te openen.

  Opmerking: Als u een actie wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen, drukt u op ALT.

Tekst bewerken en opmaken

Handeling

Sneltoets

Het tabblad Start openen op het lint.

Alt+H

Het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Het taakvenster Vorm opmaken openen

F3

Vet ( Knopafbeelding ) in-of uitschakelen

Ctrl+B

Cursief ( Knopafbeelding ) in-of uitschakelen

Ctrl+I

De optie onderstrepen ( Knopafbeelding ) in-of uitschakelen.

Ctrl+U

Dubbel onderstrepen in-of uitschakelen.

Ctrl+Shift+D

Hoofdletters in-of uitschakelen

Ctrl+Shift+A

Klein kapitaal in-of uitschakelen

Ctrl+Shift+K

Schakel subscript ( Knopafbeelding ) in of uit.

Ctrl+gelijkteken (=)

Superscript ( Knopafbeelding ) in-of uitschakelen

CTRL + SHIFT + gelijkteken (=)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten.

Ctrl+Shift+Punthaak rechts (>)

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

Ctrl+Shift+Punthaak links (<)

Naar het volgende of vorige teken in een tekstregel gaan

Toets Pijl-rechts of Pijl-links

Naar de volgende of vorige tekstregel gaan

Toets pijl-omlaag of pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige woord in een tekstregel gaan

Ctrl + pijl-rechts of pijl-links

Naar de volgende of vorige alinea gaan

Ctrl + pijl-omlaag of pijl-omhoog

Alle tekst in een tekstblok selecteren

Ctrl+A

Het volgende of vorige teken selecteren

Shift + pijl-rechts of pijl-links

Het volgende of vorige woord selecteren

CTRL + SHIFT + pijl-rechts of de toets pijl-links

De volgende of vorige regel selecteren

Shift + pijl-omlaag of pijl-omhoog

De volgende of vorige alinea selecteren

CTRL + SHIFT + pijl-omlaag of pijl-omhoog

Het vorige woord verwijderen

Ctrl+Backspace

De geselecteerde tekst vervangen door de veldhoogte. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt alle tekst door de veldhoogte voor de geselecteerde shape vervangen.

Ctrl+Shift+H

Tekst uitlijnen

Dit wilt u doen

Toetsen

Tekst links uitlijnen

Ctrl+Shift+L

Tekst horizontaal centreren

Ctrl+Shift+C

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+Shift+R

Tekst horizontaal uitvullen

Ctrl+Shift+J

Tekst boven verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+T

Tekst verticaal centreren

Ctrl+Shift+M

Tekst onder verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+V

De functies Uitlijnen & lijm gebruiken

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het dialoogvenster Magneet en lijm openen.

Alt+F9

Shapes groeperen, draaien en spiegelen

Dit wilt u doen

Druk op:

De geselecteerde shapes groeperen

CTRL + G of CTRL + SHIFT + G

De groepering van shapes in de geselecteerde groep ongedaan maken

Ctrl+Shift+U

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

De geselecteerde shape naar de achtergrond verplaatsen

Ctrl+Shift+B

De geselecteerde vorm naar links draaien.

Ctrl+L

De geselecteerde vorm naar rechts draaien.

Ctrl+R

De geselecteerde shape horizontaal spiegelen

Ctrl+H

De geselecteerde shape verticaal spiegelen

Ctrl+J

Het dialoogvenster Shapes uitlijnen openen voor de geselecteerde shape

F8

Tekenvensters weergeven

Dit wilt u doen

Sneltoets

De geopende tekenvensters naast elkaar weergeven

Shift+F7

De geopende tekenvensters onder elkaar weergeven

Ctrl+Shift+F7

De vensters zodanig weergeven dat de titelbalken van alle vensters zichtbaar zijn

Alt + F7 of CTRL + ALT + F7

Hulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken ( Knopafbeelding ) wijzigen

Ctrl+Shift+P

Het hulpmiddel Aanwijzer ( Knop Aanwijzer ) selecteren

Ctrl+1

Het hulpmiddel verbindingslijn ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+3

Selecteer het hulpmiddel verbindingspunt.

Ctrl+Shift+1

Het hulpmiddel Tekst ( Knop Tekst ) selecteren

Ctrl+2

Het hulpmiddel Tekstvak ( Knopafbeelding ) selecteren.

Ctrl+Shift+4

Hulpmiddelen voor tekenen selecteren

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel Rechthoek ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+8

Het hulpmiddel ellips ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+9

Het hulpmiddel lijn ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+6

Het hulpmiddel boog ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+7

Het hulpmiddel Vrije vorm ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+5

Selecteer het hulpmiddel Potlood ( Knopafbeelding ).

Ctrl+4

Een afbeelding bijsnijden

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel bijsnijden ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+Shift+2

Werken met Visio-shapes en-stencils

Naar een andere shape gaan op een tekenpagina

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere shape gaan op de tekenpagina. Een rechthoek met een gestippelde omtrek geeft aan dat de shape de focus heeft.

Opmerking: U kunt niet naar beschermde shapes die niet zijn beveiligd tegen selectie of een vergrendelde laag.

Tabtoets

In omgekeerde volgorde naar een andere shape gaan op de tekenpagina

Shift+Tab

Een shape selecteren die de focus heeft

Opmerking: Als u meerdere vormen wilt selecteren, drukt u op de tab-toets om de focus te verplaatsen naar de eerste shape die u wilt selecteren en drukt u op ENTER. Als u de focus naar een andere shape wilt verplaatsen, houdt u SHIFT ingedrukt, drukt u op de tab-toets totdat de focus is verplaatst naar de gewenste shape en drukt u vervolgens op ENTER om deze vorm toe te voegen aan de selectie. Herhaal dit voor elke shape die u wilt selecteren.

Enter

De selectie of de focus van een shape opheffen

Esc

Schakelen tussen de modus voor tekstbewerking en de modus voor het selecteren van shapes voor de geselecteerde shape

F2

De geselecteerde shape verschuiven

Pijltoetsen

De geselecteerde shape met één pixel tegelijk verschuiven

Opmerking: Schuif vergrendeling moet zijn uitgeschakeld.

Shift+pijltoetsen

Werken met modelshapes in een stencil

Dit wilt u doen

Sneltoets

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar de eerste modelshape in een rij van een stencil gaan

Home

Naar de laatste modelshape in een rij van een stencil gaan

End

Naar de eerste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Up

Naar de laatste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Down

De geselecteerde modelshapes naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord naar een nieuw stencil kopiëren

Opmerking: Het nieuwe stencil moet voor bewerking eerst worden geopend.

Ctrl+V

Alle modelshapes in een stencil selecteren

Opmerking: Als u meerdere modelshapes wilt selecteren (in plaats van allemaal), drukt u op de pijltoetsen om de focus in te stellen voor de eerste gewenste modelshape. Als u de focus wilt verplaatsen naar een andere modelshape, houdt u SHIFT ingedrukt, drukt u op de pijltoetsen totdat de focus zich boven de gewenste vorm bevindt en drukt u op ENTER om deze vorm toe te voegen aan de selectie. Herhaal deze handeling voor elke shape die u wilt selecteren.

Ctrl+A

De selectie van een modelshape met focus inschakelen of opheffen

Shift+Enter

De selectie van modelshapes in een stencil opheffen

Esc

De geselecteerde modelshapes in de tekening invoegen

Ctrl+Enter

Werken met stencils in de bewerkingsmodus

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde modelshape verwijderen

Verwijderen

De geselecteerde modelshape van het aangepaste stencil knippen en op het Klembord plaatsen

Ctrl+X

De naam van de geselecteerde modelshape wijzigen

F2

Werken met Vensters, taakvensters en dialoogvensters

Werken met Vensters

Dit wilt u doen

Druk op

Naar het volgende venster gaan

Alt+Tab

Het actieve venster sluiten

Alt+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom) Mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken.

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op ALT om de focus naar het lint te verplaatsen.

F6

Een geselecteerd venster maximaliseren

Ctrl+F10

De grootte van het Visio_1st_NoVer-programmavenster herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd.

Ctrl+F5

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PrtScn

Een schermafbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren

Alt+PrtScn

Voor een venster met een pictogram in de titelbalk (bijvoorbeeld een shapevenster) het snelmenu van dat venster weergeven

Alt+spatiebalk

Het dialoogvenster Pagina openen

Shift+F4

Het dialoogvenster Pagina's opnieuw schikken openen

Ctrl+Alt+P

De focus tussen tekeningen verplaatsen

CTRL + TAB of CTRL + F6

De focus tussen geopende tekeningen in omgekeerde volgorde verplaatsen

CTRL + SHIFT + TAB of CTRL + SHIFT + F6

De focus tussen de pagina's in een tekening verplaatsen, inclusief eventuele aantekeningenoverlays

Ctrl+Page Down

De focus tussen de pagina's in een tekening in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Page Up

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab-toets of Shift+Tab

Het venster online-Help gebruiken

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

Gewenste actie

Drukt u op

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten.

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

Alt+Tab

Ga terug naar de startpagina van Visio_1st_NoVer Help.

Alt+Home

Het volgende item in het Help-venster selecteren

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp teruggaan (de knop Vorige).

Alt+Pijl-links

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (de knop Volgende).

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up of Page Down

Werken met taakvensters

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster. (U moet mogelijk meer dan één keer op F6 drukken.)

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op ALT om de focus naar het lint te verplaatsen, en vervolgens drukt u op F6 om naar het taakvenster te gaan.

F6

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab-toets of Shift+Tab

Schakelen tussen opties in een geselecteerd submenu of schakelen tussen opties in een groep met opties in een dialoogvenster.

Toets pijl-omlaag of pijl-omhoog

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Een snelmenu openen

Shift+F10

De eerste of de laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als een menu of submenu zichtbaar is

Home of End

Taakvensters laten zweven of verankeren
 1. Druk meerdere keren op F6 om het gewenste taakvenster te selecteren

 2. Druk op ALT + SPATIEBALK om het menu voor dit taakvenster te openen.

 3. Druk op de toets pijl-omlaag om de optie venster zwevend te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Werken met dialoogvensters

Dit wilt u doen

Drukt u op

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tabtoets

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar een specifieke optie in de lijst gaan.

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren of een selectievakje in- of uitschakelen

ALT + de onderstreepte letter in een optie

De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+toets Pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten of een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.

Esc

De actie uitvoeren die is toegewezen aan de standaardknop in een dialoogvenster.

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Toets pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links verplaatsen.

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts verplaatsen.

Ctrl+pijl-rechts

Het teken links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-links

Het teken rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Het woord links van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

CTRL + SHIFT + pijl-links

Het woord rechts van de invoegpositie selecteren of deze selectie opheffen

CTRL + SHIFT + pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende optie of het volgende groepsvak gaan

Tab

Naar de vorige optie of het vorige groepsvak gaan

Shift+Tab

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Enter of SPATIEBALK

Naar de lijst Opslaan als gaan in het dialoogvenster Opslaan als .

Alt+T

Ga naar het vak bestandsnaam .

Alt+N

Naar de lijst Bestandstype gaan in het dialoogvenster openen .

Alt+T

Een geselecteerd bestand openen in het dialoogvenster openen .

Alt+O

Het huidige bestand opslaan in het dialoogvenster Opslaan .

Alt+S

De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+toets Pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten of een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten.

Esc

De bestandenlijst bijwerken.

F5

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of een bestand

Shift+F10

In-/uitzoomen

Dit wilt u doen

Toetsen

Inzoomen

Alt+F6

Uitzoomen.

Alt+Shift+F6

De weergave aanpassen aan het venster.

Ctrl+Shift+W

Veelgebruikte sneltoetsen

Gewenste actie

Sneltoets

Alles selecteren

Ctrl+A

Afdrukken

Ctrl+P

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Paginanavigatie

Dit wilt u doen

Sneltoets

Naar het volgende object

Tab

Naar het vorige object

Shift+Tab

Het diagram pannen

Pijltoetsen

Inzoomen

Ctrl++

Uitzoomen

Ctrl+-

Naar de volgende sectie op de pagina gaan

Ctrl+F6

Naar de vorige sectie op de pagina gaan

Ctrl+Shift+F6

Met de toetsenbordfocus op het paginatabblad het contextmenu van het paginatabblad openen

Shift+F10

Navigeren door de statusbalk

Tab of Shift+Tab

Een knop of opdracht op de statusbalk activeren

Enter

Navigeren op het lint

Dit wilt u doen

Sneltoets

Naar het volgende of vorige tabblad op het lint gaan

Tab, Shift+Tab

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint

Enter

Een geselecteerde opdracht activeren

Spatiebalk of Enter

Het menu voor een geselecteerde opdracht openen

Spatiebalk, Enter of Alt+pijl-omlaag

Werken met shapes

Dit wilt u doen

Sneltoets

Een shape verplaatsen

Pijltoetsen

Een shape verplaatsen met 1 pixel

Shift+pijltoetsen

Alle shapes op de pagina selecteren

Ctrl+A

Tekst in een shape bewerken

Enter of spatiebalk

Stoppen met het bewerken van tekst in een shape

Esc

Shape met 90 graden rechtsom draaien

Ctrl+R

Shape met 90 graden linksom draaien

Ctrl+L

Geselecteerde objecten groeperen

Ctrl+G

Een groep opheffen

Ctrl+Shift+U

Een geselecteerde shape verwijderen

Del

Een shape dupliceren

Ctrl+D

Met de toetsenbordfocus op een shape in de galerie Shapes de shape invoegen in het bewerkingsgebied

Enter

Suggesties voor automatisch verbinden weergeven met snelle shapes

Ctrl+pijltoetsen

Tekst opmaken

Dit wilt u doen

Sneltoets

Geselecteerde tekst vet maken

Ctrl+B

Geselecteerde tekst cursief maken

Ctrl+I

Geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl+U

De invoegpositie in tekst verplaatsen

Handeling

Druk op

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag

Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Ctrl+Pijl-omlaag

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Inhoud selecteren of selectie uitbreiden

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

Shift+Pijl-rechts

Eén teken naar links

Shift+Pijl-links

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Shift+Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Shift+Pijl-omhoog

Eén regel omlaag.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel

Shift+Home

Naar het einde van de regel

Shift+End

Naar het begin van de pagina

Shift+Ctrl+Home

Naar het einde van de pagina

Shift+Ctrl+End

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten.

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar de introductiepagina van TE000130243

ALT+HOME

Het volgende item in het Help-venster selecteren

TAB

Het vorige item in het Help-venster selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

ENTER

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp gaan (knop Vorige)

Alt+pijl-links

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (knop Volgende)

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up of Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

Shift+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Schakelen tussen gebieden in het Help-venster; bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, de adresbalk en de lijst Zoeken

F6

Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-links of pijl-rechts

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Naar het volgende venster gaan

ALT+TAB

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

Alt+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom) Mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken.

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen.

F6

Een geselecteerd venster maximaliseren

Ctrl+F10

Het formaat van het programmavenster van Visio herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd

CTRL+F5

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

Alt+PrtScn

Voor een venster met een pictogram in de titelbalk (bijvoorbeeld een shapevenster) het snelmenu van dat venster weergeven

Alt+spatiebalk

Het dialoogvenster Pagina openen

Shift+F4

Het dialoogvenster Pagina's opnieuw schikken openen

Ctrl+Alt+P

De focus tussen tekeningen verplaatsen

Ctrl+Tab of Ctrl+F6

De focus tussen geopende tekeningen in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Shift+Tab of Ctrl+Shift+F6

De focus tussen de pagina's in een tekening verplaatsen, inclusief eventuele aantekeningenoverlays

Ctrl+Page Down

De focus tussen de pagina's in een tekening in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Page Up

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Lettertype of lettergrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Toetsen

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

In tekst of cellen bewegen

Dit wilt u doen

Drukt u op

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

De invoegpositie naar het einde van een regel verplaatsen.

End

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

De invoegpositie naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+Home

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Toetsen

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster. (U moet mogelijk meer dan één keer op F6 drukken.)

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen en vervolgens op F6 om naar het taakvenster te gaan.

F6

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Naar een andere optie in een geselecteerd submenu gaan; naar een andere optie in een groepsvak van een dialoogvenster gaan

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Een snelmenu openen

Shift+F10

De eerste of de laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als een menu of submenu zichtbaar is

Home of End

Taakvensters laten zweven of verankeren

 1. Druk meerdere keren op F6 om het gewenste taakvenster te selecteren

 2. Druk op Alt+spatiebalk om het menu voor dit taakvenster te openen.

 3. Klik op pijl-omlaag om de opdracht Venster zwevend maken te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Werken met dialoogvensters

Handeling

Drukt u op

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

CTRL+PIJL-RECHTS

Een teken naar links selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS

Een teken naar rechts selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een woord naar links selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Een woord naar rechts selecteren of deselecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

Shift+End

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of groep met opties.

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Enter, spatiebalk

Naar de lijst Opslaan als gaan in het dialoogvenster Opslaan als

Alt+T

Naar het vak Bestandsnaam gaan

Alt+N

Naar de lijst Bestandstype gaan in het dialoogvenster Openen

Alt+T

Een geselecteerd bestand openen in het dialoogvenster Openen

Alt+O

Het huidige bestand opslaan in het dialoogvenster Opslaan

Alt+S

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bestandenlijst bijwerken

F5

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of bestand

Shift+F10

Tekst

Tekst bewerken

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar het volgende of vorige teken in een tekstregel gaan

Pijl-rechts of pijl-links

Naar de volgende of vorige tekstregel gaan

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige woord in een tekstregel gaan

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+pijl-links

Naar de volgende of vorige alinea gaan

Ctrl+pijl-omlaag of Ctrl+pijl-omhoog

Alle tekst in een tekstblok selecteren

Ctrl+A

Het volgende of vorige teken selecteren

Shift+pijl-rechts of Shift+pijl-links

Het volgende of vorige woord selecteren

Ctrl+Shift+pijl-rechts of Ctrl+Shift+pijl-links

De volgende of vorige regel selecteren

Shift+pijl-omlaag of Shift+pijl-omhoog

De volgende of vorige alinea selecteren

Ctrl+Shift+pijl-omlaag of Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Het vorige woord verwijderen

CTRL+BACKSPACE

De geselecteerde tekst vervangen door de veldhoogte. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt alle tekst door de veldhoogte voor de geselecteerde shape vervangen.

Ctrl+Shift+H

Tekst opmaken

Gewenste actie

Sneltoets

Vet ( Knopafbeelding ) in- of uitschakelen

Ctrl+B

Cursief ( Knopafbeelding ) in- of uitschakelen

Ctrl+I

Onderstrepen ( Knopafbeelding ) in- of uitschakelen

Ctrl+U

Dubbel onderstrepen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+D

Hoofdletters in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+A

Klein kapitaal in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+K

Subscript ( Knopafbeelding ) in- of uitschakelen

Ctrl+=

Superscript ( Knopafbeelding ) in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+=

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

Tekst uitlijnen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Tekst links uitlijnen

Ctrl+Shift+L

Tekst horizontaal centreren

Ctrl+Shift+C

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+Shift+R

Tekst horizontaal uitvullen

Ctrl+Shift+J

Tekst boven verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+T

Tekst verticaal centreren

Ctrl+Shift+M

Tekst onder verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+V

In- en uitzoomen, navigeren

Navigeren op het lint

 1. Druk op ALT.

  De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

  Het lint in Visio 2010 met toetstips

 2. Druk op de letter die wordt weergegeven in de toetstip bij de gewenste functie.

 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kan het zijn dat er extra toetstips verschijnen. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u drukt op I, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dit tabblad.

 4. Blijf op letters drukken totdat u drukt op de letter van de opdracht of het besturingselement waarvan u gebruik wilt maken. In sommige gevallen moet u eerst op de letter drukken van de groep waartoe de opdracht behoort. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u op ALT+H, F, S drukt, krijgt de keuzelijst Tekengrootte in de groep Lettertype de focus.

  Opmerking: Druk op Alt als u de gewenste bewerking wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

In-/uitzoomen

Dit wilt u doen

Sneltoets

Inzoomen

Alt+F6

Uitzoomen

Alt+Shift+F6

Aanpassen aan venster

Ctrl+Shift+W

Navigeren in volledige schermweergave

Gebruik deze sneltoetsen om tussen Visio en een ander programma of pagina te schakelen als u in de volledige schermweergave bent.

Actie

Sneltoets

Naar volledige schermweergave gaan

F5

Volledige schermweergave afsluiten

Esc

De volgende pagina in de tekening openen

Page Down

Teruggaan naar de vorige pagina in de tekening

Page Up

Navigeren in een webpaginatekening

Dit wilt u doen

Toetsen

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tab

De hyperlink voor de shape of de hyperlink op de actieve tekening activeren

Enter

Taken die specifiek zijn voor Visio

Tekst opmaken

Gewenste actie

Sneltoets

Het tabblad Start openen op het lint

Alt+H

Het tabblad Lettertype in het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Open het tabblad Alinea in het dialoogvenster Tekst.

Shift+F11

Open het tabblad Tabs in het dialoogvenster Tekst.

CTRL+F11

Het dialoogvenster Opvulling voor de geselecteerde shape openen.

F3

Het dialoogvenster Regel openen.

SHIFT+F3

De Magneet en lijm-functies gebruiken

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm openen.

Alt+F9

Het selectievakje Magneet op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm in- of uitschakelen. Met deze optie zet u shapes vast op items die zijn geselecteerd in de sectie Uitlijnen op van het dialoogvenster.

S

Het selectievakje Lijm op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm in- of uitschakelen. Met deze optie lijmt u shapes op items die zijn geselecteerd in de sectie Lijmen op van het dialoogvenster (menu Extra, Magneet en lijm).

G

Shapes groeperen, draaien en spiegelen

Dit wilt u doen

Druk op:

De geselecteerde shapes groeperen

Ctrl+G of Ctrl+Shift+G

De groepering van shapes in de geselecteerde groep ongedaan maken

Ctrl+Shift+U

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

Ctrl+Shift+F

De geselecteerde shape naar de achtergrond verplaatsen

Ctrl+Shift+B

De geselecteerde shape naar links draaien

Ctrl+L

De geselecteerde shape naar rechts draaien

Ctrl+R

De geselecteerde shape horizontaal spiegelen

CTRL+H

De geselecteerde shape verticaal spiegelen

Ctrl+J

Het dialoogvenster Shapes uitlijnen openen voor de geselecteerde shape

F8

Tekenvensters weergeven

Dit wilt u doen

Sneltoets

De geopende tekenvensters naast elkaar weergeven

Shift+F7

De geopende tekenvensters onder elkaar weergeven

Ctrl+Shift+F7

De vensters zodanig weergeven dat de titelbalken van alle vensters zichtbaar zijn

Alt+F7 of Ctrl+Alt+F7

Werkbalken die specifiek zijn voor Visio

Hulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken ( Knopafbeelding ) wijzigen

Ctrl+Shift+P

Het hulpmiddel Aanwijzer ( Knop Aanwijzer ) selecteren

Ctrl+1

Het hulpmiddel verbindingslijn ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+3

Het hulpmiddel Verbindingspunt selecteren

Ctrl+Shift+1

Het hulpmiddel Tekst ( Knop Tekst ) selecteren

Ctrl+2

Het hulpmiddel Tekstvak ( Knopafbeelding ) selecteren.

Ctrl+Shift+4

Tekenhulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel Rechthoek ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+8

Het hulpmiddel ellips ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+9

Het hulpmiddel lijn ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+6

Het hulpmiddel boog ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+7

Het hulpmiddel Vrije vorm ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+5

Selecteer het hulpmiddel Potlood ( Knopafbeelding ).

Ctrl+4

Een afbeelding bijsnijden

Dit wilt u doen

Sneltoets

Het hulpmiddel bijsnijden ( Knopafbeelding ) selecteren

Ctrl+Shift+2

Visio-shapes en -stencils

Naar een andere shape gaan op een tekenpagina

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere shape gaan op de tekenpagina. Een rechthoek met een gestippelde omtrek geeft aan dat de shape de focus heeft.

Opmerking: U kunt niet naar beschermde shapes die niet kunnen worden geselecteerd of naar shapes in een vergrendelde laag gaan.

Tab

In omgekeerde volgorde naar een andere shape gaan op de tekenpagina

Shift+Tab

Een shape selecteren die de focus heeft

Opmerking: Als u meerdere vormen wilt selecteren, drukt u op de TAB-toets om de focus te verplaatsen naar de eerste shape die u wilt selecteren en drukt u op ENTER. Houd SHIFT ingedrukt en druk op de TAB-toets om de focus te verplaatsen naar een andere shape. Wanneer de focus zich boven de gewenste vorm bevindt, drukt u op ENTER om de shape aan de selectie toe te voegen. Herhaal dit voor elke shape die u wilt selecteren.

Enter

De selectie of de focus van een shape opheffen

ESC

Tussen de modus voor tekstbewerking en de modus voor het selecteren van shapes schakelen bij een geselecteerde shape

F2

Een geselecteerde shape verschuiven

Pijltoetsen

Een geselecteerde shape met één pixel tegelijk verschuiven

Opmerking: ScrLk moet zijn uitgeschakeld.

Shift+pijltoetsen

Werken met modelshapes in een stencil

Dit wilt u doen

Toetsen

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar de eerste modelshape in een rij van een stencil gaan

Home

Naar de laatste modelshape in een rij van een stencil gaan

End

Naar de eerste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Up

Naar de laatste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Down

De geselecteerde modelshapes naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord naar een nieuw stencil kopiëren

Opmerking: Het nieuwe stencil moet voor bewerking eerst worden geopend.

Ctrl+V

Alle modelshapes in een stencil selecteren

Opmerking: Als u meerdere modelshapes wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen om de focus in te stellen voor de eerste gewenste modelshape. Druk op de pijltoetsen terwijl u Shift ingedrukt houdt om de focus naar een andere modelshape te verplaatsen. Als de gestippelde rechthoek voor de focus rond de gewenste modelshape wordt weergegeven, drukt u op Enter om deze modelshape aan de selectie toe te voegen. Herhaal deze handeling voor elke modelshape die u wilt selecteren.

Ctrl+A

De selectie van een modelshape met focus inschakelen of opheffen

Shift+Enter

De selectie van modelshapes in een stencil opheffen

Esc

De geselecteerde modelshapes in de tekening invoegen

Ctrl+Enter

Werken met stencils in de bewerkingsmodus

Dit wilt u doen

Toetsen

De geselecteerde modelshape verwijderen

Del

De geselecteerde modelshape van het aangepaste stencil knippen en op het Klembord plaatsen

CTRL+X

De naam van de geselecteerde modelshape wijzigen

F2

Zie ook

Helpcentrum voor Visio

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Visio

Help voor de webversie van Visio

Een Visio-diagram toegankelijk maken

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×