Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Tekst verdelen over twee kolommen met functies

Tekst verdelen over twee kolommen met functies

U kunt de Tekstfuncties links, deel, rechts, vind. SPEC en lengte gebruiken om tekenreeksen in uw gegevens te manipuleren. U kunt bijvoorbeeld de voornaam, de tweede voornaam en de achternaam uit één cel in drie aparte kolommen verdelen.

De sleutel voor het distribueren van naam onderdelen met tekstfuncties is de positie van elk teken in een tekenreeks. De posities van de ruimten binnen de tekstreeks zijn ook belangrijk, omdat ze het begin of einde van de naam onderdelen in een tekenreeks aangeven.

Met een cel die alleen de voor-en achternaam bevat, begint bijvoorbeeld de achternaam na het eerste exemplaar van een spatie. Sommige namen in de lijst kunnen een tweede voornaam bevatten, in welk geval begint de achternaam na het tweede exemplaar van een spatie.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u verschillende onderdelen kunt ophalen uit diverse naam indelingen met behulp van deze handige functies. U kunt ook tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard tekst naar kolommen

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Voornaam

Tweede voornaam

Achternaam

Achtervoegsel

1

Jan Smit

Geen middelste naam

Jeff

Smit

2

Erik S. Kurjan

Eén middelste initiaal

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Twee initialen in het midden

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Achternaam eerst, met komma

Wendy

Beth

Kahn

5

Koos n D. Splinter

Voornaam uit twee delen

Koos koos

D.

Vanderstar

6

Paula Barreto de Mattos

Achternaam uit drie delen

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Achternaam uit twee delen

Richard

van Eaton

8

Bacon Jr., Tjeerd K.

Achternaam en achtervoegsel eerst, met komma

Dan

J.

Bacon

Vacatures.

9

Dick Altman III

Met suffix

Gary

Altman

III

10

Dhr. Joop Ihrig

Met voorvoegsel

Joop

Ihrig

11

Julia Taft-Rider

Achternaam met koppelteken

Julia

Taft-Rider

Opmerking: In de afbeeldingen in de volgende voorbeelden wordt met de markering in de volledige naam het teken aangegeven waarnaar met de formule zoeken wordt gezocht.

In dit voorbeeld worden twee onderdelen gescheiden: voornaam en achternaam. Eén spatie scheidt de twee namen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Jan Smit

Geen middelste naam

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken in de tekenreeks (J) en eindigt met het vijfde teken (de spatie). De formule geeft vijf tekens in cel A2 als resultaat, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het ophalen van de voornaam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant.

 2. Achternaam

  De achternaam begint na de spatie, vijf tekens van rechts en eindigt bij laatste teken van rechts (h). De formule haalt vijf tekens in cel A2 op, beginnend aan de rechterkant.

  Formule voor het ophalen van de achternaam

  De functies VIND.SPEC en LENGTE gebruikten om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks en trek vervolgens het aantal tekens links van de eerste spatie hiervan af, dat is gevonden in stap 1.

In dit voorbeeld worden de voornaam, de tweede voornaam en de achternaam gebruikt. U scheidt elk naam onderdeel in een spatie.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Erik S. Kurjan

Eén middelste initiaal

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (middelste initiaal)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Live resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (E) en eindigt bij het vijfde teken (de eerste regel). Met de formule worden de eerste vijf tekens in a2 opgehaald, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het extraheren van de voor-en achternaam, plus de middelste initiaal

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in A2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 2. Tweede voornaam

  De tweede voornaam begint op het zesde teken (en), en eindigt bij de achtste positie (de tweede regel). Deze formule omvat zoekfuncties nesten om het tweede exemplaar van een spatie te zoeken.

  De formule haalt drie tekens op, beginnend vanaf de zesde positie.

  Details van een formule voor het scheiden van voornamen, middelste namen en achternamen

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5).

 3. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (en) wilt weergeven. Deze numerieke positie is de beginpositie van de tweede voornaam. (5 + 1 = 6)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 4. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (en) wilt weergeven. Het resultaat is het teken dat u wilt laten beginnen naar het tweede exemplaar van de ruimte. (5 + 1 = 6)

 5. Zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie in a2, beginnend vanaf de zesde positie (en) die zijn gevonden in stap 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de tweede voornaam. (8)

 6. Zoek naar de numerieke positie van de spatie in a2, beginnend met het eerste teken van links. (5)

 7. Neem de positie van de tweede spatie die is gevonden in stap 5 en trek hier de positie van de eerste spatie die is gevonden in stap 6 van af. Het resultaat is het aantal tekens dat deel uitmaakt van de tekenreeks die begint op de zesde positie die in stap 2 is gevonden. (8-5 = 3)

 8. Achternaam

  De achternaam begint zes tekens vanaf de rechterkant (K) en eindigt bij het eerste teken van rechts (n). Deze formule omvat zoekfuncties nesten om de tweede en derde exemplaren van een spatie (die zich op de vijfde en achtste posities van de linkerkant bevinden) te vinden.

  De formule haalt zes tekens in cel a2 op, beginnend aan de rechterkant.

  De tweede zoekfunctie in een formule voor het scheiden van voor namen, middelste namen en achternamen
 9. Gebruik de functies lengte en geneste zoekfuncties om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in a2, beginnend met het eerste teken van links. (5)

 10. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (en) wilt weergeven. Het resultaat is het teken dat u wilt laten beginnen naar het tweede exemplaar van de ruimte. (5 + 1 = 6)

 11. Zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie in a2, beginnend vanaf de zesde positie (en) die zijn gevonden in stap 2. Dit tekennummer is de eindpositie van de tweede voornaam. (8)

 12. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2 en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant af naar het tweede exemplaar van de ruimte die is gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (14-8 = 6).

Hier ziet u een voorbeeld van het extraheren van twee voor letters. Het eerste en derde exemplaar van de afstand scheidte de naam onderdelen.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Janaina B. G. Bueno

Twee initialen in het midden

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (middelste initialen)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Live resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van de linkerkant (J) en eindigt bij het achtste teken (de eerste regel). Met de formule worden de eerste acht tekens in a2 opgehaald, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (8)

 2. Tweede voornaam

  De tweede voornaam begint op de achtste positie (B) en eindigt bij de Fourteenth-positie (de derde regel). Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de eerste, tweede en derde exemplaren van de ruimte in de achtste, elfde en Fourteenth posities.

  De formule haalt vijf tekens op, beginnend bij de negende positie.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 3. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (B) wilt weergeven. Deze numerieke positie is de beginpositie van de tweede voornaam. (8 + 1 = 9)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 4. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (B) wilt weergeven. Het resultaat is het teken dat u wilt laten beginnen naar het tweede exemplaar van de ruimte. (8 + 1 = 9)

 5. Zoek de tweede spatie in a2, beginnend met de achtste positie (B), gevonden in stap 4. (11).

 6. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de tweede spatie (G) te bepalen. Dit tekennummer is de beginpositie waarop u wilt beginnen met het zoeken naar de derde spatie. (11 + 1 = 12)

 7. Zoek de derde spatie in a2, beginnend aan de twaalfde positie gevonden in stap 6. 14

 8. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2. (8)

 9. Neem het tekennummer van de derde spatie die wordt gevonden in stap 7 en trek het tekennummer af van de eerste spatie die is gevonden in stap 6. Het resultaat is het aantal tekens dat met deel wordt opgehaald uit de tekstreeks die begint op de achtste positie die in stap 2 is gevonden.

 10. Achternaam

  De achternaam begint vijf tekens van rechts (c) en eindigt bij het eerste teken van rechts (o). Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de eerste, tweede en derde exemplaren van de ruimte.

  De formule haalt vijf tekens in cel a2 op, beginnend aan de rechterkant van de volledige naam.

  Formule voor het scheiden van een voor- en achternaam, plus twee initialen in het midden

  Gebruik geneste zoekfuncties en de functies lengte om de waarde voor het num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (8)

 11. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (B) wilt weergeven. Het resultaat is het teken dat u wilt laten beginnen naar het tweede exemplaar van de ruimte. (8 + 1 = 9)

 12. Zoek de tweede spatie in a2, beginnend met de achtste positie (B), die in stap 2 is gevonden. 23:00

 13. Voeg 1 toe om de positie van het teken na de tweede spatie (G) te bepalen. Dit tekennummer is de beginpositie waarop u wilt beginnen met het zoeken naar het derde exemplaar van de ruimte. (11 + 1 = 12)

 14. Zoek de derde spatie in a2, beginnend aan de twaalfde positie (G), gevonden in stap 6. 14

 15. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2 en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant af tot aan de derde spatie in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (19-14 = 5)

In dit voorbeeld staat de achternaam voor de voornaam en staat de tweede voornaam achteraan. De komma markeert het einde van de achternaam en een spatie scheidt elk naam onderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Kahn, Wendy Beth

Achternaam eerst, met komma

Formule

Resultaat (voornaam)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (middelste naam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

Formule

Live resultaat (achternaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1)-2)

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1)-2)

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het zevende teken van links (W) en eindigt met het twaalfde teken (de tweede spatie). Omdat de voornaam in het midden van de volledige naam staat, moet u de functie DEEL gebruiken om de voornaam op te halen.

  De formule haalt zes tekens op, beginnend bij de zevende positie.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 2. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Deze numerieke positie is de beginpositie van de voornaam. (6 + 1 = 7)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 3. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

  Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (W), die is gevonden in stap 4. (12)

 4. Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 5. Neem de positie van de tweede spatie die is gevonden in stap 5 en trek hier de positie van de eerste spatie die is gevonden in stap 6 van af. Het resultaat is het aantal tekens dat door de functie DEEL wordt opgehaald uit de tekenreeks, beginnend op de zevende positie die is gevonden in stap 2. (12 – 6 = 6)

 6. Tweede voornaam

  De tweede voornaam begint vier tekens van rechts (B) en eindigt bij het eerste teken van rechts (h). In deze formule wordt de functie VIND.SPEC genest om de eerste en tweede spatie te vinden in de zesde en twaalfde positie van links.

  De formule haalt vier tekens op, beginnend aan de rechterkant.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie LENGTE en geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 7. Tel hierbij 1 op om de positie te vinden van het teken na de eerste spatie (W). Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 8. Zoek naar de tweede spatie in A2, beginnend vanaf de zevende positie (W), die is gevonden in stap 2. (12)

 9. Tel de totale lengte van de tekenreeks in A2 en trek vervolgens het aantal tekens van links tot en met de tweede spatie hiervan af, dat is gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (16 – 12 = 4)

 10. Achternaam

  De achternaam begint met het eerste teken van links (K) en eindigt met het vierde teken (n). De formule haalt vier tekens op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die wordt gevolgd door een voornaam en een middelste naam

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (6)

 11. Trek 2 af voor de numerieke positie van het laatste teken van de achternaam (n). Het resultaat is het aantal tekens dat door de functie LINKS moet worden opgehaald. (6 - 2 =4)

In dit voorbeeld wordt de voornaam van twee delen gebruikt: koos Dick. De tweede en derde spaties scheidt elk naam onderdeel.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Koos n D. Splinter

Voornaam uit twee delen

Formule

Resultaat (voornaam)

LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

Formule

Resultaat (middelste initiaal)

' = DEEL (A2, SEARCH ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

= DEEL (A2, SEARCH ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

Formule

Live resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links en eindigt bij het negende teken (de tweede spatie). Deze formule omvat het nesten van zoekresultaten om het tweede exemplaar van de linkerkant te zoeken.

  De formule haalt negen tekens op, beginnend aan de linkerkant.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 2. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (K) wilt weergeven. Het resultaat is het teken dat u wilt laten beginnen naar het tweede exemplaar van de ruimte. (5 + 1 = 6)

 3. Zoeken naar het tweede exemplaar van de spatie in a2, beginnend vanaf de zesde positie (K), die in stap 2 is gevonden. Het resultaat is het aantal tekens dat resterend uitpakt uit de tekstreeks. aanhaling

 4. Tweede voornaam

  De tweede voornaam begint op de tiende positie (D) en eindigt op de twaalfde positie (de derde regel). Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de eerste, tweede en derde exemplaren van de ruimte.

  De formule haalt twee tekens op uit het midden, beginnend vanaf de tiende positie.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Geneste zoekfuncties gebruiken om de waarde voor start_num te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in A2, beginnend bij het eerste teken aan de linkerkant. (5)

 5. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (K) te bereiken. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 6. Zoek de positie van het tweede exemplaar van de spatie in a2, beginnend vanaf de zesde positie (K), die in stap 2 is gevonden. Het resultaat is het aantal tekens dat met resterend extra uitpakt van de linkerkant. aanhaling

 7. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te bereiken. Het resultaat is de beginpositie van de tweede voornaam. (9 + 1 = 10)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met het zoeken naar de derde spatie. 10

 8. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de tweede voornaam. (12)

 9. Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is de beginpositie van de tweede voornaam. 10

 10. Neem het tekennummer van de derde spatie op, gevonden in stap 6, en trek vervolgens het tekennummer van 'd af, gevonden in stap 7. Het resultaat is het aantal tekens dat deel uitmaakt van de tekenreeks die begint op de tiende positie die wordt gevonden in stap 4. (12-10 = 2)

 11. Achternaam

  De laatste naam begint acht tekens vanaf de rechterkant. Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de eerste, tweede en derde exemplaren van de spatie in de vijfde, negende en twaalfde posities.

  Met de formule worden acht tekens vanaf de rechterkant opgehaald.

  Formule voor het scheiden van voornaam, middelste naam en -initiaal, en achternaam

  Gebruik geneste zoekfuncties en de functies lengte om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 12. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (K) te bereiken. Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met het zoeken naar de ruimte. (5 + 1 = 6)

 13. Zoek de tweede spatie in a2, beginnend met de zesde positie (K), die in stap 2 is gevonden. aanhaling

 14. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de tweede spatie (D) wilt weergeven. Het resultaat is de beginpositie van de tweede voornaam. (9 + 1 = 10)

 15. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de tweede voornaam. (12)

 16. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2 en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant af tot aan de derde spatie in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (20-12 = 8)

In dit voorbeeld wordt de naam van een derde deel van de naam: Barreto de Mattos. Met de eerste regel wordt het einde van de voornaam en het begin van de achternaam gemarkeerd.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Paula Barreto de Mattos

Achternaam uit drie delen

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (P) en eindigt bij het zesde teken (de eerste regel). De formule haalt zes tekens vanaf de linkerkant op.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een achternaam van drie delen

  De functie vind. SPEC gebruiken om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  Met de achternaam begint u zestien tekens van rechts (c) en eindigt u met het eerste teken van rechts (en). Met de formule worden zestien tekens vanaf de rechterkant opgehaald.

  Formule voor het scheiden van een voornaam en een achternaam van drie delen

  Gebruik de functies lengte en zoeken om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2, en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot en met de eerste spatie af, die u hebt gevonden in stap 1. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (23-6 = 17)

In dit voorbeeld wordt een subnaam van twee delen gebruikt: van Eaton. Met de eerste regel wordt het einde van de voornaam en het begin van de achternaam gemarkeerd.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

James van Eaton

Achternaam uit twee delen

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van de linkerkant (J) en eindigt bij het achtste teken (de eerste regel). De formule haalt zes tekens vanaf de linkerkant op.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die uit twee delen bestaat

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  De achternaam begint met het negende teken van rechts (v) en eindigt bij het eerste teken van rechts (n). De formule haalt negen tekens op van de rechterkant van de volledige naam.

  Formule voor het scheiden van een voornaam die uit twee delen bestaat

  Gebruik de functies lengte en zoeken om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2, en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot en met de eerste spatie af, die u hebt gevonden in stap 1. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (15-6 = 9)

In dit voorbeeld komt de achternaam eerst, gevolgd door het achtervoegsel. De komma scheidt de achternaam en het achtervoegsel van de voornaam en de initiaal.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Bacon Jr., Tjeerd K.

Achternaam en achtervoegsel eerst, met komma

Formule

Resultaat (voornaam)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1)

Formule

Resultaat (middelste initiaal)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1) + 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achtervoegsel)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, (VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, (VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het twaalfde teken (D) en eindigt met het vijftiende teken (de derde regel). De formule haalt drie tekens op, beginnend bij de twaalfde positie.

  Formule voor het extraheren van de achternaam en het achtervoegsel eerst, met komma

  Geneste zoekfuncties gebruiken om de waarde voor start_num te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 2. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te bereiken. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 3. Zoeken naar de tweede spatie in a2, beginnend bij de zevende positie (J), gevonden in stap 2. 23:00

 4. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te bereiken. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (11 + 1 = 12)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is het tekennummer waarop u wilt beginnen met het zoeken naar de derde spatie. (12)

 5. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de voornaam. 15

 6. Zoek naar de numerieke positie van het teken na de tweede spatie (D). Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (12)

 7. Neem het tekennummer van de derde spatie op, gevonden in stap 6, en trek vervolgens het tekennummer van 'd af, gevonden in stap 7. Het resultaat is het aantal tekens dat met deel wordt geëxtraheerd uit de tekstreeks die begint op de twaalfde positie, gevonden in stap 4. (15-12 = 3)

 8. Tweede voornaam

  De tweede voornaam begint met het tweede teken van rechts (K). Met de formule worden twee tekens vanaf de rechterkant opgehaald.

  Formule voor het extraheren van de achternaam en het achtervoegsel eerst, met komma

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 9. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te bereiken. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (6 + 1 = 7)

 10. Zoeken naar de tweede spatie in a2, beginnend bij de zevende positie (J), gevonden in stap 2. 23:00

 11. Voeg 1 toe om het teken na de tweede spatie (D) te bereiken. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (11 + 1 = 12)

 12. Zoek naar de numerieke positie van de derde spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. Het resultaat is de eindpositie van de tweede voornaam. 15

 13. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2, en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot de derde spatie af, gevonden in stap 5. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (17-15 = 2)

 14. Achternaam

  De achternaam begint met het eerste teken van links (B) en eindigt bij het zesde teken (de eerste spatie). Daarom haalt de formule zes tekens van links.

  Formule voor het extraheren van de achternaam en het achtervoegsel eerst, met komma

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 15. Achtervoegsel

  Het achtervoegsel begint met het zevende teken aan de linkerkant (J) en eindigt bij achtste tekens vanaf de linker-en einddatum. De formule haalt drie tekens op, beginnend bij het zevende teken.

  Formule voor het extraheren van de achternaam en het achtervoegsel eerst, met komma

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 16. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (J) te bereiken. Het resultaat is de beginpositie van het achtervoegsel. (6 + 1 = 7)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 17. Voeg 1 toe als u de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (J) wilt weergeven. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. 7,5

 18. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in a2, beginnend met het zevende teken dat is gevonden in stap 4. 23:00

 19. Trekt 1 af van het tekennummer van de tweede spatie, gevonden in stap 4, om het tekennummer van ', ' weer te geven. Het resultaat is de eindpositie van het achtervoegsel. (11-1 = 10)

 20. Zoek naar de numerieke positie van de eerste regel. (6)

 21. Nadat u de eerste spatie hebt gevonden, voegt u 1 toe om het volgende teken (J) te vinden, ook gevonden in stap 3 en 4. 7,5

 22. Voer het tekennummer van ', ' gevonden in stap 6 uit en aftrekken van het tekennummer van ' J ', gevonden in stap 3 en 4. Het resultaat is het aantal tekens van het gemiddelde van de tekenreeks, beginnend bij de zevende positie, gevonden in stap 2. (10-7 = 3)

In dit voorbeeld bevindt de voornaam zich aan het begin van de tekenreeks en het achtervoegsel bevindt zich aan het einde, zodat u formules kunt gebruiken die vergelijkbaar zijn met het voorbeeld 2: gebruik de functie links om de voornaam uit te pakken en de functie rechts om het achtervoegsel uit te pakken.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Dick Altman III

Voor-en achternaam met achtervoegsel

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

Formule

Resultaat (achtervoegsel)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het eerste teken van links (G) en eindigt bij het vijfde teken (de eerste regel). Daarom haalt de formule vijf tekens op van de linkerkant van de volledige naam.

  Formule voor het extraheren van de voornaam van voorbeeld 1, gevolgd door een achtervoegsel

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 2. Achternaam

  De achternaam begint met het zesde teken van links (A) en eindigt bij het elfde teken (de tweede regel). Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de positie van de ruimten.

  De formule haalt zes tekens op uit het midden, beginnend vanaf het zesde teken.

  Formule voor het extraheren van de voornaam van voorbeeld 1, gevolgd door een achtervoegsel

  De functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor begin_getal te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 3. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie wilt weergeven. Het resultaat is de beginpositie van de achternaam. (5 + 1 = 6)

  Geneste versies van de functie VIND.SPEC gebruiken om de waarde voor aantal_tekens te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 4. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie wilt weergeven. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 5. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in a2, beginnend met het zesde teken dat is gevonden in stap 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de achternaam. (12)

 6. Zoek naar de numerieke positie van de eerste regel. (5)

 7. Voeg 1 toe om de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (A) te vinden, ook gevonden in stap 3 en 4. (6)

 8. Neem het tekennummer van de tweede spatie, gevonden in stap 5 en trek vervolgens het tekennummer van ' A ' in de stappen 6 en 7 af. Het resultaat is het aantal tekens dat deel uitmaakt van de tekenreeks, gerekend vanaf de zesde positie, gevonden in stap 2. (12 – 6 = 6)

 9. Achtervoegsel

  Het achtervoegsel begint drie tekens vanaf de rechterkant. Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de positie van de ruimten.

  Formule voor het extraheren van de voornaam van voorbeeld 1, gevolgd door een achtervoegsel

  Gebruik geneste zoekfuncties en de functies lengte om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (5)

 10. Voeg 1 toe om het teken na de eerste spatie (A) te bereiken. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (5 + 1 = 6)

 11. Zoeken naar de tweede spatie in a2, beginnend vanaf de zesde positie (A), gevonden in stap 2. (12)

 12. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2 en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot de tweede spatie af, gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (15-12 = 3)

In dit voorbeeld wordt de volledige naam voorafgegaan door een voorvoegsel en gebruikt u formules die vergelijkbaar zijn met het voorbeeld 2: de functie MID voor het extraheren van de voornaam, de juiste functie voor het extraheren van de achternaam.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Dhr. Joop Ihrig

Met voorvoegsel

Formule

Resultaat (voornaam)

' = DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= DEEL (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1, VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1)-(VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, VIND. SPEC ("", A2, 1) + 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint met het vijfde teken van links (R) en eindigt bij het negende teken (de tweede regel). Met de formule wordt gezocht naar de positie van de ruimten. De waarde haalt vier tekens op, beginnend bij de vijfde positie.

  Formule voor het extraheren van de voornaam die wordt voorafgegaan door een voorvoegsel

  De functie vind. SPEC gebruiken om de waarde voor het start_num te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. 3

 2. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (R) wilt weergeven. Het resultaat is de beginpositie van de voornaam. (4 + 1 = 5)

  Gebruik geneste zoekfunctie om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. 3

 3. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (R) wilt weergeven. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (4 + 1 = 5)

 4. Zoek naar de numerieke positie van de tweede spatie in a2, beginnend met het vijfde teken, gevonden in stap 3 en 4. Dit tekennummer is de eindpositie van de voornaam. aanhaling

 5. Zoek de eerste spatie. 3

 6. Voeg 1 toe om de numerieke positie van het teken na de eerste spatie (R) te vinden, ook gevonden in stap 3 en 4. (5)

 7. Neem het tekennummer van de tweede spatie, gevonden in stap 5, en trek vervolgens het tekennummer van R af in stappen 6 en 7. Het resultaat is het aantal tekens dat deel uitmaakt van de tekenreeks, gerekend vanaf de vijfde positie gevonden in stap 2. (9-5 = 4)

 8. Achternaam

  De achternaam begint vijf tekens vanaf de rechterkant. Deze formule omvat het nesten van zoeken naar de positie van de ruimten.

  Formule voor het extraheren van de voornaam die wordt voorafgegaan door een voorvoegsel

  Gebruik geneste zoekfuncties en de functies lengte om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. 3

 9. Voeg 1 toe als u de positie van het teken na de eerste spatie (R) wilt weergeven. Het resultaat is de positie van het teken waar u wilt starten met het zoeken naar de tweede spatie. (4 + 1 = 5)

 10. Zoeken naar de tweede spatie in a2, beginnend met de vijfde positie (R), gevonden in stap 2. aanhaling

 11. Tel de totale lengte van de tekenreeks in a2 en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot de tweede spatie af, gevonden in stap 3. Het resultaat is het aantal tekens dat kan worden opgehaald aan de rechterkant van de volledige naam. (14-9 = 5)

In dit voorbeeld wordt de achternaam met een afbreekstreepje gebruikt. U scheidt elk naam onderdeel in een spatie.

Kopieer de cellen in de tabel en plak ze in cel a1 in een Excel-werkblad. De formule die u aan de linkerkant ziet, wordt weergegeven als verwijzing, maar in Excel wordt de formule aan de rechterkant automatisch geconverteerd naar het gewenste resultaat.

Tip    Voordat u de gegevens in het werkblad plakt, stelt u de kolombreedte van de kolommen A en B in op 250.

Voorbeeld van naam

Beschrijving

Julia Taft-Rider

Achternaam met koppelteken

Formule

Resultaat (voornaam)

' = LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

= LINKS (A2, VIND. SPEC ("", A2, 1))

Formule

Resultaat (achternaam)

' = RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

= RECHTS (A2, LENGTE (A2)-VIND. SPEC ("", A2, 1))

 1. Voornaam

  De voornaam begint vanaf links en eindigt bij het eerste teken (de eerste regel). De formule haalt zes tekens vanaf de linkerkant op.

  Formule voor het extraheren van de voornaam van een eerste en een afbreekstreepje

  De functie vind. SPEC gebruiken om de waarde van num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de eerste spatie in a2, beginnend aan de linkerkant. (6)

 2. Achternaam

  De volledige achternaam begint tien tekens van rechts (T) en eindigt bij het eerste teken van rechts (r).

  Formule voor het extraheren van de voornaam van een eerste en een afbreekstreepje

  Gebruik de functies lengte en zoeken om de waarde voor num_chars te bepalen:

  Zoek naar de numerieke positie van de spatie in a2, beginnend met het eerste teken van links. (6)

 3. Tel de totale lengte van de tekstreeks die moet worden opgehaald en trek vervolgens het aantal tekens vanaf de linkerkant tot en met de eerste spatie af, die u hebt gevonden in stap 1. (16-6 = 10)

Zie ook

Tekst splitsen in verschillende kolommen met de wizard Tekst naar kolommen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×