Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Tekst verdelen over twee kolommen met functies

U kunt de tekstfuncties LINKS, MIDDEN, RECHTS, ZOEKEN en LENGTE gebruiken om tekenreeksen met tekst in uw gegevens te manipuleren. U kunt bijvoorbeeld de eerste, middelste en achternaam uit één cel verdelen in drie afzonderlijke kolommen.

De sleutel tot het distribueren van naamonderdelen met tekstfuncties is de positie van elk teken in een tekenreeks. De posities van de spaties in de tekenreeks zijn ook belangrijk omdat ze het begin of einde van naamonderdelen in een tekenreeks aangeven.

In een cel die bijvoorbeeld alleen een voor- en achternaam bevat, begint de achternaam na het eerste exemplaar van een spatie. Sommige namen in de lijst kunnen een middelste naam bevatten, in dat geval begint de achternaam na het tweede exemplaar van een spatie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u met behulp van deze handige functies verschillende onderdelen kunt extraheren uit verschillende naamindelingen. U kunt tekst ook splitsen in verschillende kolommen met de wizard Tekst naar kolommen converteren

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Voornaam

Middelste naam

Achternaam

Achtervoegsel

1

Jeff Smith

Geen middelste naam

Jeff

Smit

2

Eric S. Kurjan

Eén middelste initiale

Eric

S.

Koerjan

3

Janaina B. G. Bueno

Twee middelste initialen

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Achternaam eerst, met komma

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Voornaam in twee gedeelten

Mary Kay

D.

Vanderstar

6

Paula Barreto de Mattos

Achternaam in drie gedeelten

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Achternaam in twee gedeelten

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Achternaam en achtervoegsel eerst, met komma

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Met achtervoegsel

Gary

Altman

III

10

Dhr. Ryan Ihrig

Met voorvoegsel

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Afbreekstreeepte achternaam

Julia

Taft-Rider

Opmerking: In de afbeeldingen in de volgende voorbeelden ziet u met de markering in de volledige naam het teken dat de overeenkomende FORMULE ZOEKEN zoekt.

In dit voorbeeld worden twee onderdelen gescheiden: voornaam en achternaam. Eén spatie scheidt de twee namen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Jeff Smith

Geen middelste naam

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken in de tekenreeks (J) en eindigt met het vijfde teken (de spatie). De formule geeft vijf tekens in cel A2 als resultaat, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het ophalen van de voornaam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant.

 2. Achternaam

  De achternaam begint na de spatie, vijf tekens van rechts en eindigt bij laatste teken van rechts (h). De formule haalt vijf tekens in cel A2 op, beginnend aan de rechterkant.

  Formule voor het ophalen van de achternaam

  De functies VIND.SPEC en LENGTE gebruikten om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks en trek vervolgens het aantal tekens links van de eerste spatie hiervan af, dat is gevonden in stap 1.

In dit voorbeeld wordt een voornaam, middelste initiale en achternaam gebruikt. Een spatie scheidt elk naamonderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Eric S. Kurjan

Eén middelste initiale

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (middelste initiale)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

Formule

Liveresultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (E) en eindigt op het vijfde teken (de eerste spatie). De formule haalt de eerste vijf tekens in A2 op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus middelste initial

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 2. Middelste naam

  De middelste naam begint bij de zesde tekenpositie (S) en eindigt op de achtste positie (de tweede spatie). Deze formule omvat het nesten van ZOEK-functies om het tweede exemplaar van een spatie te vinden.

  De formule haalt drie tekens op, beginnend vanaf de zesde positie.

  Details van een formule voor het scheiden van voornamen, middelste namen en achternamen

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5).

 3. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (S) te krijgen. Deze numerieke positie is de beginpositie van de middelste naam. (5 + 1 = 6)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 4. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (S) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie. (5 + 1 = 6)

 5. Zoek naar het tweede exemplaar van de ruimte in A2, beginnend vanaf de zesde positie (S) die is gevonden in stap 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de middelste naam. (8)

 6. Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, vanaf het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 7. Neem de positie van de tweede spatie die is gevonden in stap 5 en trek hier de positie van de eerste spatie die is gevonden in stap 6 van af. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt vanaf de zesde positie in stap 2. (8 – 5 = 3)

 8. Achternaam

  De achternaam begint zes tekens van rechts (K) en eindigt op het eerste teken van rechts (n). Deze formule omvat het nesten van ZOEK-functies om de tweede en derde exemplaren van een spatie te vinden (die zich op de vijfde en achtste positie van links).

  De formule haalt zes tekens op in A2, beginnend vanaf de rechterkant.

  De tweede functie ZOEKEN in een formule voor het scheiden van voor-, midden- en achternamen
 9. Gebruik de functies LENGTE en geneste ZOEKfunctie om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, vanaf het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 10. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (S) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie. (5 + 1 = 6)

 11. Zoek naar het tweede exemplaar van de ruimte in A2, beginnend vanaf de zesde positie (S) die is gevonden in stap 2. Dit tekennummer is de eindpositie van de middelste naam. (8)

 12. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens af van links naar het tweede exemplaar van de spatie in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (14 – 8 = 6).

Hier volgen een voorbeeld van het extraheren van twee middelste initialen. De eerste en derde exemplaar van de spatie scheiden de naamonderdelen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Janaina B. G. Bueno

Twee middelste initialen

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (middelste initialen)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

Formule

Liveresultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (J) en eindigt op het achtste teken (de eerste spatie). De formule haalt de eerste acht tekens in A2 op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (8)

 2. Middelste naam

  De middelste naam begint op de negende positie (B) en eindigt op de veertiende positie (de derde spatie). Met deze formule kunt u ZOEKEN nesten om de eerste, tweede en derde ruimte in de achtste, elfde en veertiende positie te vinden.

  De formule haalt vijf tekens op, beginnend vanaf de negende positie.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 3. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (B) te krijgen. Deze numerieke positie is de beginpositie van de middelste naam. (8 + 1 = 9)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 4. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (B) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie. (8 + 1 = 9)

 5. Zoek naar de tweede spatie in A2 vanaf de negende positie (B) in stap 4. (11).

 6. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de tweede spatie (G) te krijgen. Dit tekennummer is de beginpositie waarop u naar de derde spatie wilt zoeken. (11 + 1 = 12)

 7. Zoek naar de derde spatie in A2, beginnend bij de twaalfde positie in stap 6. (14)

 8. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2. (8)

 9. Neem het tekennummer van de derde spatie in stap 7 en trek het tekennummer van de eerste spatie in stap 6 af. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt vanaf de negende positie in stap 2.

 10. Achternaam

  De achternaam begint vijf tekens van rechts (B) en eindigt op het eerste teken van rechts (o). Met deze formule kunt u ZOEKEN nesten om de eerste, tweede en derde spatie te vinden.

  De formule haalt vijf tekens op in A2, vanaf de rechterkant van de volledige naam.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  Gebruik geneste ZOEKFUNCTIE en de functies LENGTE om de waarde voor de num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 11. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (B) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie. (8 + 1 = 9)

 12. Zoek naar de tweede spatie in A2 vanaf de negende positie (B) in stap 2. (11)

 13. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de tweede spatie (G) te krijgen. Dit tekennummer is de beginpositie waarop u wilt beginnen met zoeken naar het derde exemplaar van de spatie. (11 + 1 = 12)

 14. Zoek naar de derde spatie in A2, beginnend bij de twaalfde positie (G) die is gevonden in stap 6. (14)

 15. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek het aantal tekens van links naar links af naar de derde spatie in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (19 - 14 = 5)

In dit voorbeeld staat de achternaam voor de voornaam en staat de tweede voornaam achteraan. De komma markeert het einde van de achternaam en een spatie scheidt elk naamonderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Kahn, Wendy Beth

Achternaam eerst, met komma

Formule

Resultaat (voornaam)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-SEARCH(" ",A2;1))

Formule

Resultaat (middelste naam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

Formule

Liveresultaat (achternaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1)-2)

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1)-2)

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het zevende teken van links (W) en eindigt met het twaalfde teken (de tweede spatie). Omdat de voornaam in het midden van de volledige naam staat, moet u de functie DEEL gebruiken om de voornaam op te halen.

  De formule haalt zes tekens op, beginnend vanaf de zevende positie.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 2. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Deze numerieke positie is de beginpositie van de voornaam. (6 + 1 = 7)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 3. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

  Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (W), die is gevonden in stap 4. (12)

 4. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 5. Neem de positie van de tweede spatie die is gevonden in stap 5 en trek hier de positie van de eerste spatie die is gevonden in stap 6 van af. Het resultaat is het aantal tekens dat door de functie DEEL wordt opgehaald uit de tekenreeks, beginnend op de zevende positie die is gevonden in stap 2. (12 – 6 = 6)

 6. Middelste naam

  De tweede voornaam begint vier tekens van rechts (B) en eindigt bij het eerste teken van rechts (h). In deze formule wordt de functie VIND.SPEC genest om de eerste en tweede spatie te vinden in de zesde en twaalfde positie van links.

  De formule haalt vier tekens op, beginnend aan de rechterkant.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie LENGTE en geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 7. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 8. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (W), die is gevonden in stap 2. (12)

 9. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links tot en met de tweede spatie hiervan af, dat is gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (16 – 12 = 4)

 10. Achternaam

  De achternaam begint met het eerste teken van links (K) en eindigt met het vierde teken (n). De formule haalt vier tekens op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 11. Trek 2 af om de numerieke positie van het eindteken van de achternaam (n) te krijgen. Het resultaat is het aantal tekens dat door de functie LINKS moet worden opgehaald. (6 - 2 =4)

In dit voorbeeld wordt een tweedelige voornaam gebruikt, Mary Kay. De tweede en derde spaties scheiden elk naamonderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Mary Kay D. Andersen

Voornaam in twee gedeelten

Formule

Resultaat (voornaam)

LINKS(A2; ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

Formule

Resultaat (middelste initiale)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2,1)+1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2,1)+1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2,1)+1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)))

Formule

Liveresultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links en eindigt op het negende teken (de tweede spatie). Met deze formule nestt u ZOEKEN om het tweede exemplaar van de spatie van links te zoeken.

  De formule haalt negen tekens op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 2. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (K) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie. (5 + 1 = 6)

 3. Zoek naar het tweede exemplaar van de ruimte in A2, beginnend vanaf de zesde positie (K) die is gevonden in stap 2. Het resultaat is het aantal tekens dat LINKS uit de tekenreeks haalt. (9)

 4. Middelste naam

  De middelste naam begint op de tiende positie (D) en eindigt op de twaalfde positie (de derde spatie). Met deze formule kunt u ZOEKEN nesten om de eerste, tweede en derde spatie te vinden.

  De formule haalt twee tekens uit het midden op, beginnend vanaf de tiende positie.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Geneste ZOEK-functies gebruiken om de waarde voor uw start_num:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 5. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (K) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 6. Zoek naar de positie van het tweede exemplaar van de ruimte in A2, beginnend vanaf de zesde positie (K) die is gevonden in stap 2. Het resultaat is het aantal tekens dat links wordt geëxtraheert. (9)

 7. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de middelste naam. (9 + 1 = 10)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is het tekennummer waarop u naar de derde spatie wilt zoeken. (10)

 8. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in A2, vanaf de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de middelste naam. (12)

 9. Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is de beginpositie van de middelste naam. (10)

 10. Neem het tekennummer van de derde spatie, gevonden in stap 6, en trek het tekennummer af van 'D', gevonden in stap 7. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt vanaf de tiende positie in stap 4. (12 - 10 = 2)

 11. Achternaam

  De achternaam begint met acht tekens aan de rechterkant. Met deze formule nestt u SEARCH om de eerste, tweede en derde spatie in de vijfde, negende en twaalfde positie te vinden.

  Met de formule worden acht tekens aan de rechterkant geëxtraheert.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Gebruik geneste ZOEKFUNCTIE en de functies LENGTE om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (5)

 12. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (K) te krijgen. Het resultaat is het tekennummer waarop u de spatie wilt gaan zoeken. (5 + 1 = 6)

 13. Zoek naar de tweede spatie in A2, vanaf de zesde positie (K) die is gevonden in stap 2. (9)

 14. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de tweede spatie (D) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de middelste naam. (9 + 1 = 10)

 15. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in A2, vanaf de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de middelste naam. (12)

 16. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek het aantal tekens van links naar links af naar de derde spatie in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (20 - 12 = 8)

In dit voorbeeld wordt een driedelige achternaam gebruikt: Barreto de Mattos. De eerste spatie markeert het einde van de voornaam en het begin van de achternaam.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Paula Barreto de Mattos

Achternaam in drie gedeelten

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achternaam)

RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (P) en eindigt op het zesde teken (de eerste spatie). De formule haalt zes tekens van links op.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een driedelige achternaam

  Gebruik de functie Zoeken om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  De achternaam begint met zeventien tekens van rechts (B) en eindigt met het eerste teken van rechts (s). Met de formule worden zeventien tekens aan de rechterkant geëxtraheert.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een driedelige achternaam

  Gebruik de functies LENGTE en SEARCH om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de eerste spatie, gevonden in stap 1. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (23 - 6 = 17)

In dit voorbeeld wordt een tweedelige achternaam gebruikt: van Eaton. De eerste spatie markeert het einde van de voornaam en het begin van de achternaam.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

James van Eaton

Achternaam in twee gedeelten

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (J) en eindigt op het achtste teken (de eerste spatie). De formule haalt zes tekens van links op.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die uit twee delen bestaat

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  De achternaam begint met het negende teken van rechts (v) en eindigt op het eerste teken van rechts (n). De formule haalt negen tekens op rechts van de volledige naam.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die uit twee delen bestaat

  Gebruik de functies LENGTE en SEARCH om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de eerste spatie, gevonden in stap 1. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (15 - 6 = 9)

In dit voorbeeld staat de achternaam op de eerste plaats, gevolgd door het achtervoegsel. De komma scheidt de achternaam en het achtervoegsel van de voornaam en het middelste voorvoegsel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Bacon Jr., Dan K.

Achternaam en achtervoegsel eerst, met komma

Formule

Resultaat (voornaam)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,1)+1)-SEARCH(" ",A2;1)+1)-SEARCH(" ",A2;1)+1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2,1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))-SEARCH(" ",A2;1)+1))

Formule

Resultaat (middelste initiale)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)+1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achtervoegsel)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ", A2;1)+1;(ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ",A2;1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ", A2;1)+1;(ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ",A2;1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het twaalfde teken (D) en eindigt met het vijftiende teken (de derde spatie). De formule haalt drie tekens op, beginnend vanaf de twaalfde positie.

  Formule voor het eerst scheiden van een achternaam en achtervoegsel, met komma

  Geneste ZOEK-functies gebruiken om de waarde voor uw start_num:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 2. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 3. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (J), gevonden in stap 2. (11)

 4. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (11 + 1 = 12)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is het tekennummer waarop u naar de derde spatie wilt zoeken. (12)

 5. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in A2, vanaf de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de voornaam. (15)

 6. Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (12)

 7. Neem het tekennummer van de derde spatie, gevonden in stap 6, en trek het tekennummer af van 'D', gevonden in stap 7. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt vanaf de twaalfde positie, gevonden in stap 4. (15 - 12 = 3)

 8. Middelste naam

  De middelste naam begint met het tweede teken aan de rechterkant (K). Met de formule worden twee tekens aan de rechterkant geëxtraheert.

  Formule voor het eerst scheiden van een achternaam en achtervoegsel, met komma

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 9. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 10. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (J), gevonden in stap 2. (11)

 11. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (11 + 1 = 12)

 12. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in A2, vanaf de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de middelste naam. (15)

 13. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de derde spatie, gevonden in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (17 - 15 = 2)

 14. Achternaam

  De achternaam begint bij het eerste teken van links (B) en eindigt op het zesde teken (de eerste spatie). De formule haalt daarom zes tekens van links op.

  Formule voor het eerst scheiden van een achternaam en achtervoegsel, met komma

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 15. Achtervoegsel

  Het achtervoegsel begint bij het zevende teken van links (J) en eindigt op het negende teken van links (.). De formule haalt drie tekens op, beginnend bij het zevende teken.

  Formule voor het eerst scheiden van een achternaam en achtervoegsel, met komma

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 16. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van het achtervoegsel. (6 + 1 = 7)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 17. Voeg 1 toe om de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (J) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (7)

 18. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in A2, beginnend bij het zevende teken dat is gevonden in stap 4. (11)

 19. Trek 1 af van het tekennummer van de tweede spatie die is gevonden in stap 4 om het tekennummer '', te krijgen. Het resultaat is de eindpositie van het achtervoegsel. (11 - 1 = 10)

 20. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie. (6)

 21. Nadat u de eerste spatie hebt gevonden, voegt u 1 toe om het volgende teken (J) te vinden, ook gevonden in stap 3 en 4. (7)

 22. Neem het tekennummer '', gevonden in stap 6, en trek het tekennummer van 'J' af, gevonden in stap 3 en 4. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt vanaf de zevende positie, gevonden in stap 2. (10 - 7 = 3)

In dit voorbeeld staat de voornaam aan het begin van de tekenreeks en het achtervoegsel aan het einde, zodat u formules kunt gebruiken die lijken op voorbeeld 2: Gebruik de functie LINKS om de voornaam op te halen, de functie MID om de achternaam op te halen en de functie RECHTS om het achtervoegsel op te halen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Gary Altman III

Voor- en achternaam met achtervoegsel

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

Formule

Resultaat (achtervoegsel)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint bij het eerste teken van links (G) en eindigt op het vijfde teken (de eerste spatie). Daarom worden met de formule vijf tekens aan de linkerkant van de volledige naam geëxtraheert.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een achternaam gevolgd door een achtervoegsel

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (5)

 2. Achternaam

  De achternaam begint bij het zesde teken van links (A) en eindigt op het elfde teken (de tweede spatie). Deze formule omvat het nesten van ZOEKEN om de posities van de spaties te vinden.

  De formule haalt zes tekens uit het midden op, beginnend bij het zesde teken.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een achternaam gevolgd door een achtervoegsel

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (5)

 3. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (A) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de achternaam. (5 + 1 = 6)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (5)

 4. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (A) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 5. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in A2, beginnend bij het zesde teken dat is gevonden in stap 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de achternaam. (12)

 6. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie. (5)

 7. Voeg 1 toe om de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (A) te vinden, ook te vinden in stap 3 en 4. (6)

 8. Neem het tekennummer van de tweede spatie, gevonden in stap 5, en trek vervolgens het tekennummer af van 'A', gevonden in stap 6 en 7. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt, vanaf de zesde positie, gevonden in stap 2. (12 – 6 = 6)

 9. Achtervoegsel

  Het achtervoegsel begint met drie tekens aan de rechterkant. Deze formule omvat het nesten van ZOEKEN om de posities van de spaties te vinden.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een achternaam gevolgd door een achtervoegsel

  Gebruik geneste ZOEKFUNCTIE en de functies LENGTE om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (5)

 10. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (A) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 11. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zesde positie (A), gevonden in stap 2. (12)

 12. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de tweede spatie, gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (15 - 12 = 3)

In dit voorbeeld wordt de volledige naam voorafgegaan door een voorvoegsel en gebruikt u formules die lijken op voorbeeld 2: de functie MID om de voornaam op te halen, de functie RECHTS om de achternaam op te halen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Dhr. Ryan Ihrig

Met voorvoegsel

Formule

Resultaat (voornaam)

'=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=MID(A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1;ZOEKEN(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1)-(ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;ZOEKEN(" ",A2;1)+1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint bij het vijfde teken van links (R) en eindigt op het negende teken (de tweede spatie). De formule nestt ZOEKEN om de posities van de spaties te vinden. Er worden vier tekens uitgepakt, beginnend vanaf de vijfde positie.

  Formule voor het scheiden van een voornaam voorafgegaan door een voorvoegsel

  Gebruik de functie ZOEKEN om de waarde voor de start_num:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (4)

 2. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (R) te krijgen. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (4 + 1 = 5)

  Gebruik geneste functie ZOEKEN om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (4)

 3. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (R) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (4 + 1 = 5)

 4. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in A2, beginnend bij het vijfde teken, gevonden in stap 3 en 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de voornaam. (9)

 5. Zoek naar de eerste spatie. (4)

 6. Voeg 1 toe om de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (R) te vinden, ook te vinden in stap 3 en 4. (5)

 7. Neem het tekennummer van de tweede spatie, gevonden in stap 5, en trek vervolgens het tekennummer van 'R' af, gevonden in stap 6 en 7. Het resultaat is het aantal tekens dat MID uit de tekenreeks haalt, beginnend bij de vijfde positie in stap 2. (9 - 5 = 4)

 8. Achternaam

  De achternaam begint met vijf tekens aan de rechterkant. Deze formule omvat het nesten van ZOEKEN om de posities van de spaties te vinden.

  Formule voor het scheiden van een voornaam voorafgegaan door een voorvoegsel

  Gebruik geneste ZOEKFUNCTIE en de functies LENGTE om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (4)

 9. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de eerste spatie (R) te krijgen. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (4 + 1 = 5)

 10. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de vijfde positie (R), gevonden in stap 2. (9)

 11. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de tweede spatie, gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (14 - 9 = 5)

In dit voorbeeld wordt een afbreekstreeste achternaam gebruikt. Een spatie scheidt elk naamonderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak in een Excel werkblad in cel A1. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als referentie, terwijl Excel de formule rechts automatisch naar het juiste resultaat converteert.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeldnaam

Beschrijving

Julie Taft-Rider

Afbreekstreeepte achternaam

Formule

Resultaat (voornaam)

'=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

=LINKS(A2; ZOEKEN(" ";A2;1))

Formule

Resultaat (achternaam)

'=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-SEARCH(" ",A2;1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint bij het eerste teken van links en eindigt op de zesde positie (de eerste spatie). De formule haalt zes tekens van links op.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een afbreekstreeste achternaam

  Gebruik de functie ZOEKEN om de waarde van de num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, vanaf de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  De hele achternaam begint met tien tekens van rechts (T) en eindigt op het eerste teken van rechts (r).

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een afbreekstreeste achternaam

  Gebruik de functies LENGTE en SEARCH om de waarde voor num_chars:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, vanaf het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks die moet worden geëxtraheerd en trek vervolgens het aantal tekens van links naar links af naar de eerste spatie, gevonden in stap 1. (16 - 6 = 10)

Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard Tekst naar kolommen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×