Wanneer u een begindatum opgeeft zonder een begintijd op te geven, wordt Project standaard begintijd gebruikt. wanneer u een einddatum opgeeft zonder een eindtijd op te geven, gebruikt Project de standaard eindtijd. Als u bijvoorbeeld een einddatum van 20-10-19 voor een taak in typt, maar geen eindtijd typt, gebruikt Project de standaard eindtijd.

  1. Kies Bestandsopties > >Planning.

  2. Typ in de vakken Standaard begintijd en Standaard eindtijd de tijden die u wilt dat de standaardwerkdag begint en eindigt.

  3. Als u in alle toekomstige projecten automatisch dezelfde instellingen wilt gebruiken, kiest u Alle nieuwe projecten in de lijst met agendaopties.

    Notities: 

    • Begin- en eindtijden die rechtstreeks worden ingevoerd in de projectagenda, taakkalender of resourcekalender, overschrijven standaard begin- en eindtijden die zijn opgegeven in het dialoogvenster Opties. Als de projectkalender bijvoorbeeld een begintijd van 8:00 uur aangeeft en u de standaardstarttijd in stelt op 7:00 A.M., begint een nieuwe taak die u met een begindatum van 20-00-19 op 08:00 uur typt, niet om 7:00 uur. De tijd van 7:00 tot 8:00 uur wordt beschouwd als niet-werktijd. De taak heeft echter wel de beperking Niet eerder starten dan (SNET) van 20-07:00 uur.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×