Tips voor het schrijven van effectieve marketingpublicaties

Personen worden overspoeld met advertenties en reclameberichten en het kan moeilijk zijn om contact te maken met potentiële klanten.

Wanneer u uw bedrijf wilt laten groeien, hoe brengt u dan uw boodschap over? In het kort: stuur uw bericht naar die personen die er waarschijnlijk in geïnteresseerd zijn, probeer een persoonlijke band op te bouwen, houd uw boodschap kort en bondig en maak op een aansprekende manier duidelijk wat u te bieden hebt.

Een effectieve marketingtekst is niet flitsend, maar is bedoeld om een boodschap over te brengen en een reactie uit te lokken. Gebruik de volgende tips om effectief marketingmateriaal te schrijven. Lees vervolgens hoe u uw boodschap op de juiste doelgroep richt om de beste resultaten te krijgen.

Effectief schrijven

Succesvolle schrijvers passen verschillende benaderingen toe. In de volgende stappen wordt een benadering beschreven die u aan uw eigen specifieke situatie kunt aanpassen:

 1. De voorbereiding

 2. Een concept opstellen

 3. Het concept redigeren

 4. De puntjes op de i zetten

Tip: Waarom niet gewoon knippen en plakken? De meeste bedrijven gebruiken bepaalde stukken tekst, zoals beschrijvingen van het bedrijf, de producten of belangrijke medewerkers, telkens opnieuw omdat dat het handigst is. Deze standaardtekst is meestal algemeen en aanvullend. Als u hiermee begint, zullen veel klanten waarschijnlijk niet eens meer verder lezen. Het gebruik van standaardtekst is vaak efficiënt, maar niet altijd effectief. Bedenk dus goed waar en hoe u deze toepast.

De voorbereiding

Het maken van een duidelijk plan is de basis voor duidelijk schrijven. Hoe beter u zich voorbereidt, hoe gemakkelijker het uiteindelijke schrijven wordt.

 1. Onderzoek    Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk te weten komt over uw klanten, uw markt en uw concurrentie. Deze kennis vormt de basis van uw geloofwaardigheid bij potentiële klanten. U kunt de volgende bronnen gebruiken:

  • Informatie over de bedrijfstak

  • Prestatiestatistieken

  • Gegevens van klanten

  • Verkoopgegevens

  • Aanbevelingen en bevestigingen van uw producten en diensten

 2. Luister    Door te luisteren naar uw klanten ontwikkelt u empathie. Als u de klant begrijpt en dezelfde taal spreekt, kunt u overbrengen dat u weet wat er speelt. Probeer het volgende om vertrouwd te raken met de terminologie die door uw klanten wordt gebruikt:

  • Bezoek onlinenieuwsgroepen en -discussiegroepen

  • Luister mee bij verkoop- en ondersteuningsgesprekken

  • Vergader met belangrijke klanten

 3. Bepaal welke actie moet volgen    Wat wilt u dat uw klanten doen wanneer ze klaar zijn met lezen?

  • Op een koppeling klikken?

  • Bellen?

  • Het beeld dat ze van uw bedrijf hebben, in positieve zin bijstellen?

   Achterhaal wat klanten nodig hebben, voordat ze actie ondernemen. En test uw reactiesysteem, zodat u hun actie effectief kunt opvolgen wanneer ze actie ondernemen.

 4. Definieer uw doelstellingen    Wat beschouwt u als succes? Als u weet wat en hoeveel u wilt bereiken, kunt u zich daarop richten bij het ontwikkelen van uw inhoud.

  • Nieuwe prospects bereiken?

  • Nieuwe of terugkerende klanten krijgen?

  • Voldoen aan verkoopdoelstellingen?

 5. Maak de balans op    Houd rekening met uw budget en andere beperkingen en bepaal welke middelen u hebt. Werk met datgene wat u hebt en zorg ervoor dat u er niet halverwege het project achter komt dat u uw doelstellingen onmogelijk kunt bereiken door gebrek aan middelen.

Naar boven

Een concept opstellen

Schrijven en redigeren is niet hetzelfde. Ga niet al redigeren terwijl u aan het schrijven bent. Schaven doet u achteraf pas.

 1. Begin gewoon met schrijven    Verwacht niet dat het meteen helemaal goed is. Schakel bij het schrijven van het volgende uw zelfkritiek nog even uit:

  • Uw algemene boodschap

  • De hoofdpunten

  • Wat u uw lezers wilt laten weten

  • Wat u ze wilt laten doen

  • Wat de voordelen van uw product of dienst zijn voor uw lezers

   Blijf doorschrijven totdat u denkt dat alle vereiste punten aan de orde zijn geweest. Maak het zo lang als op dat moment nodig is. Naderhand gaat u alles nog organiseren, redigeren en bijschaven.

 2. Houd er rekening mee dat klanten kritisch zijn en bezwaren zullen hebben    Ga eerst in op het grootste bezwaar, namelijk: waarom zou ik dit moeten lezen? Geef details, stel de lezers gerust en overtuig ze, afhankelijk van wat van toepassing is op uw doelgroep. Als u ze eenmaal hebt overgehaald om verder te lezen, willen ze antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het?

  • Wat heb ik eraan?

  • Wie heeft het nog meer gebruikt en wat hebben zij eraan gehad? (Hier kunt u aanbevelingen en bevestigingen opnemen.)

  • Hoeveel kost het?

  • Wanneer en waar kan ik het krijgen?

 3. Leg de nadruk op voordelen    Beschrijf niet alleen de functies van het product of wat u doet, maar leg vooral uit wat de klanten eraan hebben. Als u over een functie van een product schrijft, legt u aan de klanten uit wat zij hieraan hebben en hoe hun leven hierdoor beter wordt. Creëer een verlangen.

 4. Gebruik aanbevelingen    Beschrijf aan de hand van aanbevelingen het probleem dat door uw bedrijf wordt opgelost. Dit geldt niet als u schrijft voor leidinggevenden en managers, die over het algemeen minder gevoelig zijn voor de mening van anderen. Gebruik aanbevelingen om een persoonlijke band met uw doelgroep op te bouwen.

 5. Maak het geloofwaardig    Hier zijn enkele tips voor hoe u dit kunt bereiken:

  • Schrijf op de manier waarop u praat.

  • Spreek de lezer rechtstreeks aan ('u').

  • Schrijf alsof u het tegen een bekende hebt. Dit wordt eenvoudiger naarmate u uw specifieke doelgroep beter hebt geïdentificeerd.

  • Klop uw verhaal niet op en vermijd overdrijving. Probeer de klant nieuwsgierig te maken zonder er expliciet bij te zeggen hoe 'fantastisch' het is.

  • Zorg ervoor dat u de lezers niet misleidt en geen dingen belooft die u niet kunt waarmaken. Dat leidt alleen maar tot teleurstelling.

Naar boven

Het concept redigeren

Nu is het tijd om te gaan redigeren. Werk daarbij van algemeen naar specifiek, en van de hoofdpunten naar de details. Begin met de indeling en controleer pas later het taalgebruik.

 1. Groepeer de informatie    Bekijk uw inhoud en zet gerelateerde inhoud bij elkaar. Wees flexibel. Probeer verschillende indelingen. Verwijder overbodige tekst.

 2. Pak de lezer    Begin met een intrigerende anekdote, een uitdagende vraag of een ongebruikelijk perspectief. Prikkel klanten om verder te lezen. U hebt over het algemeen minder dan tien seconden om de aandacht van de lezer te pakken.

 3. Concentreer u op één boodschap    Nemen lezers uw boodschap wel op als ze er niet meer dan enkele seconden aan besteden? Laat alles weg wat niet relevant is voor uw boodschap of uw doelstellingen.

 4. Help uw lezers te scannen    Organiseer uw boodschap in duidelijke onderdelen: een kop, een paar alinea's en eventueel een graphic met een bijschrift. Plaats de belangrijkste punten in de onderdelen die klanten het eerst (en vaak het laatst) lezen:

  • Koppen    Deze vormen het belangrijkste onderdeel van uw inhoud, omdat lezers vaak alleen snel de koppen bekijken om te beslissen of ze doorlezen of niet. Besteed dus extra aandacht aan de formulering van de koppen.

  • Bijschriften    Gebruik bijschriften om extra informatie over te brengen, niet alleen om de afbeelding te beschrijven. Na de koppen bekijken lezers vooral de bijschriften.

  • Subkoppen en lijsten    Deze helpen de lezers de publicatie snel door te nemen en ze bieden extra insteekpunten voor de publicatie.

 5. Breng uw boodschap terug tot de essentie    Gebruik korte zinnen (tien tot twintig woorden) en alinea's (twee of drie zinnen)om uw boodschap terug te brengen tot de essentie. Dit is ook het juiste moment om de grammatica te controleren en alle overbodige zaken te verwijderen: bepalingen, complexe bijzinnen, slecht lopende zinnen. Gebruik actieve zinsconstructies en vermijd vakjargon, moeilijke woorden, trivialiteiten en abstracte of verwarrende ideeën. Zorg ervoor dat de hele tekst concreet en bondig is.

Naar boven

De puntjes op de i zetten

Als u de laatste hand legt aan de publicatie, moet u af en toe een stapje terug nemen om te controleren of deze nog steeds binnen het algehele marketingplan past. Dit is een goed moment om feedback van anderen te vragen. Zij kijken met een frisse blik en zien mogelijk iets dat u over het hoofd hebt gezien.

 1. Houd het eenvoudig    Hoe minder woorden u gebruikt, hoe groter de kans is dat uw doelgroep ze zal lezen. Gebruik een eenvoudig ontwerp. Een diversiteit aan lettertypen, kleuren en afbeeldingen leidt de aandacht alleen maar af. Ter ondersteuning van een eenvoudig en duidelijk bericht werkt een eenvoudig ontwerp het beste.

 2. Houd rekening met het medium    Wat en hoeveel u schrijft, hangt voor een groot deel af van het uiteindelijke medium voor uw inhoud: een briefkaart, een brochure, een nieuwsbrief, een e-mailbericht of een website.

 3. Controleer of alle belangrijke zaken aan de orde komen    Personen kiezen graag de snelste weg en de allersnelste weg is die naar de prullenbak. Zorg ervoor dat klanten er snel achter kunnen komen waar uw publicatie over gaat, van wie deze afkomstig is, wat ze als volgende stap moeten doen, wanneer ze dit moeten doen en hoe ze contact met u kunnen opnemen.

 4. Laat het door iemand anders nakijken    Vraag verschillende personen om de publicatie na te kijken. U hebt twee soorten onpartijdige hulp nodig. Vraag in de eerste plaats aan iemand die overeenkomt met uw doelgroep om de publicatie te bekijken en aan te geven of uw boodschap duidelijk overkomt. Is zijn/haar nieuwsgierigheid gewekt? Zijn er nog vragen die niet beantwoord worden? Vraag in de tweede plaats aan iemand om de tekst te proeflezen. Een onjuiste spelling, typefouten en grammaticale fouten geven een slechte indruk van uw bedrijf.

Naar boven

Een reactie uitlokken

Breng een persoonlijke boodschap over om potentiële klanten te bereiken en reacties te krijgen. Op grote schaal houdt dit in dat u potentiële klanten indeelt in duidelijke categorieën die u individueel kunt aanspreken. Aan de hand van uw klantendatabase en mailinglijsten kunt u bijvoorbeeld filteren op gemeenschappelijke kenmerken die u als uitgangspunt kunt gebruiken voor uw marketingactiviteiten.

Hoe beter u uw doelgroep kent, hoe eerder zij bereid zullen zijn om te lezen wat u te zeggen hebt en hoe beter u weet wat hen bezighoudt.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×