Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking: De functie, methode, object of eigenschap die in dit onderwerp wordt beschreven, is uitgeschakeld als de Microsoft Jet Expression-service wordt uitgevoerd in de sandboxmodus, waardoor mogelijk onveilige expressies niet kunnen worden geëvalueerd. Voor meer informatie over de sandbox-modus zoekt u naar 'sandbox-modus' in de Help.

Gebruik deze functie samen met de instructie Print # of de methode Print om uitvoer te positioneren.

Syntaxis

Spc ( n )

Het vereiste argument nargument is het aantal spaties dat moet worden ingevoegd voordat de volgende expressie in een lijst wordt weergegeven of afgedrukt.

Opmerkingen

Als n kleiner is dan de breedte van de uitvoerregel, volgt de volgende afdrukpositie direct na het aantal afgedrukte spaties. Als n groter is dan de breedte van de uitvoerregel, berekent Spc de volgende afdrukpositie met deze formule:

huidigeafdrukpositie + (n Mod breedte)

Als de huidige afdrukpositie bijvoorbeeld 24 is, de uitvoerregel 80 breed is en u Spc(90) opgeeft, begint de volgende uitvoer bij positie 34 (de huidige afdrukpositie + het verschil tussen 90/80). Als het verschil tussen de huidige afdrukpositie en de breedte van de uitvoerregel kleiner is dan n (of n Mod breedte), springt de functie Spc naar het begin van de volgende regel en komt het aantal spaties overeen met n – (breedtehuidigeafdrukpositie).

Opmerking:  Zorg ervoor dat de tabelkolommen breed genoeg zijn voor brede letters.

Als u de methode Print gebruikt met een proportioneel lettertype, is de breedte van de spaties die worden afgedrukt met de functie Spc altijd een gemiddelde van de breedte van alle tekens in de puntgrootte voor het gekozen lettertype. Er is echter geen verband tussen het aantal tekens dat wordt afgedrukt en het aantal kolommen met vaste breedte die de tekens in beslag nemen. De hoofdletter W neemt bijvoorbeeld meer dan één kolom met vaste breedte in beslag, terwijl de kleine letter i minder dan één kolom met vaste breedte in beslag neemt.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Spc gebruikt om de uitvoer in een bestand en in het venster Immediate te positioneren.

' The Spc function can be used with 
' the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
Print #1, "10 spaces between here"; Spc(10); "and here."
Close #1 ' Close file.

Met de volgende instructie wordt de tekst afgedrukt in het venster Immediate (met behulp van de methode Print), voorafgegaan door 30 spaties.

Debug.Print Spc(30); "Thirty spaces later..."

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×