Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie STDEVPA in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie die als argumenten worden gegeven, inclusief tekst en logische waarden. De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.

Syntaxis

STDEVPA(waarde1;[waarde2];...)

De syntaxis van de functie STDEVPA heeft de volgende argumenten:

 • waarde1, waarde2, ...    waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 waarden die betrekking hebben op een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Opmerkingen

 • Met STDEVPA wordt ervan uitgegaan dat de argumenten de gehele populatie bevatten. Als uw gegevens een steekproef van de populatie vormen, moet u de standaarddeviatie berekenen met de functie STDEVA.

 • Bij grote steekproeven geven STDEVA en STDEVPA nagenoeg hetzelfde resultaat.

 • De standaarddeviatie wordt berekend volgens de 'n'-methode.

 • Argumenten kunnen getallen zijn, namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten, getallen in de vorm van tekst, of logische waarden zoals WAAR en ONWAAR in een verwijzing.

 • Getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Argumenten die de waarde WAAR bevatten, geven 1 als resultaat. Argumenten die tekst of de waarde ONWAAR bevatten, geven 0 (nul) als resultaat.

 • Als een argument een matrix of verwijzing is, worden alleen de waarden in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen en tekstwaarden in de matrix of verwijzing worden genegeerd.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een fout als resultaat.

 • Gebruik de functie STDEVP als u geen logische waarden en getallen in de vorm van tekst wilt gebruiken in de berekening.

 • De vergelijking voor STDEVPA luidt als volgt:

  Formule

  waarbij x het steekproefgemiddelde GEMIDDELDE(waarde1,waarde2,…) en n de grootte van de steekproef is.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Breukvastheid

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=STDEVPA(A3:A12)

De standaarddeviatie van de breukvastheid, ervan uitgaande dat er slechts 10 stukken gereedschap worden geproduceerd (26,05455814)

26,05456

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×