Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Gewoonlijk kunt u tekstbestanden delen zonder u bezig te houden met de manier waarop de tekst wordt opgeslagen. Als u echter tekstbestanden deelt met personen die in een andere taal werken, tekstbestanden van internet downloadt of tekstbestanden deelt met andere computersystemen, moet u bij het openen of opslaan van een bestand mogelijk een coderingsstandaard kiezen.

Wanneer u of iemand anders een tekstbestand opent in Microsoft Word of een ander programma (mogelijk op een computer met systeemsoftware in een andere taal dan de taal waarin het bestand is gemaakt), wordt er met de coderingsstandaard voor gezorgd dat het programma de tekst in een leesbare vorm kan weergeven.

Wat wilt u doen?

Tekstcodering begrijpen

Wat u ziet als tekst op het scherm, wordt in werkelijkheid opgeslagen als numerieke waarden in een tekstbestand. Uw computer vertaalt de numerieke waarden in leesbare tekens. Dit gebeurt door middel van een coderingsstandaard.

Een coderingsstandaard is een nummeringsschema waarmee elk teken in een tekenset wordt toegewezen aan een numerieke waarde. Een tekenset kan alfabetische tekens, getallen en andere symbolen bevatten. Verschillende talen maken gewoonlijk gebruik van verschillende tekensets waardoor er talloze verschillende coderingsstandaarden bestaan waarmee de tekensets worden voorgesteld die in verschillende talen worden gebruikt.

Verschillende coderingsstandaarden voor verschillende alfabetten

De coderingsstandaard die wordt opgeslagen bij een tekstbestand, bevat de informatie die uw computer nodig heeft om de tekst weer te geven op het scherm. In de coderingsstandaard Cyrillisch (Windows) heeft het teken Й bijvoorbeeld de numerieke waarde 201. Wanneer u een bestand opent dat dit teken bevat op een computer die de coderingsstandaard Cyrillisch (Windows) gebruikt, leest de computer de numerieke waarde 201 en wordt het teken Й weergegeven op het scherm.

Als u echter hetzelfde bestand opent op een computer die een andere coderingsstandaard gebruikt, geeft de computer het teken weer dat overeenkomt met de numerieke waarde 201 in de coderingsstandaard die de computer standaard gebruikt. Als uw computer bijvoorbeeld de coderingsstandaard West-Europees (Windows) gebruikt, wordt het teken uit het oorspronkelijke Cyrillische bestand weergegeven als het teken É in plaats van Й omdat in de coderingsstandaard West-Europees (Windows) de waarde 201 overeenkomt met het teken É.

Unicode: één coderingsstandaard voor vele alfabetten

U kunt problemen met het coderen en decoderen van tekstbestanden voorkomen door tekstbestanden op te slaan met de coderingsstandaard Unicode. Unicode omvat de meeste tekensets van alle talen die tegenwoordig door computergebruikers worden gebruikt.

Omdat Word op Unicode is gebaseerd, worden in Word bestanden automatisch opgeslagen in Unicode. U kunt bestanden die de coderingsstandaard Unicode gebruiken, openen en lezen op uw Nederlandstalig computersysteem, ongeacht de taal waarin de tekst is geschreven. En wanneer u uw Nederlandstalig systeem gebruikt om bestanden op te slaan in Unicode, mag het bestand tekens bevatten die niet voorkomen in West-Europese alfabetten, zoals Griekse, Cyrillische, Arabische of Japanse tekens.

Naar boven

Een coderingsstandaard kiezen wanneer u een bestand opent

Als bij het openen van een bestand tekst vervormd, als vraagtekens of rechthoekjes wordt weergegeven, is de coderingsstandaard van de tekst in het bestand waarschijnlijk niet goed gedetecteerd. U kunt de coderingsstandaard opgeven die u kunt gebruiken voor het weergeven (decoderen) van de tekst.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Geavanceerd.

 4. Ga naar het gedeelte Algemeen en selecteer het selectievakje Conversie van bestandsindeling bevestigen bij openen.

  Opmerking: Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, wordt het dialoogvenster Bestand converteren weergegeven als u een bestand in een andere notatie dan een Word-indeling opent (Word-indelingen omvatten .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx of .dotm-bestanden). Als u vaak met deze bestanden werkt maar niet elke keer een coderingsstandaard wilt kiezen, schakelt u deze optie uit om te voorkomen dat dit dialoogvenster onnodig wordt geopend.

 5. Sluit het bestand en open het opnieuw.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Bestand converteren de optie Gecodeerde tekst.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Bestandsconversie de optie Andere codering en kies de gewenste coderingsstandaard in de lijst.

  U kunt een voorbeeld van de tekst bekijken in het gebied Voorbeeld om te zien of de tekst goed leesbaar is met de geselecteerde coderingsstandaard.

Als vrijwel de hele tekst er identiek uitziet en bijvoorbeeld helemaal wordt weergegeven als rechthoekjes of stippen, is mogelijk het lettertype dat nodig is voor het weergeven van de tekens niet geïnstalleerd. Als het gewenste lettertype niet beschikbaar is, kunt u extra lettertypen installeren.

Ga als volgt te werk om extra lettertypen te installeren:

 1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  In Windows 7

  1. Ga naar Configuratiescherm en klik op Een programma verwijderen.

  2. Klik in de lijst met programma's op Microsoft Office of Microsoft Word, afhankelijk van de vraag of u Word hebt geïnstalleerd als onderdeel van Office of als afzonderlijk programma, en klik vervolgens op Wijzigen.

  In Windows Vista

  1. Ga naar Configuratiescherm en klik op Een programma verwijderen.

  2. Klik in de lijst met programma's op Microsoft Office of Microsoft Word, afhankelijk van de vraag of u Word hebt geïnstalleerd als onderdeel van Office of als afzonderlijk programma, en klik vervolgens op Wijzigen.

  In Microsoft Windows XP

  1. Klik in Configuratiescherm op Software.

  2. Klik in het vak Geïnstalleerde programma's op Microsoft Office of Microsoft Word, afhankelijk van de vraag of u Word hebt geïnstalleerd als onderdeel van Office of als afzonderlijk programma, en klik vervolgens op Wijzigen.

 3. Klik onder Installatie van Microsoft Office wijzigen op Onderdelen toevoegen of verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan.

 4. Onder Installatieopties vouwt u eerst de optie Gedeelde onderdelen van Office en vervolgens de optie Internationale ondersteuning uit.

 5. Selecteer het gewenste lettertype, klik op de pijl naast het geselecteerde item en klik vervolgens op Uitvoeren vanaf mijn computer.

Tip: Wanneer u een gecodeerd tekstbestand opent, worden de lettertypen toegepast die gedefinieerd zijn in het dialoogvenster Webopties. (U opent het dialoogvenster Webopties als volgt: klik op de Microsoft Office-knop, op Opties voor Word en klik vervolgens op Geavanceerd. Klik in de sectie Algemeen op Webopties.) Op het tabblad Lettertypen in het dialoogvenster Webopties kunt u de opties selecteren en zo het lettertype voor elke tekenset aanpassen.

Naar boven

Een coderingsstandaard kiezen wanneer u een bestand opslaat

Als u geen coderingsstandaard kiest wanneer u een bestand opslaat, wordt het bestand als Unicode gecodeerd. Meestal kunt u de standaard Unicode-codering gebruiken, omdat hiermee de meeste tekens in de meeste talen worden ondersteund.

Als uw document wordt geopend in een programma dat geen Unicode ondersteunt, kunt u een coderingsstandaard kiezen die overeenkomt met de coderingsstandaard van het doelprogramma. Met Unicode kunt u bijvoorbeeld op uw Nederlandstalig systeem een document maken in de taal Traditioneel Chinees. Als het document moet worden geopend in een Traditioneel-Chineestalig programma zonder Unicode-ondersteuning, kunt u het document opslaan in de coderingsstandaard Chinees (Traditioneel) (Big5). Wanneer het document wordt geopend in het Traditioneel-Chineestalig programma, wordt alle tekst correct weergegeven.

Opmerking: Omdat Unicode de meest uitgebreide standaard is, is het mogelijk dat sommige tekens niet meer kunnen worden weergegeven wanneer u tekst opslaat in een andere coderingsstandaard. Een document dat de coderingsstandaard Unicode gebruikt, kan bijvoorbeeld Hebreeuwse en Cyrillische tekst bevatten. Als dit document wordt opgeslagen in de coderingsstandaard Cyrillisch (Windows), kan de Hebreeuwse tekst niet meer worden weergegeven, en als het document is opgeslagen in de coderingsstandaard Hebreeuws (Windows), kan de Cyrillische tekst niet meer worden weergegeven.

Als u een coderingsstandaard kiest dat de tekens die u in het bestand hebt gebruikt, niet ondersteunt, worden de tekens die niet kunnen worden opgeslagen, met rood gemarkeerd. Voordat u het bestand opslaat, kunt u een voorbeeld van de tekst bekijken in de coderingsstandaard die u kiest.

Tekst die is opgemaakt in het lettertype Symbol of in veldcodes, wordt verwijderd uit het bestand als u dit opslaat als gecodeerde tekst.

Een coderingsstandaard kiezen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opslaan als.

  Als u het bestand in een andere map wilt opslaan, zoekt u naar de gewenste map en opent u deze.

 3. Typ een nieuwe naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Selecteer in het vak Opslaan als de optie Tekst zonder opmaak.

 5. Klik op Opslaan.

 6. Wanneer het dialoogvenster Microsoft Office Word Compatibiliteitscontrole wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Bestandsconversie de optie voor de coderingsstandaard die u wilt gebruiken:

  • Als u de gebruikelijke coderingsstandaard voor het systeem wilt gebruiken, klikt u op Windows (Standaard).

  • Als u de coderingsstandaard van MS-DOS wilt gebruiken, klikt u op MS-DOS.

  • Als u een specifieke coderingsstandaard wilt gebruiken, kiest u Andere codering en selecteert u de gewenste coderingsstandaard in de lijst. U kunt een voorbeeld van de tekst bekijken in het gebied Voorbeeld om te zien of de tekst goed leesbaar is met de geselecteerde coderingsstandaard.

   Opmerking: U kunt de grootte van het dialoogvenster Bestandsconversie wijzigen, zodat u meer van het voorbeeld kunt zien.

 8. Als u een bericht ziet met de tekst 'De met rood gemarkeerde tekst wordt niet correct opgeslagen in de gekozen codering', kunt u een andere coderingsstandaard kiezen of het selectievakje Tekens vervangen toestaan selecteren.

  Wanneer u het vervangen van tekens toestaat, wordt een teken dat niet kan worden weergegeven, vervangen door het meest overeenkomende teken in de gekozen coderingsstandaard. Drie punten vervangen bijvoorbeeld een weglatingsteken en rechte aanhalingstekens vervangen gekrulde aanhalingstekens.

  Als de gekozen coderingsstandaard geen overeenkomend teken bevat voor een met rood gemarkeerd teken, wordt het met rood gemarkeerde teken opgeslagen als een neutraal teken, zoals een vraagteken.

 9. Als het document wordt geopend in een programma dat niet de tekst van één regel naar de volgende laat teruglopen, kunt u regeleinden opnemen in het document door het selectievakje Regeleinden invoegen te selecteren. Vervolgens kunt u in het vak Regels beëindigen met opgeven of u de regeleinden wilt aangeven met een regelterugloop (CR), regelinvoer (BF) of beide.

Naar boven

Beschikbare coderingsstandaarden in Word

Word herkent verschillende coderingsstandaarden en ondersteunt standaarden die worden geleverd bij de systeemsoftware op de computer.

In de volgende lijst met schrijfsystemen worden de coderingsstandaarden (of codetabellen) getoond die bij het desbetreffende schrijfsysteem behoren.

Schrijfsysteem

Coderingsstandaarden

Toegepast lettertype

Meertalig

Unicode (UCS-2 Little Endian en Big Endian, UTF-8, UTF-7)

Standaardlettertype uit de standaardstijl voor uw taalversie van Word

Arabisch

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

Vereenvoudigd Chinees

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Chinees (traditioneel)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

Cyrillisch

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

Engels, West-Europees of ander Latijns schrift

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

Grieks

Windows 1253

Courier New

Hebreeuws

Windows 1255

Courier New

Japans

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

Koreaans

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

Thai

Windows 874

Tahoma

Vietnamees

Windows 1258

Courier New

Indisch: Tamil

ISCII 57004

Latha

Indisch: Nepalees

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisch: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisch: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indisch: Assamees

ISCII 57006

Indisch: Bengali

ISCII 57003

Indisch: Gujarati

ISCII 57010

Indisch: Kannada

ISCII 57008

Indisch: Malayalam

ISCII 57009

Indisch: Odia

ISCII 57007

Indisch: Marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisch: Punjabi

ISCII 57011

Indisch: Sanskriet

ISCII 57002 (Devanagari)

Indisch: Telugu

ISCII 57005

 • Indische talen vereisen systeemondersteuning en de bijbehorende OpenType-lettertypen.

 • Er is slechts beperkte ondersteuning beschikbaar voor het Nepalees, Assamees, Bengali, Gujarati, Malayalam en Odia.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×