SOMPRODUCT, functie

De functie SOMPRODUCT retourneert de som van de producten van de corresponderende bereiken of matrices. De standaardbewerking is vermenigvuldigen, maar optellen, aftrekken en delen is ook mogelijk.

In dit voorbeeld gebruiken we SOMPRODUCT om de totale verkoop voor een bepaald item en de grootte te retourneren:

Voorbeeld van het gebruik van de functie SOMPRODUCT om de totale verkoop te retourneren wanneer deze wordt geleverd met productnaam, grootte en afzonderlijke Verkoopwaarden.

SOMPRODUCT komt overeen met alle exemplaren van het item Y/size M en telt deze op, zodat dit voorbeeld 21 plus 41 gelijk is aan 62.

Syntaxis

De standaardbewerking (vermenigvuldiging) gebruiken:

= SOMPRODUCT (matrix1; [matrix2]; [matrix3];...)

De syntaxis van de functie SOMPRODUCT heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

matrix1   

Vereist

Het eerste matrixargument waarvan u de elementen wilt vermenigvuldigen en vervolgens wilt optellen.

[matrix2], [matrix3],...    

Optioneel

Matrixargumenten 2 tot en met 255 waarvan u de elementen wilt vermenigvuldigen en vervolgens wilt optellen.

Andere rekenkundige bewerkingen uitvoeren

Gebruik SOMPRODUCT zoals u gewend bent, maar vervang de scheidingstekens van de matrixargumenten met de rekenkundige operatoren die u wilt (*,/, +,-). Wanneer alle bewerkingen worden uitgevoerd, worden de resultaten zoals gebruikelijk opgeteld.

Opmerking: Als u rekenkundige operatoren gebruikt, moet u de matrixargumenten tussen haakjes plaatsen en haakjes gebruiken om de volgorde van rekenkundige bewerkingen te bepalen.

Opmerkingen

  • De opgegeven matrices moeten dezelfde dimensie hebben. Als dat niet het geval is, geeft SOMPRODUCT de foutwaarde #WAARDE! als resultaat. Bijvoorbeeld: = SOMPRODUCT (C2: C10; D2: D5) retourneert een fout, omdat de bereiken niet even groot zijn.

  • In SOMPRODUCT worden niet-numerieke matrixgegevens als nullen beschouwd.

  • Voor de beste prestaties moet SOMPRODUCT niet worden gebruikt met volledige kolomverwijzingen. Voorwaarden = SOMPRODUCT (A:A, B:B): met deze functie worden de 1.048.576-cellen in kolom A vermenigvuldigd met de 1.048.576-cellen in kolom B voordat u ze toevoegt. 

Voorbeeld 1

Voorbeeld van de functie SOMPRODUCT gebruikt om de som van de verkochte artikelen te retourneren wanneer de kostprijs en de hoeveelheid wordt aangegeven

Als u de formule wilt maken met behulp van de bovenstaande voorbeeldlijst, typt u = SOMPRODUCT (C2: C5; D2: D5) en drukt u op Enter. Elke cel in kolom C wordt vermenigvuldigd met de corresponderende cel in dezelfde rij in kolom D, en de resultaten worden opgeteld. Het totale bedrag voor de boodschappen is $78,97.

Als u een langere formule wilt schrijven die hetzelfde resultaat oplevert, typt u = C2 * D2 + C3 * D3 + C4 * D4 + C5 * D5 en drukt u op Enter. Nadat u op ENTER hebt gedrukt, is het resultaat hetzelfde: $78,97. Cel C2 wordt vermenigvuldigd met D2, en het resultaat wordt opgeteld bij het resultaat van cel C3 tot cel D3.

Voorbeeld 2

In het volgende voorbeeld wordt SOMPRODUCT gebruikt om de totale nettoverkoop van verkoopmedewerker te retourneren, waarbij we zowel totale verkoop als kosten per intermediair hebben. In dit geval gebruiken we een Excel- tabel, waarin gestructureerde verwijzingen worden gebruikt in plaats van standaard Excel-bereiken. Hier ziet u de naam van de verkopen, onkosten en het bereik van de agent waarnaar wordt verwezen.

Voorbeeld van de functie SOMPRODUCT om de totale verkoop per verkoper te retourneren wanneer deze wordt vermeld bij de verkoop en onkosten.

De formule is: = SOMPRODUCT (((Tabel1 [verkoop]) + (Tabel1 [onkosten])) * (Tabel1 [agent] = B8)), en geeft als resultaat de som van alle verkopen en uitgaven voor de agent die wordt weergegeven in cel B8.

Voorbeeld 3

In dit voorbeeld willen we het totaal van een bepaald artikel van een bepaalde regio weergeven. In dit geval hebben de hoeveelheid kersen de regio Oost verkocht?

Exampe voor het gebruik van SOMPRODUCT om de som van de items per regio te retourneren. In dit geval zijn het aantal kersen verkocht in de regio Oost.

Hier is de formule: = SOMPRODUCT ((B2: B9 = B12) * (C2: C9 = C12) * D2: D9). Het aantal exemplaren van Oost wordt eerst vermenigvuldigd met het aantal overeenkomstige exemplaren van kersen. Ten slotte worden de waarden van de corresponderende rijen in de kolom Verkopen opgeteld. Als u wilt zien hoe Excel dit berekent, selecteert u de cel in de formule en gaat u naar formules > geëvalueerde formule > evalueren.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Voorwaardelijke berekeningen uitvoeren op celbereiken

Optellen op basis van meerdere criteria met sommen

Tellen op basis van meerdere criteria met aantallen. als

Gemiddelde op basis van meerdere criteria met gemiddelden. als

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×