Opmerking: Als u tekst wilt draaien in Word, moet u de tekst eerst in een tekstvak plaatsen en vervolgens het tekstvak draaien.

 1. Selecteer een tekstvak. Zie Een tekstvak toevoegen, kopiëren of verwijderen in Word voor meer informatie over het invoegen van een tekstvak.

 2. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Selecteer het tekstvak en ga naar Opmaak van vorm of Hulpmiddelen voor tekenen Opmaak > Draaien.

   Knop Draaien

   Kies een van de opdrachten in de lijst.

  • Draai het tekstvak handmatig door de draaigreep van het tekstvak te selecteren en in de juiste richting te slepen. Als u de draaihoek wilt beperken tot 15 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de draaigreep sleept.

   Draaigreep voor tekstvak geselecteerd

 3. Selecteer ergens anders in het document om het gedraaide tekstvak weer te geven.

  Opmerking: Er wordt een tekstvak horizontaal weergegeven wanneer u het selecteert, om het bewerken van de tekst te vereenvoudigen.

Tekst spiegelen in een tekstvak

Hiermee wordt een regel of alinea met tekst in een tekstvak omgekeerd.

 1. Selecteer het tekstvak.

 2. Selecteer Opmaak van vorm of Hulpmiddelen voor tekenen Opmaak.

 3. Selecteer Teksteffecten Pictogram Teksteffect >3D-draaiing > opties voor 3D-draaiing.

 4. Stel X-draaiingonder 3D-draaiing in op 180°.

  Tekstvak met 3D-draaiing x 180 deg

De rand verwijderen

 1. Selecteer het tekstvak.

 2. Ga naar Opmaak van vorm of Hulpmiddelen voor tekenen Opmaak > Omtrekvan vorm en selecteer vervolgens Geen omtrek.

  Knop Omtrek van vorm

  De rand rond het tekstvak verdwijnt wanneer u buiten het tekstvak klikt of tikt.

De rand wijzigen

 1. Selecteer de rand van het tekstvak.

 2. Ga naar Opmaak vanvorm of Hulpmiddelen voor tekenen Opmaak > Vormcontour om de omtrekkleur te wijzigen, het lijngewicht te wijzigen of om de lijn te wijzigen in streepjes.

  Knop Omtrek van vorm

 3. Selecteer Vormeffecten om een schaduw of gloed aan de rand toe te voegen.

Opmerking: Als u tekst wilt draaien in Word voor Mac, moet u de tekst eerst in een tekstvak plaatsen en daarna het tekstvak draaien.

 1. Selecteer een tekstvak om te draaien. Zie Een tekstvak toevoegen, kopiëren of verwijderen in Word voor meer informatie over het invoegen van een tekstvak.

 2. Selecteer de draaigreep boven aan het tekstvak en sleep in de juiste richting.

  Vorm met draaigrepen

  • Als u de draaihoek wilt beperken tot 15 graden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de draaigreep sleept.

  • Wanneer u meerdere vormen draait, draaien deze niet als een groep, maar draait elke vorm om zijn eigen middelpunt.

  • U kunt er ook voor kiezen om het object te selecteren, houd Option ingedrukt en druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om te draaien.

Tekst spiegelen in een tekstvak

 1. Selecteer het tekstvak.

 2. Selecteer Vormopmaak.

 3. Selecteer Teksteffecten Pictogram Teksteffect >3D-draaiing > opties voor 3D-draaiing.

 4. Stel X-draaiingonder 3D-draaiing in op 180°.

Draaien in een exacte hoek

 1. Selecteer het tekstvak dat u wilt draaien.

 2. Ga naar Vormopmaak >Draaien.

  Knop Draaien op het tabblad Vorm opmaken

  • Als u de vormopmaak nietziet, moet u ervoor zorgen dat u een tekstvak hebt geselecteerd.

  • De knop Draaien kan verborgen zijn als de schermgrootte wordt verkleind. Als u de knop Draaien niet ziet, selecteert u Schikken om verborgen knoppen weer te geven in de groep Schikken.

   Knop Draaien in het menu Rangschikken

 3. Selecteer een van de volgende opties:

  • Selecteer Meer draaiopties.

   Geef in het vak Draaien de precieze draaihoek voor het object op. U kunt ook de pijlknoppen gebruiken om het object op exact de gewenste manier te draaien.

  • Selecteer Rechts 90° draaien om het object 90 graden naar rechts te draaien.

   Selecteer 90° naar links draaien om het object 90 graden naar links te draaien.

   Menu Shape draaien in Office voor Mac

Objecten groeperen

Wanneer u tekstvakken groepeert, combineert u deze, zodat u ze als groep kunt opmaken, verplaatsen of kopiëren.

 1. Houd Shift ingedrukt, selecteer de tekstvakken die u wilt groepen en selecteer vervolgens Vormopmaak.

 2. Ga naar Rangschik > groep > groep.

  Objecten groeperen

Tip: Als Groep grijs of niet beschikbaar wordt weergegeven, is dat meestal omdat u nog geen twee of meer tekstvakken hebt geselecteerd die u wilt groepeert.

Een tekstvak draaien

Opmerking: Als u tekst wilt draaien in Word voor Mac, moet u de tekst eerst in een tekstvak plaatsen en daarna het tekstvak draaien.

 1. Klik op Weergave > Afdrukweergave.

 2. Selecteer het tekstvak dat u wilt draaien of spiegelen en selecteer Vervolgens Opmaak.

 3. Selecteer onder Schikkende optie Draaien.

  Groep Schikken in Word

  Als u een tekstvak in een bepaalde mate wilt draaien, sleept u op het object de draaigreep Draaigreep.

 4. Selecteer een van de volgende opties:

  • Rechts 90 draaien

  • Links draaien 90

  • Verticaal spiegelen

  • Horizontaal spiegelen

Groepstekstvakken

Wanneer u tekstvakken groepeert, combineert u deze samen, zodat u ze als groep kunt opmaken, verplaatsen of kopiëren.

 1. Klik op Weergave > Afdrukweergave.

 2. Houd Shift ingedrukt, selecteer het tekstvak dat u wilt groepen en selecteer vervolgens Opmaak > Afbeelding opmaken.

 3. Selecteer onderSchikken deoptie Groep en selecteer vervolgens Groep.

  Groep Schikken in Word

Tip: Als Groep grijs of niet beschikbaar wordt weergegeven, is dat meestal omdat u nog geen twee of meer tekstvakken hebt geselecteerd die u wilt groepeert.

In Word voor het web worden documenten weergegeven die gedraaide tekstvakken bevatten, maar u kunt geen tekstvakken invoegen of draaien. Als u een tekstvak wilt invoegen of draaien, opent u het document in Word voor het bureaublad en brengt u daar wijzigingen aan.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×