Toegankelijkheid in Microsoft Project

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Microsoft streeft ernaar de gebruiksvriendelijkheid van Microsoft-producten en -services voor iedereen te optimaliseren. Er is een groot aantal toegankelijkheidsfuncties in Microsoft Office Project opgenomen. Deze functies zijn voor iedereen beschikbaar, zonder dat er extra toegankelijkheidsfuncties nodig zijn.

In dit artikel

Project op uw behoeften afstemmen

 • De vergroting wijzigen     U kunt de vergroting wijzigen, zodat de gegevens op het scherm beter te lezen zijn. U kunt daartoe weergaven en rapporten schalen, de tijdschaal wijzigen of op de schermweergave inzoomen. Verder is het mogelijk de knoppen op het lint te vergroten, zodat u hiermee eenvoudiger kunt werken. Als u het aanwijsapparaat Microsoft IntelliMouse gebruikt, kunt u met de muis schuiven en in- of uitzoomen en hoeft u dus niet op knoppen op het scherm te klikken.

 • De tekstkleur wijzigen.    U kunt een aangepast kleurenpalet maken om alleen de kleuren te gebruiken die u zelf definieert.

 • Het uiterlijk van weergaven wijzigen     U kunt de manier wijzigen waarop balken, vakken, koppelingslijnen en tekst in een weergave worden weergegeven. U kunt het uiterlijk van een Gantt-balk wijzigen door op de balk te dubbelklikken en de gewenste weergave te selecteren, bijvoorbeeld door het lettertype te wijzigen of de tekst op de balken te vergroten.

 • Werkbalken en menu's aanpassen     Als u slechts een subset van knoppen en opdrachten gebruikt, kunt u knoppen toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang die zich boven het lint bevindt.

Naar boven

Efficiënter werken

Project bevat functies waarmee u veelvoorkomende taken kunt automatiseren en efficiënter kunt werken.

 • De spellingcontrole gebruiken     Tijdens uw werk kunnen algemene spel- en typefouten door Project worden gecorrigeerd. Als u enkele specifieke tekens opgeeft, kunnen terugkerende items in een kolom automatisch worden aangevuld.

 • Veelgebruikte taken automatiseren     Met behulp van een macro kunt u complexe, veelgebruikte taken automatiseren, waarna u deze taken in minder stappen dan gebruikelijk voltooit. U kunt een macro toewijzen aan een sneltoets, waarna u de macro net zo eenvoudig als een willekeurige standaardopdracht in Project kunt gebruiken.

Opmerking over de beveiliging:  Wees voorzichtig met het uitvoeren van uitvoerbare bestanden of codes in macro's of toepassingen. Deze kunnen ook worden gebruikt om acties uit te voeren die een bedreiging vormen voor de beveiliging van uw computer en gegevens.

Naar boven

Beperkingen voor toegankelijkheid in Project

Project biedt ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties, behoudens de uitzonderingen in de volgende tabel.

Functie

Uitzonderingen

Toegankelijkheid via het toetsenbord

De kernfunctionaliteit van Project is via het toetsenbord beschikbaar. De overige functies kunnen eveneens met het toetsenbord worden geactiveerd, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden:

 • Het is niet mogelijk tekst in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing zonder muis van RTF-opmaak als vet of cursief te voorzien.

 • Bepaalde dialoogvensters in Project bevatten rasters met lange lijsten met items. Als u binnen een dergelijk raster naar een item wilt schuiven, gebruikt u de toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog of Page Down en Page Up.

 • Gegroepeerde taken in een netwerkdiagram kunt u met behulp van het toetsenbord samenvouwen. Samengevouwen groepen kunt u echter uitsluitend met de muis uitvouwen.

Kenmerken voor hoog contrast en weergave

Project ondersteunt de instellingen voor toegankelijkheid van het hostbesturingssysteem, waarbij echter de volgende uitzonderingen gelden.

Bepaalde gebieden worden in de modus Hoog contrast niet optimaal of helemaal niet weergegeven.

 • Als de wijzigingsmarkeringen worden ingeschakeld, wordt de zichtbaarheid van tekst in de gemarkeerde cellen in de modus Hoog contrast beduidend minder.

 • De knoppen voor RTF-opmaak in de dialoogvensters Notities bij taak, Notities bij resource en Notities bij toewijzing worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven.

 • Pictogrammen voor indicatoren worden in de modus Hoog contrast niet optimaal weergegeven. Als u de bijbehorende informatie van de indicatoren nodig hebt, dubbelklikt u op de indicator om het dialoogvenster of de weergave waaruit de gegevens afkomstig zijn, te openen.

 • Diagrammen met de beschikbaarheid en toewijzingen van resources zijn in de modus Hoog contrast niet leesbaar. Als u de bewuste informatie nodig hebt, gebruikt u de tabellen in de weergave Resourcegebruik.

 • Als u de wizard Toegankelijkheid in Windows 7, Windows Vista of Windows XP uitvoert, worden bepaalde elementen van de gebruikersinterface niet naar behoren weergegeven. U verhelpt dit probleem door de modus Hoog contrast in te schakelen in het Configuratiescherm (Toegankelijkheidsopties in Windows XP of Toegankelijkheidscentrum in Windows 7 of Windows Vista).

In bepaalde dialoogvensters in Project wordt tekst afgekapt als u een bijzonder grote tekengrootte gebruikt.

Gegevens weergeven

Gegevens worden door Project met behulp van MSAA (Microsoft Active Accessibility) weergegeven, waarbij de volgende uitzonderingen gelden:

 • De volgende dialoogvensters worden gegevens conform de MSAA-richtlijnen niet: Werktijd wijzigen, COM-invoegtoepassingen, Opdrachten opnieuw schikken, Hyperlink invoegenen Serviceopties.

 • Namen van bepaalde besturingselementen in het dialoogvenster Voortgangslijnen worden niet met behulp van de MSAA-naameigenschap weergegeven.

 • Gegevens worden door COM-invoegtoepassingen (Component Object Model) niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • De statusbalk onder aan het Project-venster weergegeven gegevens worden niet conform de MSAA-richtlijnen. (Vast in Project Online-desktopclient)

 • Als u in het dialoogvenster Pagina-instelling een ander tabblad activeert, worden de onderliggende objecten niet op basis van de MSAA-objecthiërarchie weergegeven. Het is echter mogelijk dat deze objecten door schermlezers met behulp van andere methoden worden weergegeven.

 • MSAA wordt niet ondersteund in grafische weergaven, zoals het diagramgedeelte van de weergave Gantt-diagram. Alle gegevens in de grafische weergaven zijn echter ook beschikbaar in een tabelindeling (zoals de linkerzijde van de weergave Gantt-diagram), die MSAA ondersteunt.

 • De MSAA-methode voor selectie (accSelect) werkt niet in keuzelijsten met invoervak gebruiken. Keuzelijsten met invoervak gebruiken worden ook de verkeerde waarde voor de rol van de MSAA-eigenschap. (Vast in Project Online-desktopclient)

 • De naam van de weergavebalk wordt met behulp van de MSAA-naameigenschap niet juist weergegeven.

 • In bepaalde gedeelten van de spellingcontrole worden gegevens niet conform de MSAA-richtlijnen weergegeven.

 • Items worden niet geformuleerd in keuzelijsten met selectievakjes links van elk lijstitem.

Animatie

In Project wordt animatie gebruikt voor overgangen op het lint, in de Backstage-weergave en in het projectraster. Overgangen worden toegepast bij het openen en sluiten van menu's, dialoogvensters en deelvensters, en bij het knippen, plakken en wijzigen van gegevens.

Naar boven

Meer toegankelijkheidsproducten en -services van Microsoft

De toegankelijkheidswebsite van Microsoft biedt uitgebreide informatie en toegankelijkheid resources voor alle Microsoft-producten, zoals:

 • Toegankelijkheidsfuncties in Windows, Office en Internet Explorer

 • Gratis zelfstudies met stapsgewijze instructies en demo's over toegankelijkheidsfuncties

 • Producten met ondersteunende technologie voor Microsoft-programma's

 • Productdocumenten in alternatieve indelingen

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×