Toetsenbordsneltoetsen in Project Online

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Groot aantal gebruikers vindt dat u een extern toetsenbord gebruikt met sneltoetsen voor Project Online helpt ze efficiënter werken. Voor gebruikers met mobiliteit of visuele handicap, sneltoetsen eenvoudiger zijn dan de touchscreen gebruikt en zijn een essentiële alternatief voor het werken met de muis. In dit artikel itemizes de sneltoetsen voor Project Online.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Navigeren in Project Web App met alleen het toetsenbord

Rasterbesturingselementen gebruiken

Navigeren in Project Web App met alleen het toetsenbord

De volgende tabel bevat de sneltoetsen voor navigatie in Project Online:

Handeling

Sneltoets

De selectie te verplaatsen tussen de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk.

Alt+J

De selectie van een webonderdeel verplaatsen naar het volgende webonderdeel op de pagina's die met meerdere webonderdelen.

Alt+W

Vervolgkeuzelijsten uitvouwen.

Alt+Pijl-omlaag

Rasterbesturingselementen gebruiken

AJAX- en HTML rasterbesturingselementen Project Online, de webclient van Microsoft Project Server 2019, gebruikt om verschillende soorten informatie weer te geven. Enkele pagina's in Project Web App een raster HTML op basis van een tabel gebruiken voor het weergeven en bewerken van informatie. De pagina taken wordt bijvoorbeeld een HTML-tabellen gebaseerde raster gebruikt. U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken in HTML-rasters:

Handeling

Sneltoets

Naar de volgende cel of rij gaan.

Pijl-rechts of Tab-toets

Naar de vorige cel of rij gaan.

Pijltoets-links of Shift + Tab

Omhoog verplaatsen.

Toets Pijl-omhoog

Omlaag verplaatsen.

Pijl omlaag pijltoets of Enter

Ga naar de URL in de geselecteerde cel.

Enter

Verplaatsen naar de kop van de cel.

Ctrl+Y

De focus verwijderen van de geselecteerde cel.

Esc

Verplaatsen naar de laatste cel of rij.

Ctrl+End

Naar de eerste cel of rij gaan.

Ctrl+Home

Markering van de rij-of uitschakelen.

Ctrl+spatiebalk

Een vervolgkeuzelijst in de kop van een cel uitvouwen

Ctrl+spatiebalk

Uitvouwen of samenvouwen van een groep.

Ctrl+spatiebalk

Een groep uitvouwen.

Ctrl+spatiebalk

Een groep samenvouwen.

Ctrl+spatiebalk

Uitvouwen of samenvouwen van een element raster met onderliggende termen.

Ctrl+spatiebalk

Een selectievakje in-of uitschakelen.

Spatiebalk

Open een cel omlaag.

Alt+Pijl-omlaag

AJAX rasterbesturingselementen Project Online ook gebruikt voor het weergeven en bewerken van gegevens. De pagina Project Details wordt bijvoorbeeld een AJAX-raster gebruikt. U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken in AJAX rasters:

Handeling

Sneltoets

Bewerkingsmodus activeren voor een cel.

F2

Een pagina.

Page Up

Omlaag één pagina.

PageDown

Geselecteerde taak laten inspringen.

Alt+Shift+Pijl-rechts

De inspringing van geselecteerde taak.

Alt+Shift+Pijl-links

Invoer annuleren of bewerken.

Esc

Selectie kopiëren.

Ctrl+C

Selectie knippen.

Ctrl+X

De geselecteerde gegevens verwijderen

DELETE of Ctrl + V of Ctrl + Z

Een rij verwijderen.

Ctrl+Delete

Naar het eerste veld in een rij gaan

Home

Naar de eerste rij gaan

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het laatste veld van een rij gaan.

End

Naar het laatste veld van de laatste rij gaan.

Ctrl+End

Wanneer er twee rasters ingesteld op een pagina zijn, kunt u F6 de focus verplaatsen van een rastercel naar de bijbehorende rij op de andere raster. Wanneer u een bron raster en Doelraster hebt, kunt u de volgende sneltoetsen kunt gebruiken:

Handeling

Sneltoets

De geselecteerde items uit de bronlijst verplaatsen naar de doellijst.

Toegang tot-toets + > (enkel rechts wijzende hoek aanhalingsteken)

Alle items uit de bronlijst verplaatsen naar de doellijst.

Toegang tot belangrijke + W

Alle items van het doel verplaatsen naar de bronlijst.

Access-toets + X

Het geselecteerde item uit de doellijst verplaatsen naar de bronlijst.

Toegang tot-toets + < (enkel haakje hoek aanhalingsteken)

Toegang tot de selectievakjes onder het selectievakje van de Resource-naam.

Spatiebalk

Toegang tot de agenda in een tabelcel aanwezig.

ALT + pijl-omlaag pijltoets (bijvoorbeeld, begindatum of einddatum)

De volgende sneltoetsen gebruiken om te navigeren van de agenda:

Handeling

Sneltoets

Naar de volgende maand gaan.

ALT + > (enkel rechts wijzende hoek aanhalingsteken)

Naar de vorige maand gaan.

ALT + < (enkel haakje hoek aanhalingsteken)

De volgende sneltoetsen gebruiken voor het Item Swapper-toegangstoetsen:

Knopvlak

Toegangstoets

> (Enkel rechts wijzende hoek aanhalingsteken)

Alt+A

>> (Rechts wijzende dubbele aanhalingsteken)

Alt+W

<< (Haakje dubbele aanhalingsteken)

Alt+X

< (Enkel haakje hoek aanhalingsteken)

Alt+O

De volgende sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen:

Handeling

Sneltoets

Verwijder een Tijdrapportage termijn.

Alt+X

Een regelclassificatie verwijderen.

Alt+I

Verwijderen van een verbonden SharePoint-site.

Alt+S

Een aangepast ondernemingsveld of de opzoektabel verwijderen.

Alt+L

Een ondernemingskalender verwijderen.

Alt+D

De volgende sneltoetsen kunnen worden gebruikt in Serverinstellingen > beheren weergaven taken, onder uiterlijk:

Handeling

Sneltoets

Een geselecteerde weergave verwijderen.

Alt+L

Kopieer een geselecteerde weergave.

Alt+P

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Project

Een schermlezer gebruiken om te bladeren en te navigeren in Project

Uw Project Online-sites en projecten toegankelijk maken

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Project en Microsoft Planner

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×