TEKST.SAMENV, functie

De functie TEKST.SAMENG.SAMENVAT combineert de tekst in meerdere bereikbereiken en/of tekenreeksen, maar biedt geen argumenten voor het scheidingsteken of het negeren van argumenten. 

TEKST.SAMENVOEGEN vervangt de functie TEKST.SAMENVOEGEN. De functie TEKST.SAMENVOEGEN blijft echter beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel. 

Opmerking: Deze functie is beschikbaar op Windows en Mac als u Office 2019 gebruikt, of als u een Office 365-abonnement hebt. Als u een Office 365-abonnee bent, moet u controleren of u de nieuwste versie van Office hebt.

Syntaxis

TEKST.SAMENV(tekst1; [tekst2];...)

Argument

Beschrijving

tekst1
(vereist)

Tekstitem dat moet worden samengevoegd. Een tekenreeks of een matrix van tekenreeksen, zoals een cellenbereik.

[tekst2; ...]
(optioneel)

Extra tekstitems die u wilt samenvoegen. U kunt maximaal 253 tekstargumenten voor de tekstitems gebruiken. Elk item kan bestaan uit een tekenreeks of een matrix van tekenreeksen, zoals een cellenbereik.

Bijvoorbeeld: =TEKST.SAMENV("De";" ";"zon";" ";"komt";" ";"morgen";" ";"vroeg";" ";"op.") verandert in De zon komt morgen vroeg op.

Tip: Als u scheidingstekens (zoals spaties of ampersands (&)) wilt opnemen tussen de tekst die u wilt combineren en als u lege argumenten wilt verwijderen die u niet wilt gebruiken in het gecombineerde tekstresultaat, kunt u de functie TEKST.COMBINEREN gebruiken.

Opmerkingen

  • Als de resulterende tekenreeks groter is dan 32767 tekens (cellimiet), geeft TEKST.SAMENV de fout #WAARDE! als resultaat.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit elk van de volgende tabellen en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Voorbeeld 1

=TEKST.SAMENV(B:B; C:C)

A's

B's

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Omdat deze functie volledige kolom- en rijverwijzingen toestaat, heeft dit het volgende resultaat: A’sa1a2a4a5a6a7B’sb1b2b4b5b6b7

Voorbeeld 2

=TEKST.SAMENV(B2:C8)

A's

B's

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Resultaat: a1b1a2b2a4b4a5b5a6b6a7b7

Voorbeeld 3

Gegevens

Voornaam

Achternaam

beekforel

Pascaline

Overeem

soort

Koek

zopie

32

Formule

Beschrijving

Resultaat

=TEKST.SAMENV("De vispopulatie voor de "; A2; " "; A3; " is "; A4; "/kilometer.")

Het samenvoegen van de gegevens in kolom A met de overige tekst resulteert in een zin.

De vispopulatie voor de soort beekforel is 32/kilometer.

=TEKST.SAMENV(B2;" "; C2)

Hiermee worden drie items samengevoegd: de tekenreeks in cel B2, een spatie en de waarde in C2.

Pascaline Overeem

=TEKST.SAMENV(C2; ", "; B2)

Hiermee worden drie items samengevoegd: de tekenreeks in cel C2, een tekenreeks met komma en een spatie, en de waarde in cel B2.

Overeem, Pascaline

=TEKST.SAMENV(B3;" & ";C3)

Hiermee worden drie items samengevoegd: de tekenreeks in cel B3, een tekenreeks bestaande uit een spatie met ampersand-teken en een tweede spatie, plus de waarde in cel C3.

Koek & zopie

=B3 & " & " & C3

Hiermee worden dezelfde items samengevoegd als in het eerdere voorbeeld, maar dan met behulp van het en-teken (&) in plaats van de functie TEKST.SAMENV.

Koek & zopie

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

TEKST.SAMENVOEGEN, functie

TEKST.COMBINEREN, functie

Overzicht van formules in Excel

Niet-werkende formules voorkomen

Fouten in formules zoeken en verbeteren

Excel-sneltoetsen en -functietoetsen

Tekstfuncties (overzicht)

Excel-functies (alfabetisch)

Excel-functies (per categorie)

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×