Toetsenbordsneltoetsen voor Sway

Toetsenbordsneltoetsen voor Sway

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voorSway helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Met een plusteken (+) in een snelkoppeling houdt u meerdere toetsen tegelijkertijd ingedrukt.

  • Een komma (,) in een snelkoppeling houdt in dat u op meerdere toetsen in de gewenste volgorde drukt.

In dit artikel worden de sneltoetsen in Sway in Windows Web app beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel ziet u de meestgebruikte toetscombinaties in Sway.

Handeling

Druk op

Van de bovenste navigatiebalk naar de secundaire navigatiebalk naar verhaal lijn of ontwerpen naar het taakvenster gaan.

Ctrl+F6

De huidige actie annuleren, de huidige selectie verwijderen of de afspeel modus afsluiten.

Esc

Tekst kopiëren

Ctrl+C

Tekst knippen

Ctrl+X

Tekst plakken.

Ctrl+V

De geselecteerde kaart en alle inhoud verwijderen.

Del

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

Overschakelen naar de toegankelijkheids weergave.

Alt+Shift+V

De afspeel modus inschakelen.

Alt+Shift+P

De huidige Sway delen.

Alt+Shift+S

In-of uitzoomen

CTRL + plus teken (+) of minteken (-)

In Sway navigeren met alleen het toetsenbord

Handeling

Druk op

Van de bovenste navigatiebalk naar de secundaire navigatiebalk naar verhaal lijn of ontwerpen naar het taakvenster gaan.

Ctrl+F6

Van het taakvenster naar verhaal lijn of ontwerpen naar de secundaire navigatiebalk naar de bovenste navigatiebalk gaan

Shift+Ctrl+F6

Het deelvenster Invoegen openen.

Alt+Shift+I

Het deelvenster stijlen openen.

Alt+Shift+G

Tekst en kaarten opmaken

Handeling

Druk op

Vette tekst toepassen op tekst.

Ctrl+B

Opmaak Cursief toepassen op tekst.

Ctrl+I

Een kopstijl op tekst toepassen.

Ctrl+Alt+1

Een lijst met opsommingstekens starten of voortzetten.

Ctrl+punt (.)

Een genummerde lijst starten of voortzetten.

CTRL + schuine streep (/)

Een hyperlink toevoegen of bewerken.

Ctrl+K

Een hyperlink volgen.

CTRL + klik op de koppeling

Alle kaarten in een kaart selectie groeperen.

Ctrl+G

Groepering van alle kaarten in een kaart selectie opheffen.

Ctrl+Shift+G

Alle kaarten in een kaart selectie kopiëren.

Ctrl+C

Alle kaarten in een kaart selectie knippen.

Ctrl+X

Alle kaarten in een kaart selectie plakken.

Ctrl+V

Selecteren en navigeren in tekst

Handeling

Druk op

Het teken links selecteren.

Shift + Pijl-links

Een teken naar rechts selecteren.

Shift + pijl-rechts

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

CTRL + SHIFT + pijl-links

Rechts selecteren, één woord tegelijkertijd.

CTRL + SHIFT + pijl-rechts

Selecteer omhoog, één regel tegelijkertijd.

Shift + pijl-omhoog

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd.

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer omhoog, één alinea tegelijkertijd.

CTRL + SHIFT + pijl-omhoog

Selecteer omlaag, één alinea tegelijkertijd.

CTRL + SHIFT + pijl-omlaag

Naar het vorige woord gaan.

Ctrl+pijl-links

Naar het volgende woord gaan.

Ctrl+pijl-rechts

Ga naar het begin van de alinea.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar het begin van de volgende alinea gaan.

Ctrl+pijl-omlaag

Werken met kaarten

Handeling

Druk op

De huidige kaartselecteren.

Spatiebalk

De focus naar het volgende kaartjeverplaatsen.

Toets pijl-omlaag

De focus verplaatsen naar de vorige kaart.

Toets pijl-omhoog

De geselecteerde groep of sectieuitvouwen.

Toets pijl-rechts

De geselecteerde groep of sectiesamenvouwen

Toets pijl-links

De huidige kaart omhoog verplaatsen in de verhaallijn.

Alt+Shift+Pijl-omhoog

De huidige kaart omlaag verplaatsen in de verhaallijn.

Alt+Shift+pijl-omlaag

Een Sway afspelen

Wanneer u een voorbeeld van uw Sway bekijkt of de uitspeelt, kunt u met deze sneltoetsen navigeren.

Handeling

Druk op

Naar de vorige afbeelding gaan.

Toets pijl-links

Naar de volgende afbeelding gaan

Toets pijl-rechts

De diavoorstelling afsluiten.

ESC of Alt + pijl-links

Een vergelijking weergeven

Wanneer u een Sway met een vergelijking afspeelt, kunt u deze sneltoetsen gebruiken om de scheidingslijn te besturen.

Handeling

Druk op

De focus verplaatsen naar de scheidingslijn.

Tabtoets

Schuif de gesegmenteerde pijl naar links.

Toets pijl-links

Schuif door segmenten naar rechts.

Toets pijl-rechts

Schuif met pixels naar links.

Alt+Pijl-links

Schuif met pixels naar rechts.

Alt+Pijl-rechts

Links uitlijnen.

Ctrl+pijl-links

Rechts uitlijnen.

Ctrl+pijl-rechts

Zie ook

Basistaken met een schermlezer in Sway

Een schermlezer en sneltoetsen gebruiken met Office-apps

In dit artikel worden de sneltoetsen in Sway van de macOS web-app beschreven.

Notities: 

  • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat de functietoetsen op de standaardmanier werken. Als u deze systeem voorkeur hebt gewijzigd, kunt u de Sway-sneltoets alleen gebruiken door op de toets Fn met een functietoetsen te drukken.

  • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Command + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit wilt u doen

Druk op

Van de bovenste navigatiebalk naar de secundaire navigatiebalk naar verhaal lijn of ontwerpen naar het taakvenster gaan.

Control+Fn+F6

De huidige actie annuleren, de huidige selectie verwijderen of de afspeel modus afsluiten.

Esc

Tekst kopiëren

OPDRACHT + C

Tekst knippen

OPDRACHT + X

Tekst plakken.

OPDRACHT + V

De geselecteerde kaart en alle inhoud verwijderen.

Delete of Backspace

De laatste actie ongedaan maken.

OPDRACHT + Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

OPDRACHT + Y

Overschakelen naar de toegankelijkheids weergave.

Optie+Shift+V

Schakel de afspeel modus in.

Optie+Shift+P

De huidige Sway delen.

Optie+Shift+S

In Sway navigeren met alleen het toetsenbord

Handeling

Druk op

Van de bovenste navigatiebalk naar de secundaire navigatiebalk naar verhaal lijn of ontwerpen naar het taakvenster gaan.

Control+Fn+F6

Van het taakvenster naar verhaal lijn of ontwerpennaar de secundaire navigatiebalk naar de bovenste navigatiebalk gaan

Control+Shift+Fn+F6

Sluit een dialoogvenster met een Help-tip of Sway .

Esc

Het deelvenster Invoegen openen en sluiten

Optie+Shift+I

Het deelvenster stijlen openen en sluiten.

Optie+Shift+G

Als u wilt, gaatu terug naar de verhaallijn of van verhaallijn teruggaan naar de Sway startpagina.

Alt+Pijl-links

Tekst en kaarten opmaken

Handeling

Druk op

Vette tekst toepassen op tekst.

OPDRACHT + B of Control + B

Opmaak Cursief toepassen op tekst.

OPDRACHT + I of Control + I

Een kopstijl op tekst toepassen.

Control+Option+1

Maak een lijst met opsommingstekens.

CTRL + punt (.)

Een genummerde lijst maken.

Control + schuine streep (/)

Een hyperlink toevoegen of bewerken.

Control+K

Een hyperlink volgen.

Control + muisklik-links

Alle kaarten in een kaart selectie groeperen.

Control+G

Groepering van alle kaarten in een kaart selectie opheffen.

Control+Shift+G

Alle kaarten in een kaart selectie kopiëren.

Control+C

Alle kaarten in een kaart selectie knippen.

Control+X

Alle kaarten in een kaart selectie plakken.

Control+V

Selecteren en navigeren in tekst

Handeling

Druk op

Het teken links selecteren.

Shift + Pijl-links

Een teken naar rechts selecteren.

Shift + pijl-rechts

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Shift + Option + Pijl-links

Rechts selecteren, één woord tegelijkertijd.

Shift + Option + pijl-rechts

Selecteer omhoog, één regel tegelijkertijd.

Shift + pijl-omhoog

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd.

Shift+Pijl-omlaag

Selecteer omhoog, één alinea tegelijkertijd.

Shift + Option + pijl-omhoog

Selecteer omlaag, één alinea tegelijkertijd.

Shift + Option + pijl-omlaag

Naar het vorige woord gaan.

Optie+Pijl-links

Naar het volgende woord gaan.

Optie+Pijl-rechts

Naar het begin van de vorige alinea gaan.

Optie+Pijl-omhoog

Naar het einde van de volgende alinea gaan.

Optie+Pijl-omlaag

Werken met kaarten

Handeling

Druk op

De huidige kaartselecteren.

Spatiebalk

De focus naar het volgende kaartjeverplaatsen.

Toets pijl-omlaag

De focus verplaatsen naar de vorige kaart.

Toets pijl-omhoog

De geselecteerde groep of sectieuitvouwen.

Toets pijl-rechts

De geselecteerde groep of sectiesamenvouwen

Toets pijl-links

De huidige kaart omhoog verplaatsen in de verhaallijn.

Optie+Shift+Pijl-omhoog

De huidige kaart omlaag verplaatsen in de verhaallijn.

Optie+Shift+Pijl-omlaag

Een Sway afspelen

Wanneer u een voorbeeld van uw Sway bekijkt of de uitspeelt, kunt u met deze sneltoetsen navigeren.

Handeling

Druk op

Naar de vorige afbeelding gaan.

Toets pijl-links

Naar de volgende afbeelding gaan

Toets pijl-rechts

De diavoorstelling afsluiten.

ESC of Option + Pijl-links

Een vergelijking weergeven

Wanneer u een Sway afspeelt die een vergelijking bevat, kunt u deze opdrachten gebruiken om de scheidingslijn te besturen.

Handeling

Druk op

De focus verplaatsen naar de scheidingslijn.

Tabtoets

Schuif de gesegmenteerde pijl naar links.

Toets pijl-links

Schuif door segmenten naar rechts.

Toets pijl-rechts

Schuif met pixels naar links.

Optie+Pijl-links

Schuif met pixels naar rechts.

Optie+Pijl-rechts

Links uitlijnen.

OPDRACHT + pijl-links

Rechts uitlijnen.

OPDRACHT + pijl-rechts

Zie ook

Ondersteuning voor toegankelijkheid voor Sway

Een schermlezer en sneltoetsen gebruiken met Office-apps

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×