Een superscript- of subscriptteken is een getal, afbeelding, symbool of aanduiding die kleiner is dan de normale tekstregel en die iets hoger (superscript) of lager (subscript) dan de omringende tekst staat. Wanneer u een handelsmerk, copyright of ander symbool aan uw presentatie toevoegt, kunt u het symbool iets boven de rest van uw tekst laten verschijnen. Als u een voetnoot maakt, kunt u dit ook doen met een getal.

Voorbeelden: Subscript en superscript

De knoppen Superscript of Subscript gebruiken

 1. Selecteer de tekst of het nummer dat u wilt gebruiken.

 2. Ga naar Start en selecteer Superscript Knop Superscriptof Subscript Knop Subscript.

Sneltoetsen gebruiken om superscript of subscript toe te passen

 1. Selecteer de tekst of het nummer waarop u dit wilt toepassen.

 2. Voor superscript drukt u tegelijkertijd op Ctrl, Shift en het plusteken (+).

  Voor subscript drukt u tegelijkertijd op Ctrl en het gelijkteken (=). (Druk niet op Shift.)

Tip: U kunt tekst ook opmaken als superscript of subscript door opties te selecteren in het dialoogvenster Lettertype, zoals beschreven in de volgende procedure.

Superscript- of subscript toepassen vanuit het dialoogvenster Lettertype

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken als superscript of subscript.

 2. Ga naar Start, selecteer in de groep Lettertype het startpictogram voor het dialoogvenster Lettertype Startpictogram voor het dialoogvenster.

 3. Selecteer Superscript of Subscript in de groep Effecten.

  Superscript of subscript kiezen.

Tip: U kunt tekst opmaken als superscript of subscript zonder de tekengrootte te wijzigen. Voor superscript voert u een hoger percentage in het vak Verschuiving in. Voor subscript voert u een lager percentage in het vak Verschuiving in.

Opmaak van superscript of subscript ongedaan maken

Als u de opmaak van superscript of subscript ongedaan wilt maken, selecteert u de tekst en drukt u op Ctrl+spatiebalk.

Een superscript- of subscriptsymbool invoegen

 1. Klik op de dia op de positie waar u het symbool wilt toevoegen.

 2. Ga naar >Symbool > meer symbolen invoegen.

  Als uw app niet volledig scherm is, moet u mogelijk symbool opnieuw selecteren voor Meer symbolen.

 3. Selecteer in het vak Symbool de optie (normale tekst) in de vervolgkeuzelijst Lettertype. Het is het eerste item in de lijst.

 4. Selecteer bij Symbool de optie Superscripts en subscripts in de vervolgkeuzelijst Subset.

  Toont de subset Subscript en superscript in het dialoogvenster Symbool in PowerPoint

 5. Selecteer het gewenste symbool in het vak Symbool, druk op Insert en kies vervolgens Sluiten.

Sneltoetsen: Superscript of subscript toepassen

U kunt deze sneltoetsen gebruiken om tekst iets hoger (superscript) of lager (subscript) dan gewone tekst te plaatsen: 

 1. Selecteer de tekst of het nummer waarop u dit wilt toepassen.

 2. Druk voor superscriptop OPDRACHT, Shift en het Plusteken (+) tegelijk.

  (versie 2016) Voor subscriptdrukt u OPDRACHT op het teken Gelijk (=) tegelijk. (Druk niet op Shift.)

  (versie 2011) Voor subscriptdrukt u OPDRACHT Shift en op het minteken (-) tegelijk.

Tip: U kunt tekst ook opmaken als superscript of subscript door opties te selecteren in het dialoogvenster Lettertype.

Superscript of subscript toepassen op tekst

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken als superscript of subscript.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Lettertype op Superscript Knop Superscriptof Subscript Knop Subscript.

Opmaak van superscript of subscript ongedaan maken

Als u de opmaak van superscript of subscript ongedaan wilt maken, selecteert u de tekst en drukt u op Ctrl+spatiebalk.

Een superscriptsymbool invoegen

Voor bepaalde symbolen die vrijwel altijd de opmaak superscript hebben, zoals ® en ™, voegt u eenvoudigweg het symbool in. Het krijgt automatisch de opmaak superscript.

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Symbool.

 2. Klik of schuif naar Letterlike Symbolenen klik op het symbool dat u wilt invoegen.

 • Selecteer de tekst die u wilt opmaken als superscript of subscript.

 • Ga naar Start en selecteer Meer lettertypeopties (...).

 • Selecteer Subscript of Superscript.

Zie ook

Superscripting van ordinale getallen uitschakelen

Tekst opmaken als superscript of subscript in PowerPoint en Outlook

Vergelijkingseditor

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×