In Word kunt u alle tekst in een document selecteren (Ctrl+A) of specifieke tekst of items in een tabel selecteren met de muis of het toetsenbord. U kunt ook tekst of objecten op verschillende plaatsen selecteren. U kunt bijvoorbeeld een alinea op één pagina en een zin op een andere pagina selecteren.

Alle tekst selecteren

 1. Klik ergens in het document.

 2. Druk op Ctrl+A op het toetsenbord om alle tekst in het document te selecteren.

Specifieke tekst selecteren

U kunt ook een bepaald woord, een bepaalde regel tekst of een of meer alinea's selecteren.

 1. Plaats de cursor voor de eerste letter van het woord, de zin of de alinea's die u wilt selecteren.

 2. Houd de muisknop ingedrukt terwijl u de cursor over de te selecteren tekst sleept.

Andere manieren om tekst te selecteren

 • U kunt één woord selecteren door erop te dubbelklikken.

 • Als u een tekstregel wilt selecteren, plaatst u de cursor aan het begin van de regel en drukt u op Shift + pijl-omlaag.

 • Als u een alinea wilt selecteren, plaatst u de cursor aan het begin van de alinea en drukt u op Ctrl + Shift + pijl-omlaag.

Tekst selecteren met de muis

Tekst selecteren in de hoofdtekst van een document

Notities: Als u een heel document wilt selecteren, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik vervolgens op Alles selecteren.

 • Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik driemaal.

Gewenste selectie

Werkwijze

Een stuk tekst

Klik op de positie waarop u wilt beginnen met de selectie, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de aanwijzer over de tekst die u wilt selecteren.

Een woord

Dubbelklik ergens in het woord.

Een regel tekst

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de regel totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een zin

Houd Ctrl ingedrukt en klik ergens in de zin.

Een alinea

Klik driemaal op een willekeurige plaats in de alinea.

Meerdere alinea’s

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de eerste alinea totdat deze in een pijl naar rechts verandert en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de aanwijzer omhoog of omlaag sleept.

Een groot stuk tekst

Klik aan het begin van de selectie, schuif naar het einde van de selectie en houd Shift ingedrukt terwijl u klikt op de positie waarop u de selectie wilt beëindigen.

Een heel document

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik driemaal.

Headers and footers

Dubbelklik in Afdrukweergave op de kop- of voettekst, die grijs wordt weergegeven. Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de kop- of voettekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Voetnoten en eindnoten

Klik op de voetnoot- of eindnoottekst, verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een verticaal tekstblok

Houd Alt ingedrukt terwijl u de aanwijzer over de tekst sleept.

Een tekstvak of frame

Verplaats de aanwijzer over de rand van het frame of tekstvak totdat de aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl en klik.

Items in een tabel selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

De inhoud van een cel

Klik in de cel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Cel selecteren.

De inhoud van een rij

Klik in de rij. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Rij selecteren.

De inhoud van een kolom

Klik in de kolom. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Kolom selecteren.

De inhoud van meerdere cellen, rijen of kolommen

Klik in een cel, rij of kolom en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u over alle cellen, rijen of kolommen sleept die de inhoud bevatten die u wilt selecteren. Als u de inhoud wilt selecteren van cellen, rijen of kolommen die niet naast elkaar staan, klikt u in de eerste cel, rij of kolom, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de andere cellen, rijen of kolommen met de inhoud die u wilt selecteren.

De inhoud van een hele tabel

Klik in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Tabel selecteren.

Tekst op verschillende plaatsen selecteren

U kunt tekst of items in een tabel selecteren die niet naast elkaar staan. U kunt bijvoorbeeld een alinea op één pagina en een zin op een andere pagina selecteren.

 1. Selecteer tekst of een item in een tabel.

 2. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de gewenste tekst of het gewenste item in een tabel selecteert.

Tekst selecteren in de overzichtsweergave

Als u uw document wilt bekijken in de overzichtsweergave, klikt u op het tabblad Beeld en klikt u op Overzicht in de groep Documentweergaven.

Gewenste selectie

Verplaats de aanwijzer naar

Een kop

De linkerkant van de kop totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een kop, de subkop en de hoofdtekst

De linkerkant van de kop totdat deze verandert in een pijl naar rechts en dubbelklik.

Een alinea van de hoofdtekst

De linkerkant van de alinea totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Meerdere koppen of alinea’s met hoofdtekst

De linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en sleep omhoog of omlaag.

Notities: 

 • Als u in de overzichtsweergave één keer klikt aan de linkerkant van een alinea, selecteert u de hele alinea in plaats van één regel.

 • Als u een kop selecteert die samengevouwen onderliggende tekst bevat, wordt de samengevouwen tekst ook geselecteerd (ook al is deze niet zichtbaar). Als u wijzigingen in de kop aanbrengt, bijvoorbeeld door deze te verplaatsen, te kopiëren of te verwijderen, is dit ook van invloed op de samengevouwen tekst.

Tekst selecteren met het toetsenbord

Tekst selecteren in de hoofdtekst van een document

Opmerking: Druk op Ctrl+A om een heel document te selecteren.

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén teken naar rechts

Druk op Shift+pijl-rechts.

Eén teken naar links

Druk op Shift+pijl-links.

Een woord van begin tot einde

Plaats de invoegpositie aan het begin van het woord en druk op Ctrl+Shift+pijl-rechts.

Een woord van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van het woord en druk op Ctrl+Shift+pijl-links.

Een regel van begin tot einde

Druk op Home en druk op Shift+End.

Een regel van einde tot begin

Druk op End en druk op Shift+Home.

Eén regel omlaag

Druk op End en druk op Shift+pijl-omlaag.

Eén regel omhoog

Druk op Home en druk op Shift+pijl-omhoog.

Een alinea van begin tot einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van de alinea en druk op Ctrl+Shift+pijl-omlaag.

Een alinea van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van de alinea en druk op Ctrl+Shift+pijl-omhoog.

Een document van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van het document en druk op Ctrl+Shift+Home.

Een document van begin tot einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van het document en druk op Ctrl+Shift+End.

Van het begin van een venster tot het einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van het venster en druk op Alt+Ctrl+Shift+Page Down.

Het hele document

Druk op Ctrl+A.

Een verticaal tekstblok

Druk op Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen. Druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen.

Het dichtstbijzijnde teken

Druk op F8 om de selectiemodus in te schakelen en druk op pijl-links of pijl-rechts. Druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen.

Een woord, een zin, een alinea of een document

Druk op F8 om de selectiemodus in te schakelen en druk één keer op F8 om een woord te selecteren, twee keer om een zin te selecteren, drie keer om een alinea te selecteren of vier keer om het document te selecteren. Druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen.

Items in een tabel selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

De inhoud van de cel naar rechts

Druk op Tab.

De inhoud van de cel naar links

Druk op Shift+Tab.

De inhoud van aangrenzende cellen

Houd Shift ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op de juiste pijltoets drukt totdat u de inhoud van alle cellen die u wilt selecteren hebt geselecteerd.

De inhoud van een kolom

Klik in de bovenste of onderste cel van de kolom. Houd Shift ingedrukt terwijl u herhaaldelijk op pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt totdat u de inhoud van de kolom hebt geselecteerd.

De inhoud van een hele tabel

Klik in de tabel en druk op Alt+5 op het numerieke toetsenblok (met Num Lock uitgeschakeld).

Niet meteen het hele woord selecteren

 1. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel onder Bewerkingsoptieshet selectievakje naast Bij selecteren uit en selecteer automatisch het hele woord.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Tekst selecteren met de muis

Tekst selecteren in de hoofdtekst van een document

Opmerking: Als u een heel document wilt selecteren, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Klik op het tabblad Start in de groep Bewerken op Selecteren en klik vervolgens op Alles selecteren.

  Afbeelding van Word-lint

 • Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik driemaal.

Gewenste selectie

Werkwijze

Een stuk tekst

Klik op de positie waarop u wilt beginnen met de selectie, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep de aanwijzer over de tekst die u wilt selecteren.

Een woord

Dubbelklik ergens in het woord.

Een regel tekst

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de regel totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een zin

Houd Ctrl ingedrukt en klik ergens in de zin.

Een alinea

Klik driemaal op een willekeurige plaats in de alinea.

Meerdere alinea’s

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de eerste alinea totdat deze in een pijl naar rechts verandert en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de aanwijzer omhoog of omlaag sleept.

Een groot stuk tekst

Klik aan het begin van de selectie, schuif naar het einde van de selectie en houd Shift ingedrukt terwijl u klikt op de positie waarop u de selectie wilt beëindigen.

Een heel document

Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik driemaal.

Headers and footers

Dubbelklik in Afdrukweergave op de kop- of voettekst, die grijs wordt weergegeven. Verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de kop- of voettekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Voetnoten en eindnoten

Klik op de voetnoot- of eindnoottekst, verplaats de aanwijzer naar de linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een verticaal tekstblok

Houd Alt ingedrukt terwijl u de aanwijzer over de tekst sleept.

Een tekstvak of frame

Verplaats de aanwijzer over de rand van het frame of tekstvak totdat de aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl en klik.

Items in een tabel selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

De inhoud van een cel

Klik in de cel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Cel selecteren.

De inhoud van een rij

Klik in de rij. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Rij selecteren.

De inhoud van een kolom

Klik in de kolom. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Kolom selecteren.

De inhoud van meerdere cellen, rijen of kolommen

Klik in een cel, rij of kolom en houd de linkermuisknop ingedrukt terwijl u sleept over alle cellen, rijen of kolommen met de inhoud die u wilt selecteren. Als u de inhoud wilt selecteren van cellen, rijen of kolommen die niet naast elkaar staan, klikt u in de eerste cel, rij of kolom, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de andere cellen, rijen of kolommen met de inhoud die u wilt selecteren.

De inhoud van een hele tabel

Klik in de tabel. Klik onder Hulpmiddelen voor tabellen op het tabblad Indeling. Klik in de groep Tabel op Selecteren en klik op Tabel selecteren.

Tekst op verschillende plaatsen selecteren

U kunt tekst of items in een tabel selecteren die niet naast elkaar staan. U kunt bijvoorbeeld een alinea op één pagina en een zin op een andere pagina selecteren.

 1. Selecteer tekst of een item in een tabel.

 2. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u de gewenste tekst of het gewenste item in een tabel selecteert.

Tekst selecteren in de overzichtsweergave

Als u uw document wilt bekijken in de overzichtsweergave, klikt u op het tabblad Beeld en klikt u op Overzicht in de groep Documentweergaven.

Gewenste selectie

Verplaats de aanwijzer naar

Een kop

De linkerkant van de kop totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Een kop, de subkop en de hoofdtekst

De linkerkant van de kop totdat deze verandert in een pijl naar rechts en dubbelklik.

Een alinea van de hoofdtekst

De linkerkant van de alinea totdat deze verandert in een pijl naar rechts en klik.

Meerdere koppen of alinea’s met hoofdtekst

De linkerkant van de tekst totdat deze verandert in een pijl naar rechts en sleep omhoog of omlaag.

Notities: 

 • Als u in de overzichtsweergave één keer klikt aan de linkerkant van een alinea, selecteert u de hele alinea in plaats van één regel.

 • Als u een kop selecteert met samengevouwen onderliggende tekst, is de samengevouwen tekst ook geselecteerd (ook al is deze niet zichtbaar). Als u wijzigingen in de kop aanbrengt, bijvoorbeeld door deze te verplaatsen, te kopiëren of te verwijderen, is dit ook van invloed op de samengevouwen tekst.

Tekst selecteren met het toetsenbord

Tekst selecteren in de hoofdtekst van een document

Opmerking: Druk op Ctrl+A om een heel document te selecteren.

Gewenste selectie

Werkwijze

Eén teken naar rechts

Druk op Shift+pijl-rechts.

Eén teken naar links

Druk op Shift+pijl-links.

Een woord van begin tot einde

Plaats de invoegpositie aan het begin van het woord en druk op Ctrl+Shift+pijl-rechts.

Een woord van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van het woord en druk op Ctrl+Shift+pijl-links.

Een regel van begin tot einde

Druk op Home en druk op Shift+End.

Een regel van einde tot begin

Druk op End en druk op Shift+Home.

Eén regel omlaag

Druk op End en druk op Shift+pijl-omlaag.

Eén regel omhoog

Druk op Home en druk op Shift+pijl-omhoog.

Een alinea van begin tot einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van de alinea en druk op Ctrl+Shift+pijl-omlaag.

Een alinea van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van de alinea en druk op Ctrl+Shift+pijl-omhoog.

Een document van einde tot begin

Verplaats de aanwijzer naar het einde van het document en druk op Ctrl+Shift+Home.

Een document van begin tot einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van het document en druk op Ctrl+Shift+End.

Van het begin van een venster tot het einde

Verplaats de aanwijzer naar het begin van het venster en druk op Alt+Ctrl+Shift+Page Down.

Het hele document

Druk op Ctrl+A.

Een verticaal tekstblok

Druk op Ctrl+Shift+F8 en gebruik de pijltoetsen. Druk op Esc om de selectiemodus uit te schakelen.

Het dichtstbijzijnde teken

Druk op F8 om de selectiemodus in te schakelen en druk op pijl-links of pijl-rechts. Druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen.

Een woord, een zin, een alinea of een document

Druk op F8 om de selectiemodus in te schakelen en druk één keer op F8 om een woord te selecteren, twee keer om een zin te selecteren, drie keer om een alinea te selecteren of vier keer om het document te selecteren. Druk op ESC om de selectiemodus uit te schakelen.

Items in een tabel selecteren

Gewenste selectie

Werkwijze

De inhoud van de cel naar rechts

Druk op Tab.

De inhoud van de cel naar links

Druk op Shift+Tab.

De inhoud van aangrenzende cellen

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de gewenste pijltoets drukt totdat de inhoud van alle gewenste cellen is geselecteerd.

De inhoud van een kolom

Klik in de bovenste of onderste cel van de kolom. Houd Shift ingedrukt en druk op pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de inhoud van de kolom hebt geselecteerd.

De inhoud van een hele tabel

Klik in de tabel en druk op Alt+5 op het numerieke toetsenblok (met Num Lock uitgeschakeld).

Niet meteen het hele woord selecteren

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Geavanceerd.

 3. Schakel onder Opties voor bewerken het selectievakje uit naast Bij selecteren automatisch heel woord selecteren.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×